Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Недержавний сектор в соціальній сфері (ID:19587)
| Размер: 17 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
Содержание1. Благодійні фонди в Україні 3
2. Третій сектор Швеції 10
Список використаної літератури 14
Литература1. Закон України "Про благодійництво та благодійні організації; "Про організації роботодавців: За станом на 31 серпня 2006 року / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське вид-во, 2006. — 34с. 2. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” від 05.10.2000 р. №2017 - ІІІ зі змінами та доповненнями. 3. Історично-правові аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування: світовий і український досвід. – К., 1999. – С.26-30. 4. Київ: громадські організації, благодійні фонди: Інформаційні матеріали, практичні поради недержавним організаціям:Спец. вип. загальноукр. спеціаліз. журн. для громад. і благод. орг. "Перехрестя" / Київська міська держ. адміністрація. Управління з питань внутрішньої політики; Громадська організація "Центр інновацій та розвитку" / Олександр І. Сидоренко (упоряд.). — К., 2000. — 105с. 5. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання. –Умань, 1993.– С.49-50. 6. Холостова Е.И. Генезис социальной работы в России. – М., 1995. – С. 11-20.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Менеджмент у соціальній сфері
  ВСТУП 3 1. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ 4 2. СКЛАДОВІ ЛАНКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 8 3. НЕОБХІДНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 14 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 18

 2. Менеджмент у соціальній сфері
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ «ЛЮДИНА – ЛЮДИНА» 4 2. МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ В ГРУПІ 8 3. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 18

 3. Статистичні методи дослідження в соціальній сфері вар. 7
  Вступ 3 1. Система показників соціальної статистики 5 2. Методологічні особливості статистики населення 10 3. Статистика чисельності, складу та розміщення населення 12 4. Статистика природного руху та відтворення населення 23 Висновок 27 Практична частина 29 І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу по розміру заробітної плати, виділивши 7 груп з рівними інтервалами. ІІ. Розрахувати відносні величини структури, які характеризують розподіл робочих кожного цеху і заводу в цілому по розміру місячної заробітної плати. ІІІ. Визначити дисперсію заробітної плати робочих в кожному цеху і по заводу в цілому; середню із цехових дисперсій; міжцехову дисперсію. Пояснити зміст дисперсії. Використовуючи їх, перевірити правило складання дисперсій. ІV. З вірогідністю 0,997 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих цеху №2 і для частини робочих, які мають заробітну платню меншу ніж 5500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №2 з №1 по №20 включно (n=20). 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали. В результаті вибіркового обстеження 10% робочих заводу (станом на 01.10.2012 р.)отримані наступні дані. № п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. № п/п Розряд Стаж роботи, повних років Заробітна плата за січень, грн.. Цех 1 1. 4 5 4235 21 5 10 5715 2. 2 3 2490 22 1 0 1400 3. 4 7 4560 23 4 8 4648 4. 2 2 2307 24 4 12 4930 5. 6 14 6210 25 5 9 5680 6. 5 8 5505 26 3 6 3729 7. 3 3 8 3536 27 3 7 3520 8. 5 10 5650 28 5 1 5285 9. 2 1 2190 29 3 8 3925 10. 3 7 3530 30 2 0 2475 11. 2 2 2295 31 4 8 4553 12. 4 8 4524 32 2 4 2688 13. 5 9 5585 33 1 0 1400 14. 1 1 1479 34 4 8 4505 15. 3 6 3500 35 3 8 3907 16. 3 8 3752 36 6 17 6178 17. 2 3 2326 37 2 1 2100 18. 6 12 6120 38 6 20 6300 19. 1 0 1400 39 3 7 3520 20. 4 7 4560 40 3 11 4138 Література. 47

 4. Статистичні методи дослідження в соціальній сфері вар. 7
  Вступ 5 1. Суть та загальні положення соціальної статистики 7 2. Статистика рівня життя населення 17 3. Статистика споживання матеріальних благ 26 Висновок 34 Практична частина 35 І. Побудувати ряд розподілу робочих кожного цеха і всього заводу по розміру заробітної плати, виділивши 7 груп з рівними інтервалами. ІІ. Розрахувати відносні величини структури, які характеризують розподіл робочих кожного цеху і заводу в цілому по розміру місячної заробітної плати. ІІІ. Визначити дисперсію заробітної плати робочих в кожному цеху і по заводу в цілому; середню із цехових дисперсій; міжцехову дисперсію. Пояснити зміст дисперсії. Використовуючи їх, перевірити правило складання дисперсій. ІV. З вірогідністю 0,997 визначити помилку вибірки для середньої заробітної плати робочих цеху №2 і для частини робочих, які мають заробітну платню меншу ніж 5500 грн. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і заробітною платою робочих цеха №2 з №1 по №20 включно (n=20). 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і їх заробітною платнею. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали. Література. 55

 5. Конфлікти в соціальній сфері та основні шляхи їх розв`язання. Суб`єкти конфлікту та їх характеристика
  1. Конфлікти в соціальній сфері та основні шляхи їх розв’язання 3 2. Суб’єкти конфлікту та їх характеристика 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 6. Корпоративний сектор Японії
  Зміст 1. Розвиток корпоративного сектору: історія, тенденції 3 2. Державний корпоративний сектор як основа розвитку економіки Японії 8 3. Основні принципи ділової поведінки японської корпорації „Kao” 12 Література 19

 7. Банківський сектор та результативність державного регулювання
  Вступ 3 Банківський сектор та результативність державного регулювання 4 Висновки 15 Список використаних джерел 16

 8. Сфера послуг - найдинамічніший сектор національної економіки України
  Сфера послуг - найдинамічніший сектор національної економіки України 3 Список використаної літератури 7

 9. Державний сектор економіки і ринкова трансформація економічних систем
  Зміст Вступ. 3 1. Державний сектор економіки при адміністративно-командній системі управління. 4 2. Трансформація економічних систем і державний сектор економіки при переході до ринкового механізму господарювання. 6 3. Трансформація економічних систем і державного сектору економіки України на сучасному етапі. 10 Висновок. 13 Список використаних літкратурних джерел. 15

 10. Адміністративні правопорушення в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності 4 2. Характеристика окремих адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності 7 Висновки 16 Список джерел 18

 11. Деонтологія в соціальній роботі
  1. Етичні погляди та благодійність Г.С. Сковороди 3 2. Соціальний працівник у конфліктній і екстремальній ситуаціях 7 Список використаної літератури 18

 12. Реабілітаційна педагогіка в соціальній роботі
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Теоретичні основи реабілітаційної педагогіки 6 2. Особливі освітні потреби дітей з порушеннями в розвитку 9 3. Педагогічна реабілітація в соціумі засобами освіти 13 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 13. Визначення свободи в соціальній антропології
  Вступ 3 1. Ступінь наукового дослідження проблеми визначення свободи 5 2. Вибір — критеріальна міра особистої свободи 11 3. Свободотворчість – процес самореалізації особистості 12 Висновки 15 Література 19

 14. Поняття групи в соціальній психології, їх класифікація
  Вступ 3 1. Дослідження груп в соціальній психології. 4 2. Класифікація групп в соціальній психології. 9 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 15. Представництво інтересів клієнта в соціальній роботі
  Зміст Вступ 3 1. Соціальна робота як феномен цивілізованого суспільства. 5 1.1. Генезис і зміст соціальної роботи 5 1.2. Соціальна робота як складова цілісного впливу на людину 11 2. Соціально-правовий статус клієнта соціальної служби 18 3. Види представництва інтересів клієнта 21 3.1. Юридичне представництво та його характеристика 21 3.2. Педагогічне представництво і його характеристика 24 3.3. Психологічне представництво і його характеристика 27 Висновки 31 Література 33 Об’єкт дослідження – соціальна робота з різними категоріями населення в Україні. Предмет дослідження – сутність, закономірності та провідні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua