Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Кримінологія Варіант 6 (ID:19274)
| Размер: 26 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание1. Надайте кримінологічну характеристику рецидивної злочинів 3
2. Розкрийте специфіку протидії організованій злочинності. 6
3. Проведіть порівняльний аналіз показників основних видів насильницьких злочинів, скоєних в Україні у період з 2001 року. 15
Література 18
Литература1. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (За-гальна і Особлива частини): Навч. посібник / За заг. ред. Джужи О.М. - 1, К., 2007. – 482 c. 2. Кримінологія вербальної агресії: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.М. Храмцов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. 3. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій: У 2-х кн. / Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: НАВСУ, 2008. Кн 2: Особлива частина. – 614 с. 4. Кримінологія і соціальна профілактика злочинів у виправних установах: навч. посіб. / О.Г. Колб. — Луцьк: Вежа, 2007. — 400 с. 5. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами. (Загальна та особлива частини): Навч. посіб. / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, В.В. Василевич; Ред.: О.М. Джужа. — К.: Атіка, 2001. — 366 с. 6. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела: навч. посіб. / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов. — Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2007. — 467 с. 7. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисоєд; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х.: Право, 2003. — 351 с. 8. Кримінологія: Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). — К., 2002. — 295 с. 9. Кримінологія: Навч. посіб. / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Прецедент, 2004. — 208 с. 10. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / В.М. Дрьомін, В.О. Туляков, Н.А. Орловська; Одес. нац. юрид. акад. — О.: Юрид. л-ра, 2003. — 172 с. 11. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / О.М. Джужа, О.М. Костенко, Є.М. Моісеєв, В.М. Гринчак, В.В. Василенко; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Атіка, 2003. — 400 с. 12. Кримінологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик, Ю.В. Александров, В.М. Гринчак, А.Й. Міллер, С.А. Тарарухін, Є.М. Моісеєв, Я.Ю. Кондратьєв; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 416 с. 13. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с. 14. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 480 с. 15. Кримінологія: Іванов Ю. Ф. Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Кримінологія
  ВСТУП 3 1. ПРЕДМЕТ КРИМІНОЛОГІЇ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 5 1.1. Злочинність 5 1.2.Причини злочинності 7 1.3. Особистість злочинця 10 1.4.Попередження злочинності 12 2. ЗАГАЛЬНІ СУБ'ЄКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ. 13 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 2. кримінологія
  1. Становлення та розвиток кримінологічної науки. 3 2. Кримінологічні аспекти незаконного обігу наркотичних речовин. 8 Список літератури 13

 3. кримінологія
  1. Методи кримінологічних досліджень 3 2. Пияцтво і злочинність 11 Список літератури 15

 4. Кримінологія вар 1
  1. Історія і становлення кримінологічної науки. 2. Поняття та види злочинності загально-кримінального спрямування(кримінологічна характеристика). Література

 5. Правова статистика, кримінологія
  1. Правила побудови рядів динаміки 3 2. Рівень, структура та динаміка організованої злочинності 7 Список використаних джерел 17

 6. Контрольна робота кримінологія
  Вступ 3 1. Виникнення, становлення та розвиток кримінології в Україні 4 2. Насильницькі злочини проти життя та здоров'я особи в Україні і шляхи їх попередження 7 Висновок 17 Список джерел 19

 7. Контрольна робота кримінологія
  1. Історія і становлення криміналогічної науки 3 2. Поняття та види злочинності загальнокримінального спрямування (кримінологічна характеристика) 11 Перелік використаної літератури 15

 8. Організована злочинність (кримінологія)
  Вступ 3 1. Визначення поняття «організована злочинність» 4 2. Організована злочинність за умов глобалізації 8 3. Риси організованої злочинності на Україні 15 Висновок 20 Література 23

 9. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету кримінологія
  1. Кримінологічне прогнозування і кримінологічне планування боротьби зі злочинністю 3 2. Визначення поняття кримінології 6 3. Характеристика злочинів у сфері оподаткування 10 Використана література 14

 10. Курсова з економіки підприємства Варіант 8 (2й варіант)
  1.Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства 2 2.Визначення річної потреби в обігових коштах підприємства 3 3.Визначення кошторісу витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 3 4.Визначення кошторісу витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції 7 5.Розрахунок показників ефективності виробництва до залучення інвестицій 9

 11. Фінанси Варіант № 24
  1. Система фінансового планування. Зведений фінансовий баланс держави 1.1. Теоретичні засади системи фінансового планування 1.2. Державний бюджет та зведений фінансовий баланс держави Література 2. Структурна побудова податкової системи, методи побудови податків 2.1. Формування та функціювання податкової системи України 2.2. Принципи побудови податкової системи Література 3. Напрями використання фінансових ресурсів населення. Чинники, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження. Структура сукупних витрат населення. Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація. 3.1. Фінансові ресурси населення та їх класифікація 3.2. Сукупні витрати населення 3.3. Мотиви утворення заощаджень та їх класифікація Література

 12. Аудит Варіант І
  1. Історія виникнення і розвитку аудиту в Україні та світі 3 2. Етапи аудиторської перевірки 8 3. Тести 13 4. Працівник аудиторської фірми, сертифікований аудитор, є засновником комерційного банку. Оцініть цю ситуацію з погляду необхідності отримання принципу незалежності для України. 7. За чий рахунок сплачуються послуги аудиторів, які проводять обов'язкові аудиторські перевірки, на вимогу державних органів: 12. Аудиторською діяльністю в Україні мають право займатися: 15. Суб'єктами аудиту є: 18. Який стаж роботи необхідно мати для отримання сертифіката: 19.Право на отримання сертифіката мають: : 22. Мета аудиту: 25. Правильно встановлює завдання зовнішнього аудиту: 32. Аудиторські фірми можуть створюватися у таких організаційно- правових формах: 36. Частка сертифікованих аудиторів в статутному капіталі аудиторської фірми для її включення до Реєстру об’єктів аудиторської діяльності повинна бути: 40. За результатами інвентаризації складу виробничих запасів фірми завідувач складом повинен відшкодувати матеріальні збитки через крадіжку цінностей. Інвентаризацію здійснює: 41. Документальний аналіз інвентаризаційної відомості є методом аудиторської перевірки на відповідність фінансової звітності критерію: 49. Фактори, які не впливають на властивий ризик – це: 50. На підставі зібраних та проаналізованих під час аудиту доказів аудитор вирішує збільшити оцінку рівня ризику контролю в порівнянні з раніше запланованою. Для того, щоб загальний ПАР залишився на рівні запланованого, аудитор повинен: 67. При укладанні договору на проведення аудиту клієнт зробив аудиторській фірмі вигідну пропозицію про надання в оренду приміщень. Можливі дії керівника аудиторської фірми: 86. Здійснюючи обов’язковий аудит фінансової звітності, аудитор запросив облікові регістри і звітність за поточний рік. Керівництво клієнта відмовило в цьому аудитору. Керівництво вчинило: 88. Аудитор здійснює аналіз перевіреної фінансової звітності на стадії завершення аудиту з метою: 94. Відшкодування матеріального збитку з працівника проводиться на підставі: 97. Не настає повної матеріальної відповідальності: 4. Завдання 18 Укласти договір на проведення аудиторської перевірки між підприємством-клієнтом та аудиторською фірмою. ж) формування облікової політики; з) постановка обліку; і) формування декларації. Список використаної літератури 25

 13. Бухоблік варіант 1
  Варіант № 1. На основі наведеного розподілу варіантів необхідно: • скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства "Славутич" за І квартал поточного року; • зазначити відповідні документи, якими оформлюють наведені операції; • здійснити необхідні розрахунки; • розрахувати обороти та залишки за рахунками; • скласти Баланс ф. № 2-м. Підприємство "Славутич" за кодом Загального класифікатора галузей народного господарства належить до 7-го класу; відповідно страховий тариф до фонду на загальне державне соціальне страхування від нещасного випадку становить 1,02 %. Таблиця Залишки на рахунках бухгалтерського обліку на підприємстві "Славутич" станом на 01.01 пот. р. Номер рахунку Сума, грн. 10 34000 13 8000 20 3000 23 600 26 "Готова продукція" 400 26 "Товари" 150 30 200 31 23000 40 29150 44 9100 64 2400 66 8200 68 4500

 14. Макроекономіка варіант 6
  Задача 1 Використовуваних дохід дорівнює 500 грн., і на споживання витрачають 400 грн. За доходу у 800 грн величини споживання становить 600 грн. Визначте граничну схильність до споживання (МРС) та граничну схильність до заощадження (MPS) Задача 2 В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 500 млрд грн., потенційний ВВП – 600 млрд. грн.., гранична схильність до заощадження (MPS) – 0,25. Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо в періоді його усунення ціни зростуть на 5%. Тестові завдання 1. Яке с перерахованих явищ не відповідає періоду економічного спаду: 2. Якщо рівень цін зростає, і виробництво падає, це викликано: 3. Нецінові чинники сукупного попиту: 4. у короткостроковому періоді із зростанням доходу: 5. Якщо сукупні витрати більші за доходи, то: Список літератури

 15. Контролінг Варіант 11
  Варіант 11. Розрахункова частина. Вихідні данні. На підприємстві розпочата підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні припущення: - бюджет розробляється поквартально; - підприємство виробляє і продає один вид продукції; - податок на прибуток розраховується по спрощеній схемі – прибуток розраховується за рік і рівномірно ділиться між кварталами. Система бюджетів складається поквартально на основі даних про прогнозовані обсяги збуту продукції(таблиця 1) Таблиця 1 Прогнозні дані про планові обсяги продажу продукції Прогноз продажу, од Прогнозована ціна, грн. Вартість накладних витрат на 1у годину робочого часу, грн. 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 13 000 17 000 15 000 12 000 38 7,53 Оплата в поточному кварталі складає 80% від об’єму виручки, 20% оплачується в наступному періоді. Погашення дебіторської заборгованості на початок року очікується в 1-му кварталі планового року. Плановий залишок запасів готової продукції на кінець планового періоду складає 20% від об‘єму продажу наступного періоду. Запаси готової продукції на кінець року плануються в розмірі 3500 од. продукції. Кількість сировини на од продукції складає 6,5кг, ціна 1кг сировини оцінюється в 1,7 грн. Залишок сировини на кінець кожного кварталу планується на рівні 10% від потреби майбутнього періоду. Запас сировини на кінець року складає 6300кг. Оплата постачальникам за сировину здійснюється на таких умовах: 50% оплати в поточному кварталі і 50% в наступному періоді. Оплата праці виробничого персоналу здійснюється на таких умовах : витрати праці на 1 продукції = 0,8 години. Вартість однієї години разом з нарахуваннями складає 12,8 грн. Накладні витрати поділені на постійну і змінну частини. Планування змінних витрат здійснюється виходячи з нормативу 2грн. 1 година роботи основного персоналу. Інші накладні витрати оцінені на рівні 58 000грн за квартал, в т.ч. амортизація 14000 грн. Величина витрат на збут і адміністративні витрати також плануються у вигляді двох частин – змінної і постійної. Норматив змінної частини складає 1,7грн. на од. проданого товару. Таблиця 2 Планові постійні витрати, грн. Показник 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Реклама 38000 38000 38000 38000 Зароб. плата менеджерів 36000 36000 36000 36000 Страхування 1900 35000 Податок на прибуток = 25% Стан активів і пасивів підприємства на початок планового періоду відображений у балансі (таблиця 3) Таблиця 3 Початковий баланс, грн. Активи Пасиви Оборотні активи Поточні зобов’язання Грошові кошти 42500 Дебіторська заборгованість за товари 90000 Кредиторська заборгованість 25800 Сировина і матеріали 4200 7000 кг Власний капітал Готова продукція 26000 2000 од. Статутний капітал 175000 Всього оборотні активи 162700 Нерозподілений прибуток 449900 Основні засоби Всього власний капітал 624900 Земля 80000 Будівлі і обладнання 700000 Амортизація -292000 Залишкова вартість будівель і обладнання 408000 Всього активи 650700 Всього пасиви 650700 В кінці року до відділу контролінгу надійшли фактичні данні подані в таблиці 4 Таблиця 4 Звітні показники діяльності підприємства за минулий рік Обсяг продажу, од Ціна, грн. Використано матеріалів для випуску реалізованої продукції ,кг Вартість використаних матеріалів, грн. Витрати часу праці на обробку 1-ці продукції, год. Нарахована заробітна плата за виробництво реалізованої продукції, грн. Змінні накладні витрати, грн. 64000 37,0 412800 693504,0 0,84 698880 405888,0 Також, у звітному році було оплачено постійних витрат на суму 418500грн., із яких 8000 грн. – це страхування, оплачене авансом за наступний рік. Необхідно: 1) На основі наведених даних необхідно побудувати систему операційних бюджетів підприємства, яка включає:  Бюджет продажу.  План виробництва продукції.  Бюджет витрат на матеріали.  Бюджет витрат на оплату праці виробничого персоналу.  Бюджет накладних витрат.  Бюджет собівартості.  Бюджет адміністративних і маркетингових витрат.  Прогнозний звіт про прибутки і збитки. 2) Скласти фактичний звіт про прибуток і збитки за системою директ-костінг за звітний рік, порівняйте його показники з бюджетними даними гнучкого і фіксованого бюджету, і визначте загальні відхилення. 3) Деталізуйте загальні відхилення по матеріалам, труду і змінним виробничим накладним витратам. 4) Визначити точку беззбитковості і межу безпеки в натуральному і грошовому на основі планового(фіксованого бюджету) і фактичного звіту про прибутки і збитки. На основі розрахунків зробити висновки по кожному питанню. Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua