Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Обгрунтування рішення - виробляти чи купувати (ID:19305)
| Размер: 13 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеОбгрунтування рішення - виробляти чи купувати
Література
Литература1. Белінський Л.В., Довгань Л.Є. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник.- К.: 2005. – 624 с. 2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Г.В.Савицкая. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с. 3. Смирнов З.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -271с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управлінські рішення, їх суть і фактори, що впливають на їх результативність. Чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень щодо питань "виробляти чи купувати"
  Вступ 3 1. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень 3 2. Управлінське рішення «виробляти чи купувати?» 11 Висновок 13 Література 15

 2. Управлінські рішення, їх суть і фактори, що впливають на їх результативність. Чинники що впливають на прийняття управлінських рішень щодо питань - виробляти чи купувати
  Управлінські рішення, їх суть і фактори, що впливають на їх результативність. Чинники що впливають на прийняття управлінських рішень щодо питань "виробляти чи купувати" Література

 3. Рішення про спеціальні замовлення як приклад управлінського рішення (теорія систем і системного аналізу в прийнятті управлінських рішень)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 6 1.1. Суть та види управлінських рішень 6 1.2. Процес прийняття управлінських рішень 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІШЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 23 2.1. Рішення про спеціальне замовлення 23 2.2. Приклади рішення про спеціальне замовлення на підприємстві 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

 4. Альтернатива виробляти-закуповувати. Матеріально-технічні ресурси та оптимізація програми закупівлі
  Вступ 3 1. Сутність та принципи матеріально-технічного забезпечення 4 2. Альтернатива: виробляти чи купувати 6 3. Управлінське рішення: купувати чи виробляти? 10 Висновки 16 Література 17

 5. Обгрунтування виробничої програми підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність і показники виробничої програми 5 1.2. Обґрунтування виробничої програми підприємства за дослідженнями ринку та матеріально-технічним забезпеченням 13 1.3. Методика розрахунку виробничої програми підприємства 19 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» 25 2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства 25 2.2. Аналіз виробничої програми підприємства 30 2.3. Оцінка ресурсного забезпечення для виконання виробничої програми підприємства 39 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 42 3.1.Розрахунок економічної ефективності модернізації лінії по виготовленню баранок 42 3.2.Розрахунок економічної ефективності встановлення пакувально-фасувального апарату для бараночних виробів 48 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТОК А. Порядок розробки виробничої програми підприємства 62 ДОДАТОК Б. Виробнича програма «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 63 ДОДАТОК В. Виробнича програма хлібобулочних виробів «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 64 ДОДАТОК Г. Виробнича програма кондитерських виробів «Булочно-кондитерського комбінату» За 2003-2004 рр. 65 В процесі виконання дипломної роботи необхідно здійснити комплексний огляд питань, пов'язаних з виробничим плануванням та формуванням та обгрунтуванням виробничої програми, визначити методи їх реалізації та важливість ефективного їх вирішення для досягнення позитивних кінцевих результатів виробничої діяльності підприємства. Метою даної дипломної роботи є обґрунтування виробничої програми підприємства, механізмів її формування і контролю за виконанням. Відповідно сформульованій меті дипломної роботи передбачається виконання наступних завдань: • вивчити теоретичні основи обґрунтування виробничої програми підприємства; • надати загальну характеристику діяльності обраного підприємства харчової промисловості; • провести аналіз виробничої програми підприємства; • розробити та обґрунтувати заходи щодо вдосконалення виробничої програми підприємства БКК. Предметом дослідження дипломної роботи є процес обгрунтування виробничої програми підприємства. Об’єктом дослідження є формування та виконання виробничої програми на ДП «Київ-Хліб» «Булочно-Кондитерський Комбінат». До роботи додається роздаточний матеріал, реферат, доклад

 6. Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків
  1. Закони, що впливають на прийняття рішень 3 2. Обґрунтування рішень господарської діяльності 5 Задача 1 12 Оцініть ступінь ризику зниження рентабельності інвестиційних проектів. Зробіть висновок щодо вибору кращого інвестиційного проекту. Таблиця 1 Проект Проект А Проект Б Рентабельність, % 20 25 10 15 15 20 25 10 Задача 2 14 Виробник звернувся у відділ маркетингу, щоб з’ясувати сподіваний попит на товар. Дослідження відділу маркетингу показали: імовірність того, що попит становитиме 1500 од. товару, — 0,15; 3500—0,5; 5500—0,25; 8500—0,10. Відхилення від цих рівнів призводить до додаткових витрат (через перевищення пропозиції над попитом — 0,9 грн, (через неповне задоволення попиту — 1,5 грн за одиницю. Дохід від виробництва — 12 грн за одиницю). Визначте, скільки виробити продукції, за допомогою критерію сподіваного доходу; побудуйте два графіки корисності та визначте за ними ставлення до ризику обох директорів; розрахуйте корисність доходів для кожного директора та скільки одиниць продукції потрібно випустити з погляду кожного директора за правилом сподіваної корисності. Для прийняття рішення виробнику потрібно врахувати думку директора з маркетингу та фінансового директора стосовно їхньої корисності різних сум доходів (табл. 1). Таблиця 1 Корисність доходів директора з маркетингу та фінансового директора Директор з маркетингу Фінансовий директор Дохід, тис. грн. 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Корисність доходів 0 14 32 60 100 0 45 72 92 100 Література 18

 7. Розробка та обгрунтування комплексу маркетингових заходів
  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 4 Розділ 2. Розробка гіпотези маркетингової стратегії підприємства 7 Розділ 3. Характеристика продукції підприємства і політики фірми 133 Розділ 4. Цінова політика фірми 211 Розділ 5. Збутова політика 25 Розділ 6. Планування і проведення маркетингових досліджень для перевірки сформульованої гіпотези 27 Висновки 37 Література 38

 8. Обгрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЗАСАДА УСПІХУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність та значення конкурентоспроможності 6 1.2. Етапи дослідження конкурентоспроможності продукції 12 1.3. Способи підвищення рівня конкурентоспроможності 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 29 2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ "Гросс" 29 2.2. Огляд ринку кондитерських виробів 36 2.3. Аналіз конкурентоспроможності продукції ТОВ "Гросс" 47 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 51 3.1. Розробка проекту підвищення конкурентоспроможності продукції 51 3.2. Обґрунтування проекту підвищення конкурентоспроможності 65 ВИСНОВОК 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81 Метою даної дипломної роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку України та вміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння пошуку сучасних наукових досягнень в сфері підвищення конкурентоспроможності та уміння їх застосовувати при вирішенні прикладних проблем. Основними завданнями даної роботи є : 1. Систематизація та творчий аналіз сучасної вітчизняної і світової наукової літератури та розробка на цій основі власних підходів до підвищення конкурентоспроможності підприємства. 2. Систематизація, закріплення та розширення практичних знань, а також застосування їх при вирішенні наукових та економічних завдань. 3. Проведення маркетингових досліджень ринку України відносно якості та конкурентоспроможності кондитерських виробів. 4. Статистичне оброблення зібраної інформації. 5. Розроблення рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності досліджуваного підприємства на основі отриманої інформації. Об’єктом дослідження діяльність українських підприємств на ринку будівельних робіт, пов'язана з підвищенням конкурентоспроможності продукції. Предметом дослідження є розробка методологічних основ та практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції ТОВ „Гросс”. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін. Основу теоретичної роботи склали: література по економіці, управлінню фінансами, маркетингу, менеджменту. Дана робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено теоретичний матеріал підвищення конкурентоспроможності продукції, а саме питання сутності та значення конкурентоспроможності, основні етапи дослідження конкурентоспроможності та способи підвищення її підвищення. Другий розділ присвячено аналізу. В цьому розділі дано загальну характеристику підприємства, проведено оцінку конкурентоспроможності продукції та огляд ринку кондитерських виробів. В третьому розділі розроблено проект підвищення конкурентоспроможності продукції та обґрунтовано доцільність його впровадження.

 9. Обгрунтування норм запасів виробничого підприємства
  Вступ 3 1.Сутність запасів підприємства та їх види 5 2. Фактори, що впливають на обсяг і структуру запасів готової продукції 11 3. Методи нормування запасів готової продукції 15 4. Принципові підходи до визначення потреби у запасах готової продукції 20 Висновок 29 Список літератури 33

 10. Економічне обгрунтування ефективності реалізації інноваційного проекту
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 5 1.1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 5 1.2. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 16 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 21 2.1. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 21 2.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 26 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ. 40 3.1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 40 3.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. 50 3.3.ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ. 60 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70 ДОДАТОК А 73-96

 11. Обгрунтування прибутку (рентабельність), який закладається в ціну
  Предмет: ціна та ціноутворення в галузі туризму Зміст Обгрунтування прибутку (рентабельність), який закладається в ціну Література

 12. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ 5 1.1. Сутність собівартості та особливості її формування 5 1.2. Поняття та класифікація витрат на виробництво та реалізацію продукції 14 1.3. Способи зниження собівартості продукції 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ ТОВ "ххх" 31 2.1. Загальна характеристика підприємства 31 2.2. Аналіз витрат на виробництво продукції 44 2.3 Характеристика та аналіз витрат на збут 55 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТА ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ 69 3.1 Розробка програми зниження витрат на виробництво 69 3.2 Заходи зі зниження витрат на збут продукції 79 3.3. Прогноз впровадження програми зниження витрат на виробництво та збут 83 ВИСНОВКИ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 104 Додатки

 13. Обгрунтування доцільності інвестиційного проекту оновлення технологічного обладнання
  Вступ 3 1.Теоретичні основи оцінки інвестиційних проектів 5 1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності 5 1.2. Форми та види інвестицій 6 1.3. Методи оцінки ефективності капітальних вкладень 8 2.Аналіз інвестиційної привабливості і ресурсозабезпеченості компанії, яка реалізує інвестиційний проект 12 2.1. Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів 12 2.2. Обґрунтування доцільності капітальних вкладень на оновлення технологічного обладнання 14 3. Оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту оновлення технологічного обладнання 20 Висновки 23 Список використаної літератури. 24

 14. Удосконалення планування виробництва. Обгрунтування критеріїв оптимізації планів
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва 5 1.1 Економічна сутність виробничих потужностей підприємства 5 1.2. Фактори зростання ефективності виробництва 13 2. Особливості планування виробництва на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 18 2.1. Аналіз виробничих потужностей підприємства 18 2.2. Оцінка ефективності технічних і організаційних заходів підприємства 22 3. Напрямки підвищення ефективності виробничих процесів на підприємстві ТОВ „Українські промислові ресурси” 27 Висновки 36 Література 38 Додатки 40 Метою курсової роботи є визначення критеріїв оптимізації планів виробництва на підприємстві. Предметом роботи є організація планування виробництва, що має своєю головною ціллю забезпечення науково-технічного процесу виробництва і створення умов для ефективного виконання і перевиконання завдання плану кожною виробничою ланкою, дільницею по всіх показниках, тобто, якість, прибуток, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції. Завдання роботи: • виявлення проблем управління та ефективності діяльності підприємства на основі аналізу виробничих потужностей підприємства; • аналіз ефективності технічних і організаційних заходів підприємства; • вибір та обґрунтування напрямків підвищення ефективності виробничих потужностей конкретного підприємства. Виробнича потужність розраховується як по підприємству в цілому, так і за ведучими виробничими цехами, ділянками і устаткуванню з урахуванням сформованої кооперації і заходів щодо ліквідації «вузьких місць». Велике значення потужності у мінімізації виробничих вит¬рат. Низький рівень завантаження веде до того, що багато вітчиз¬няних виробництв через високі постійні витрати на одиницю ви¬пуску продукції використовують свої потужності нижче точки беззбитковості і несуть прямі збитки. Важливість рішень з виробничих потужностей (питання ви¬буття, перепрофілювання, а також введення нових потужностей) полягає в оцінці величини капітальних витрат, для яких по¬тужність є основним визначальним фактором. Результати аналізу, проведеного у даній курсовій роботі передбачають поліпшення використання виробничої потужності з урахуванням можливості її раціонального розширення і спеціалізації виробництва. Об’єктом дослідження даної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю „Українські промислові ресурси”. Хронологічними межами роботи є 2003-2005 роки. Літературною базою слугують підручники Верби В.А., За городніх О.А. „Проектний аналіз”, Лебедева В.Г. „Управление затратами на предприятии”, Куденка Н. „Стратегічний маркетинг”, Савіцької Г.В. „Економічний аналіз”, Шершньової З.Є., Оборської С.В. „Стратегічне управління”, Поддєрьогіна А.М. „Фінанси підприємств”.

 15. Обгрунтування організаційно-економічних заходів підвищення ефективності діяльності підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Проблеми ефективності виробництва та її оцінки 6 1.2 Фактори підвищення ефективності роботи підприємства 14 1.3. Оцінка економічної ефективності роботи підприємства 18 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ДП «___» 32 2.1. Історична довідка і організаційно-правова структура 32 2.2. Організаційно-виробнича структура управління 35 2.3. Особливості організації технологічного процесу виробництва 38 2.4. Техніко-економічні показники роботи підприємства 47 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДП «___» 50 3.1. Основні задачі і методи аналізу 50 3.2. Аналіз обсягу виробництва і якості продукції 52 3.2.1. Аналіз виконання плану по асортименту продукції 52 3.2.2. Аналіз якості продукції, що виробляється 54 3.2.3. Аналіз ритмічності виробництва продукції 58 3.2.4. Аналіз використання виробничої потужності 60 3.2.5. Аналіз основних показників діяльності підприємства 62 3.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 65 3.4. Аналіз продуктивності праці 68 3.5. Аналіз собівартості продукції 72 3.6. Аналіз фінансового стану підприємства 74 РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ДП «____» ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЇХ ДОЦІЛЬНОСТІ 85 4.1. Основні напрямки і заходи підвищення ефективності роботи підприємства 85 4.2. Визначення економічної доцільності запропонованих заходів по підвищенню ефективності роботи підприємства 97 ВИСНОВКИ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 104 ДОДАТКИ 108-115

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua