Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економіка праці (ID:19335)
| Размер: 64 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
Содержание1. Аналіз сучасного ринку праці України 3
2. Прогнози і перспективи ринку праці 18
Література 23
Литература1. Закон України „Про зайнятість населення”. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 14, ст.170. 2. Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці у 2008 р. / http: // www.ukrstat.gov.ua/. 3. Ринок праці 2008: аналіз, дослідження, перспективи / http: // ww.profosvita.org.ua/uk/ required/articles/39.html. 4. Концепція загальнодержавної програми зайнятості населення на 2009-2011 роки / http://www. mlsp.kmu.gov.ua/. 5. Демко І. Ринок праці під напругою. Хрещатик, 29 ciчня 2009 року, четвер №7 (3453)
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економіка праці
  ЗАВДАННЯ 1 Дано тарифну сітку: тарифні розряди: 1 2 3 4 5 6 тарифні коефіцієнти: 1,0 1,15 1,32 1,52 1,74 2,0 Визначіть діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне збільшення її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює така тарифна сітка підвищення кваліфікації? Чому? ЗАВДАННЯ 2 Що зараховують до нестандартних режимів робочого часу? ЗАВДАННЯ 3 Визначіть рівень виконання норми часу, якщо відпрацьовано 20 робо-чих днів, тривалість робочої зміни становить 420 хв., виготовлено продукції на 150 нормо-годин, додатково витрачено 6 нормо-годин.

 2. Економіка праці
  1. Соціально-економічна категорія «ринок праці». 2 2. Методи вимірювання продуктивності праці. 9 3. ЗАДАЧА. 15 Визначте середній рівень виконання норм виробітку за умови, що 12 робітників виконали норми лише на 90%, 85 – на 100%, 70 – на 127%, 30 – на 156%. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

 3. Економіка праці
  Вступ 3 Завдання 1 5 Умови завдання. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД за допомогою таблиці 1.1. Таблиця 1.1. Вихідні умови № Подія Поточний час Тривалість Індекс Примітка год хв Хв. 1 2 3 4 5 6 7 1 Початок спостережень 7 00 0 - 2 Доставка порожніх коробок до робочого місця 7 15 15 Тп.з. Завдання 2 7 Умови завдання. Звести результати спостереження в окрему таблицю (див. Табл.2.1.). Табл.2.1. Результати спостережень Індекс Номер явища Тривалість, хв. % Тп.з. 2,5,7,8,10,11,13,17,18 227 47,3 Тд.р. 3,4,16 20 4,2 Завдання 3 9 3.1. Реєстрація спостережень, визначення тривалості прийомів. Таблиця 3.1. Реєстрація спостережень, визначення тривалості прийомів № Подія Кількість спостережнь, їх тривалість, хв. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Доставка коробок, вкладок у коробки, етикеток та цукерок 40 41 43 44 40 40 39 41 42 42 Висновок 12 Перелік літератури 13

 4. Економіка праці
  1. Державне регулювання зайнятості. 3 2. Суть тарифно-договірного регулювання оплати праці. 7 3. Перехід до соціального страхування населення в Україні. 10 Задача 14 Розрахувати планове зростання продуктивності праці за факторами, якщо вихідна чисельність становила 2300 осіб, а відносне вивільнення робочої сили за рахунок технічного розвитку виробництва – 70 осіб; покращення організації виробництва і праці – 50; зміни структури виробничої програми – 27 осіб. Список літератури

 5. Економіка праці
  1. Сутнісна характеристика, особливості, суб'єкти та функції ринку праці 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показників рівня безробіття 7 3. Задача 16 За відрядно-преміальної системи оплати праці. Робітник-відрядник за місяць відпрацював 176 людино-годин і виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 години, а розцінка за одну деталь -1,62 коп. Передбачувана премія нараховується за таких умов: за виконання встановлених норм 10%; за кожен відсоток перевиконання норм 1,5% відрядного заробітку. Визначити загальний розмір місячного заробітку робітника-відрядника Література 18

 6. Економіка праці
  1. Баланс трудових ресурсів України 3 2. Методи вимірювання продуктивності праці на підприємстві 7 3. Функції заробітної плати і принципи її організації 11 Задача 1. 15 Встановити розцінку на виготовлення виробу, якщо відомо, що першу операцію виконує робітник 4-го розряду (погодинна тарифна ставка – 2,80 грн.) 10 хв; другу операцію – 5-го розряду (3,20 грн.) – 7 хв.; 3-тю операцію – 6-го розряду (3,40 грн.) – 5 хв. Задача 2. 16 Визначте норму часу на партію деталей, якщо основний час становить 5 хв., допоміжний час – 2,6 хв.; часне обслуговування робочого місця – 0,15 хв., час на відпочинок робітника – 0,22 хв., підготовчо-заключний час на одиницю продукції – 0,5 хв. Перелік використаної літератури 17

 7. Економіка праці
  1. Сутність і характеристика категорії «трудові ресурси». 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показників зовнішнього руху кадрів. 9 Список використаної літератури 16

 8. Економіка праці
  І. Контрактна система найму 3 Вступ 3 1. Загальна характеристика контракту та сфера його застосування 4 2. Умови та строки дії контракту 5 3. Переваги контрактної системи найму 7 Висновки 10 ІІ. Практичні завдання 11 Завдання 2 Залежно від варіанта провести розрахунки за індивідуальною фотографією робочого дня (далі - ІФРД) або хронометажем. Завданая з ІФРД: 1. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД. 2. Звести результати спостереження в окрему таблицю. 3. Розрахувати : а) питому вагу оперативного часу; б) питому вагу втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний робочий час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни. Зробити висновки про можливість поліпшення організації праці на робочому місці. Завдання з хронометражу: 1. Визначити тривалість прийомів і рухів за хронологічними рядами. 2. Перевірити ряди на стійкість. 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати: суму, середньоарифметичне значення, мінімальне і максимальне значення, моду. 4. Визначити: норму часу, норму виробітку, проектовану норму часу, можливий приріст продуктивності праці, проектовану норму виробітку. У завданні з хронометражу використані такі умовні скорочення: П - поточний час; Т - тривалість події; Т рп - час регламентованих подій; Том - час обслуговування робочого місця; Тпз - час підготовчо-завершальноі роботи. Варіант 16. Хронометраж укладання пачок з печива в короби Завдання 3 Умова. 1. Розрахувати заробітну плату п’яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п’ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати праці. Загальні вихідні дані для розрахунку Тарифні коефіцієнти Розряди І ІІ ІІІ ІV V VI Тарифні коефіцієнти 1 2,12 2,25 2,39 2,54 2,7 Список використаної літератури 19

 9. Економіка праці
  Теоретична частина. 3 1.Сегментація ринку праці за різними ознаками. 3 Вступ. 3 1. Сегментація ринку праці на первинний та вторинний ринки. 3 2. Інші види сегментації ринку праці 4 3. Зовнішній та внутрішній ринки праці. 6 4. Модель національного українського ринку праці. 7 Висновок. 9 Література. 10 2.Погодинна форма оплати праці та її система. 10 Вступ 10 1. Форми оплати праці 11 2. Характеристика погодинної системи оплати праці 12 2. Визначення розрахункової бази мінімальних погодинних гарантій в оплаті праці 15 Висновок 15 Література. 16 3.Раціоналізація трудових процесів і управлінських процедур. 17 Вступ. 17 1. Етапи виникнення раціоналізації, як науки 18 2. Взаємозв’язок організації та раціоналізації праці 20 3. Зв’язок раціоналізації праці з різними факторами виробництва 22 Література. 25 Практична частина (задача) 25 Визначити виконання плану з продуктивності праці при вимірюванні її по нормативно чистій продукції, якщо норматив прибутку за одиницю продукції становить 300 грн., заробітної плати – 180 грн., обсяг продукції по плану – 150 тис. одиниць, фактично - 165 тис. одиниць, чисельність працівників за планом 810 осіб, фактично –800 осіб. Література. 27

 10. Економіка праці
  Вступ 2 1. Сутність державної політики в галузі зайнятості населення 3 2. Роль психофізіології в організації праці 9 3. Порядок визначення доплат та надбавок 12 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 11. Економіка праці
  1. Економічна категорія «праця» та її основні характеристики 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показника виробітку 9 Перелік використаної літератури 14

 12. економіка праці
  1. Баланс трудових ресурсів України 3 2. Методи вимірювання продуктивності праці на підприємстві 7 3. Функції заробітної плати і принципи її організації 11 Задача 1. 15 Встановити розцінку на виготовлення виробу, якщо відомо, що першу операцію виконує робітник 4-го розряду (погодинна тарифна ставка – 2,80 грн.) 10 хв; другу операцію – 5-го розряду (3,20 грн.) – 7 хв.; 3-тю операцію – 6-го розряду (3,40 грн.) – 5 хв. Задача 2. 16 Визначте норму часу на партію деталей, якщо основний час становить 5 хв., допоміжний час – 2,6 хв.; часне обслуговування робочого місця – 0,15 хв., час на відпочинок робітника – 0,22 хв., підготовчо-заключний час на одиницю продукції – 0,5 хв. Перелік використаної літератури 17

 13. Економіка праці Варіант 4
  8. Функції державної служби зайнятості в Україні. 2 24. Показники, методи виміру та фактори, що впливають на продуктивність праці. 4 Завдання 17 8 В акціонерному товаристві „Орбіта" на дільниці складання приладів створено виробничу програму робітників-складальників. На підставі наданих даних необхідно зробити економічні розрахунки ефективності застосування колективної організації праці. Показники Один, виміру Величина Виробнича програма бригади на рік тис.шт. 75 Комплексна норма часу на складання одного приладу: - до створення бригади — після створення бригади норма-год 1,05 0,89 Колективна розцінка за складання 1 приладу: — до створення бригади - після створення бригади норма-год 1,70 1,65 Абсолютне зниження втрат робочого часу після створення бригади норма-год 12400 Річний фонд робочого часу одного робітника год. 1830 Завдання 31 9 Розрахуйте економію чисельності при складанні бізнес-плану на 2007 рік, якщо обсяг виробництва порівняно з базовим періодом зростає на 6%, чисельність персоналу склала 3,0 тис. чол. та зросла на 3 %. Література 11

 14. Економіка праці в організації
  1.У чому полягає сутність резервів зниження трудомісткості продукції? 3 2. Розкрийте суть системи "оцінка заслуг"? 5 Задача. 10 Визначіть розмір нормативного часу ОП, якщо Тзм становить 480 хв, ПЗ - 5 % ОП, Т обс - 4 % ОП, Пнн - 20 хв, Прн - 4 % Тзм. Список використаної літератури: 11

 15. Економіка праці Варіант 14
  Варіант 14 3 За даними таблиці 1.1 проаналізуйте дані щодо динаміки середньомісячної заробітної плати по країнах СНД у 2000 - 2009 рр.: побудуйте графіки, діаграми, визначте тенденції, з’ясуйте закономірності, зробіть висновки. Для проведення додаткового аналізу із заданої теми використовуйте дані таблиць збірника «Праця в Україні». Перелік літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua