Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Стан і динаміка змін фінансового і ресурсного забезпечення соціально-культурних процесів в Україні (ID:19101)
| Размер: 118 кб. | Объем: 52 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Теоретично-методологічні основи дослідження фінансового і ресурсного забезпечення соціально-культурних процесів і заходів 5
1.2. Соціально-культурні видатки в Україні 5
1.2. Поняття ресурсного забезпечення закладів соціально-культурної сфери 6
1.3. Видатки на культуру і мистецтво 8
Розділ ІІ. Аналіз стану і динаміка змін фінансового і ресурсного забезпечення соціально-культурних процесів в Україні 12
2.1. Порядок фінансування сфери культурних закладів та заходів в Україні 12
2.2. Аналіз поточної ситуації в сфері фінансового і ресурсного забезпечення соціально-культурних процесів 18
2.3. Аналіз динаміки змін фінансового і ресурсного забезпечення соціально-культурних процесів в Україні 23
Розділ ІІІ. Напрямки удосконалення фінансового і ресурсного забезпечення соціально-культурних процесів в Україні 29
3.1. Проблеми культурної сфери України 29
3.2. Напрямки удосконалення бюджетного фінансування соціально-культурних заходів України 36
3.3. Зарубіжний досвід залучення позабюджетних коштів на розвиток культури та умови його застосування в Україні 40
Висновки 48
Список використаних джерел 50

Литература1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141. 2. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова // Національна безпека і оборона. – 2009. – No1. – С.25. 3. Барановський О. Третій сектор і економіка // Український регіональний вісник. – 2009. – No10. – С.4. 4. Білецький В. «Мозкові центри» в США // Схід. – No 6, 2008. 5. Білецький В. С. «Третій сектор»: реалії сьогодення та виклики майбутнього // тези Міжнародної наукової конференції «Громадян-ське суспільство і соціальні перетворення в Україні». Львів, 13-15 грудня 2007. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – С.99-102. 6. Винников О., Ткачук А. Громадські організації в Україні: новий поступ з новим законодавством// Голос громадянина. No 4, 1997, с. 4-8. 7. Гриценко А. Команда Олександра Разумкова: і влада і країна задихаються без свіжих ідей // Центр Разумкова, 2000. – К.: Заповіт, 2007. – С.12. 8. Дослідницькі неурядові організації Центральної Європи/Укл. І.Климпуш, О.Сторожук та ін. – К.: "Агентство «Україна», 2008. – 302 с. 9. Зовнішня та безпекова політика України: 2000/2001. Річна аналітична доповідь Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України. – К., 2007. – С.15. 10. Карлова В. Державна культурна політика: поняття, сутність та зміст у контексті сучасних підходів // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2006. - Вип. 2. - С.301-314. 11. Карлова В. Державна політика у сфері культури: проблеми та напрями здійснення в сучасних умовах // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар.участю (30 трав. 2001 р., Київ / Редкол.: В.І.Луговий (голов. ред.) та ін.: У 3 т. - К.: Вид-во УАДУ, 2006.- Т. 2. - С. 348-352. 12. Карлова В. Державна політика України у сфері культури в контексті європейських інтеграційних процесів // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнарю участю (29 трав. 2002 р., Київ) / За заг. ред В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2007. - Т.2. - С. 132-133. 13. Карлова В. Забезпечення доступу населення до культурно-мистецьких цінностей як основне завдання сучасної державної культурної політики // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 22 листоп. 2001 р. / Редкол.: І.Курас (голова) та ін. - Л.: Львів. філ. УАДУ, 2006. - Ч.1. - С. 233-236. 14. Карлова В. Організаційно-управлінські проблеми функціонування сфери культури в сучасному українському суспільстві: загальнодержавні та регіональні аспекти // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. - О.: Одес. філ. УАДУ, 2006. - Вип. 6. - С. 102-110. 15. Карлова В. Проблеми правового забезпечення функціонування культурної сфери // Вісн. УАДУ. - 2007. - № 2. - С. 256-262. 16. Карлова В.В. Державне управління культурною сферою: регіональний рівень // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. Г.І.Мостового. - Х.: Харків. філ.УАДУ, 2006.- Вип. 2. - С. 77-80. 17. Карлова В.В. Сучасні проблеми державного управління в галузі культури // Культурна політика України у контексті світових трансформаційних процесів: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 груд. 2000 р., Київ) / Заг. ред. В.П.Подкопаєва, В.Г.Чернеця; Наук. ред.-упоряд. О.О.Різник . - К.: ДАККіМ, 2006. - С. 146-148. 18. Карлова В.В. Фінансове забезпечення культурної сфери держави: проблеми та шляхи розв’язання // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. А.О.Чемериса. - Л: Львів. філ. УАДУ; Кальварія, 2006. - Вип.5. - С.138-144. 19. Костюк С. Неурядові аналітичні центри в контексті реалізації євроінтеграційного курсу України// Схід. – No 5 (42). – 2007. – С. 50-54. 20. Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів //Фінанси України. – 2004. - №6. – С.33-37. 21. Малєєв В. Третій сектор у світі – кінець ХХ ст.// Голос громадянина. No 4, 2007, с.10-14. 22. Неурядові дослідницькі організації Центральної та Східної Європи. – К., 2008. – С.IX. 23. Общественные обьединения Сибирского региона / Информационный справочник, Новосибирск, 2007, 526 с. 24. Павлюченко О. Рада Європи та НДО// Голос громадянина. No 4, 2007, с.14-16. 25. Практикум гражданских инициатив / Екатеринбург, 2007. 26. Райт Дж. Досвід роботи неприбуткових організацій США у сфері освіти та науки// Голос громадянина. No 4, 2007, с.8-10. 27. Свєтлова С. Лобізм як процес // Голос громадянина. No 2, 2007, с.55-58. 28. Справочник белорусских общественных обьединений. Минск: Агентство САДИ, 2007, 158 с. 29. Статистичний щорічник України за 2007 рік / За ред. О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2008. – 571 с. 30. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету // Фінанси України. – 2004.- №9. – С.37-44. 31. Шкарлат Ю. Г., Голубовський В. В., Тищенко О.І. Про правові проблеми самоорганізації суспільства// Голос громадянина. No 4, 2007, с.11-13.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сутність і типологія соціального дослідження соціально-культурних процесів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ 5 1.1. Параметри і критерії виміру соціальних процесів 5 1.2. Соціально-культурна сфера в умовах трансформації до ринкової економіки 9 1.3. Соціально-культурна сфера та соціально-культурні процеси 12 РОЗДІЛ ІІ. СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ 20 2.1. Соціальне дослідження: поняття, функції 20 2.2. Сутність соціального дослідження соціально-культурних процесів 21 2.3. Типологія соціального дослідження соціально-культурних процесів 27 РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОТРИМАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 31 3.1. Соціально-культурні процеси в Україні 31 3.2. Методи дослідження соціально-економічних та культурних процесів в Україні 32 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

 2. Правові питання забезпечення національно-культурних прав національних меншин в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні основи та еволюція реалізації прав національних меншин в Україні 4 2. Права національних меншин у чинному законодавстві та в міжнародних зобов'язаннях України 7 3. Реалізація прав національних меншин в Україні 11 Висновок 18 Література 20

 3. Недержавні культурно-мистецькі інституції в Україні, їх місце та роль в системі забезпечення культурних потреб людини
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕДЕРЖАВНИХ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ІНСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ 5 1.1. Розвиток культурної сфери України 5 1.2. Характеристика недержавних організацій 7 1.3. Сутність недержавних культурно-мистецьких інституцій 8 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ, ЇХ МІСЦЕ ТА РОЛЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ 10 2.1. Аналіз розвитку НДО в Україні 10 2.2. Аналіз діяльності культурно-мистецьких інституцій в Україні 12 2.3. Недержавні організації в громадському житті України 18 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ НЕДЕРЖАВНИХ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ 24 3.1. Проблеми діяльності недержавних культурно-мистецьких інституцій в Україні 24 3.2. Створення асоціації культурно-мистецьких НДО 27 3.3. Концепція державної цільової програми підтримки культури і мистецтва на період до 2012 року 30 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

 4. СТАН І НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
  Вступ 3 1. Аналіз здійснених заходів з реформування пенсійної системи 3 2. Шляхи та засоби удосконалення пенсійної системи та подальшого проведення пенсійної реформи 10 3. Зарубіжний досвід діяльності недержавних пенсійних фондів та можливості його застосування в Україні 18 Висновки 23 Cписок використаної літератури 25

 5. Вплив соціально-культурних чинників на поведінку споживачів на міжнародному ринку
  Вступ 3 1. Соціально-культурне середовище міжнародних економічних відносин 5 2. Вплив соціально-культурного середовища на маркетинг 12 Висновок 16 Література 18

 6. Транспортні послуги в структурі платіжного балансу України. Динаміка змін та загальний вплив на сальдо поточного рахунку платіжного балансу
  Зміст Вступ 3 1. Платіжний баланс України як індикатор її економічного стану 6 2. Роль транспортних послуг у платіжному балансі України 8 3. Державне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності 12 4. Методологічні аспекти державного регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 16 5. Концептуальні положення державної регуляторної політики щодо транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 19 6. Формування регуляторних аспектів транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 21 Висновки 25 Література 28 Метою роботи є розгляд місця транспортних послуг в структурі платіжного балансу України, вивчення їх динаміки та впливу на сальдо платіжного балансу, визначення механізмів для реалізації геостратегічного потенціалу України в умовах розвитку глобалізаційних процесів і ключової стратегії орієнтації України на інтеграцію в ЄС

 7. Прогнозування соціально-економічних процесів
  Розрахункове завдання №1. 2 За наведеними відомостями про кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, потрібно провести структурний аналіз часового ряду (тренд, циклічна, сезонна, випадкова складові). Кількість безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на кінець періоду, тис. осіб 1 2003 Січень 1061 2 Лютий 1100,9 3 Березень 1109,4 4 Квітень 1107,3 5 Травень 1057,8 6 Червень 1012,7 7 Липень 996,1 8 Серпень 982,8 9 Вересень 961,8 10 Жовтень 938,6 11 Листопад 949,9 12 Грудень 988,9 13 2004 Січень 1003,6 14 Лютий 1045,4 15 Березень 1061,2 16 Квітень 1044,6 17 Травень 1005,8 18 Червень 962,5 19 Липень 945 20 Серпень 925,6 21 Вересень 914 22 Жовтень 893,6 23 Листопад 919,7 24 Грудень 981,8 25 2005 Січень 992,1 26 Лютий 1019 27 Березень 1018,4 28 Квітень 986,7 29 Травень 918,3 30 Червень 858,3 31 Липень 825,4 32 Серпень 800,4 Дослідження має включати наступні елементи аналізу: − Графічний аналіз часового ряду. − Розрахунок коефіцієнтів автокореляції для зрушень, які дорівнюють від одного до дванадцяти місяців. Перевірка статистичної значущості коефіцієнтів автокореляції за різними критеріями. − Дослідження виду детермінованого тренду й сезонності за допомогою переходу до перших різниць та аналізу автокореляційної функції часового ряду. − Визначення типу стаціонарного процесу для випадкової складової часового ряду. Розрахункове завдання №2. 9 За даними, наведеними у розрахунковому завданні №1, зробити прогноз економічного показника на наступний рік. У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені прогнози, одержані за наступними методами згладжування часових рядів: 1. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за наївними методами. 2. Екстраполяція за простою середньою, середнім абсолютним приростом (середнім темпом зростання). 3. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простої ковзної середньої. Як підібрати вікно згладжування? 4. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом простого експоненціального згладжування. Як підібрати константу згладжування? 5. Побудова прогнозу тенденції часового ряду за методом Хольта. 6. Побудова прогнозу тренд-сезонного процесу за методом Хольта-Вінтерса. 7. Порівняльна характеристика застосованих методів прогнозування, на підставі аналізу підсумкових оцінок похибок прогнозування MSE, RMSE, MPE, MAPE. 8. Вибір найкращої моделі та розрахунок інтервалу надійності знайденого прогнозу. 9. Обґрунтування адекватності вибраної моделі прогнозування. Розрахункове завдання №3. 26 За даними індексу споживчих цін Yt з січня 2007 року до грудня 2009 року розрахувати прогноз цього економічного показника на наступний рік, використовуючи екстраполяцію тренду на основі кривих зростання. Місяць Січ. Лют. Берез. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Верес. Жовт. Лист. Груд. Рік 2007 Yt 43841 45266 47599 48649 49095 51490 54224 56628 58076 59051 59943 64870 Рік 2008 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 Рік 2009 Yt 63200 65304 70114 72509 73977 79034 80786 83048 86495 86856 88295 95043 У звіті з проведеної роботи повинні бути відображені наступні питання: 1. Вибір виду кривої зростання. 2. Лінеаризація побудованої моделі та оцінювання її параметрів за МНК. 3. Обґрунтування точності й адекватності обраної моделі прогнозування. 4. Розрахунок точкового та інтервального прогнозів тенденції часового ряду. Розрахункове завдання №4. 37 За даними самостійно підібраного для дослідження часового ряду зробити короткостроковий прогноз, використовуючи наступні кроки методики Бокса-Дженкінса: 1. Ідентифікувати часовий ряд, тобто визначити порядок його інтеграції - d, авторегресії - p і ковзної середньої - q. 2. Побудувати кілька придатних ARIMA-моделей, оцінити їх параметри. 3. Перевірити точність й адекватність підігнаних моделей та вибрати кращу з них. 4. На основі обраної моделі розрахувати прогноз на наступний рік. 5. Результати дослідження оформити письмово. Висновки робити на 5-% рівні значущості. Література 46

 8. Суть планування його задачі та функції (планування у галузі соціально-культурних сфер)
  Вступ 3 Розділ 1. Характеристика планування на підприємстві 5 1.1. Планування як функція управління 5 1.2. Принципи та методи планування 7 1.3. Методи та інструменти планових розрахунків 13 Таблиця 1.3.1. Бюджетна таблиця 14 Розділ 2. Система планування організації 15 2.1. Функціонування системи планів на підприємстві 16 2.2. Системи планування ресурсів підприємства 21 2.3. План маркетингу 25 2.4. Фінансове планування на підприємстві 31 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 9. Соціально-культурні трансформації в світлі глобалізаційних процесів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОГЛЯДУ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОСВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 5 1.1. Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу 5 1.2. Духовна криза сучасного суспільства 9 1.3. Соціокультурні мегатенденції 12 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В СВІТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 16 2.1. Соціально-культурні трансформації в умовах глобалізації 16 2.2. Культурна глобалізація 18 2.3. Культурна трансформація в сучасній україні:основні чинники та загальний характер змін 23 РОЗДІЛ ІІІ.ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 30 3.1. Державне управління культурною сферою в сучасних умовах глобалізації 30 3.2. Проблеми і виклики глобалізації для української культури 35 3.3. Напрямки соціально-культурної трансформації в Україні в сучасних реаліях 38 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

 10. Інформаційне забезпечення комунікативних процесів в менеджменті
  Вступ. 3 1. Комунікативний процес в організації. 5 2. Інформаційне забезпечення комунікативних процесів. 7 Висновок. 20 Список використаної літератури. 23

 11. Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні
  Сутність поняття «мінімальна заробітна плата» 3 Проблеми в питаннях мінімальної заробітної плати в Україні. 3 Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні 4 Перспективи встановлення мінімальної заробітної плати в Україні 6 Список використаної літератури 8

 12. Зміст та динаміка основних макроекономічних показників в Україні
  Вступ 3 1. Основні показники вимірювання результативності господарської діяльності в Україні 5 1.1 Система національних рахунків 5 1.2 Основні макроекономічні показники 6 1.3 Інші показники СНР. Взаємозв'язок між ними 9 2. Методи розрахунку ВВП 12 2.1 Метод доданих вартостей 12 2.2 Розрахунок ВВП за доходами 13 2.3 Розрахунок ВВП за витратами 15 3. Аналіз та динаміка основних макроекономічних показників в Україні 19 3.1 Валовий внутрішній продукт 19 3.2 Динаміка показників промисловості 22 3.3 Інфляція в країні 26 4. Доходи населення як основний показник результативності господарської діяльності в країні 31 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 39

 13. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління організацією та процесів прийняття рішень
  Вступ 3 1. Сутність та зміст інформаційного забезпечення діяльності керівника. 4 2. Психологічні проблеми обробки інформації людиною. 7 Висновки 10 Література 11

 14. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
  Вступ 3 1. Необхідність, суть і значення фінансової інформації 4 2. Баланс та звіт про фінансові результати як основне джерело інформації для фінансового аналізу 9 3. Звіт про рух грошових коштів як джерело аналізу грошових потоків 11 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 15. Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера
  Вступ 3 Розділ 1. Інформаційна основа фінансового менеджменту 5 1.1 Сутність та зміст фінансового менеджменту 5 1.2 Інформаційні потоки в роботі фінансового менеджера 8 Розділ 2. Фінансова звітність підприємства як основне інформаційне джерело в роботі фінансового менеджера 10 2.1 Баланс підприємства: зміст та структура активу і пасиву 10 2.2 Зміст основних статей звіту про фінансові результати 16 2.3 Використання данних звіту про рух грошових коштів в роботі фінансового менеджера 17 2.4 Сутність та зміст Звіту про власний капітал 26 Розділ 3. Використання інформаційних технологій в роботі фінансового менеджера 28 3.1 Напрямки роботи фінансового менеджера за умов використання інформаційних технологій 28 3.2. Інформаційні технології в роботі фінансового менеджера 30 Висновки 36 Література 39

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua