Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Малий бізнес (ID:19584)
| Размер: 127 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеТеоретичні питання 3
6. Дослідження тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні та їх впливу на фінансове забезпечення суб'єктів малого підприємництва.

16. Феномен малого бізнесу у контексті розвитку цілісної економічної системи

Практичні задачі 11
Задача 6. Мале підприємство реалізувало продукції на суму 120000 грн. Сума податку на додану вартість склала 20000 грн., сума витрат – 50000 грн., у т.ч. ПДВ – 8300 грн. Розрахуйте податок на прибуток за Законом “Про оподаткування прибутку підприємств” та за спрощеною системою. Єдиний податок нарахувати з використанням ставок 6 та 10%.
Задача 10. Керівництво товариства з обмеженою відповідальністю “Прогрес” розробляє стратегію росту виручки від реалізації продукції за рахунок збільшення витрат на рекламу. Визначте вигідність такого заходу, якщо передбачено збільшити витрати на рекламу на 8 тис. грн., очікуване збільшення виручки – 35 тис. грн., коефіцієнт маржинального прибутку підприємства – 0,7.
Задача 17. Мале підприємство виробляє компакт-диски по ціні 10 грн. за одиницю. В поточному році було реалізовано 10000 компакт-дисків. Розрахункова величина змінних витрат на один компакт-диск становить 6 грн., а загальна величина постійних витрат – 5000 грн. Складіть модель звіту про фінансові результати підприємства, використовуючи систему управління витратами “директ-костинг”.
Література 15
Литература1. Господарський Кодекс України від 16. 01. 2003 р. 2. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19. 10. 2000 р. 3. Барановський О. Державна підтримка малого бізнесу: світовий досвід і Україна // Економіка України. - 2008. - №6. - С. 74-79. 4. Білоус Г. Розвиток малого підприємництва в Україні // Економіка України. -2009. - №2. - С 34-40. 5. Коцовська Р. Р. Кредитна підтримка малого бізнесу установами фінансового ринку України // Регіональна економіка. – 2008. – № 3(25). – С. 167–172. 6. Коцовська Р. Р. Кредитні спілки як джерело підтримки економічного розвитку держави // Вісник соціально-економічних досліджень / Одеський державний економічний університет. – 2008. – Вип. 8. – Част. 2. – С. 186–189. 7. Коцовська Р. Р. Минуле і сучасне українського кооперативного руху // Збірник наукових праць Академії муніципального управління / За ред. проф. Ю. М. Мальчина, проф. Ю. В. Ніколенка. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 65–72. 8. Коцовська Р. Р. Сприяння розвиткові підприємництва в Україні кредитними спілками // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми формування та реалізації політики сприяння розвиткові підприємництва в Україні (Щорічник наукових праць) / Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2008. – Вип. 1 (ХХХІІ). – С. 47–53. 9. Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України. - Львів. — 2008. - 464 с
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Малий бізнес
  1. Удосконалення моделі державного регулювання сфери малого бізнесу в Україні. 3 2. Правові основи взаємовідносин суб’єктів малого підприємництва з контролюючими органами. 7 Задача №1 11 Підприємство роздрібної торгівлі порушило термін сплати вартості торговельного патенту. Плату було внесено 20 числа місяця, що передує звітному. Яку відповідальність за таке порушення передбачає законодавство України про патентування? Відповідь обґрунтуйте розрахунками, в яких використайте максимальну вартість торговельного патенту для м. Києва та діючу облікову ставку НБУ. Задача №2 13 Сьомого березня 2002 року при поданні заявки на придбання торгівельного патенту на право надання побутових послуг внесено одноразову плату в сумі 320 грн., 10 березня отримано патент, чотирнадцятого березня внесено плату за наступний місяць – 320 грн., а 25 червня під час перевірки податковими органами було виявлено, що підприємець передав патент іншій особі. Яку відповідальність за таке порушення передбачає законодавство України про патентування. Відповідь обґрунтуйте розрахунками. Задача №3 14 Виробничі потужності малого підприємства задіяні на 75%, обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації і становить 9000 одиниць, ціна одиниці продукції – 32 грн., змінні витрати – 20 грн. На одиницю, а сумарні постійні 60000 грн. Для стимулювання попиту, який забезпечить 100% завантаження потужностей необхідно зменшити ціну на 15% та витратити додатково 15 тис. грн. на рекламну кампанію. Визначити вигідність такого заходу. Список використаної літератури. 15

 2. Малий бізнес
  1. Дослідження чинників, що впливають, на розвиток малого бізнесу в Україні 3 2. Розвиток малого бізнесу в країнах з перехідною економікою 9 Практична частина 14 Задача 7. У першому кварталі міні хлібопекарня випекла 10 000 булочок по ціні 50 копійок кожна. Постійні витрати підприємства становлять 1600 грн, а змінні на одиницю продукції - 30 копійок. У другому кварталі заплановано збільшити прибуток на 8% порівняно з першим. Скільки треба випекти булочок, щоб досягти бажаного прибутку. Задача 11. Підприємство реалізує продукцію по ціні 26грн. за одиницю, витрачаючи на виробництво одиниці продукції основних матеріалів на . суму 10 грн. Крім того зарплата основна та додаткова з відповідними нарахуваннями становить 6 грн у складі ціни, змінні виробничі накладні витрати — 3 грн. Вартість постійних виробничих накладних витрат за місяць становить 30000 грн, а обсяг виробництва - 8000 грн. Розрахуйте собівартість місячного обсягу виробництва у системах управління витратами "директ - костинг" та "абзорпшн - костинг". Поясніть різницю між ними, відповідні переваги та недоліки. Задача 26. Мале підприємство для стимулювання збуту встановило такий діапазон цін залежно від обсягів замовлення: від 1 до 20 одиниць товару ціна становить 40 грн., від 20 до 30 - 35 грн., від 30 і вище - 33 грн. Складіть прайс-аркуш замовлень підприємства та оцініть обґрунтованість знижок, якщо рентабельність продукції становить 10% від ціни. Література 17

 3. Малий бізнес
  Теоретичні питання 3 1. Регуляторна політика у сфері малого бізнесу та напрямки дерегулювання підприємницької діяльності в Україні 3 2. Інтеграційна підтримка та самоорганізація малого підприємництва 17 Практичні задачі 24 Задача 9. Мале підприємство виробляє та продає 8000 одиниць продукції за місяць. Сумарні витрати за місяць складають 560000 грн., у т.ч. 160 000 – змінні, 400 000 – постійні. У підприємства є невикористані виробничі потужності для виконання одноразового замовлення в обсязі 2000 одиниць за місяць. Яка найменша із запропонованих цін буде прийнята компанією для цього замовлення? А. 17 грн. Б. 73 грн. В. 62 грн. Г. 21 грн. Задача 16. Максимально можливий обсяг суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи становить 1000 т. продукції на рік, фактично було випущено 700 т. Сума постійних витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією устаткування становить 6000 грн. Використовуючи можливості системи “директ-костинг” розподіліть витрати на корисні та некорисні. Задача 23. Мале виробниче підприємство випускає м'які кухонні куточки. Витрати, пов'язані з виробництвом меблів, становлять 1200 грн. за одиницю продукції, у т.ч. середні постійні – 500 грн., витрати на збут одиниці меблів - 100 грн., ціна – 2000 грн. Підприємство випускає 1000 куточків і на весь обсяг виробництва має замовлення. В той же час підприємство має додаткове замовлення на 10 куточків. Ціна запропонованої угоди 1600 грн. Необхідно визначити вигідність додаткового замовлення шляхом розрахунку можливого прибутку від виробництва 10 додаткових куточків. Список використаної літератури 28

 4. Малий бізнес в Україні
  ВСТУП 4 1. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 5 2. ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 12 3. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 16 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 22

 5. Малий бізнес у сфері послуг
  1. Суб'єкти малого підприємництва 3 2. Інтерактивна модель викладання економіки 12 3. Тестові завдання 17 1. У сфері послуг зайнято: 2. Для промислово-розвинених країн середньорічні темпи приросту ВВП у сфері послуг за останні два десятиліття склали в середньому: 3. У світовій торгівлі: 4. Структура економіки є: 5. Залежно від змісту виділяють різні види структурного ділення економіки: 6. На думку І.І. Сидоренко і O.K. Казакової, постіндустріальне виробництво - це: 7. Ринок послуг визначається наступними чинниками: 8. До економічних функцій сфери послуг відносять: 9. До соціальних функцій сфери послуг відносять: 10. Під економічними функціями сфери послуг розуміється: Література 21

 6. Контрольна робота з курсу Малий бізнес
  1. Розвиток малих форм господарювання в харчовій промисловості України. 3 2. Сутність та основні характеристики розвитку малого бізнесу в зарубіжних країнах. 6 Задача №1 10 Використовуючи розподіл витрат за методом максимуму мінімуму розрахуйте постійний та змінний елементи витрат: Обсяги виробництва (одиниць) – 400, 600, 550, 800, 750, 900; Витрати (грн.) – 1050, 1700, 1600, 2100, 2000, 2300. За результатами розрахунків складіть рівняння загальних витрат. Задача №21 11 Підприємство планує розширити збутову мережу, що вимагає збільшення витрат на збут у сумі 15000 грн. У той же час очікується зростання обсягу продаж у вартісному вимірі на 80000 грн. Коефіцієнт маржинального прибутку становить 0,6. Розрахуйте приріст прибутку підприємства та зробіть висновки про вигідність чи невигідність заходу з розширення збутової мережі. Задача №30 12 Мінімальна продуктивність підприємства становить 5000 одиниць продукції, а мінімальні витрати – 22000 грн., відповідно максимальна потужність та максимальні витрати становлять 10000 одиниць і 32000 грн. Розподіліть витрати на постійні та змінні за методом вищої й нижчої точок і складіть рівняння загальних витрат підприємства. Список використаної літератури. 14

 7. Малий бізнес в Україні: стан та проблеми розвитку
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 5 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 13 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 25 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 33 ВИСНОВОК 40 ЛІТЕРАТУРА 41 ДОДАТКИ 43

 8. Малий бізнес і проблеми його розвитку в Україні
  Вступ 3 1. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні 4 2. Державна підтримка малого бізнесу в Україні 7 Висновок 14 Список використаної літератури 16

 9. Малий бізнес особливості розвитку та місце в ринковій системі
  ВСТУП 3 1. ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 5 2. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 20 3. ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 26 4. ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 30 5. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 35 ВИСНОВКИ 46 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 48 ДОДАТКИ 51

 10. Бізнес планування на прикладі кафе. Бізнес-план кафе
  1. Загальна характеристика закладу ресторанного господарства (кафе) 3 2. Виконавче резюме 4 3. Дослідження ринку продукції та послуг ресторанного господарства 5 4. План, стратегія маркетингу 6 5. Виробничий план 9 6. Організаційно-юридичний план 13 7. Фінансовий план 15 8. Оцінка і страхування ризику 18

 11. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану
  Список літератури 1. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с. 2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. 3. Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М, 2003.

 12. реферати Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства» Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства»
  Взаємозалежність категорій «бізнес-культура» і «розвиток підприємства» Вступ 3 1. Сутнісна характеристика культури підприємницької діяльності. 4 2. Значення бізнес-культури підприємницької діяльності в Україні 7 Висновки 11 Література 13 Форми і моделі підприємницької діяльності Вступ 3 1. Сутність підприємництва 4 2. Форми здійснення підприємницької діяльності 6 3. Класична та інноваційна моделі підприємництва 13 Висновки 16 Література 17 Індивідуальне завдання з дисципліни «Підприємництво і бізнес – культура» Модуль 1 «Підприємництво» Зміст 1. Охарактеризуйте проблеми, що гальмують розвиток суб’єктів малого підприємництва 4 2. Охарактеризуйте можливі шляхи подолання проблем розвитку малого підприємництва 8 3. Дайте пояснення щодо ролі держави в вирішенні проблем розвитку малого підприємництва. 17 Література 23 Індивідуальне завдання з дисципліни «Підприємництво і бізнес – культура» Модуль 2 «Бізнес-культура» Зміст 1. Процес формування складу учасників бізнесу. Критерії підбору команди учасників бізнесу. 3 2. Бізнес-дизайн та його значення для підвищення бізнес-культури підприємства 9 3. Необхідно надати коротку характеристику бізнес-культурі Англії з позиції наступних параметрів: співвідношення індивідуалізму і колективізму; дистанції влади; домінування матеріальних чи духовних цінностей; відношення до невизначеності 13 Література 18

 13. Бізнес – план
  Даний бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності організації м’ясопереробного комплексу ЗАТ "Українські продукти" (друга черга розвитку фірми) з метою залучення інвесторів для кредитування витрат на придбання технологічного устаткування Зміст: 1. Резюме 3 2. Загальний опис компанії 4 3. Опис продукції 7 4. Маркетинг-план 9 4.1. Аналіз ринку 9 4.2. Конкурентний аналіз 10 4.3. Стратегія маркетингу і характеристика споживачів 13 4.4. Сировинна база виробництва 15 5. Виробничий план 17 6. Організаційний графік виконання робіт 19 7. Управління й організаційна структура 20 8. Капітал і юридична форма компанії 20 9. Фінансовий план 21 9.1. Розрахунок обсягу кредиту 21 9.2. Розрахунок доходів 21 9.3. Розрахунок витрат 22 Список використаної літератури 27

 14. Бізнес план
  1. Резюме 2 2.Товар 3 3. Цели и стратегии 8 4. Рынок сбыта 8 5. Конкуренты 11 6. План маркетинга 12 7. План продаж 13 8. Организация и управление 14 9. Правовой статус организации 14 10. Финансовый план 14 11. Программа инвестирования 17 12. Анализ рисков 17

 15. Бізнес-план
  Вступ 3 1. Розробка підготовчої стадії бізнес-плану розширення діяльності ВАТ «Київнафтопостач» 5 1.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 5 1.2 Ідея бізнес-плану розвитку компанії 8 1.3 Обгрунтовування економічної ефективності розширення і зниження енергетичних витрат на виробництво і реалізацію продукції 13 2. Ризики на підготовчій стадії бізнес-плану 24 Висновки 27 Список використаної літератури 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua