Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ПрактикаТема: Організація діяльності суб’єкта комерційного бізнесу (ID:19429)
| Размер: 67 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 11
ВИСНОВКИ 19
ЛІТЕРАТУРА 21
ДОДАТКИ 22
Литература1. Апопій В.В., Бабенко С.Г., Гончарук Я.А., Антонюк Я.М. Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг. – К.: КНТЕУ, 2002. 2. Близнюк О.П. Развитие оптовой торговли в системе рыночной инфраструктуры // Вестник Харьковского национального технического университета (ХПИ). Выпуск №122. – Харьков: ХНТУ (ХПИ), 2009. – С. 122. 3. Василенко В.О. Операційний (виробничий) менеджмент. Навч.посібник.- К.: Просвіта, 2003. – 532 с. 4. Голошубова Н.О., Торопков В.М. Оптова торгівля: організація та технологія: Навч посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 265 с. 5. Грибов В.Д. Основы бизнеса. – М.: Просвещение, 2004. – 542 с. 6. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента: Пер.с англ. – М.: Дело, 1998. 7. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа. – Рівне: Вертекс, 2001. – 352 с. 8. Полівчак В.С., Мелесик С.В., Ногінова Н.М. Особливості функціонування комерційного бізнесу в умовах економічних трансформацій вітчизняної економіки // Економіка, фінанси, право. – 2009. – №5. – С. 17. 9. Сумець О. Основи операційного менеджменту: Підручник. – К.: Професіонал, 2005. – 416 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методи та організація обліку, аналізу і аудиту на підприємствах – суб’єкта малого бізнесу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 3.1. Система показників та методики, які використовують при аналізі на підприємствах – субєкта малого бізнесу 6 3.2. Аналіз активів та пасивів субєкта малого бізнесу 15 3.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності субєкта малого бізнесу 24 РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ 36 4.1. Організаційно-інформаційна модель аудиту субєкта малого бізнесу 36 4.2. Планування та порядок здійснення аудиту субєкта малого бізнесу 48 4.3. Узагальнення результатів аудиту субєкта малого бізнесу 58 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 68 Об'єктом розгляду у роботі є комерційне підприємство МП

 2. Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Розвиток бізнесу - об’єктивна необхідність формування ринкової економки 4 2. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 8 3. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи 13 Висновок 19 Література 20

 3. Вдосконалення організації торгових операцій підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 9 1.1. Місце зовнішньоторговельних операцій в системі ЗЕД 9 1.2 Механізм організації зовнішньоторговельних операцій в системі ЗЕД 16 1.3. Методи оцінки ефективності організації зовнішньоторговельних операцій 26 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ВАТ «Назва» 37 2.1 Організаційна структура управління та напрями господарської діяльності підприємства ВАТ «Назва» 37 2.2 Оцінка механізму організації зовнішньоторговельних операцій на підприємстві 48 2.3. Оцінка ефективності здійснення зовнішньоторговельних операцій на підприємстві 56 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВАТ «Назва» 64 3.1 Напрями вдосконалення механізму організації зовнішньоторговельних операцій на підприємстві 64 3.2 Вдосконалення організаційної структури управління зовнішньоторговельними операціями 74 3.3. Підвищення економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій 79 ВИСНОВКИ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 102 ДОДАТОК 1. 108 ДОДАТОК 2. 111

 4. Порядок і наслідки визнання банкрутом суб’єкта підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Суб’єкти банкрутства 4 2. Підстави для застосування банкрутства 5 3. Провадження у справах про банкрутство 7 а) Подача заяви у справах про банкрутство 7 б) Початок судового провадження у справах про банкрутство 11 в) Забезпечення вимог кредиторів 16 г) Розпорядник майна боржника 17 д) Виявлення кредиторів та осіб, які виявлять 20 бажання взяти участь у санації боржника 20 е) Попереднє засідання господарського суду 22 4. Наслідки визнання боржника банкрутом 25 Висновки 29 Література: 30

 5. Особливості усвідомлення самого себе, як суб’єкта навчальної діяльності в підлітковому віці
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти процесу усвідомлення самого себе як субєкта навчальної діяльності у підлітковому віці 5 1.1. Загальна характеристика підліткового віку 5 1.2. Особистість як суб'єкт самотворення 9 Розділ ІІ. Дослідно-експериментальна робота з виявлення особливостей усвідомлення самого себе як субєкта навчальної діяльності у підлітковому віці 16 2.1. Методика проведення дослідження 16 2.2. Аналіз результатів дослідження 23 2.3. Методичні рекомендації 29 Висновки 34 Список використаних джерел 36 Додатки 38

 6. Економіко–правові основи діяльності підприємства як суб’єкта господарювання в системі ринкових відносин
  Зміст. Вступ. 3 1. Функції держави у ринковій економіці. 6 2. Цілі, методи та інструменти державного регулювання економіки України. 7 2.1.Грошово –кредитне регулювання. 10 2.2. Державний бюджет України. 14 2.3. Податкова система України. 16 3. Стан економіко-правового поля для ведення підприємницької діяльності в Україні з точки зору її учасників. 24 3.1. Ставлення українських підприємств до закладів і заходів державного регулювання економіки. 25 3.2. Роль сектору малого та середнього бізнесу 32 3.3. Спрощена система оподаткування для малого бізнесу 35 3.4. Найважливіші проблеми підприємницького середовища, які перешкоджають розвитку експортної діяльності підприємств. 37 3.5. Методологічні проблеми економіко – правових заходів держави для діяльності підприємств. 38 Висновки. 41 РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 43 Рішення. 44 Література. 59 Ціллю роботи є визначення сучасних основ економіко – правових відносин між державою та підприємством в Україні. Об’єктом роботи є дослідження економіко - правових умов діяльності підприємства як субєкта у системі ринкових відносин в Україні, що існують на сучасний момент. Предмет роботи – визначення функцій держави у ринкових відношеннях, методів державного впливу на діяльність підприємств, та стану економіко правового поля для ведення підприємницької діяльності в Україні з точки зору її учасників. Робота виконана з використанням законодавчих актів України, що регулюють економіко –правові відносини держави та підприємства у сучасний період, таких як: Конституція України, Господарчий кодекс України, Закон «Про податок на добавлену вартість», Закон «Про оподаткування прибутку підприємств», «Бюджет України на 2006 рік», інших законодавчих актів та документів, що регламентують господарчу діяльність в Україні. Теоретичною базою для виконання цієї роботи послужили такі літературні джерела як: навчальні посібники «Господарське право України» Щербини В.С (2001) та «Государство и экономика» В.М. Соколовського (1996), книги видатних зарубіжних економістів Самуельсона П.А. «Економікс» (1964), Коуза Р. «Фірма, ринок, право» (1988), дослідження Міжнародної Фінансової корпорації «Бізнес - середовище в Україні» (2003), інші роботи та статті, що присвячені проблемам взаємодії держави та підприємства, економіко – правовим основам господарчої діяльності

 7. Поняття та ознаки суб’єкта злочину
  Зміст Вступ 3 1. Суб’єкт злочину як елемент складу злочину 4 1.1. Поняття субєкта злочину та його ознаки 4 1.2. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність 11 2. Осудність як ознака суб’єкту злочину 15 2.1. Загальна характеристика осудності 15 2.2. Дослідження стану неосудності 18 3. Загальна характеристика спеціального суб’єкту злочину 22 3.1. Особливості службової особи як ознаки суб’єкту злочину 22 3.2. Громадянство як факультативна ознака суб’єкту злочину 26 Висновки 31 Використана література 33 Додатки. Схема 1. Зміст поняття “суб’єкт злочину” 36 Об’єкт вивчення – суб’єкт злочину як елемент складу злочину. Предмет вивчення – кримінальне законодавство України. Мета роботи полягає у дослідженні теоретико-правових та практичних аспектів проблеми суб’єкту злочину в Україні. Хронологічні рамки роботи – з кінця ХХ ст. до сьогодення. В курсовій використано роботи таких авторів, як Андрушко П.П., Бажанов М.І., Матишевський П.С., Коржанський М.Й., Яценко С.С. та ін.

 8. Характеристика працівника як суб'єкта трудового права
  Характеристика працівника як суб'єкта трудового права Список джерел

 9. Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
  Вступ 3 1. Сутність малого підприємництва 4 2. Фінансова звітність субєкта малого підприємництва 6 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 10. Характеристика одного с суб`єкта трудового права
  Вступ 3 1. Поняття професійних спілок та правові основи їх діяльності 4 2. Права та обов’язки професійних спілок як суб’єктів трудового права 10 Висновки 16 Бібліографія 17

 11. Характеристика одного с суб`єкта трудового права
  Вступ 3 1. Право громадян на працю 4 2. Поняття та зміст правового статусу працівника 10 Висновки 16 Бібліографія 17

 12. Характеристика роботодавці як суб'єкта трудового права
  Характеристика роботодавці як суб'єкта трудового права Список джерел

 13. Характеристика одного с суб`єкта трудового права
  Вступ 3 1. Власник або уповноважений ним орган в трудових правовідносинах 5 2. Поняття «роботодавець» в трудовому праві 11 3. Особливості правового статусу роботодавця-фізичної особи 15 Висновки 16 Бібліографія 17

 14. Адміністративні провадження за скаргою суб'єкта звернення
  1. Провадження за скаргою суб'єкта звернення 3 2. Підготовка адміністративного провадження 5 3. Етапи провадження за скаргою суб'єкта звернення 7 Список джерел 13

 15. Скасування державної реєстрації (суб’єкта підприємництва)
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 5 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 6 2.1. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 6 2.2. Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті реорганізації 8 2.3. Зняття з обліку в органах державної податкової служби 11 2.4. Зняття з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 14 2.5. Зняття з обліку в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 15 2.6. Зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України 16 2.7. Порядок закриття рахунків в установах банку 18 РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ 23 3.1. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 23 3.2. Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою 26 3.3. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи-підприємця 28 3.4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом 29 Висновок 35 Перелік використаної літератури, нормативно-правових джерел та судової практики 36 Визначення термінів 39-41

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua