Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Фінансовий ринок контрольна робота (ID:19537)
| Размер: 25 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание1. Інфраструктура фінансового ринку 3
2. Хараткеристика та види акцій 8
3. Задачі 13
Задача 1

Кількість розміщених акцій корпорації становить 60 тис. шт.. Ринкова вартість акції – 45 грн. Серед акціонерів проводиться підписка на акції нової емісії ціною 40 грн. Визначити величину переважного права в грошових одиницях, якщо кількість акцій нової емісії 20 тис. шт.
Задача 2

Компанія А емітувала облігації з фіксованим купоном 10,6% на суму 5 млн дол. США. На ринку зобов'язань з плаваючою ставкою вона має змогу залучити кошти під ставку LIBOR + 1,0% (або + 100 б.п.).
Компанія Б отримала кредит під плаваючу ставку LIBOR +1,4% (або+ 140 б.п.) розміром 5 млн дол. США. На ринку з фіксованою ставкою вона може залучити кошти під 11,5%.
Компанії приймають рішення укласти угоду своп про обмін процентними ставками, згідно з якою компанія А буде виплачувати компанії Б плаваючу процентну ставку LIBOR.
Визначити процентну ставку, що надходитиме компанії А від компанії Б (або від банку) у разі, якщо:
- компанії А і Б отримують однакову вигоду від проведення свопу;
- виграш компанії А на 0,5 %. перевищує виграш компанії Б;
- посередником при проведенні свопу виступає банк, вигода банку становить 10 б.п. компанії А і Б отримують однакову вигоду.

Список використаної літератури 19
Литература1. Бевз О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.Б. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. У 2-х ч., Ч.2: Брокерська діяльність. - К.: КНТЕУ, 2006. – 154 с. 2. Бобкова А.Г., Моісеєв Ю.О. Біржове право: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2006. – 200 с. 3. Дудяк Р. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринках: Навч. посібник. - К.: Українські технології, 2008. – 184 с. 4. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - 2-ге вид., доп. - Л.; К.: Новий світ-2000; Магнолія плюс, 2007. – 360 с. 5. Економіка та організація біржової торгівлі: Опорний конспект лекцій / Уклад.: О.П.Бевз, М.М.Скотнікова, Ч.2. - К.: КНТЕУ, 2006. – 73 с. 6. Крамаренко В.І., Холод Б.І., Воробйов Ю.Н., Дудар А.П. Біржова діяльність: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2006. – 261 с. 7. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей. - Х.: ХДУХТ; Консум, 2007. – 216 с. 8. Солодкий М.О. Біржовий ринок: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. - К.: Джерела М, 2008. – 336 с. 9. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник для студ. вищ. навч. закл. - Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 603 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота фінансовий ринок
  Вступ 4 1. Значення фінансового посередництва на фінансовому ринку. 5 2. Валютний ринок як сфера фінансового ринку. 8 Задача 3. 10 Визначте поточну доходність облігації, номінальна вартість якої 1000 гр. од., купонна ставка 15%, за умови, що поточна ринкова ціна цієї облігації: • 950 гр. од. • 1000гр.од. • 1150гр.од. Побудуйте графік, дайте пояснення. Задача 4. 11 Опціон на продаж акцій X має ціну виконання 29 гр.од., премія - 1,2 гр.од. Учасник опціонної торгівлі не має акцій X в своєму портфелі. Яким буде його фінансовий результат від придбання опціону на продаж, якщо ціна акції X на дату виконання опціону складе: 1)25 гр.од. 2) 28 гр.од. 3) 29 гр.од. 4) 30 гр.од. Задача 5. 12 Визначте β акції та її доходність. Накресліть графіки ліній ринку цінних паперів та ринку капіталів. ріm = 0,8; σi = 0,15; σm = 0,22; середня за доходами ринку 0,15, безризикова ставка 0,09. Висновки 13 Список використаної літератури 14

 2. Контрольна робота фінансовий ринок
  Вступ 2 1. Фінансовий ринок як складова фінансової системи України 2 2. Сучасний стан розвитку фінансового ринку в Україні 8 Висновок 10 Задача 3 13 За акціями виплачується щорічний поточний дивіденд у розмірі 2 г.о. Необхідний рівень доходності для акцій даного типу становить 25%. Визначити поточну ринкову вартість акції. Якщо акція продається на ринку за 7,5 г.о., що слід робити інвестору – купувати, чи продавати? Задача 13 14 Компанія протягом 4 років виплачувала дивіденди зі щорічним приростом 24%, у подальшому зупинився на рівні 10%. В останній рік перед зростанням дивіденд дорівнював 1,7 г.о. Визначте сьогоднішню вартість акції, за умови, що очікувана ставка доходу 10%. Список використаної літератури 15-16

 3. Контрольна робота фінансовий ринок
  ЗМІСТ 1. Валютний ринок як сегмент фінансового ринку. Головні суб’єкти валютного ринку 3 2. Взаємозв’язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави 10 3. У міжнародній практиці застосовуються три основних способи страхування ризиків. Назвіть їх 15 4. Задача 25 Інвестор бажає придбати акції АТ „АВС”. Виходячи з динаміки розвитку АТ за попередні роки, він очікує отримання дивіденду в розмірі 17 грн. на звичайну акцію та приросту курсової вартості акції в розмірі 20 грн. На вкладений капітал інвестор бажає отримати доходність в розмірі 25%. Визначити ціну, яку інвестор готовий заплатити за акцію АТ. Список літератури 26

 4. Контрольна робота фінансовий ринок
  1. Ціноутворення на фінансовому ринку 3 2. Реєстри та реєстратори цінних паперів 10 3. Організація та функціонування ф’ючерсного ринку 19 Список використаної літератури 30

 5. Контрольна фінансовий ринок
  1. Роль пенсійних фондів у розвитку інфраструктури фінансового ринку 3 2. Основи організації та роботи біржі 6 Задача 4 15 Визначити нарощену суму боргу, що одержить вкладник наприкінці терміну, якщо сума позики дорівнює 50 тис. грн, період нарахування — 4 роки, процентна ставка — 25. Задача 49 17 Визначити, який процент прибутку виділяє акціонерне товариство для виплати дивідендів, якщо чистий прибуток корпорації за аналізований період становив 4,26 млн грн, із якого емітент виплачує по 1,6 грн на кожну акцію у вигляді дивідендів. Кількість акцій — 800 тис. шт. Література 18

 6. фінансовий ринок
  Вступ ......3 1. Основи правового регулювання фінансового ринку в Україні 5 2. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду 9 3. Правове регулювання фондового ринку в Україні 13 4. Правові основи розвитку грошового ринку та ринку банківських позичок в Україні 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18 Практичне завдання 1 19 Задача 1. Банк приймає депозити від фізичних осіб на три місяці за ставкою 14% річних, на шість місяців – за ставкою 16% річних і на рік – за ставкою 17% річних (на умовах простих процентів). Вкладник розміщує суму 10 000 грн. у банк. Потрібно: 1. Визначити, які витрати понесе банк у разі вкладення коштів на три місяці. 2. Визначити, які витрати понесе банк у разі вкладення коштів на рік. 3. Визначити, які витрати понесе банк у разі вкладення коштів на шість місяців. Задача 2. Облігації номіналом в 200 грн. продаються за курсом 80 грн. Визначити суму доходу від придбання 100 облігацій. Практичне завдання 2 21 Задача 1. Номінал облігації становить 100 грош. од., фіксована купонна ставка – 18%, ринкова ціна облігації – 120 грош. од. Визначте поточну дохідність облігації. Задача 2. Акціонерне товариство випустило 1 тис. звичайних акцій. Чистий дохід за підсумком року склав 100 тис. грн. Дивіденд по всім привілейованим акціям був виплачений у розмірі 20 тис. грн. Визначити дохід на звичайну акцію.

 7. Фінансовий ринок
  1. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ, ЇХ ЕКОНОМІЧНА ТА ПРАВОВА ПРИРОДА 3 2. РОЗВИТОК РИНКУ ОВДП В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 11 3. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ГРОШОВОГО РИНКУ 15 ЛІТЕРАТУРА 24

 8. Фінансовий ринок
  10. Проблеми захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів України 3 20. Фундаментальний аналіз та його значення на фінансовому ринку України. 11 Задача 1. 20 А) Ціна облігації 90 г.о. Облігація була випущена на З роки, до погашення залишилося 2 роки. Номінал облігації 100 г.о. Процентні виплати за облігацією 30% річних (сплата 1 раз на рік). Необхідний рівень доходності 35% річних. Визначити поточну ринкову вартість облігації. Що слід робити інвестору -купувати, чи продавати облігацію? Б) Облігація місцевої позики номіналом 100 г.о. продається за ціною 67,5 г.о. Погашення облігації через 3 роки. Необхідний рівень доходності 16%. Визначте поточну ринкову вартість облігації. Що слід робити інвестору -купувати, чи продавати облігацію? Задача 11. 22 Л) Розрахуйте крос-курс купівлі і продажу німецької марки до французького франка DEM/FRF на основі таких даних: USD/FRF = 5.2142 -5.2196 USD/DEM= 1.5420- 1.5500 Б) Інвестор продав опціон на купівлю на Х-акції з ціною виконання 100 г.о. і премією 4 г.о. Визначити прибутки (збитки) продавця опціону за умови, що поточна ціна Х-акцій на момент закінчення терміну дії опціону складатиме: 90 г.о. 93 г.о. 95 г.о. 98 г.о. 101 г.о. 103 г.о. 105 г.о. 107 г.о. 110 г.о. Література 24

 9. Фінансовий ринок
  1. Структура фінансового ринку та його учасники 3 2. Особливості формування ринку капіталів в Україні 7 3. Особливості регулювання фондового ринку 13 Література 18

 10. Фінансовий ринок
  1. Розвиток законодавства з фінансового ринку у країнах з розвинутою ринковою економікою 3 2. Економічна сутність попиту на золото та його споживання у світі 8 3. Юридичні норми забезпечення відкритості, прозорості інформації про емітента 19 Список використаної літератури 24

 11. Фінансовий ринок
  1. Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні. 3 2. Ринок опціонів. 8 3. Визначення ціни капіталу. 15 Література 23

 12. Фінансовий ринок
  1. Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні 3 2. Ринок опціонів 13 3. Визначення ціни капіталу 17 Література 26

 13. Фінансовий ринок
  1. Передумови виникнення ринку фінансових послуг 3 2. Особливості функціонування ринку позик в Україні 7 3. Задачі 11 Задача 1. Виручка від реалізації – 22 000 тис. грн. Постійні витрати – 6 000 тис. грн. Змінні витрати – 13 300 тис.грн. Власні засоби – 10 000 тис. грн. Позикові кошти – 2 000 тис. грн. Ставка за кредитні ресурси (середня по ринку) – 24 %. Прибуток на акцію в попередньому періоді склав 4 грн. Необхідно визначити: - Як зміниться прибуток, якщо виручка від реалізації зросте на 2 %. - Фінансовий важіль. - Прибуток на акцію в наступному періоді при зростанні виручки від реалізації на 7%. Задача 2. Ви є опікуном, що управляє великим спадком ($100000). Детально проаналізувавши декілька інвестиційних проектів, зважуєте всі аргументи “за” і “проти” двох варіантів, ризики за якими можна вважати однаковими. Перший із них (А) забезпечує в кінці кожного року протягом 8 років дохід в розмірі $ 16 500, а другий (Б) обіцяє дохід у вигляді однієї єдиної виплати в розмірі $ 233 000 через 11 років. У якого проекту більш висока дохідність? Якби нормальна доходність за інвестиціями тієї ж категорії ризику дорівнювала б 6%, який проект був би переважнішим? Чи має значення графік грошових потоків і як це вплине на вибір? Додатково: податки можна не враховувати. Обгрунтуйте отримані результати Задача 3. Рух грошових коштів в компанії IRC. Ink характеризується наступними показниками: - мінімальний касовий залишок становить 10000 дол;. - річна ставка становить 14% (денна ставка – 0,04%); - дисперсія денного руху грошей становить 1000000 дол.; - середні трансакційні витрати на покупку і продаж цінних паперів становить 15 дол. Використайте модель Міллера – Орра для розрахунку а) інтервала між верхньою і нижньою межею (S); б) точку повернення (R); в) верхню межу коливань касового залишку (H); г) середній касовий залишок (ACB). Задача 4. Припустимо, що Ви вирішили інвестувати $100000. Перед Вами безризиковий актив з процентною ставкою 0,08 річних і ризиковий актив з очікуваною ставкою доходності в 0,18 і стандартним відхиленням в 0,24. Доступні комбінації ризику та дохідності: Варіант портфеля Частка портфеля, інвестована в ризиковий актив (%) Частка портфеля, ін-вестована в безризи-ковий актив (%) Очікувана ставка дохідності Стандартне відхилення F 0 100 G 25 75 H 50 50 J 75 25 S 100 0 Список використаної літератури 18

 14. Фінансовий ринок
  1. Основні інструменти фінансового ринку 3 2. Роль пенсійних фондів у розвитку інфраструктури фінансового ринку 7 Практична частина 14 9. Акція номіналом 1000 грн куплена за курсом 250 і за нею виплачується дивіденд 50 % річних. Визначити поточну прибутковість акції 31. Депозитний сертифікат номіналом 100 тис. грн розміщений на 6 місяців під 50 % річних. Визначити прибутковість цінного паперу. Література 15

 15. Фінансовий ринок
  1. Розвиток законодавчих норм, що захищають права інвесторів 3 2. Ф’ючерсні та форвардні ринки 9 3. Визначення доходу по цінному паперу 15 Література 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua