Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Білети до комплексного іспиту з економіки (ID:19460)
| Размер: 166 кб. | Объем: 62 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеБілет 1
1. Інфраструктура ринку та її значення для розвитку ринкової економіки.
2. Методи та інструменти державного макроекономічного регулювання економіки.
3. Види управлінського контролю. Основні характеристики ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю.
Білет 2
1. Біржова торгівля та її функції. Типи бірж.
2. Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України.
3. Поняття «група» в організації та її вплив на поведінку працівника. Типи груп в організації. Типи формальних груп: командні групи; робочі групи; комітети. Неформальні групи та їх специфічні риси.
Білет 3
1. Конкуренція: сутність, види і значення для економічного розвитку. Держава як організатор конкурентних відносин.
2. Європейська економічна інтеграція: мета та етапи розвитку.
3. Поняття «конфлікт»: причини виникнення (групова взаємодія; відмінність цілей; обмеженість ресурсів; міжособова динаміка) та шляхи їх вирішення.
Білет 4
1. Маркетингова цінова політика: роль, види та сутність.
2. Організаційні форми підприємства та його функції.
3. Поняття «комунікації», їх роль та функції у системі управління. Види комунікацій.
Білет 5
1. Акціонерний капітал у функціонуванні ринку. Цінні папери та їх види.
2. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.
3. Оборотні фонди та показники ефективності їх використання.
Білет 6
1. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні показники.
2. Поняття планування як функції управління. Основні етапи процесу планування. Типи планів в організації.
3. Методи збирання маркетингової інформації. Опитування як метод отримання даних: суть, ознаки, критерії оцінки.
Білет 7
1. Безробіття як соціально-економічне явище, його причини, види та показники. Заходи держави з обмеження безробіття.
2. Поняття мотивації. Природа та складові системи внутрішнього і зовнішнього винагородження діяльності робітників.
1. Основні виробничі фонди та показники ефективності їх використання.
Білет 8
1. Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах.
2. Поняття «мета» в управлінні. Класифікація цілей. Генеральна мета. Місія організації. Концепція управління за цілями (МВО).
3. Податки: сутність, принципи та види.
Білет 9
1. Інфляція: сутність, вимірювання та види. Особливості інфляційних процесів в Україні.
2. Сегментування ринку: критерії та етапи розробки.
3. Кар’єра: сутність і роль в процесі розвитку персоналу. Планування кар’єри.
Білет 10
1. Ситуаційні фактори планування: рівень управління; життєвий цикл організації; ступінь невизначеності середовища. Вибір типу планів з урахуванням впливу ситуаційних факторів.
2. Поняття «прийняття рішень». Моделі прийняття рішень: класична, поведінська, ірраціональна.
3. Життєвий цикл товару: визначення та характеристика основних етапів. Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару (послуг).
Білет 11
1. Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання, його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежують економічне зростання.
2. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Основні етапи раціональної технології прийняття рішень.
3. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.
Білет 12
1. Поняття менеджменту. Сфери та рівні менеджменту.
2. Склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.
3. Комплексна оцінка управлінської праці.
Білет 13
1. Економічне зростання, його показники та типи.
2. Типи організаційних структур управління, їх переваги та недоліки.
3. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу.
Білет 14
1. Інвестиції, їх сутність. Фактори, що визначають обсяг інвестицій в економіці. Ефект мультиплікатора.
2. Сутність та функції організації. Складові процесу організаційної діяльності: розподіл праці; департаменталізація; делегування повноважень; діапазон контролю; механізми координації.
3. Організаційно-правові форми підприємств. Тенденції розвитку різних видів підприємств в сучасних умовах.
Білет 15
1. Суть і принципи організації фінансів підприємства сфери матеріального виробництва.
2. Поняття «організаційні зміни» та їх види. Причини організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії подолання опору організаційним змінам.
3. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні.
Білет 16
1. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики.
2. Теорії менеджменту (ранні теорії та інтегровані підходи).
3. Соціальний розвиток організації як об’єкт управління.
Білет 17
1. Фінанси, їх структура та функції.
2. Змістовні теорії мотивації.
3. Маркетингове дослідження ринку: основні завдання та види.
Білет 18
1. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції і призначення.
2. Процесні теорії мотивації.
3. Методи забезпечення підприємства і організації персоналом.
Білет 19
1. Податки як засіб макроекономічного регулювання. Податки та їх класифікація.
2. Рентабельність продукції та послуг.
3. Законодавча база прийому персоналу на роботу. Трудовий договір і контракт.
Білет 20
1. Бюджетна система. Бюджет держави – як ланка фінансової системи.
2. Соціально-економічна ефективність підприємства.
3. Основні концепції сучасного маркетингу. Основні принципи та функції маркетингу.
Білет 21
1. Бюджетний процес: проблеми та шляхи удосконалення.
2. Оборотні кошти підприємства: структура та показники використання.
3. Маркетинг персоналу: сутність і основні напрями. Джерела забезпечення підприємств і організацій персоналом.
Білет 22
1. Національний банк та його функції.
2. Основні фонди, їх структура, методи оцінки та показники використання.
3. Теоретичні основи ефективної комунікації. Шляхи подолання перешкод ефективної комунікації.
Білет 23
1. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії.
2. Організація заробітної плати працівників.
3. Організаційна культура: поняття, основні елементи, її формування і розвиток.
Білет 24
1. Сутність, функції та види страхування.
2. Витрати на виробництво продукції та послуг, шляхи їх зниження.
3. Зміст поняття "персонал організації". Його класифікація. Система та напрями управління персоналом організації.
Білет 25
1. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер і ланок.
2. Принципи оподаткування та характеристика податків підприємства.
3. Управління комунікаційними процесами в організації. Комунікаційні
Білет 26
1. Податкова система та принципи її побудови.
2. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.
3. Соціальний розвиток організації як об'єкт управління.
Білет 27
1. Фактори виробництва та ефективність їх використання.
2. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні.
3. Поведінкові теорії лідерства. Стиль керівництва.
Білет 28
1. Власність та її форми. Відносини власності в сучасній економіці України.
2. Сутність і функції банків та банківської системи. Банківська система в Україні.
3. Поведінкові теорії лідерства. Стиль керівництва.
Білет 29
1. Сутність економічної системи. Порівняльна характеристика типів економічних систем.
2. Кредитна система та її функції. Форми кредиту.
3. Ситуаційні теорії лідерства.
Білет 30
1. Сутність і принципи ринкової організації економіки. Структура ринку.
2. Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання.
3. Поняття "контроль" та його місце у системі управління.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Білети до іспиту з міжнародної економіки
  Зміст 1. Предмет і метод. Структура МЕВ та функціональна роль елементів. 3 2. Сектора економічної діяльності. 3 3. Держави в світовому економічному співтоваристві. Україна: місце і роль в світовому економічному просторі. 4 4. Міжнародніародний поділ праці. Розвиток кооперації і спеціалізації в міжнародніародній економіці. 5 5. Світове господарство закономірність формування. Основні галузеві комплекси та їх динаміка. 6 6. Економічні теорії міжнародніародної торгівлі. 7 7. Стандартна модель міжнародної торгівлі. Економічний ефекти від міжнародної торгівлі 8 8. Сутність та структура міжнародніародної торгівлі. Взаємозв'язок попиту і пропозиції. 9 9. Послуги в міжнародніародній торгівлі. Транспортні послуги і їх значення. 10 10. Державне регулювання міжнародніародної торгівлі: проблема вибору. 11 11. Митні тарифи та збори. Оптимальна ставка тарифу. 12 13. Взаємозв'язок міжнародніародної торгівлі і переміщення факторів виробництва. Правило Вальраса і його значення; 14 14. Прямі закордонні інвестиції. Економічний ефект від прямих інвестицій. 15 15. Портфельні закордонні інвестиції. Теорія інвестиційного портфелю. 15 16. Міжнародніародні займи та кредити. Теорія міжчасової торгівлі; 16 17. Сутність міграція робочої сили, економічний ефект. Економічні концепції міжнародніародної міграції. 17 18 Обсяги та напрямки міграції робочої сили. Наслідки. Державне регулювання міграції (імміграції)." Україна. 18 20. Правові форми захисту технологій. Форми обміну технологіями. 20 21. Міжнародніародне технологічне співробітництво. Україна: проблема вибору шляху розвитку. 21 22. Сутність економічної інтеграції. Передумови і напрямки інтеграційних процесів; 22 23. Типи інтеграційних об'єднань. Етапи розвитку інтеграційних об'єднань. 23 24. Україна і напрямки розвитку інтеграційних процесів у Європі: Проблема вступу України до СТО. 24 25. Еволюція валютно-фінансових відносин. 25 26. Світова валютна система. Валютні курси і конвертованість. 26 27. Вартість валюти і її вплив на економічні показники. Зв'язок товарних цін з валютними курсами. 28 28. Теорія платіжного балансу. 29 29. Міжнародніародне регулювання МЕВ. 30 30. Міжнародніародні фінансові ринки. Проблема доступу до них. 31

 2. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 0501 Економіка і підприємництво білети шпора
  1. Основні наукові школи менеджменту, їх стисла характеристика. 2. Планування безперервного навчання персоналу в організації. 3. Поняття мотивації та її необхідність в управлінні. 4. Тенденції у змінах кадрового менеджменту з позицій різних наукових шкіл менеджменту. 5. Сутність, мета і завдання кадрового планування. 6. Характеристика теорії ієрархії потреб Маслоу. 7. Поняття методики. Суть методики вивчення дисципліни „Управління персоналом". 8. Кваліметричний підхід в оцінці персоналу. 9. Форми мотивації, їх стисла характеристика. ІО.Поняття кадрової політики. Цілі кадрової політики у галузі управління персоналом. 11 .Прогнозування в управлінні персоналом. 12.Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління. 13.Сутність концепції випереджальної освіти. 14.Особливості планування розвитку персоналу організації. 15.Методи ділової оцінки персоналу. 16.Філософія японського управління персоналом. 17.Сучасні проблеми в системі підготовки спеціалістів в галузі управління людськими ресурсами. 18.Внутрішня та зовнішня мотивація, 19.Порівняльні характеристики американської та японської систем управління персоналом. 20.Філософська антропологія про сутність людини. 21.Методи управління мотивацією. 22.Порівняльні характеристики західноєвропейської та східноєвропейської систем управління персоналом. 23.Державна політика в сфері управління трудовими ресурсами. Особливості підготовки державних службовців. 24.Зовнішні мотиватори поведінки людини. 25.Сутність моральної, духовної і інтелектуальної освіти.. 26.Планування кар'єри. Види кар'єри. 27.Концепція партисипативного управління. 28. Акмеологічні основи професійного становлення викладача.. 29.Самоуправління кар'єрою: стратегія і тактика. ЗО.Вплив національної культури на процес мотивації та ділову оцінку персоналу. 31 .Характеристика концепції безперервної освіти. З2.Особливості процесу формування людських ресурсів. Місце і роль освіти. 33.Зміст мотиваційного процесу. 34.1 Іроблеми розвитку людини у мінливому суспільстві.. 35.Методи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 36.Методи мотивації, їх стисла характеристика. 37.Навчальний процес як система (синергетичний підхід). 38.Акмеолог ічна концепція розвитку. 39.Методи ділової оцінки персоналу. 40.Сучасні проблеми системи підготовки спеціалістів у сфері управління персоналом. 41.Характеристика процесів науковості навчання, активності та самостійності. 42.Візуальна психодіагностика при оцінці персоналу. 43.Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання. 44.Цільовий підхід до управління процесом розвитку і реалізації людських ресурсів в умовах перехідного суспільства. 45.Типи стимулів, їх стисла характеристика. 46.Поняття навчального процесу. Типи навчання. Структурні елементи навчального процесу. 47.Планування процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 48.Характеристика методів примусової мотивації працівників 49.0характеризуйте загально - дидактичні методи навчання. 50.Місце та роль вищого навчального закладу в системі управління людськими ресурсами. 51 .Соціально-економічні основи мотивації персоналу організації. 52.Критерії і норми оцінки знань. 53.Поняття методів навчання. Класифікація методів. 54.Характеристика теорії мотивації двох факторів Г ерцберга. 55.Сучасні освітні технології, що використовуються у школі. 56.Планування кар'єри, Професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу як основа посадового просування службовця. 57.Процесуальні мотиваційні теорії. їх особливості. 58.Поняття „педагогічна технологія", класифікація технологій. £ Методи активного навчання. 59.Маркетингова діяльність кадрових служб по визначенню та задоволенню потреб у кадрах. 60.Класифікація методів мотивації працівників. 61.Семінарське заняття, як форма організації навчання. 62.Планування розвитку персоналу організації. 63.Організація управління трудовою дисципліною на підприємстві 64.Особливості становлення людини в організації, адаптація працівника. 65.Принципи та методи навчання у вищій школі. Класифікація методів. бб.Ділова оцінка персоналу в економічно розвинених країнах 67.0собливості психофізіології трудових процесів і соціології праці. 68.Педагогічна майстерність. Технології навчання. 69.Нетрадиційні методи атестації персоналу 70.Врахування особливостей студентів як об'єкта і суб'єкта в освітній технології. 71.Поняття педагогічних технологій. Класифікація технологій. 72.Візуальна психодіагностика як один із методів оцінки персоналу 73.Ефективність та якість діяльності менеджера з персоналу. Критерії цієї оцінки. 74.Пріоритетні напрямки розвитку системи навчання та виховання. 75. Методи самомотивації людини. 76.Види і методики проведення семінарів. Тематична дискусія. 77.Атестація кадрів. Оцінка рівня підготовки та професіоналізму. 78.Організаційні методи підвищення ініціативи та відповідальності працівника 79.0собливості методики і техніки проведення лекції. Проблемна лекція. 80.Сучасні методи роботи з резервом кадрів. 81 .Основні принципи ефективної оцінки персоналу 82.Суть освіти та педагогічної діяльності. 83.Особливості становлення і розвитку персоналу в сучасних фірмах І компаніях. 84.Методи нематеріальної мотивації персоналу. 85.Критерії оцінки ефективності управління розвитком персоналом. 86.0собливості педагогічного мислення. 87.3агальна характеристика психологічних прийомів та технологій, як використовуються при доборі та перевірці персоналу 88.Освіта як проблема національної безпеки. 89.Сутність контрактної системи найму працівників. 90.Загальна характеристика особливостей національної ділової культури в процесі управління розвитком персоналом

 3. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050201 "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ" Білети
  1. Сутність та методологічні основи менеджменту організацій 3 2. Концепція життєвого циклу товару, її значення при розробці стратегії маркетингу 4 3. Основні функції менеджменту та їх реалізація в управлінні фірмою 5 4. Роль ефективної системи внутрішніх економічних відносин в діяльності сучасного підприємства 6 5. Стратегія управління організацією 7 6. Сутність фінансового контролю в організації та його розвиток в ринкових умовах 8 7. Структури управління підприємством 9 8. Управління торговельними угодами підприємства 10 9. Мотивації праці в підприємствах 11 10. Система контролінгу в організації 12 11. Управління матеріально-технічними ресурсами фірми 13 12. Управління персоналу на підприємстві (організації) 14 13. Прогнозування кон'юнктури ринку 15 14. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми 16 15. Показники ефективності діяльності підприємства 17 16. Концепція стратегічного управління 18 17. Управління якістю продукції 19 18. Стандартизація і сертифікація продукції 20 19. Стратегії розвитку підприємства на внутрішньому (зовнішньому) ринках 21 20. Економічний ризик і його значення в діяльності підприємства 22 21. Структура інформаційної бази маркетингу. Вимоги до якості маркетингової інформації 23 22. Структуризація та організація інноваційного процесу 24 23. Вплив податків на функціонування підприємства 25 24. Інноваційний менеджмент підприємства: сутність, функції, проблеми. 26 25. Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві. 27 26. Централізація і децентралізація управління в організації. Співвідношення рівнів управління, влади і відповідальності керівника. 28 27. Розробка нової продукції. Життєвий цикл товару 29 28. Функції управління підприємством 30 29. Основні засади і типи політики ціноутворення на фірмі. Види цінових стратегій підприємства. 31 30. Бізнес - планування як засіб активізацій інвестиційної діяльності фірми. 32 31. Джерела інвестування підприємств 33 32. Менеджмент у виробничій сфері: проблеми, шляхи вирішення 34 33. Фактори що визначають інвестиційний процес. 35 34. Напрями підвищення ефективності інвестування 36 35. Основні регулятори інвестиційного процесу 37 36. Теоретичні основи інвестування 38 37. Суб'єкти і об'єкти інвестування 39 38. Мотивація іноземного інвестування 40 39. Стратегічний аналіз в плануванні діяльності організації. 41 40. Практичне застосування матриці SWOT. 42 41. Інвестиційна діяльність фінансових інститутів. 43 42. Основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів організації 44 43. Економічні інтереси підприємства 45 44. Економічний механізм функціонування підприємства 46 45. Структура внутрішнього механізму управління підприємством в сучасних умовах. 47 46. Види комерційних угод, що застосовуються в Україні. 48 47. Особливості управління малими та середніми підприємствами 49 48. Основні напрямки зовнішньоекономічної стратегії і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. 50 49. Управління сервісним обслуговуванням споживачів як спосіб підвищення конкурентноздатності підприємства. 51 50. Проблеми ефективного використання сучасних інноваційних технологій в менеджменті 52 51. Структура фінансового ринку в Україні для забезпечення інвестиційних програм. 53 52. Основні фактори суспільного виробництва. 54 53. Функції стратегічного менеджменту 55 54. Інформаційна системи у менеджменті виробничої фірми 56 55. Фактори, що визначають інвестиційну політику країни. 57 56. Економічна сутність інвестиційного процесу 58 57. Інвестиційна пріоритетність і привабливість об'єктів інвестування 59 58. Державне регулювання інвестиційного процесу 60 59. Міжнародна інвестиційна діяльність 61 60. Фінансовий менеджмент в організації. 62 61. Економічна та соціальна ефективність управління 63 62. Методологічні підходи до формування структури управління фірми 64 63. Управління та планування маркетингу. 65 64. Комунікаційна політика промислового підприємства. 66 65. Основні регулятори інвестиційного процесу 67 66. Методи оцінки інвестицій. 68 67. Джерела фінансування підприємств. 70 68. Методи зменшення ризику інвестора. 71 69. Екологічна політика як напрям, що визначає інвестиційну привабливість об'єкту 72 70. Показники ефективності інвестицій 73 71. Суб'єкти підприємницької діяльності. 74 72. Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Та правовідносини підприємницькій діяльності. 75 73. Відповідальність за правопорушення в підприємницькій діяльності. 76 74. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. 77 75. Правове регулювання господарської діяльності підприємства. 78 76. Ресурсний потенціал підприємства 79 77. Структуризация та організація інноваційного процесу. 80 78. Методика розробки бізнес-плану підприємств. 81 79. Концепція промислового маркетингу 82 80. Джерела фінансування підприємств на стадії банкрутства або стадії підйому 83

 4. МАКРОЕКОНОМІКА БІЛЕТИ ПІДГОТОВКА ДО ІСПИТУ
  Зміст Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція - 2 год. 4 Економічний кругообіг в умовах ринку. 4 Сутність сукупного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту. 4 Сукупна пропозиція: класична та кейнсіанська моделі. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. 5 Сукупний попит - сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги. 7 Teмa 4. Макроекономічна нестабільність - 2 год. 7 Циклічність як форма економічного розвитку. Причини циклічних коливань. 7 Сутність, структура та види економічних циклів. 8 Безробіття як вияв макроекономічної нестабільності. Рівень та форми безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А. Оукена. 10 Інфляція: сутність, причини та види. Соціально-економічні наслідки інфляції. 11 Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання - 2 год. 12 Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. 12 Держава в економічному кругообігу. 13 (Варто мати на увазі, що трансферти і виплати відсотків по державних облігаціях є ін'єкціями, тому що збільшують потік доходів і, отже, витрат). 14 Вплив держави на економічну рівновагу. 14 Модель економічної рівноваги за методом „видатки - випуск". 15 Модель економічної рівноваги за методом «вилучення - ін'єкції». 16 Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності —2 год. і. 18 1. Платіжний баланс. Модель платіжного балансу. 18 2. Валютний курс: сутність, види, чинники. Зв’язок валютного курсу з платіжним балансом. 20 3. Валютна система. 21 4. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Чистий експорт як компонент сукупних видатків. 21 Тема 12. Економічне зростання - 2 год. 23 1. Фактори економічного зростання. 23 3. Посткейнсіанські моделі економічного зростання С.Домара, Р.Харрода та зведена модель Харрода-Домара. 25 4. Модель економічного зростання Солоу та її висновки. 26 5.Чинники економічного зростання в економіці України. 27 Тема 1. Макроекономіка як наука. 28 1.Модель кругових потоків. "Витоки" та "ін'єкції". 28 2.Взаємозв'язок макро- та мікроекономіки. 31 Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 32 1.Темп зростання та темпи приросту реального ВВП. 32 2.Особливості підрахунку показників валового внутрішнього продукту в Україні. 33 3. Проблеми оцінки добробуту нації 35 Тема 3. сукупний попит та сукупна пропозиція. 37 1. Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного кругообігу 37 Тема 4. Макроекономічна нестабільність. 38 Еволюція уявлень про цикл. Пояснення причин циклів: інноваційне, "грошове", недоспоживання, структурне. 38 Наслідки антициклічного регулювання у 70-90-ті роки XX сторіччя. 40 Соціально-економічні наслідки безробіття. 41 Монетаристське пояснення причин інфляції попиту. Роль Національного банку у змінах пропозиції грошей. 41 Кейнсіанський погляд на інфляцію попиту: зростання рівня доходів, витрат і цін. 42 Особливості антиінфляційного регулювання в Україні. 42 Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції. 43 Функція споживання. 43 Середня схильність до споживання та заощадження. 43 Гранична схильність до споживання та заощадження. 44 Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Графік споживання. Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. 45 Відсоткова ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткова ставка. 46 Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту. 46 Мультиплікатор інвестицій. Модель простого мультиплікатора. Таблична модель мультиплікативного процесу. 49 Вплив інфляції на мультиплікативний ефект. 53 Тема 6. Сукупні видатки та ВВП. 58 Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу „видатки -випуск". 58 Модель «кейсіанський хрест» 60 Визначення рівноважного ВВП за методом „вилучення - ін’єкції”. 62 "Заощадження - інвестиції" як спрощена модель економічної рівноваги. 63 Ринок позичкового капіталу та його роль в забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями. 64 Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація рецесійного розриву. 65 Інфляційний розрив як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічна і математична інтерпретація інфляційного розриву. 66 Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання. 67 Використання економічних мультиплікаторів в економічній політиці держави. Загальний вигляд мультиплікаторів. 67 Ефективність економічної політики. Стратегія активізму та антиактивізму. 68 Часові лаги в економічній політиці та їх вплив на результативність державного втручання в економіку. 69 Тема 8. Фіскальна політика. 70 Фіскальна політика у економічному циклі. Мультиплікатори державних видатків та податків. 70 Інфляційні та не інфляційні методи фінансування державного бюджету. 71 Державний бюджет України. Причини і наслідки дефіцитного бюджету України. 73 Тема 9. Грошовий ринок та монетарна політика. 75 Теорія надання преваг ліквідності. Вплив грошової політики на зсуви кривої LM. 75 Засоби регулювання грошової пропозиції. Залікова ставка процента. Норма банківських резервів. Операції на відкритому ринку. 76 Грошовий мультиплікатор. 77 Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності - 2 год. 78 Гранична схильність до імпорту та складний мультиплікатор. 78 Вплив чистого експорту на ВВП. 79 Тема 11. Ринок праці та соціальна політика. 80 Ринок праці та механізм його функціонування. Модель ринку праці: попит, пропозиція, ціна. 80 Класична та кейнсіанська теорії ринку праці. Державна політика зайнятості населення. 81 Крива Філіпса. Взаємозв'язок інфляції і безробіття. 83 Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. 83 Державна система соціального захисту населення. 84 6 Крива Лоренца як графічна модель фактичного розподілу доходів. 85 7 Стан ринку праці та безробіття в Україні. Соціальна політика у перехідній економіці України. 86 Література: 89

 5. Питання до іспиту, білети менеджмент
  І. ВЛАДА ТА ЛІДИРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 4 1. Поняття „повноваження”, „вплив” та „влада”. 4 2. Форми влади та впливу. 5 3. Ілюзія влади. 6 4. Поняття „лідирування”. 7 5. Підхід до лідирування з точки зору поведінки керівника. 8 6. Поведінкові теорії лідирування. 9 7. Поняття „стиль керування” та континуум стилів керування”. 10 8. „Теорія Х” і „теорія Y” Д. Мак-Грегора. 11 9. Автократичне-демократичний континуум стилів керування. 12 10. Континуум стилів керування Р. Лайкерта. Таблиця стилів керування Р. Блейка та Дж. Моутона. 13 11. Ситуаційний підхід до лідирування. 14 12. Ситуаційна модель керування Ф. Фідлера. 15 13. Теорія життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара. 16 ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 17 1. Управління груповими процесами та творчістю груп. 17 2. Природа та типи груп в організації. 18 3. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. 19 4. Групова та міжгрупова динаміка. 20 5. Прийняття групового рішення. 21 6. Методи прийняття групових рішень. 22 7. Формування групи. 23 8. Постановка цілей. 24 9. Розподіл ролей. 25 10. Шляхи підвищення згуртованості груп. 26 11. Методи, що використовуються під час формування групи. 27 12. Процес комунікації. 28 13. Міжособові та організаційні комунікації. 29 14. Міжрівневі комунікації. 30 15. Комунікаційні мережі. 31 16. Управління комунікаційними процесами. 32 17. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації. 33 18. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації. 34 19. „Вікно Джохарі” та стратегії підвищення ефективності комунікації. 35 20. Причини та види конфліктів. 36 21. Структура конфлікту. 37 22. Закономірність динаміки конфлікту. 38 23. Стрес та його компоненти. 39 24. Фактори і джерела стресу. 40 25. Сутність поняття „організаційна культура”. 41 26. Чинники, що впливають на культуру організації. 42 Література 43

 6. Питання до іспиту з Фінансовий менеджмент шпора білети
  Фінансовий менеджмент 1. Обґрунтуйте необхідність визначення оптимального розміру запасів товарно-матеріальних цінностей. 2. Дайте визначення процесам компаундування та дисконтування. Яким є зв'язок між вартістю грошей у теперішній і майбутній час? 3. Порядок формування системи організаційного забезпечення фінансового управління. 4. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 5. Визначте основні елементи управління прибутком підприємства, 6. Як визначити вартість додаткового капіталу через емісію звичайних, привілейованих акцій? 7. Які ви знаєте способи вирішення завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі? 8. Охарактеризуйте показники ефективності використання грошових коштів. 9. За яких умов досягається ефективність розробленої інвестиційної стратегії. 10. Дайте фінансово-правову характеристику основних напрямків використання прибутку підприємства. 11. Визначити переваги для підприємства при залученні капіталу формі випуску облігацій. 12. Охарактеризуйте модель управління ризиками та визначте основні її складові. 13. Характеристика моделей стратегії фінансування поточних активів. 14. Охарактеризуйте рівні управління реальними інвестиціями. 15. Прийоми оцінок, які застосовуються під час аналізу фінансових звітів. 16. Назвіть основні етапи процесу управління реальними інвестиціями. 17. Охарактеризуйте сукупний ризик суб'єкта господарювання та структуруйте його. 18. Які існують вимоги до методів планування під час розроблення фінансових планів? 19. Що включає управління портфелем цінних паперів? 20. Охарактеризуйте напрями розроблення фінансової політики підприємства. 21. У чому полягає сутність п'ятифакторної моделі прогнозування фінансової неспроможності, розробленої Е. Альтманом? 22. Які види бюджетів ви знаєте та їх призначення? 23. Назвіть джерела фінансування інвестиційних проектів. 24. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 25. Перелічіть завдання внутрішньофірмового бюджетування. 26. Сутність методів, що застосовуються на підприємстві для визначення оптимальної потреби в оборотних активах. 27. Охарактеризуйте цінову політику підприємства як механізм управління його доходами. 28. Зробіть розмежування між поняттям "реструктуризація" та "реорганізація". 29. Чим відрізняється структура фондового портфеля агресивного, консервативного та помірного інвесторів? 30. Поясніть необхідність формування резервного капіталу як напряму розподілу прибутку. Визначте, чи існує залежність між сферою діяльності підприємства та обсягами формування резервного капіталу. 31. Перелічіть та розкрийте функції фінансового менеджменту. 32. Дайте визначення ануїтету (ренти). У яких випадках визначення майбутньої вартості грошових потоків застосовується компаундування ануїтетів (ренти)? 33. У чому сутність операційного лівериджу? 34. За якими ознаками класифікуються активи підприємства? 35. Що таке середньозважена вартість капіталу і як вона визначається? 36. Поняття консолідованої фінансової звітності та порядок її оцінювання. 37. Що включає стратегічне фінансове планування? 38. Назвіть форми фінансових інвестицій. 39. Яка послідовність процесу оптимізації капіталу підприємства? 40. Що розуміють під типом портфеля цінних паперів? 41. Які основні елементи системи контролю виконання бюджетів? 42. Охарактеризуйте сутність дискримінантного аналізу як методу оцінювання ймовірності банкрутства. 43. Назвіть критерії класифікації ризиків підприємства. 44. У чому сутність комбінованого лівериджу? 45. Охарактеризуйте фінансовий грошовий потік. 46. За якими ознаками класифікують інвестиційні проекти? 47. Охарактеризуйте етапи процесу стратегічного управління фінансами. 48. Охарактеризуйте сутність та особливості антикризового фінансового управління підприємством. 49. Яка організація фінансового менеджменту? 50. Визначте поняття та характеристики фінансового циклу. 51. Що розуміють під оптимальною структурою капіталу? 52. Місце фінансово-правлінських організаційних структур у загальній структурі управління фірмою. 53. У чому різниця між звичайним та авансовим ануїтетом? 54. Як оцінюється вартість капіталу? 55. Розмежуйте поняття "злиття" підприємства та "приєднання". 56. Обґрунтуйте оптимальну сферу використання при управлінні ризиками стратегії уникнення та стратегії утримання. 57. Які типи портфелів цінних паперів виділяють? Дайте їм характеристику. 58. Що включає контроль бюджетів? 59. Назвіть способи управління портфелем цінних паперів. 60. Охарактеризуйте основні методи калькулювання сукупних витрат підприємства та обґрунтуйте потенційну сферу їх застосування. 61. Обґрунтуйте необхідність проведення реорганізації підприємства на основі виділення з одного підприємства кількох. 62. Визначте функціонально-організаційні-характеристики управління ризиками на етапі їх нейтралізації. 63. Які чинники обумовлюють рівень дохідності портфельних інвестицій? 64. Структура фінансових результатів діяльності підприємства. 65. Що розуміють під поняттям бюджетний регламент на підприємстві? 66. Мета, необхідність, основні завдання та характерні риси санаційного аудиту. 67. Які основні принципи поточного фінансового планування? 68. Визначте поняття інвестиційних ризиків та приведіть господарські операції, реалізація яких є джерелом такого ризику. 69. У чому сутність простого дисконтування? 70. Охарактеризуйте основні критерії класифікації грошових потоків підприємства. 71. Джерела фінансування оновлення необоротних активів підприємства. 72. Як визначається вартість позичкового (залученого) капіталу за рахунок емісії корпоративних облігацій. 73. Сформулюйте основні завдання управління доходами та їх залежність від особливостей джерела формування доходу. 74. Назвіть аналітичні показники ефективності використання залучених коштів. Що таке вартість капіталу? 75. У чому полягає сутність кожного із чотирьох методичних підходів щодо контролю за виконанням бюджетів на підприємстві? 76. Назвіть два основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів. 77. Методичні підходи до оцінювання руху грошових коштів підприємства. 78. Охарактеризуйте проблеми бюджетування на підприємстві. 79. Охарактеризуйте інвестиційний грошовий потік. 80. Дайте визначення дисконтуванню як одному з механізмів оцінювання часової вартості грошових потоків. 81. Як виглядає схема організаційної структури фінансового управління великою акціонерною компанією? 82. Охарактеризуйте процес формування фінансової стратегії підприємства. 83. У чому сутність політики управління власним капіталом. 84. Порядок оцінювання власного капіталу підприємства. 85. Назвіть необхідні умови поточного фінансового планування. 86. Охарактеризуйте сучасні концепції організації управління ризиками. 87. Визначте основні завдання управління виробничими запасами. 88. Назвіть види інвестиційних проектів за вказаними Вами ознаками, їх класифікації. 89. Охарактеризуйте показники стану дебіторської заборгованості підприємства. 90. Сформулюйте завдання дивідендної політики підприємства та визначте методи її реалізації.

 7. Питання для підготовки до іспиту з психології (білети)
  1. Предмет та об'єкт психології 3 2. Предмет та об’єкт педагогіки 3 3. Основні категорії психології і педагогіки 3 4. Загальна характеристика систем психологічних і педагогічних дисциплін 4 5. Мета та завдання професійної психології і педагогіки 4 6. Врахування психологічних і педагогічних чинників у юридичній діяльності 5 7. Основні методи психологічної науки 5 8. Роль суб'єктивного фактору при розв'язанні завдань правознавців 6 9. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки 6 10. Психологічна характеристика юридичної діяльності 6 11. Поняття особистості та її структура 7 12. Поняття і структура особистості юриста 7 13. Співвідношення біологічного і соціального в особистості 8 14. Психологічна характеристика професійної спрямованості 8 15. Психологічна характеристика професійно важливих якостей 8 16. Психологічна характеристика професійної майстерності правознавця та її формування 9 17. Основні ознаки і причини професійної деформації юристів, шляхи її профілактики і усунення 9 18. Поняття та основні властивості відчуття 10 19. Поняття, основні види та властивості сприймання 10 20. Пам'ять: основні види і характеристики 11 21. Поняття, операції та характеристики мислення 11 22. Поняття та властивості уваги 12 23. Поняття про емоції і волю, їх функції 12 24. Характеристика основних видів емоційних станів людини, їх вплив на професійну діяльність 13 25. Характеристика конфліктних емоційних станів 13 26. Види та основні етапи вольових дій 14 27. Характеристика професійних вольових якостей правознавців 14 28. Врахування психології груп і колективів у діяльності юристів 15 29. Соціальні та психологічні функції спілкування 15 30. Види, засоби та форми спілкування 16 31. Характеристика особливостей і закономірностей міжгрупового і міжособистісного сприймання 16 32. Характеристика стереотипів та бар'єрів спілкування 17 33. Особливості сприймання та розуміння людини людиною 18 34. Поняття педагогічною процесу, його функції та завдання 18 35. Система принципів навчання 18 36. Форми навчання, їх характеристика 19 37. Поняття про методи навчання, їх характеристика 19 38. Взаємозв'язок форм і методів навчання, шляхи їх удосконалення 20 39. Характеристика структурних компонентів та етапів процесу навчання 20 40. Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання об'єктів професійної діяльності юриста 20 41. Принципи виховання 21 42. Роль виховання у розвитку людини та формування її особистості 22 43. Характеристика методів виховання 22 44. Роль і місце індивідуальної виховної роботи в діяльності правознавців 23 45. Форми і методи індивідуальної виховної роботи 23 46. Процес самопізнання - основа самовиховання 24 47. Методи і прийоми самовиховання правознавців 24 48. Сутність та основні аспекти саморегуляції 24 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26

 8. Перелік питань до іспиту податковий облік (білети)
  1. Поняття та функції податків. 4 2. Система оподаткування України: принципи побудови. 4 3. Основні елементи податків 6 4. Прямі податки, їх сутність та види 7 5. Непрямі податки, їх види, принципи та методи стягнення 7 6. Загальна порівняльна характеристика прямих та непрямих податків 8 7. Сутність та призначення оподаткування суб'єктів господарювання 8 8. Податки на споживання: основні види та практика застосування в Україні 9 9. Система контролю за сплатою податків. Структура державних податкових органів 9 10. Ухилення від сплати податків 10 11. Відповідальність за порушення податкового законодавства 10 12. Напрями реформування податкової системи України. Поняття Податкового кодексу 11 13. Оподаткування прибутку підприємств. 12 14. Склад валових доходів платника податку на прибуток підприємств 12 15. Основні елементи валових витрат платника податку на прибуток 13 16. Оподаткування операцій особливого виду 14 17. Оподаткування нерезидентів 14 18. Порядок визначення та обчислення амортизаційних відрахувань 15 19. Податок на додану вартість, його суть та призначення 16 20. Платники і ставки ПДВ 16 21. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість 17 22. Поняття податкового кредиту, податкового зобов'язання із сплати ПДВ, бюджетного відшкодування. 17 23. Пільги щодо сплати ПДВ. Нульова ставка податку на додану вартість 18 24. Сутність та призначення акцизного збору 19 25. Платники і об'єкт оподаткування акцизним збором. Пільги щодо акцизного збору 19 26. Основні відмінності між податком на додану вартість та акцизним збором 20 27. Єдиний митний тариф України 20 28. Види мита, які застосовуються в Україні 21 29. Пільги при обкладанні митом, безмитне ввезення та вивезення товарів, преференції 22 30. Платники та об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 22 31. Порядок обчислення і сплати податку на доходи фізичних осіб. Податкова декларація 23 32. Ставки податку на доходи фізичних осіб, пільги щодо його справляння 24 33. Майнове оподаткування. 25 34. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: платники та об'єкт оподаткування 25 35. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів: порядок розрахунку і сплати, пільги 26 36. Плата (податок) за землю: платники та об'єкт оподаткування 27 37. Плата (податок) за землю: порядок розрахунку і сплати 27 38. Державне мито: суть, види, платники 28 39. Патентування окремих видів діяльності 28 40. Спеціальний торговий патент 29 41. Види, сутність та призначення спрощених систем оподаткування 29 42. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва: єдиний податок з юридичних осіб 30 43. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва: єдиний податок з фізичних осіб 30 44. Податок на промисел 31 45. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету 32 46. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 32 47. Фіксований сільськогосподарський податок 33 48. Система ресурсних платежів: суть і значення 34 49. Плата за спеціальне використання водних ресурсів та за користування водами для потреб гідроенергетики 34 50. Лісовий доход 35 51. Плата за спеціальне використання надр 36 52. Збір за забруднення навколишнього середовища 36 53. Платники, об'єкт та ставки відрахувань до Пенсійного фонду 37 54. Платники, об'єкт та ставки внесків до Фонду соціального страхування та Фонду зайнятості населення. 38 55. Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг 39 56. Місцеве оподаткування в Україні 39 57. Необхідність запровадження та принципи стягнення місцевих податків і зборів 40 58. Комунальний податок: платники та порядок розрахунку 41 59. Податок з реклами 41 60. Система місцевих зборів 41

 9. Питання до державного іспиту Цивільне право білети шпора
  1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 4 2. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин 4 3. Функції цивільного права 5 4. Загальні засади цивільного законодавства (принципи) 6 5. Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб 7 6. Види юридичних осіб в залежності від порядку їх створення 9 7. Поняття цивільних правовідносин 10 8. Види цивільних правовідносин 11 9. Цивільна правоздатність фізичної особи 12 10. Ім’я та місце проживання фізичної особи. Акти цивільного стану 13 11. Цивільна дієздатність фізичної особи 14 12. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи 15 13. Умови, порядок і правові наслідки визнання особи недієздатною 16 14. Умови, порядок і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім 17 15. Умови, порядок і правові наслідки оголошення громадянина померлим 18 16. Поняття, ознаки і види юридичних осіб, її правоздатність і дієздатність 20 17. Припинення юридичних осіб 21 18. Філії та представництва юридичних осіб 22 19. Поняття об’єктів цивільних прав та їх види 22 20. Речі як об’єкт цивільних прав. Класифікація речей, її правове значення 23 21. Поняття та види правочинів 25 22. Форма правочину. Способи волевиявлення 27 23. Поняття недійсності правочину і правові наслідки недійсності правочину 28 24. Правові наслідки визнання правочинів недійсними 29 25. Правові наслідки недодержання простої письмової і нотаріальної форми правочину 31 26. Поняття і види представництва 32 27. Поняття і види строків позовної давності. Значення позовної давності 33 28. Початок перебігу строків позовної давності 34 29. Зупинення перебігу строків позовної давності 34 30. Перерив строку позовної давності 35 31. Віндикація майна від добросовісного набувача 36 32. Поняття особистих немайнових прав. Види цих прав 37 33. Поняття і ознаки юридичної особи, її правоздатність і дієздатність 37 34. Зміст і суб’єкти права власності 38 35. Форми та види права власності в Україні 39 36. Підстави набуття права власності 40 37. Поняття договору пожертви і його відмінність від договору дарування 42 38. Захист права власності. Поняття і способи 43 39. Речово-правові способи захисту права власності 44 40. Віндикаційний позов. Умови, необхідні для віндикації майна 45 41. Негаторний позов 46 42. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману, насильства 47 43. Поняття зобов’язання, його елементи 49 44. Підстави виникнення зобов’язань 50 45. Поняття та види договору 51 46. Укладення договору. Стадії. Форма договору 53 47. Поняття і принципи виконання зобов’язань 56 48. Зобов’язально-правові способи захисту права власності 56 49. Місце і строк виконання зобов’язання 57 50. Способи забезпечення виконання зобов’язання 58 51. Неустойка. Види неустойок 59 52. Поняття, види і функції цивільно-правової відповідальності 61 53. Поняття вини в цивільному праві. Форми вини 62 54. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду 63 55. Набувальна давність 64 56. Поняття договору купівлі-продажу і його відмінність від договору поставки 65 57. Поняття та ознаки договору найму (оренди) 66 58. Договір ренти 68 59. Договір лізингу 70 60. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 72 61. Поняття і види недоговірних зобов’язань, які виникають із правомірних дій 74 62. Поняття договору перевезення і його юридична характеристика 75 63. Договір перевезення вантажів. Перевізні документи 76 64. Поняття договору страхування. Сторони. Предмет. Види 78 65. Поняття договору позики 79 66. Договір комерційної концесії 79 67. Поняття договору факторингу. Сторони. Предмет 81 68. Поняття і види зобов’язань про надання послуг. Відмінність цих зобов’язань від зобов’язань про виконання робіт 82 69. Сторони, предмет і форми договору доручення 83 70. Діяльність в інтересах іншої особи без доручення 84 71. Поняття договору комісії і його відмінність від договору доручення 85 72. Поняття зобов’язань про збереження майна і їх види 87 73. Договір позички як різновид договору найму 88 74. Договір про спільну діяльність. Просте товариство 89 75. Відшкодування шкоди в галузі адміністративного управління та у сфері нормотворчої діяльності 90 76. Поняття і види недоговірних зобов’язань, що виникають із правомірних дій і деліктів 91 77. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду 92 78. Поняття та види права спільної власності 93 79. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки 94 80. Зобов’язання, що виникають внаслідок набуття або збереження майна без достатньої правової підстави 95 81. Поняття і значення спадкового права 96 82. Спадкування за законом 97 83. Спадкування за заповітом 98 84. Поняття та система деліктів за ЦК України 99 85. Право зворотної вимоги до винної особи 100 86. Різновиди договорів, за якими майно передається у власність 101 87. Поняття спадкування. Суб’єкти спадкових правовідносин 102 88. Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 103 89. Право на обов’язкову частку у спадщині 104 90. Поняття права інтелектуальної власності і основні його інститути 104

 10. Питання до іспиту з Ринок фінансових послуг шпора білети
  1. Поняття ринку фінансових послуг та його загальна структура. 2. Функції ринку фінансових послуг. 3. Характеристика інструментів ринку фінансових послуг. 4. Склад суб'єктів ринку фінансових послуг. 5. Споживачі та оференти фінансових послуг. 6. Фінансові посередники та їх значення для підвищення ефективності функціонування ринку фінансових послуг. 7. Посередницькі послуги на фінансовому ринку. 8. Система інфраструктури ринку фінансових послуг. 9. Платіжно-розрахункові операції на грошовому ринку. 10. Депозитні та ощадні операції комерційних банків. 11. Комерційні векселі та можливості їх використання в фінансово-господарській діяльності підприємства. 12. Операції з векселями. 13. Банківський кредит та його види. 14. Оцінка умов надання кредиту різними банками. 15. Факторингові угоди та їх види. 16. Критерії економічної оцінки факторингових послуг. 17. Поняття, види та економічне значення лізингу. 18. Оцінка ефективності лізингових послуг. 19. Кредитування через емісію боргових цінних паперів. 20. Вексельне кредитування. 21. Використання векселів в експортно-імпортних операціях. 22. Форфейтингові послуги. 23. Визначення конверсійних валютних операцій та їх класифікація. 24. Конверсійні валютні операції спот. 25. Розрахунок форвардного валютного курсу. 26. Форвардні операції аутрайт. 27. Валютні свопи. Оцінка ефективності операцій своп. 28. Операції процентного арбітражу на валютному ринку. 29. Валютні ф'ючерсні контракти. 30. Операції з валютними опціонами. 31. Міжнародні розрахунки. 32. Види страхових послуг для юридичних та фізичних осіб. 33. Ціна страхової послуги. 34. Структура страхової премії і загальні підходи до її розрахунку. 35. Особливості розрахунку страхових тарифів по страхуванню життя. 36. Розрахунок страхових тарифів по ризиковим видам страхування. 37. Маркетингова діяльність страховика на ринку страхових послуг. 38. Реалізація страхових послуг. 39. Оцінка доцільності страхування. 40. Критерії вибору страховика в процесі страхування. 41. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому ринку. 42. Брокерські (комісійні) послуги торговців цінними паперами. 43. Довірче управління портфелем цінних паперів. 44. Послуги розрахунково-клірингових організацій на фондовому ринку. 45. Операції спільного інвестування в цінні папери. Інвестиційні фонди та компанії. 46. Реєстраційні послуги на фондовому ринку. 47. Депозитарні послуги на фондовому ринку. 48. Клірингові послуги на фондовому ринку. 49. Класифікація операцій на фондовому ринку. 50. Операції з опціонами на фондовому ринку. 51. Операції з ф'ючерсними та форвардними контрактами на фондовому ринку. 52. Основні задачі державного регулювання ринку фінансових послуг. 53. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. 54. Регулювання діяльності емітентів цінних паперів на фондовому ринку. 55. Обмеження операцій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. 56. Контроль за діяльністю торговців цінними паперами. 57. Нормативи здійснення операцій комерційними банками. 58. Державне регулювання послуг страхових компаній. 59. Державне регулювання діяльності суб'єктів інфраструктури фінансового ринку

 11. Питання до іспиту з предмету Управління фінансовою санацією підприємства шпора білети
  1. Фінансова криза на підприємстві та її фактори 5 2. Поняття, фази і види фінансової кризи на підприємстві 5 3. Характеристика першочергових заходів, спрямованих на поліпшення ліквідності активів підприємства 6 4. Економічна сутність, мета та порядок проведення фінансової санації підприємства 7 5. Класична модель фінансової санації 7 6. Стратегія санації 8 7. Випадки, в яких може прийматися рішення про проведення санації підприємств 9 8. Досудова санація. Поняття та порядок проведення досудової санації державних підприємств 10 9. Санація підприємства в судовому порядку 10 10. Зміст та теоретичні основи антикризового фінансового управління підприємством 11 11. Поняття оперативного санаційного контролінгу, сутність, необхідність та основні завдання 12 12. Поняття системи раннього попередження та реагування 13 13. Дискримінантний аналіз та методи прогнозування банкрутства підприємств 14 14. Характеристика методів контролінгу 15 15. Опитування як метод санаційного контролінгу 16 16. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного контролінгу 16 17. СОФТ-аналіз як метод санаційного контролінгу 17 18. Портфельний аналіз як метод санаційного контролінгу 17 19. Вартісний аналіз як метод санаційного контролінгу 18 20. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного контролінгу 18 21. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Нуль-базис-бюджетування 19 22. ABC(XYZ) - аналіз як метод санаційного контролінгу 20 23. Бенчмаркінг як метод санаційного контролінгу 21 24. Методологічні основи, порядок складання та зміст плану санації 22 25. Поняття та основні принципи аудиту, особливості та замовники санаційного аудиту 23 26. Сутність, мета, завдання та характерні риси санаційного аудиту 23 27. Методика та етапи проведення санаційного аудиту 24 28. Сутність та економічні критерії санаційної спроможності підприємства 25 29. Характеристика методів та інструментів санаційного аудиту 25 30. Опитування як метод санаційного аудиту 26 31. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного аудиту 26 32. СОФТ-аналіз як метод санаційного аудиту. Виявлення сильних та слабких місць на підприємстві 27 33. Портфельний аналіз як метод санаційного аудиту 28 34. Вартісний аналіз як метод санаційного аудиту 28 35. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного аудиту 29 З6.Бюджетування як метод санаційного аудиту. Нуль-базис бюджетування 29 37. ABC(XYZ) — аналіз як метод санаційного аудиту 30 38. Бенчмаркінг як метод санаційного аудиту 31 39. Характеристика джерел інформації для проведення санаційного аудиту 32 40. Система показників, що використовується при проведенні санаційного аудиту 33 41. Поняття та етапи проведення аудиту фінансової сфери 33 42. Методика оцінки фінансового стану еплатоспроможного підприємства 33 43. Аналіз динаміки та структури валюти балансу 34 44. Аудит власного капіталу 35 45. Оцінка ринкової активності AT 35 46. Аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості 36 47. Оцінка ліквідності активів підприємства та його платоспроможності 36 48. Аналіз дебіторської заборгованості 38 49. Аудит реальних та фінансових інвестицій 38 50. Аналіз Cash-flow 39 51. Аналіз прибутковості підприємства 39 52. Оцінка ділової активності підприємства 40 53. Аналіз виробничо-господарської діяльності як елемент санаційного аудиту 40 54. Оцінка становища підприємства на ринку факторів виробництва та па ринку збуту готової продукції 42 55. Складання та зміст акту аудиторської перевірки 42 56. Оцінка ефективності та наслідки санації підприємства 44 57. Економічний зміст та завдання санації балансу 44 58. Санаційний прибуток та його складові частини 44 59. Завдання та методи зменшення статутного капіталу підприємств. Мотиви 45 60. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств 46 61. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства 47 62. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств, їх класифікація і зміст 47 63. Форми участі власників у санації підприємства 48 64. Фінансові джерела збільшення статутного фонду у разі санації. Мотиви 49 65. Двоступінчата санація 50 66. Альтернативна санація як метод фінансування оздоровлення підприємств 50 67. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника 50 68. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства 51 69. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 52 70. Поняття і форми реструктуризації залежно від характеру застосовуваних заходів 53 71. Реорганізація як специфічна форма фінансування санації підприємства. Поняття і форми реорганізації 54 72. Законодавчі передумови і вимоги при реорганізації 54 73. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на укрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на укрупнення 55 74. Реорганізація злиттям та приєднанням. Принципова різниця. Реорганізація поглинанням 56 7 5. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на розукрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на розукрупнення 57 7 6. Реорганізація поділом та виокремленням. Принципова різниця. Реорганізація перетворенням. 58 77. Передавальний та розподільний баланси 59 78. Продаж в процедурі санації частини майна боржника 60 79. Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу 60 80. Зміст, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки підприємств 61 81. Надання фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі 62 82. Непрямі методи державного фінансового сприяння суб'єктам господарювання 63 83. Необхідність, мета та види експертної оцінки вартості майна підприємства 64 84. Методи оцінки вартості майна підприємства 64 85. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 65 86. Арбітражне врегулювання господарських спорів 66 87. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство 67 88. Характеристика судових процедур, які застосовуються до боржника в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 68 89. Поняття банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 68 90. Поняття та види банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 69 91. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 69 92. Зміст і функції Закону "Про банкрутство". Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство в Україні 71 93. Підготовче засідання Арбітражного суду, попереднє засідання, проведення зборів кредиторів 71 94. Порядок оголошення підприємства банкрутом 72 95. Учасники провадження у справі про банкрутство 72 96. Функції та повноваження розпорядника майна в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 73 97. Функції та повноваження керуючого санацією в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 75 98. Функції та повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76 99. Функції та повноваження арбітражного керуючого в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76 100. Порядок складання, затвердження та зміст плану санації боржника в ході провадження справи про банкрутство 77 101. Порядок складання, затвердження та зміст звіту керуючого санацією боржника 78 102. Порядок проведення санації згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 79 103. Поняття добровільної та примусової ліквідації. Ліквідаційна процедура згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 80 104. Порядок оцінки майна банкрута, визначення ліквідаційної маси. Продаж майна банкрута 80 105. Черговість задоволення претензій кредиторів в ліквідаційній процедурі 81 106. Ліквідаційний баланс. Можливі комбінації статей ліквідаційного балансу 82 107. Порядок складання, затвердження та зміст звіту ліквідатора 83 108. Поняття, порядок та умови укладення мирової угоди. Наслідки її виконання (невиконання) 84 109. Порядок списання і розстрочення податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство 85 110. Особливості санації та банкрутства державних підприємств 86 111. Особливості санації та банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств 88 112. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 89 113. Санація та банкрутство селянського (фермерського) господарства 90 114. Особливості санації банкрутства страховиків 91 115. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 92 116. Банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 93 117. Фінансова санація, банкрутство та ліквідація комерційного банку 94 118. Функції та повноваження державного органу з питань санації та банкрутства 94

 12. питання до іспиту з економіки
  1. Статистичні дані щодо необоротних активів, завдання економічної діяльності ступеню зносу основних фондів промисловості 2. Ремонт та індивідуальне пошиття взуття, швейних виробів та інше

 13. Білети з економіки підприємства
  1. Моделі науки управління. Пояснити модель економічного аналізу 2. Які основні ознаки та критерії сегментації ринку? 3. Які існують методи, спрямовані на зниження стресу в організації? 1. Що спільного між різними підходами до управління? 2. Розкрийте процес стратегічного планування в організації та види стратегічних альтернатив 3. В чому полягають зовнішня і внутрішня винагороди? Опишіть змістовні теорії мотивації Розписано детально змістовні теорії мотивації

 14. Білети з економіки підприємства
  1. Теоретичні питання A. Розкрийте комунікаційний процес, його елементи та етапи. Б. Опишіть етапи формування цінової політики підприємства та методи ціноутворення. B. Опишіть стилі лідерства 2. Теоретичні питання A. Як тактика, політика, процедури та правила допомагають реалізувати стратегію? Б. Дайте характеристику бюрократичній та функціональній структурам організації. B. Влада та вплив. Опишіти концепцію балансу влади між керівництвом та підлеглими.

 15. Білети кафедри фінансів з економіки
  Білет № 1 5 1. Необхідність та сутність категорії страхового захисту, методи його забезпечення. 5 2. Платіжний баланс та його структура. 6 3. Розподільна функція фінансів і її реалізація в економіці України 7 4. Сутність та функції фінансів підприємств 8 Тест №5 11 Тест №6 11 Виберіть правильну відповідь: 11 Білет № 2 13 1. Страховий фонд суспільства, його сутність та значення.Форми організації та методи утворення страхового фонду суспільства. 13 2. Основні засади часткової і повної конвертованості національних валют. 15 3. Регулююча функція фінансів і її реалізація в економіці України. 16 4. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства. 17 Тест №9 18 Виберіть правильну відповідь: 19 Білет № 3 21 1. Страхування як економічна категорія та його ознаки. Функції страхування як економічної категорії. 21 2. Валютний ринок та його структура. 22 3. Фінансова політика, її зміст і вплив на економіку. 24 4. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. 25 Виберіть правильну відповідь: 28 Білет № 4 30 1. Страхове забезпечення. Системи страхового забезпечення. 30 2. Режим валютного курсу в Україні. 30 3. Взаємодія різних варіантів грошової та бюджетної політики, їх вплив на економіку. 36 4. Банківські рахунки: основні види та їх призначення 39 Білет № 5 43 1. Страхування життя і загальне страхування: порівняльна характеристика. 43 2. Регулювання валютних курсів. 44 3. Фінансова система. Взаємодія державних фінансів з фінансами підприємств і населення. 44 4. Принципова схема розрахунку платіжним дорученням. 49 Виберіть правильну відповідь: 52 Білет № 6 53 1. Форми страхування та їх особливості. 53 2. Валютний курс і курсова політика. 54 3. Структура фінансової системи України 56 4. Принципова схема розрахунку чеком. 57 Виберіть правильну відповідь : 60 Білет № 7 62 1. Сутність майнового страхування, його значення та стан в Україні. 62 2. Стійкість комерційних банків та механізм її забезпечення. 64 3. Фінансові ринки і їхнє використання для формування державних фінансів. 65 4. Сутність вексельної форми розрахунку 67 Тест №55 69 Тест №56 69 Білет № 8 72 1. Сутність особистого страхування, його значення та стан в Україні. 72 2. Пасиві комерційних банків. Види депозитів. 73 3. Фондовий ринок, його структура і механізм функціонування 76 4. Сутність акредитиву та його основні види 76 Білет № 9 81 1. Порівняльна характеристика підгалузей особистого страхування. 81 2. Грошові активи та інвестиції комерційних банків 83 3. Державні цінні папери та їх функції 84 4. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 86 Білет № 10 90 1. Сутність страхування відповідальності, його значення та стан в Україні. 90 2. Види банківських систем 91 3. Комерційні цінні папери та їх функції 94 4. Механізм формування чистих грошових потоків від інвестиційної та фінансової діяльностей. 94 Білет № 11 98 1. Форми та види страхування відповідальності. 98 2. Операції з цінними паперами і їхній вплив на грошовий обіг. 101 3. Валютний ринок і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави, підприємств і населення. 104 4. Механізм розподілу і використання прибутку підприємствами 108 Білет № 12 112 1. Обовязкове страхування в Україні: призначення і види. 112 2. Цінні папери в системі кредиту 114 3. Види фінансових ризиків 116 4. Зміст етапів розподілу і використання прибутку підприємства 118 Білет № 13 123 1. Поняття страхового ринку. Класифікація страхових ринків. Суб`єкти страхового ринку їх функції. 123 2. Державний кредит. Види короткострокових зобов’язань держави та їх функції 124 3. Методи зниження фінансових ризиків 125 4. Значення регулюючої функції оподаткування та його елементи 128 Тест № 147 133 Білет № 14 135 1. Страхові посередники та їх роль на страховому ринку. 135 2. Прості та переказні векселі, їх реквізити, емісія і строки погашення 139 3. Податкова політика, її характерні риси в Україні й в інших країнах 141 5. Сутність прямих і непрямих податків та їх значення 144 Тест № 147 146 Тест № 150 146 Тест № 151 146 Тест № 152 146 Тест № 154 147 Білет № 15 149 1. Договір страхування і його зміст згідно з Законом України “Про страхування”. 149 2. Вексель та вексельний обіг в системі комерційного кредиту 150 3. Митна політика України 152 4. Об'єкти оподаткування АЗ та форми нарахування, які при цьому застосовуються 155 Виберіть правильну відповідь: 158 Білет № 16 160 1. Порядок утворення, функціонування та ліквідації страховиків в Україні. 160 2. Комерційний кредит 163 3. Податкова система України 163 5. Обов’язкові збори і цільові відрахування підприємств 167 Білет № 17 177 1. Сутність перестрахування та його значення. Основні поняття і терміни, що використовуються у перестрахуванні. (цедент, перестраховик, цесія, ретроцесія, власне утримання, комісія, тантьєма, сліп). 177 2. Види і форми кредиту 177 3. Прямі податки в Україні 179 4. Активи підприємства та їх структурні елементи 180 Виберіть правильну відповідь: 185 Білет № 18 187 1. Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад. 187 2. Номінальна та реальна ставка проценту 190 3. Непрямі податки в Україні 191 4. Сутність і класифікація оборотних активів підприємства 192 Виберіть правильну відповідь: 195 Білет № 19 197 1. Витрати страховика, їх склад. 197 2. Процент за кредит, його суть, види та фактори зміни 199 3. Сутність і зміст фінансового планування. Програмно-цільовий метод фінансового планування 202 4. Баланс оборотних коштів: механізм його формування 203 Тест № 182 207 Тест № 183 207 Тест № 184 207 Тест № 185 207 Виберіть правильну відповідь: 208 Білет № 20 209 1. Доходи страховика від інвестиційної та іншої діяльності, їх характеристика. 209 2. Готівковий і безготівковий грошовий обіг, принципи їх організації і застосування 210 3. Головні показники економічної ситуації в країні, їх визначення 211 4. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємств 214 Тест № 187 216 Тест № 189 217 Тест № 192 217 Тест № 193 217 Виберіть правильну відповідь: 218 Білет № 21 219 1. Прибуток страховика, його склад. 219 2. Грошова система та її елементи 220 3. Головні показники фінансової ситуації в країні, їх визначення. 222 4. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємств. 223 Тест № 195 226 Тест № 197 226 Тест №6 226 Білет № 22 229 1. Оподаткування страхових компаній України податком на прибуток. 229 2. Методи протидії інфляції 230 3. Власні фінансові ресурси підприємств та методи їх формування 231 4. Сутність та склад позикових фінансових ресурсів підприємств 235 Білет № 23 240 1. Поняття фінансової надійності страховика та методи її забезпечення. 240 2. Сутність і причини інфляції. Пофакторний аналіз інфляції 242 3. Позикові фінансові ресурси підприємств та методи їх формування 243 4. Форми та види кредитів 245 Тест №55 250 Білет № 24 253 1. Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас платоспроможності та його визначення згідно з Законом України “Про страхування”. 253 2. Цілі та інструменти грошевої політики 255 3. Структура капіталу і фінансовий ліверідж 262 4. Види банківських кредитів, що надаються підприємствам 264 Білет № 25 270 1. Умови забезпечення платоспроможності страховика в Україні згідно з Законом України “Про страхування”. 270 2. Вплив грошової маси і процентної ставки на економіку 270 4. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства. Структура його активів 274 5. Кредитно-гарантійні банківські послуги 278 Білет № 26 283 1. Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України “Про страхування”. 283 2. Попит на гроші та процентні ставки 286 3. Формування та розподіл доходів підприємства 293 4. Процедура отримання кредиту підприємством та зміст кредитної угоди 295 Тест № 116 299 Тест № 185 299 2.Франшиза; 300 Білет № 27 302 1. Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з Законом України “Про страхування”. 302 2. Функції центрального банку 304 3. Оцінка поточного фінансового стану підприємства 309 5. Зміст фінансового плану та методи його розробки 312 Тест № 150 317 Білет № 28 320 1. Страхування життя та його основні види. 320 2. Непрямі методи регулювання грошового обігу 326 3. Оцінка рівня ліквідності підприємства 328 4. Банкрутство підприємства та його наслідки 330 Тест № 192 337 Тест № 195 337 Білет № 29 340 1. Особисте страхування від нещасних випадків: форми та основні види. 340 2. Прямі методи регулювання грошового обігу 341 3. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства і шляхи її підвищення 341 4. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування 344 Тест № 151 346 Тест № 182 346 1.Відсутністю вимоги про цільове використання коштів; 346 Білет № 30 349 1. Форми медичного страхування та їх характеристика. 349 2. Грошова база і грошевий мультиплікатор 351 3. Нинішні інвестиційні ресурси і майбутні інвестиційні доходи. Дисконтована вартість 352 4. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств 353

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua