Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Організація управління транспортним забезпеченням виробництва (ID:19167)
| Размер: 59 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Склад та призначення транспортного господарства 4
2. Організація і розрахунки перевезень 7
3. Управління вибором транспортних засобів 11
Висновки 16
Список використаної літератури 18
Литература1. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища шк.., 2002. – 268 с. 2. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством.: Навч. пос. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с. 3. Економіка підприємств: Підручник / За заг. Ред. С.Ф. По кропивного. – Вид. 2, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с. 4. Економіка підприємств: Посібник/За ред.. П.С. Харіна. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 500 с. 5. Козловський В.О., Білоконний П.Г. Основи організації виробничого процесу: Навч. пос. – К.: УМК ВО, 2004 – 172 с. 6. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. пос. – Львів, ДУ «Львівська політехніка», 2002. – 528 с. 7. Організація виробництва: Навч. пос. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 356 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність фінансового забезпечення діяльності підприємств 5 1.1. Визначальна роль прибутку для фінансового забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств України 5 1.2. Характеристика валових доходів підприємства 6 Розділ 2. Аналіз фінансового забезпечення діяльності готельного комплексу “Дружба” 9 2.1. Загальна характеристика діяльності готельного комплексу 9 2.2. Аналіз доходів готельного комплексу 11 2.3. Аналіз витрат готельного комплексу 15 2.4. Аналіз оборотних коштів та рентабельності 20 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності діяльності готельного комплексу “Дружба” 26 3.1. Зміна структури надання послуг 26 3.2. Підвищення продуктивності праці персоналу 28 Висновки та пропозиції 30 Список використаної літератури 32

 2. Управління фінансовим забезпеченням туристичного підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність фінансового менеджменту в туризмі 5 1.1. Визначальна роль доходів для фінансового забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств 5 1.2. Характеристика системи фінансового менеджменту в туризмі 8 Розділ 2. Фінансовий менеджмент в діяльності готельного комплексу “Братислава” 11 2.1. Загальна характеристика діяльності готельного комплексу 11 2.2. Аналіз управління доходами та витратами готельного комплексу 13 2.3. Управління оборотними коштами та аналіз рентабельності 22 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства 28 3.1. Зміна структури надання послуг 28 3.2. Підвищення продуктивності праці працівників та її вплив на результати діяльності готельного комплексу “Братислава” 30 Висновки та пропозиції 33 Список використаної літератури 35

 3. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ППАРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та необхідність управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства 5 1.2. Форми та механізми формування товарного забезпечення 7 1.3. Методичні засади аналізу формування та оцінки ефективності товарного забезпечення 9 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ППАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 15 2.1. Аналіз товарообороту та товарних запасів 15 2.2. Аналіз формування товарного забезпечення обороту 22 2.3. Оцінка ефективності комерційних угод з закупівлі 31 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ППАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 36 3.1. Обґрунтування обсягів товарообороту та товарних запасів 36 3.2. Обґрунтування джерел та обсягів з закупівлі товарів 41 3.3. Шляхи та методи підвищення ефективності товарного забезпечення обороту 42 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТКИ 49 Об’єктом дослідження є ПП

 4. Організація виробництва
  1. Класифікація потокових ліній і потоків 2 2. Задача. 5 Обрати раціональний вид руху предметів праці, якщо кількість виробів у партії – n, процес виробництва складається з п’яти операцій тривалістю t1, t2, t3, t4, t5. Використати розрахунковий та графічний методи. Дати обгрунтовані висновки. n = 3 t1 = 5 t2 = 3 t3 = 4 t4 = 1 t5 = 2 Література. 9

 5. Організація виробництва
  Підприємництво, його види 3 Розрахунково-графічна робота 14 Завдання: Обрати раціональний вид руху предметів праці, якщо кількість виробів у партії - n=4, процес виробництва складається з п'яти операцій тривалістю tl=4, t2=2, t3=1,t4=3, t5=4. Використати розрахунковий та графічний методи. Дати обґрунтовані висновки. Література 17

 6. К/р організація виробництва
  1. Загальна та виробничі структури підприємств 3 2. Основні фактори, що визначають виробничу структуру 7 Список літератури 12

 7. Організація виробництва
  План: 1. Виробнича діяльність ( фермерських господарств) 3 2. Організація виробничих процесів при вирощуванні кормових корнеплодів (кормові бурякі) 9 Література 23

 8. Організація виробництва
  1. Концепція організаційного проектування виробництва 3 2. Діагностування стану виобничої системи 9 3. Структура та зміст організаційного проекту виробничих систем 13 Задача 1 19 Підприємство передбачає освоїти випуск нової продукції з проектним річним її випуском 650 штук, первинна трудомісткість виготовлення одного виробу становила 1020 нормо-годин. За рахунок заходів із прискорення освоєння трудомісткість виготовлення значно скоротилася (b = 0,0545), що дозволило заводу скоротити тривалість досягнення проектного річного випуску на 30 %. Змінні витрати на один виріб — 1450 грн, постійні витрати — 160 000 грн/рік. Нарощування випуску продукції в обох випадках пропорційно часові освоєння. Визначити економічні показники прискорення освоєння нового виробу: трудомісткість виготовлення виробу; скорочення циклу освоєння (побудувати графік освоєння), додаткову кількість продукції, зниження собівартості одиниці виробу, річну економію від прискорення освоєння нової продукції. Задача 2 21 Необхідно визначити тривалість ремонтного циклу, міжремонтного й міжоглядового періоду (періодичність технічного обслуговування) та скласти графік виконання ремонту й технічного обслуговування на період 2001—2002 рр. для металорізального верстата, який було введено в дію у вересні 2000 р., якщо верстат металорізальний підвищеної точності (Вк.т. = 1,5), категорія за масою середня (Вк.м. = 1,0), використовується для обробки заготовок із різних матеріалів (Во.м. = 0,75) металевим інструментом (Вм.і. = 1,0). У структурі ремонтного циклу для цієї категорії обладнання — п’ять поточних ремонтів і п’ять технічних оглядів. Нормативний оперативний час роботи верстата протягом ремонтного циклу — 24 000 год. Режим роботи — двозмінний, дійсний річний фонд часу — 3950 год; частка оперативного часу в дійсному фонді становить 70 %. Список використаної літератури 24

 9. Організація непотокового виробництва
  Організація непотокового виробництва Література

 10. Організація і планування виробництва
  Вступ 3 1. Предмет та об’єкт дисципліни, її зміст і завдання 4 2. Річний план і його структура 5 3. Задача 7 Визначити раціональний вид руху предметів праці у виробничому потоці, використовуючи розра¬хунки та графічний метод. Дати висновки за результатами розрахунків. № пор. Показник, одиниця вимірювання 1 Тривалість операції, хв.: першої 7 другої 4 третьої 3 четвертої 2 2 Кількість виробів, шт. 4 Розв’язання 7 Висновки 10 Список використаних джерел 11

 11. Організація потокового виробництва
  Вступ 3 1. Методи організації виробництва 4 2. Особливості організації потокового виробництва 6 3. Переваги потокового виробництва 9 4. Розрахунок календарно-планових нормативів 10 4.1. Календарно-планові нормативи однопредметних потокових ліній. 10 Число робочих місць на потоковій лінії 11 4.2. Календарно-планові нормативи прямоточних (переривання - потокових) ліній 12 4.3. Календарно-планові нормативи багатопредметних потокових ліній 14 Висновок 18 Література 21

 12. Організація ресторанного виробництва
  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальна характеристика досліджуваного закладу ресторанного господарства 5 Розділ 2. Аналіз організації зберігання товарів та забезпечення ними виробництва у досліджуваному закладі ресторанного господарства 18 Розділ 3. Проект удосконалення організації зберігання товарів, їх передачі на виробництво у досліджуваному закладі ресторанного господарства 31 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39 ДОДАТКИ 42 Об’єктом дослідження є ресторан

 13. Організація виробництва контрольна
  1. Теоретичне питання. Фактори звичайного середовища умов праці, їх характеристика. 1 2. Зовнішнє планування робочих місць. Вимоги до нього, навести приклади. 7 3. Виробничий цикл. 13 Побудувати графіки руху деталей та розрахувати аналітично тривалість виробничого циклу при різних видах руху деталей: • Послідовному • Паралельному • Послідовно – паралельному Вихідні дані: Обробляється одна партія деталей , яка складається з п’яти виробів. Р = 1, n=5, m=5 № робочого місця 1 2 3 4 5 ti 5 6 8 5 6 4. Сітьові методи планування та управління. 16 Розрахувати сітьову модель графічним та табличним методами для наступних даних: Код 1-2 1-3 1-4 2-3 2-5 2-6 3-5 4-5 4-7 5-6 5-7 6-7 tij 6 7 10 7 0 14 8 15 11 7 5 9 Література 19

 14. Організація виробництва і нормування праці
  1. Сутність, принципи та функції організації праці. Задачі вдосконалення організації праці на підприємствах в ринкових умовах 3 2. Організація служб нормування праці. Організація обліку, перегляду та впровадження нових трудових норм. 9 Література 14

 15. Організація транспортного обслуговування виробництва
  1. Внутрішньозаводські перевезення, їх цілі й завдання в процесі виробництва продукції 3 2. Структура транспортного господарства та характеристика систем внутрішньовиробничих перевезень 7 3. Методика вибору технічних засобів, маршрутів їх руху та розрахунку параметрів транспортного забезпечення виробництва 9 Задача 1. 15 Задача 2. 16 Література 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua