Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Національний банк України, його функції та завдання (ID:19047)
| Размер: 19 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Правовий статус Національного банку України 4
2. Завдання Національного банку України 8
3. Основні функції НБУ як центрального банку країни 10
Висновок 18
Список використаної літератури 19

Литература1. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV // Відомості ВРУ. - 1999. - №29. -Ст.238. -Ст.29. 2. Антошкіна В.К., Сирота А.І. Фінансове право: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Донецьк : Юго-Восток, 2005. — 367с. 3. Берлач А.І. Фінансове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання вищ. навч. закладів / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Ун-т "Україна", 2006. — 288с. 4. Бурбело О.А., Малаєва Т.В. Фінансове право: Навч.- практ. посібник / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. — 259с. 5. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 344 с. 6. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. — К. : Прецедент, 2006. — 440с. 7. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2007. – 613 с. 8. Зюнькін А.Г. Фінансове право: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 4-те вид., доп. — К. : Персонал, 2008. — 561c. 9. Любунь О.С., Любунь В.С., Іванець І.В. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Національний банк України, його функції та завдання
  Вступ 3 1. Правовий статус Національного банку України 4 2. Завдання Національного банку України 8 3. Основні функції НБУ як центрального банку країни 10 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 2. Національний банк України та його функції
  Вступ 3 1. Статус Національного банку України 4 2. Принципи організації та функціонування Національного банку України 6 3. Завдання Національного банку України 9 4. Основні функції НБУ як центрального банку країни 11 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 3. Національний банк України, його функції та грошово-кредитна політика
  Вступ 3 1. Структура, функції та операції Національного банку України 4 2. Роль Національного банку України у грошово-кредитній політиці України 7 3. Банківське регулювання і банківський нагляд Національного банку України 13 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 4. Національний банк України та його роль в організації роботи банківської системи
  ВСТУП 3 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ - ЦЕНТР ГОТІВКОВОГО ОБІГУ 4 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 8 2.1. Механізм функціонування банківської системи 8 2.2. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ 13 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 18 3.1. Основні цілі та завдання розвитку банківської системи 18 3.2. Напрямки реформування банківської системи 22 ВИСНОВКИ 29 ЛІТЕРАТУРА 30 Метою роботи є визначення ролі НБУ у забезпечення функціонування платіжної системи. Завданнями роботи є розгляд НБУ як центру готівкового обігу країни, визначення особливостей формування готівкового обігу на підприємствах, організаціях, в комерційних банках, аналіз механізму організації системи електронних платежів. Предметом дослідження є механізм функціонування національної платіжної системи. Об’єктом дослідження виступає Національний банк України

 5. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 4 1.1. Виникнення центральних банків, характеристика їх статусу 4 1.2. Створення Національного банку України і його статус 7 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 10 2.1. Функції Національного банку України 10 2.2. Механізм діяльності Національного банку України 14 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2009 РІК 22 ВИСНОВКИ 32 ЛІТЕРАТУРА 34

 6. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК – «БАНК-БАНКІВ»
  Вступ 3 1. Банк банків 4 2. Проведення операцій з рефінансування банків 13 3. Надання стабілізаційного кредиту 17 Висновок 19 Список використаної літератури 20 Додатки 21

 7. БАНК АНГЛІЇ: ЙОГО УТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  Зміст 1. Банк Англії: його утворення, організація діяльності 3 2. Функції банку Англії 6 3. Грошово-кредитна політика банку Англії 9 Список використаної літератури 19

 8. Задача Центральний банк проводить кількісний кредитний тендер. Офіційна процентна ставка центрального банку - 9,5% річних. Банки подали такі кредитні заявки тис. грн: Банк А – 360 Банк Б – 390 Банк В – 600 Банк Г – 510 Банк Д – 750 Банк Ж – 660 Банк З – 750 Банк К – 510 ЦБ ухвалив рішення про фінансування банків у розмірі 1510 тис. грн.. Визначити: Заявки яких банків будуть задоволені ЦБ, в якій сумі і за якою процентною ставкою?
  Задача Центральний банк проводить кількісний кредитний тендер. Офіційна процентна ставка центрального банку - 9,5% річних. Банки подали такі кредитні заявки тис. грн: Банк А – 360 Банк Б – 390 Банк В – 600 Банк Г – 510 Банк Д – 750 Банк Ж – 660 Банк З – 750 Банк К – 510 ЦБ ухвалив рішення про фінансування банків у розмірі 1510 тис. грн.. Визначити: Заявки яких банків будуть задоволені ЦБ, в якій сумі і за якою процентною ставкою?

 9. Завдання, функції та операції Національного банку України
  ВСТУП 3 1. Місце центрального банку у структурі банківської системи 4 2. Створення Національного банку України 8 3. Функції Національного банку України 11 4. Механізм діяльності Національного банку України 15 5. Емісійна діяльність НБУ 22 6. Основні цілі та завдання розвитку банківської системи в майбутньому 31 ВИСНОВКИ 36 ЛІТЕРАТУРА 38

 10. Державне казначейство України, та його контрольні функції
  Вступ 3 1. Етапи розвитку Державного Казначейства України 4 2. Функції, структура та повноваження Державного казначейства 7 3. Організація фінансового контролю у системі казначейства 11 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 11. Голова аудиторської палати України, його функції та повноваження
  Вступ 3 1. Організація і управління аудиторської діяльності в Україні 5 2. Функції та повноваження голови аудиторської палати України згідно статуту 15 3 Порядок обрання та звільнення (відкликання) Голови АПУ та його заступників 20 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 12. Антимонопольний комітет України його структура, функції і повноваження
  Вступ 3 1. Антимонопольний комітет України, його структура 5 2. Функції Антимонопольного комітету України 8 3. Повноваження Антимонопольного комітету України 11 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 13. Європейський банк реконструкції та розвитку: створення, призначення, функції та роль
  Вступ 3 1. Європейський банк реконструкції та розвитку: створення та призначення 4 2. Організаційна структура ЄБРР 7 3. Цілі та функції ЄБРР 9 4. Стратегія ЄБРР відносно України 17 Висновок 24 Список використаної літератури 25

 14. Европейський центральний банк та його монітарна політика
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика ЄЦБ. 7 1.1 Передумови та історія створення ЄЦБ. 7 1.2 Юридично-правова основа та інституційні положення ЄЦБ. 12 1.3 Організаційна структура ЄЦБ. 13 Розділ 2. Монетарна політика ЄЦБ. 17 2.1 Стратегія грошово-кредитної політики ЄЦБ. 17 2.2 Роль грошово-кредитної політики та переваги цінової стабільності. 19 2.3 Особливості проведення монетарної політики ЄЦБ на сучасному етапі. 21 Розділ 3. Проблеми та шляхи удосконалення монетарної політики ЄЦБ. 27 3.1 Роль ЄЦБ в Євросистемі. 27 3.2 Особливості співпраці ЄЦБ та міжнародних організацій. 29 3.3 Перспективні напрями формування монетарної політики ЄЦБ. 30 Висновки 40 Список джерел інформації 44 Додаток 47

 15. Европейський центральний банк та його монітарна політика
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика ЄЦБ. 7 1.1 Передумови та історія створення ЄЦБ. 7 1.2 Юридично-правова основа та інституційні положення ЄЦБ. 12 1.3 Організаційна структура ЄЦБ. 13 Розділ 2. Монетарна політика ЄЦБ. 17 2.1 Стратегія грошово-кредитної політики ЄЦБ. 17 2.2 Роль грошово-кредитної політики та переваги цінової стабільності. 19 2.3 Особливості проведення монетарної політики ЄЦБ на сучасному етапі. 21 Розділ 3. Проблеми та шляхи удосконалення монетарної політики ЄЦБ. 27 3.1 Роль ЄЦБ в Євросистемі. 27 3.2 Особливості співпраці ЄЦБ та міжнародних організацій. 29 3.3 Перспективні напрями формування монетарної політики ЄЦБ. 30 Висновки 40 Список джерел інформації 44 Додаток 47

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua