Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню (ID:19497)
| Размер: 56 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 110 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЯ 6
1.1. Поняття соціальних гарантій населення та їх класифікація 6
1.2. Джерела фінансування соціальних гарантій населення 11
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 17
2.1. Аналіз проблем державного финансового забезпечення соціальних гарантій населення 17
2.2. Шляхи вдосконалення механізму державного фінансового забезпечення соціальних гарантій населення 19
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

Литература1. З А К О Н У К Р А Ї Н И «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 48, ст.409. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року. 2. Закон "Про благодійність і благодійницьку діяльність" від 16 вересня 1997 р. 3. Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Андрущенко В. Л., Бабіч Н. М. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету. — К. : НДФІ, 2004. — 712 с. 4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с. 5. Державні фінанси України / Василик О.Д. – К.: НІОС. – 2002. – 608 с. 6. Корнєєв В.В., Момотюк Л.Є. Бюджетне та небюджетне фінансування соціальної сфери // Наукові праці НДФІ. – 2001. – Вип. 3 (15). – С.15–22. – 0,7 ум.-друк. арк. (в т.ч. автора 0,3 ум.-друк. арк.). Особистий внесок – проаналізовано бюджетні методи фінансування соціальної сфери. 7. Момотюк Л.Є. Видатки місцевих бюджетів на фінансування соціальної сфери // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – Київ, 2002. – Вип.19. – С. 148-149 (0,3 ум.-друк. арк.). 8. Момотюк Л.Є. Держава з соціально орієнтованою економікою: основні етапи еволюції // Наукові праці НДФІ. – 2002. – Вип. 2(17). – С. 22-28 (0,6 ум.-друк. арк.). 9. Момотюк Л.Є. Державні видатки: необхідність, тенденції та фактори зростання // Проблеми розвитку фінансової системи України: Наук.-практ. конф. – К.: НДФІ, 2002. – С. 206-210 (0,2 ум.-друк. арк.). 10. Момотюк Л.Є. Проблеми фінансового забезпечення соціальних гарантій населення України // Проблеми розвитку державних та місцевих фінансів: Наук.-теорет. конф. – К.: НДФІ, 2003. – С. 228-235 (0,4 ум.-друк. арк.). 11. Момотюк Л.Є. Соціальні гарантії населення України // Наукові праці НДФІ. – 2003. – Вип. 1(20). – С. 85-94 (0,8 ум.-друк. арк.). 12. Момотюк Л.Є. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення України // Наук. вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. – 2003. – Вип.1. – С. 36-41 (0,5 ум.-друк. арк.). 13. Папієв М. Соціальна політика та її вплив на доходи і рівень життя населення // Україна: аспекти праці.- 2004.- № 7.- C.3-10. 14. Соціальна спрямованість бюджетної політики / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Е.М. Лібанова та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 376 с. 15. Офіційний сайт Держкомстату України // www.ukrstat.gov.ua/
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правове забезпечення нотаріальних гарантій купівлі-продажу на товарній біржі нерухомості
  Вступ 3 Правове забезпечення нотаріальних гарантій купівлі-продажу на товарній біржі нерухомості 5 Висновки 16 Література 17

 2. Державне регулювання соціальних процесів
  План Вступ 3 1. Державне регулювання соціальних процесів 4 2. Державне регулювання ринку праці 7 3. Механізм державного регулювання соціальної політики в умовах соціально-економічних перетворень 12 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 3. Державне регулювання соціальних процесів
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ І МЕТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 4 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 8 3. РЕАЛЬНІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ 13 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 16

 4. Австрія ( концепція та види соціальних послуг в Україні, законодавство щодо соціальних послуг або забезпечення, субєкти що надають соціальні послуги , недержавні організації що надають соц послуги та їх взаємодія звладою, фінаснування соц послуг)
  Вступ 3 1. Основні засади надання соціальних послуг 4 2. Соціальна ринкова економіка Австрії 8 3. Соціальна політика та соціальна допомога в Австрії 13 4. Соціальний захист бездомних в Австрії 20 Висновки 25 Література 26

 5. Фінансове забезпечення інноваційних проектів
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Поняття інновації та інноваційного процесу 5 1.2. Організація державної підтримки інноваційної діяльності 10 1.3. Джерела фінансування інноваційних проектів на підприємстві 14 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 26 2.1. Види оцінок інноваційного проекту. 26 2.2. Методи оцінки інноваційного проекту 28 2.3. Оцінка ефективності впровадження інновацій. 33 3. ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ. 39 3.1. Характеристика діяльності АТ ”Аналітприлад” 39 3.2. Аналіз і оцінка ефективності інноваційного проекту 52 3.3. Шляхи (напрями) удосконалення фінансового забезпечення інноваційного проекту 64 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73

 6. Фінансове забезпечення та ефективність інвестицій
  Вступ 3 1. Інвестиції: сутність та класифікація 4 2. Економічний зміст та порядок здійснення інвестиційної діяльності 13 3. Оцінка економічної ефективності інвестиційної діяльності 18 Висновки 25 Список використаної літератури 27

 7. Фінансове забезпечення фінансування охорони здоров'я.
  Вступ 3 1. Аналіз світового досвіду фінансування охорони здоров'я 6 1.1. Економічний вплив стану охорони здоров'я на рівень розвитку країни 6 1.2. Американська модель фінансування охорони здоров'я 12 1.3. Європейська модель фінансування охорони здоров'я 16 2. Проблеми фінансування охорони здоров'я в Україні 23 2.1. Фінансування охорони здоров'я в умовах трансформації економіки 23 2.2. Впровадження платних медичних послуг 27 2.3. Становлення страхової медицини 32 3. Напрямки вдосконалення фінансування охорони здоров'я в Україні 37 3.1. Вдосконалення господарської діяльності державних медичних установ 37 3.2. Розвиток медичного страхування 41 3.3. Впровадження маркетингу у сферу охорони здоров'я 45 Висновки 54 Література 58

 8. Організація та фінансове забезпечення державного медичного страхування
  Реферат ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 7 1.1. Економічна сутність медичного страхування 7 1.2. Види медичного страхування та їх характеристика 11 1.3. Економіко-правове регулювання медичного страхування 14 РОЗДІЛ 2. ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 24 2.1. Аналіз показників страхового ринку України 24 2.2. Фактори, які визначають фінансування охорони здоров’я 29 2.3. Організація медичного страхування 34 2.4. Аналіз проведення медичного страхування компанією Оранта 50 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 57 3.1. Концептуальні засади загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні 57 3.2. Удосконалення державного регулювання страхової діяльності 63 3.3. Реформування системи охорони здоров’я на засадах медичного страхування 81 ВИСНОВКИ 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 89 ДОДАТКИ 95

 9. Фінансове забезпечення і фінансування установ освіти на прикладі ЗАТ
  Вступ 3 1. Економічні відносини в сфері освітніх послуг у системі ринкових економічних відносин 7 1.1. Теоретичні основи дослідження місця і ролі освітніх послуг у системі ринкових відносин 7 1.2. Методи і форми фінансування навчальних закладів. 14 1.3. Вищий навчальний заклад як один із суб'єктів установ освіти 21 2. Аналіз діяльності ЗАТ на ринку освітніх послуг України 50 2.1. Загальна характеристика ЗАТ *** 50 2.2. Оцінка фінансового стану ЗАТ *** 54 2.3. Аналіз пошуку альтернативних джерел фінансування 60 3. Проблеми і перспективи фінансування установ освіти 66 3.1. Управління розвитком освіти та її потенціалом. 66 3.2. Диверсифікація та перспективи розвитку джерел фінансування освіти в сучасних умовах 69 Висновки 74 Література 82 Додаток 1. БAЛAНС ЗАТ *** 87 Додаток 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 90 Додаток 3. Інформація про випуск іменних процентних облігацій ЗАТ ***(у формі акціонерного товариства закритого типу) 92-121 Метою роботи є дослідження економічної природи освіти, її фінансового стану, потенціалу та ролі в забезпеченні економічного і соціального розвитку суспільства Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури, 7 таблиць, 8 рисунків, 3 додатків. Додано Роздатковий матеріал

 10. Фінансове забезпечення діяльності підприємства ТОВ "Нафта-України"
  Розділ 1. Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства 1.1. Малий бізнес в ринкових відносинах 1.2. Джерела фінансового забезпечення діяльності підприємств 1.3. аналіз фінансового стану діяльності підприємства Розділ 2. Оцінка фінансового стану та діяльності ТОВ”Нафта-Україна” 2.1. Аналіз фінансового стану ТОВ”Нафта-Україна” 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства 2.3. Оцінка структури капіталу65 Розділ 3. Напрямки удосконалення процесу фінансового забезпечення діяльності підприємства ТОВ «Нафта-Україна». 3.1. Фінансовий прогноз розвитку ТОВ «Нафта-Україна». 3.2. Збільшення прибутку як основа фінансового забезпечення малого підприємства 3.3. Альтернативна вартість і залучення зовнішніми фінансами. Висновки Література

 11. Фінансове забезпечення заміщення і збільшення запасу основного капіталу
  1. Класифікація основних засобів 3 2. Знос і амортизація основного капіталу. Порядок амортизаційних відрахувань та їх використання. 9 Список використаної літератури 18

 12. Фінансове забезпечення реальних інвестицій на туристичному підприємстві (курсова - бакалавр)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 6 1.1. Сутність інвестицій та їх класифікація 6 1.2. Інвестиційна діяльність та критерії її оцінки. Нормативно-правова база інвестиційної діяльності в Україні 18 1.3. Науково-методичні основи дослідження ефективності використання реальних інвестицій 27 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 33 2.1. Розвиток туристичної сфери України в сучасних умовах 33 2.2. Основні тенденції розвитку сфери туризму 39 2.3. Дослідження реальних інвестицій в економіці України 45 РОЗДІЛ 3. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 52 3.1. Основні напрямки вкладання фінансових коштів у розвиток туристичної сфери 52 3.2. Застосування лізингу для забезпечення розвитку туристичної діяльності 62 3.3. Економічна оцінка діяльності туристичних підприємств 71 3.4. Заходи щодо активізації інвестицій в економіку України 76 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 89 ДОДАТКИ 92

 13. Фінансове забезпечення відтворення основних виробничих засобів у окремих галузях народного господарства України
  План Вступ 3 1. Форми відтворення основних фондів підприємства та їх ефективність 4 2. Визначення потреби підприємства в основних фондах та форми її покриття 16 3. Обґрунтування ремонтної політики підприємства 19 4. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 23 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Метою курсової роботи є розкриття фінансового забезпечення відтворення основних виробничих засобів. Для цього потрібно вирішити наступні завдання: - визначити форми відтворення основних фондів підприємства та їх ефективність; - окреслити шляхи визначення потреби підприємства в основних фондах та форми її покриття; - дослідити напрямки підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

 14. Дослідження тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні та їх впливу на фінансове забезпечення суб’єктів малого підприємництва
  Зміст 1. Дослідження тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні та їх впливу на фінансове забезпечення суб’єктів малого підприємництва 3 1.1. Поняття кредитної спілки 3 1.2. Аналіз сучасного стану кредитних спілок в Україні 5 1.3. Стабілізація діяльності кредитних спілок 9 1. Оцінка проблемних КС 10 2. Розробка плану дій для нежиттєздатних КС 10 3. Режим стабілізації та захисту депозитів. 10 4. Доступ до ліквідності 12 5. Фінансування програм 12 6. Режим захисту депозитів 13 Задача 6 13 Задача 6. Мале підприємство реалізувало продукції на суму 120 000 грн. Сума податку на додану вартість склала 20 000 грн., сума витрат – 50 000 грн. , у т.ч. ПДВ - 8 300 грн. Розрахуйте податок на прибуток за Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" та за спрощеною системою . Єдиний податок нарахувати з використанням ставок 6 та 10 % . Задача 10 15 Задача 10. Керівництво товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес" розробляє стратегію росту виручки від реалізації продукції за рахунок збільшення витрат на рекламу. Визначте вигідність такого заходу , якщо передбачено збільшити витрати на рекламу на 8 тис. грн. , очікуване збільшення виручки - 35 тис. грн. , коефіцієнт маржинального прибутку підприємства - 0.7 Задача 17 16 Задача 17. Мале підприємство виробляє компакт-диски по ціні 10 грн. за одиницю. В поточному році було реалізовано 10 000 компакт-дисків. Розрахункова величина змінних витрат на один компакт-диск становить 6 грн.. а загальна величина постійних витрат – 5 000 гри. Складіть модель звіту про фінансові результати підприємства, використовуючи систему управління витратами "директ - костинг". Перелік використаних джерел 18

 15. Основні принципи надання соціальних послуг або фінансування соціальних послуг
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Основні аспекти фінансування 4 2. Джерела і методи фінансування 5 Висновки 10 Список використаної літератури 11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua