Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота соціальне страхування (ID:19479)
| Размер: 24 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание1. Основні принципи соціального страхування. 3
2. Пенсії по інвалідності. Умови виплати. Взаємозв'язок з пенсійним страхуванням по старості. 5
3. Страхова медицина і медичне страхування. 12
Список використаних джерел 23
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР 2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 51. – С. 1600-1622. 3. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР. 4. Авер'янова Є., Артем'єва Л., Бударіна Л. Пенсійне та соціальне страхування: консультації, роз'яснення спеціалістів міністерств та відомств, нормат. база, форми звітності. - Д.: Баланс-Клуб, 2008. - 176с. 5. Бігдаш В. Д. Стан та напрямки розвитку соціального страхування в Україні // Наук. зап. - Острог, 2005. - Вип.7, ч.2. - С.8–15. 6. Васечко Л.І. Ґенеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. - №2. – С. 25-30 7. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. - Х. : ХДЕУ, 2004. - 216с. 8. Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 144c. 9. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування: навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-проф. програмою бакалавра з напряму підготовки "Фінанси і кредит". - Суми : Університетська книга, 2008. - 224c. 10. Лепьохіна О. В. Соціальне страхування: навч. посібник для стдуд. вищих навч. закл.. - Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2007. - 160с. 11. Лібанова Е. М., Новіков В. М., Макарова О. В., Садова У. Я., Андрусишин Н. І. Національна система загальнообов'язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку / Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України / Е.М. Лібанова (відп.ред.). — К., 2006. — 179с. 12. Юрій С.І, Шаварина М.П., Шаманська Н. Соціальне страхування: Підручник для студ. вищих навч.закладів. - К. : Кондор, 2004. - 464с. 13. http://www.pfu.gov.ua – Офіційний сайт Пенсійний фонд України
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві
  1. Гарантії забезпечення прав застрахованим у страхуванні від нещасного випадку 3 2. Основні принципи страхування від нещасного випадку 9 3. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку 10 4. Страховий ризик і страховий випадок 11 5. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим 13 Задача 1 13 Під час роботи стався нещасний випадок із слюсарем Сидоренком: металевою скалкою, що відскочила, йому було пошкоджено око. Сидоренко пред'явив позов про стягнення з підприємства, на якому він працював, відшкодування майнової шкоди, а також про стягнення моральної шкоди. Відповідач позову не визнав і пояснив, що позивач повинен був відрубати невеликий шматок металу, а це було для нього нескладно. Сидоренко був ознайомлений з правилами техніки безпеки і зобов'язаний був надіти захисні окуляри. У разі відсутності окулярів мав заявити про це, але не зробив цього. Шрам, що залишився на обличчі, на думку відповідача, не настільки примітний, щоб на цій підставі відшкодовувати моральну шкоду. Як вирішити справу? Задача 2 15 Юрисконсульт підприємства звернувся до юридичного відділу газети "Праця і зарплата" із таким запитанням: "За чий рахунок необхідно проводити відшкодування шкоди і виплачувати одноразову допомогу потерпілим внаслідок ушкодження здоров'я при виконанні ними своїх трудових обов'язків? Яким документом конкретно це визначено та де можна ознайомитися з цим документом?" Допоможіть юрисконсульту. Використана література 17

 2. Соціальне страхування на випадок безробіття та його вплив на ринок праці, розвиток недержавного пенсійного забезпечення
  Вступ 3 1. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття 4 2. Вплив соціального страхування на випадок безробіття на ринок праці та розвиток недержавного пенсійного забезпечення 8 Висновок 16 Список використаних джерел 17

 3. Контрольна робота соціальне управління
  1. Сутність соцйіальних зв’язків та соціальних процесів 3 2. Делегування в соціальному управлінні 6 3. Система показників рівня життя 8 4. Програма сприяння зайнятості 10 5. Освітньо-квалфікаційний потенціал робочої сили як базовий компонент нематеріального накопичення 13 6. Сутність та критерії соціальної діяльності 18 Список використаних джерел 21

 4. Контрольна робота з предмету Соціальне управління
  1. Понятійний апарат дисципліни «Соціальне управління» 3 2. Ринок праці, види ринків праці, фактори, що впливають на ситуацію на ринку праці 5 3. Соціальне управління, його види в залежності від об’єкта управління 9 4. Розробка та впровадження в життя нових програм житлового будівництва: за кошти громадян, організацій, кредитування житлового будівництва 12 5. Система показників рівня життя 15 6. Сутність та критерії соціальної політики 17 Список використаної літератури 20

 5. Контрольна робота страхування
  1. Державне регулювання страхових операцій у сфері туризму 3 2. Договір страхування, як важливий етап процесу страхування 15 Задача 18 Розрахуйте страхове відшкодування при страхуванні туристичної фірми від перерви у наданні послуг, внаслідок пожежі в офісі, якщо відоме наступне: тривалість перерви - 11 діб; відповідальність страховика настає після 3 доби; чистий прибуток у середньому за місяць - 36 146 грн., місячний фонд оплати праці працівників - 18 327 грн., тимчасова оренда приміщення - 1200 грн. При розрахунку збитку враховується 50% зарплати працівників. Список використаної літератури 19

 6. Страхування контрольна робота
  1. Тарифікація ризикових видів страхування 3 2. Страхування морських перевезень 10 3. Задача 13 Визначити участь цедента та перестраховика у покритті ризику при непропорційному перестрахуванні, якщо відомо наступне. Участь цедента у пріоритеті становить 900 тис. грн., ліміт відповідальності перестраховика 1600 тис. грн. Страхова сума ризику 1750 тис. 4. Ситуаційне завдання 15 Ризик страхувальника був застрахований у чотирьох страхових компаній на однакових умовах. У результаті настання страхової події трьома страховиками було виплачено страхове відшкодування в повному обсязі. Після зв'ясовування обставини того, що ризик був застрахований у Чотирьох страхових компаніях на однакових умовах, компанії, що виплатили страхові відшкодування, зажадали у страховика, що ще не здійснив виплат відшкодувати їм їхні витрати у відповідних пропорціях. Чи правомірні їх дії? Чому? Який принцип страхування діє в даному випадку? Обгрунтуйте свою відповідь. Література 16

 7. Контрольна робота страхування
  Вступ 3 1. Сутність страхування та його визначення в Законі України “Про страхування” 4 2. Витрати на утримання страхової компанії. Прибуток страховика 10 3. Проаналізувати обсяг страхових виплат та рівень виплат по видах страхування за 2005-2007 рр 21 Висновки 22 Література 24

 8. Контрольна робота страхування
  ЗМІСТ 1. Шляхи розвитку ринку перестрахування в Україні 3 2. Інвестиційна діяльність страховика 6 Список використаної літератури 7

 9. Контрольна робота зі страхування
  1. Сучасний стан страхової справи в Україні та основні напрямки її вдосконалення 3 2. Організаційні форми існування страхових компаній. Товариства взаємного страхування 6 3. Морське страхування: стан та перспективи розвитку 9 4. Страхування життя та перспективи розвитку в Україні 12 5. Прибуток страхової компанії: проблеми формування, розподіл і використання 15 Список використаної літератури 19

 10. Контрольна робота страхування
  1. Космічне страхування 3 2. Формування й розвиток страхового ринку України Суб'єкти страхового ринку 8 Задача. 14 Громадянин Павлів Ігор Ігорович уклав договір страхування майна із страховим товариством “Аска” на суму 55 тис. грн. Під час дії договору із будинку було викрадено майна на суму 60 тис. грн., у т.ч. коштовностей, які не були застраховані за спеціальним договором, на суму 15 тис. грн. Згідно з договором страхувальник сплатив страховий платіж в сумі 1 тис. грн. та прийняв необхідні заходи щодо збереження застрахованого майна. Визначити обсяг відшкодування СТ “Аска”, якщо розмір безумовної франшизи складає 5% від страхової суми. Список використаної літератури 15

 11. Контрольна робота страхування
  1. Прибуток страховика і чинники його зростання 3 2. Розвиток страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні 10 3. Споживна вартість страхової послуги та її ціна 13 4. Якою повинна бути система медичного страхування в Україні? 14 5. Характеристика основних видів небезпек при страхуванні морських суден 18 6. Практична частина 21 Варіант 2 Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та долі перестраховика в резерві незароблених премій на 01.02.07 та 01.03.07 виходячи з наступних даних: Період Місяць/рік Надходження страхових премій за договорами страхування (тис. грн.) Надходження страхових премій за договорами перестрахування (тис. грн.) Страхові премії, які належать перестраховикам (тис. грн.) Травень 2006 240 120 90 Червень 2006 360 - - Липень 2006 240 240 120 Серпень 2006 480 360 240 Вересень 2006 120 - - Жовтень 2006 600 120 360 Листопад 2006 - 240 - Грудень 2006 720 - 480 Січень 2007 - 600 - Лютий 2007 90 - 60 Березень 2007 240 360 120 Список використаної літератури 28 Додаток – Динаміка ринку страхування в Україні по окремим мегментам 29

 12. Контрольна робота з страхування
  Зміст 1. Право регресного позову 3 2. Страхувальник. Його місце та роль в здійсненні страхування 5 3. Економічне підгрунття діяльності державної страхової компанії. Плюси та мінуси її діяльності 8 4. Договір страхування 10 Задача 18 Визначити щоквартально страхову премію, дохід, технічні резерви страхової компанії в разі укладання нею договорів страхування згідно таблиці. Визначити тенденції та перспективи її розвитку. Таблиця 1 Договори страхування, які були укладені в різні періоди 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 100 100 200 300 300 200 100 100 Список використаної літератури 20

 13. Страхування Контрольна робота
  Задача № 6 3 Загальний дохід страхової компанії становить 1500 тис. грн. Страховик згідно норм чинного законодавства не сплачує ПДВ та акцизний збір. За звітний період було виплачено страхових сум та відшкодувань на 300 тис. грн, собівартість реалізації страхових послуг становила 200 тис. грн., інших операційних доходів було отримано в сумі 50 тис. грн, здійснено інших операційних витрат, адміністративних витрат та витрат на збут – 20 тис. грн. розрахувати валовий прибуток страховика, прибуток від операційної діяльності та суму операційних витрат. Задача №19 4 На момент укладання договору страхування житлового будинку страхувальник сплатив 15000 грн. страхового внеску. Через шість місяців будинок було продано. Чи має право страхувальник на повернення надмірно сплаченої частини страхового платежу. Якщо так, то яким чином можна її визначити? Додатково пояснити сутність та різновиди страхових премій.

 14. Контрольна робота страхування
  1. Економічна категорія страхування 3 2. Особливості договору перестрахування. Види договорів перестрахування 10 3. Розкриття інформації про фінансовий стан страхової компанії 19 4. Завдання 27 В результаті дорожньо-транспортної пригоди пошкоджено автомобіль, який було застраховано. Визначте розмір страхового відшкодування та збиток страхувальника, якщо відомо: роздрібна ціна автомобіля - 12 600 грн.; знос на день укладення договору - 5%; вартість деталей, що залишились після аварії - 2670 грн.; знецінення деталей становить 65%; деталі відновленню не підлягають; страхова сума - 13 000 грн. 5. Ситуаційне завдання 28 Клієнт був застрахований у страховій компанії від нещасного випадку. Під час розбійного нападу на його квартиру він вистрибнув у вікно і зламав ногу. Страховик відмовив у виплаті страхового відшкодування, мотивуючи це навмисними діями страхувальника. Чи правомірні дії страховика? Чому? Який принцип страхування діє в даному випадку? Література 29

 15. Контрольна робота страхування
  1. Стан страхового ринку України 3 2. Організаційні форми страхової індустрії 9 Задача 16 Розрахуйте суми страхових платежів по добровільному страхуванню ризику непогашений кредиту при укладенні договору страхування, якщо відомо: сума кредиту - 80 тис. грн.; відсотки за кредит - 60%; Термін користування кредиту - 9 міс.; ліміт відповідальності страховика - 90%; тарифна річна ставка 8,6%. 4. Ситуаційне завдання. 16 Помешкання було здане в оренду організації на термін шість місяців. За договором оренди орендар застрахував майно від вогневих ризиків і ризиків стихійного лиха. Термін дії полісу один рік. Через вісім місяців від початку дії полісу орендоване майно загинуло в результаті пожежі. Чи має право орендар на відшкодування матеріального збитку, якщо договір оренди не було продовжено. Який принцип здійснення страхування застосовується в цьому випадку? Хто виступає одержувачем страхового відшкодування? Чому? Обгрунтуйте свою відповідь. Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua