Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота юридична психологія Варіант 6 (ID:19409)
| Размер: 27 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеЗавдання 1. Психологічна характеристика особистості злочинця та основні чинники її формування 3
Завдання 2. Комплексні судово-психологічні експертизи: загальна характеристика 11
Завдання 3. Визначте, до якої категорії емоційних явищ (стрес, конфлікт, фрустрація) відносяться наведені нижче стани: 19
3.1. Студент вищого навчального закладу під час державних іспитів не може відповісти на досить прості питання; він стверджує, що у нього якесь дивне відчуття – він усе забув.
3.2. Під час судового розгляду справи у жінки-свідка виникла істерична реакція – вона мала свідчити проти близької їй людини.
3.3. Під час затримання озброєного злочинця працівник карного розшуку отримав поранення внаслідок просторової дезорієнтації

Перелік використаної літератури 21

Литература1. Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб.: Для студ. вищ. закл. освіти. — К.: Каравела; Львів: Новий світ – 200; Львів: Магнолія плюс, 2003. — 375 с. 2. Давидюк Н.М. Юридична психологія: Навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. Каф. психології. — Чернівці: Рута, 2006. — 99 с. 3. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общ. и соц. психологии: Учеб. для вузов. — М.: Норма, 2005. — 639 с. 4. Сабуров А.С. Юридична психологія: Навч. посіб. для студ. юрид. вузів та ф-тів. — К.: ТП Пресс, 2003. — 207 с. 5. Юдина Е.В. Юридическая психология для студентов вузов / Под. ред. Л.Д.Столяренко. — Ростов н / Д: Феникс, 2005. — 153 с. 6. Юридическая психология: Учеб. пособие / И.Д.Мариновская, С.Н.Тихомиров; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. — М.: Дело, 2005. — 382 с. 7. Юридична психологія: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — 2-е вид., переробл. і допов. — Х.: Право, 2008. — 238 с. 8. Юридична психологія: підручник. / І.Ф.Аршава, О.Г.Рєпіна, І.О.Аршава; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. — Д.: РВВ ДНУ: Вид-во ДНУ, 2008. — 180 с. 9. Юридична психологія: навч. посіб.: для студ. вищ. навч. закл. / Л. Е. Орбан-Лембрик, В. В. Кощинець. — Чернівці: Книги-XXI, 2007. — 447 с. 10. Юридична психологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2005. — 421 с. 11. Юридична психологія: Підруч. для студентів, слухачів та курсантів юрид. вищ. навч. закладів і фак. / Андросюк В.Г., Казміренко Л.І., Кондратьєв Я.Ю. та ін.; За заг. ред. Я.Ю.Кондратьєва; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Ін Юре, 2000. — 351 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота юридична психологія
  ЗМІСТ 1. Психологічна характеристика юридичної праці 3 2. Нормативна регуляція поведінки особистості. Засвоєння особистістю моральних і правових норм 8 Задача 17 Визначити, про які відносно самостійні компоненти структури особистості йдеться у наведеному висловлюванні: "У наш час впевнено можна сказати, що, зважаючи на постійну напруженість та соціальну відповідальність діяльності правознавця, велику роль в успішному виконанні ним професійних завдань відіграють такі якості, як працездатність, психічна витривалість, швидка орієнтація в нових умовах, глибоке та динамічне мислення, рішучість, моральна стійкість" Список використаної літератури 20

 2. Контрольна робота юридична психологія
  Завдання 1. Структура та напрями юридичної психології 3 Завдання 2. Психологія масових явищ. Натовп, його характеристика 11 Завдання 3. Якому типу темпераменту відповідає характеристика: відрізняється легкою пристосованістю до змін умов життя, підвищеною контактністю з оточуючими людьми, товариськістю; почуття легко виникають і швидко змінюються; швидко утворюються тимчасові нервові зв'язки, стереотипи поведінки рухливі; у новому середовищі не почуває себе скутим, здатний до швидкого переключення уваги і діяльності. Які ще особливості притаманні цьому типу темпераменту? 19 Перелік використаної літератури 21

 3. Контрольна робота юридична психологія
  Завдання 1. Психологічна характеристика основних різновидів натовпу. 3 Завдання 2. Психологічні особливості проведення допиту 7 Завдання 3. 13 При розслідуванні автомобільної пригоди потерпіла - літня жінка, у своїх свідченнях стверджувала, що її збив автомобіль "Швидка допомога", марки "Волга", світло-сірого кольору. В дійсності її збив автомобіль спеціальної медичної служби, марки "Москвич", темно-вишневого кольору. Поясніть психологічну природу помилки потерпілої. Список використаної літератури 16

 4. Контрольна робота юридична психологія
  1. Основні етапи формування антисоціальної поведінки 3 2. Психологічна характеристика юридичної праці 14 3. Задача 20 "У наш час з усією впевненістю можна сказати, що. зважаючи на постійну напруженість та соціальну відповідальність діяльності правознавця, велику роль в успішному вирішенні ним професійних завдань відіграють такі якості як працездатність, психічна витривалість, швидка орієнтація в нових умовах, глибоке та динамічне мислення, рішучість, моральна стійкість." Про які відносно самостійні компоненти структури особистості йдеться у наведеному висловлюванні? Список використаної літератури 22

 5. Контрольна юридична психологія
  1. Соціальне сприймання. Особливості сприймання та розуміння людини людиною. 3 2. Психологічні особливості діяльності правоохоронця в екстремальних умовах. 8 3. Визначте, до якої категорії емоційних явиш (стрес, конфлікт, фрустрація) відносяться стани осіб в наведених нижче описах 12 Список використаної літератури 14

 6. Юридична психологія контрольна
  1.Психологічна характеристика основних видів діяльності 3 2.Психологія масових явищ. Натовп, його характеристика 7 3.Якому типу темпераменту відповідає характеристика? 21 Відрізняється легкою пристосованістю до змін умов життя, підвищеною контактністю з оточуючими людьми, товариськістю. Почуття легко виникають і швидко змінюються; швидко утворюються тимчасові нервові зв’язки, стереотипи поведінки рухливі. В новому середовищі не почуває себе скутим, здатний до швидкого переключення уваги і діяльності. Список використаної літератури 23

 7. Кр юридична психологія
  Завдання 1. Психологічна характеристика особистості злочинця та основні чинники її формування. 3 Завдання 2. Комплексні судово-психологічні експертизи: загальна характеристика. 8 Завдання 3. Визначте, до якої категорії емоційних явиш (стрес, конфлікт, фрустрація) відносяться стани осіб в наведених нижче описах 14 Список використаної літератури 16

 8. Юридична психологія
  Завдання 1. Методологія психологічної науки. Класифікація методів юридичної психології 3 Завдання 2. Психологічні особливості професійного спілкування 6 Завдання 3. Перерахуйте кваліфікаційні ознаки належності групи до різновидів соціальних груп, дайте їм психологічну характеристику 10 Література 13

 9. Юридична психологія
  1. Основні етапи формування антисоціальної поведінки 3 2. Психологічна характеристика юридичної праці 5 Завдання 3. Визначити, про які компоненти структури особистості йдеться у наведеному висловлюванні: 20 „У наш час впевнено можна сказати, що, зважаючи на постійну напруженість та соціальну відповідальність діяльності правознавця, велику роль в успішному виконанні ним професійних завдань відіграють такі якості, як працездатність, психічна витривалість, швидка орієнтація в нових умовах, глибоке та динамічне мислення, рішучість, моральна стійкість”. Список літератури 23

 10. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
  1. Психологічна характеристика основних різновидів натовпу 3 2. Психологічні особливості проведення допиту. 9 3. Задача 15 При розслідуванні автомобільної пригоди потерпіла – літня жінка, у своїх свідченнях стверджувала, що її збив автомобіль спеціальної медичної служби, марки “Москвич”, темно-вишневого кольору. Поясність психологічну природу помилки потерпілої. Список використаних джерел

 11. Юридична психологія
  Завдання 1. Принципи і методи юридичної психології 3 Завдання 2. Психологічні особливості професійного спілкування слідчого 13 Завдання 3. 16 Перерахуйте кваліфікаційні ознаки належності групи до різновидів соціальних груп, надайте їй психологічну характеристику. При проведенні операції було знешкоджено організовану групу розкрадачів державного майна чисельність групи – 12 осіб. Група діяла протягом 5 років, визначалась організованістю та згуртованістю. Між членами групи були розвинені ділові та особисті стосунки, взаємна авторитетність. Список літератури 19

 12. Кр юридична психологія
  Завдання 1. Психологічна структура слідчої діяльності. 3 Завдання 2. Психологічна характеристика особистості засуджених. 15 Завдання 3. Дайте відповіді на питання: 20 Чому працівник міліції не відчув болю? Завдяки чому він зміг затримати злочинця? "Все сталося так швидко, що Сергій не встиг отямитися. Він лише побачив, що його товариш впав на землю, а злочинець з пістолетом втікає. Сергій почав його наздоганяти, і раптом сильний удар у ліве плече повалив його на асфальт. Болю він не відчув, думка працювала чітко. Він чув посвист куль. Слабкість, що невідомо звідки з'явилась, заважали бігти далі. Тоді Сергій ліг на тротуар, прицілився і почав стріляти навздогін злочинцю. Після чергового пострілу той впав і вже не піднявся". Список використаної літератури 22

 13. К/р юридична психологія.
  Завдання 1. Загальна характеристика психологічної спостережливості. Властивості та різновиди уваги 3 завдання 2. Психологічні особливості злочинності неповнолітніх 12 завдання 3 24 список використаної літератури 34

 14. Юридична психологія
  Вступ 3 1. Психологія особистості злочинця 4 2. Психологія конфлікту в правоохоронній діяльності 16 3. Визначте, який прийом саморегуляції застосовується оповідачем 25 Висновки 27 Список використаної літератури 28

 15. Юридична психологія
  1.Афект та його урахування у професійній діяльності юриста 3 2.Професіограма адвоката 6 Список використаної літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua