Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз законодавства у сфері соціального забезпечення інвалідів (ID:19630)
| Размер: 23 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Аналіз системи законодавства в сфері соціального забезпечення інвалідів 5
2. Характеристика Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 12
Висновки 20
Список джерел 22
Литература1. Конституція України. – 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 21, ст.252. 3. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: зб. наук. пр. до 80-річчя проф. Р.І.Кондратьєва / Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельниц., 2007. — 209 с. 4. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України.: Навч. посіб.: -К.:”Олан” , 2004. – 311с. 5. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України.: Навч. посіб.: -вид. 3-тє , доп. та перероб. К.: Атіка , 2006. – 380с. 6. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. — К.: Знання, 2005. – 381с. 7. Відносини в праві соціального забезпечення: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Н.М. Стаховська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 21 с. 8. Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення: Матеріали наук.-практ. конф. 30 січ. 2003 р. / Ред.: Н.Б. Болотна; Київ. ін-т внутр. справ. — К.: МП Леся, 2003. — 199 с. 9. Організація соціального забезпечення: Курс лекцій / І.О. Іваськевич; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Екон. думка, 2003. — 103 с. 10. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять / Н. Болотіна // Право України. — 2000. — N 4. — С. 35-39. 11. Право на соціальне забезпечення: європейські стандарти та законодавство України / І.О. Гуменюк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2001. — Вип. 12. — С. 416-418. 12. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков та ін. — К.: Видав. дім "Юридична книга", 2006. — 440 с. 13. Право соціального забезпечення: Метод. рек. для студ. юрид. ф-ту / Уклад.: Н.Д. Гетьманцева; О.Я. Орловський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці: ЧНУ, 2003. — 79 с. 14. Право соціального обслуговування: Навч. посіб / Б.І. Сташків. — К.: Знання, 2007. — 567 c. 15. Принципи права соціального забезпечення України / Т.З. Гарасимів. — Дрогобич: Видавн. фірма "Відродження", 2002. — 127 с. 16. Синчук С. М. Бурак В. Л. Право соціального забезпечен¬ня України: Навч. посіб. / За ред. С. М. Синчук. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — 306с. 17. Синчук С. М. Бурак В. Л. Право соціального забезпечен¬ня України: Навч. посіб. / За ред. С. М. Синчук. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — 306с. 18. Соколик М.П. Методологія моделювання пенсійного забезпечення на заощаджувальних засадах // Економіка і прогнозування. – 2000. - № 1. – С. 42-59. 19. Соціальне забезпечення як основний напрям соціальної політики / С.М. Прилипко // Правова держава: Щорічник наук. пр. — 2008. — Вип. 19. — С. 260-267.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правовідносини у сфері соціального забезпечення
  Вступ 4 1. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин 6 2.1. Поняття, види та особливості соціально-забезпечувальних правовідносин 6 1.2. Підстави виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин 10 2. Обє’кти соціально-забезпечувальних відносин 13 2.1. Пенсія як обє’кт соціально-забезпечувальних правовідносин 13 2.2. Соціальна допомога як обє’кт соціально-забезпечувальних правовідносин 20 2.3. Обєкти соціально-забезпечувальних правовідносин: соціальна пільга та соціальне обслуговування 22 3. Суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 24 3.1. Поняття і види суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин 24 3.2. Громадяни як суб'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 30 3.3. Державні органи та установи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 38 Висновки 40 Список використаної літератури: 42

 2. Робота соціального педагога по адаптації дітей-інвалідів до умов соціуму
  Вступ 3 1. Поняття інвалідності її причини та види 5 2. Правила реабілітації дітей-інвалідів до умов соціуму 10 3. Основні напрями соціальної роботи з людьми з обмеженими можливостями 12 4. Соціальна адаптація дітей з вадами слуху 15 5. Соціальна реабілітація осіб з порушенням зору 22 Висновок 32 Список використаної літератури 34 Метою курсової роботи є з’ясування соціальної природи реабілітації інвалідів та дослідження роботи соціального педагога по адаптації дітей-інвалідів до умов соціуму. Для досягнення поставленої мети дослідження вважається за необхідне вирішення таких завдань: - визначити сутність поняття інвалідність її причини та види; - з’ясувати правила реабілітації дітей-інвалідів до умов соціуму; - визначити основні напрями соціальної роботи з людьми з обмеженими можливостями; - розкрити зміст соціальної адаптації дітей з вадами слуху і з порушенням зору. Об’єктом дослідження є соціальна адаптація дітей-інвалідів до умов соціуму. Предметом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають у сфері адаптації та реабілітації дітей-інвалідів.

 3. Соціальне забезпечення інвалідів
  Вступ 3 1. Пенсії по інвалідності 4 2. Причини інвалідності 4 3. Строки встановлення інвалідності 6 4. Стаж роботи при призначенні пенсій по інвалідності 6 5. Визначення права на пенсії по інвалідності 7 6. Розміри пенсій по інвалідності 8 7. Надбавки до пенсій по інвалідності 10 8. На який час призначаються пенсії по інвалідності 12 Висновки 14 Література: 15

 4. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
  ВСТУП 3 І Загальна характеристика юридичної відповідальності за правопорушення у сфері податкового законодавства 7 1.1 Підстави відповідальності за порушення податкового законодавства 7 1.2 Класифікація податкових правопорушень 21 1.3 Правові основи регулювання відповідальності за правопорушення у сфері податкового законодавства 26 ІІ Види юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства 30 2.1 Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення 30 2.2 Фінансова відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування 40 2.3 Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства 50 ІІІ Шляхи вдосконалення законодавства щодо юридичної відповідальності за податкові правопорушення 69 3.1 Досвід зарубіжних країн у сфері застосування юридичної відповідальності та протидії податковим правопорушенням 69 3.2 Вдосконалення правової бази юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства в Україні. 91 ВИСНОВКИ 98 ЛІТЕРАТУРА 105

 5. Міжнародне співробітництво у сфері соціального захисту у Турції
  Вступ 3 1. МОП — координатор міжнародного співробітництва 3 2. Соціальна політика Туреччини як наслідок міжнародної співпраці у сфері соціального захисту 9 Висновок 18 Література 19

 6. Право соціального забезпечення
  1. Назвіть види соціальних допомог і соціальних послуг, які надаються непрацездатним громадянам України за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття. При цьому слід вказати, умови, розмір, джерело фінансуваня і нормативні акти, які регламентують правила надання громадянам цих виплат. (Для зручності можна зробити таблицю) 4 Задача 1. 12 Громадянин Котов з 1 жовтня 1971 року по 1 жовтня 1973 року проходив службу в армії (2 роки х 12 місяців = 24 місяці); - З 1 вересня 1973 року -по 1 вересня 1978 року навчався у вищому навчальному закладі (5 років х 12 місяців = 60 місяців); - 10 років пропрацював в хімічній промисловості на посаді, яка відноситься до списку № 1 (10 років х 12 місяців = 120 місяців); - Останні 9 років працював головним інженером у ТОВ „Альтаїр"" (9 років х 12 місяців = 108 місяців). Звільнився 15 березня 2007 р. З цієї дати йому призначали пенсію. За довідкою персоніфікованого обліку сума сплачених страхових внесків за відпрацьований час (15 днів) становить 10 грн. У відповідності з необхідними нормами пенсійного законодавства, дайте відповідь: 1. На який вид пенсії має право громадянин Котов? 2. За якими правилами буде враховуватися стаж: громадянинові Котову? 3. Чи можна зарахувати до страхового стажу березень? 4. Що таке мінімальний страховий внесок? Задача 2 13 Громадянин Куликов став інвалідом у дитячому віці. У віці 30 років. Куликов пройшов комісію МСЕК. Йому встановили II групу інвалідності. З цього часу він вирішив піти на пенсію. Стаж його роботи складав 5 років. 1. На яку пенсію має право громадянин Куликов? 2. Який орган встановлює групи, причини інвалідності, а також: час настання інвалідності і якими нормативними актами при цьому керується цей орган? 3. Як буде враховуватися йому страховий стаж:? На який ще період за новим законом повинні звернути увагу фахівці Пенсійного фонду при перерахунку цієї пенсії'? 4. В якому розмірі у відсотках і за якими правилами буде перерахована йому пенсія? Задача 3 15 Сім'я гр. Ганича, який помер від загального захворювання, у грудні 2007 року звернулася за призначенням пенсії в разі втрати годувальника. Склад сім'ї - бабуся (мама померлого, якій за раніше діючим законодавством була встановлена мінімальна пенсія), 2 дитини: донька 20 років, яка навчається в інституті на денній форми навчання, син 6 років, та дружина, яка не працює. Ганич був художником і недовгий час був членом спілки художників. Почав Ганич працювати у 1995 році на заводі звідки у 1996 році пішов в армію. Після служби в армії навчався в інституті, після чого став членом спілки художників. Помер у березні 2007 року. 1. Якими нормами пенсійного законодавства слід керуватися при визначенні сім'і Ганича права на пенсію? 2. Як буде враховуватися стаж: померлого Ганича і за якими нормами? 3. В якому розмірі у відсотках, буде призначена пенсія на всю сім'ю і на кожного члена сім'ї окремо? 4. Чи вчасно сім 'я Ганича звернулася за призначенням пенсії? З якого місяця буде встановлена ця пенсія? Задача 4. 18 Громадянка Юрченко на передодні свого 45-річчя звернулася до адміністрації фірми де працює, із заявою, в якій просила підготувати до Пенсійного фонду необхідні документи на призначенням їй пенсії за вислугу років. У жовтні 2008 року їй виповнюється 45 років. Загальний стаж її роботи складає 27 років. За весь час трудової діяльності громадянка Юрченко працювала секретарем на виробничому підприємстві, знаходилась у відпустці по догляду за дитиною, навчалась у вищому навчальному закладі, 10 років працювала бортпровідником повітряного судна цивільної авіації, останнім часом працює на приватній фірмі. 1. Якими нормами пенсійного законодавства слід керуватися при призначенні пенсії гр. Юрченко? 2. На який період в даному випадку слід звернути увагу в першу чергу, щоб визначитись з правом гр. Юрченко на певний вид трудової пенсії? 3. Які умови, передбаченні відповідним законодавством, будуть враховуватися при призначенні належної їй пенсії ? 4. За якими нормами пенсійного законодавства і за якими правилами буде визначатися розмір пенсії гр. Юроченко? Використана література: 20

 7. Право соціального забезпечення
  1. Назвіть види соціальних допомог і соціальних послуг, які надаються непрацездатним громадянам України за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, яки спричинили втрату працездатності. 3 Задача 1. 9 Громадянка Лопатіна подала заяву про призначення їй пенсії 20 червня 2008 року хоча 55 років їй виповнилося у січні 2008 року. За даними трудової книжки громадянка Лопатіна 5 років навчалася у фінансово-економічному інституті, який закінчила і отримала спеціальність економіста. Відразу після інституту працювала два роки бухгалтером на виробничому підприємстві звідки пішла у відпустку по догляду за дитиною. Коли дитині виповнилося 3 роки, вона поїхала до чоловіка - капітана медичної служби і протягом 10 років мешкала разом із чоловіком під час проходження ним надстрокової служби у Сірійській Арабській Республіці, з них 7 років працювала бухгалтером у військовому містечку, потім звільнилася і не працювала, хоча робота бухгалтером їй була запропонована до кінця служби чоловіка. Після повернення на батьківщину деякий час не працювала. А перед зверненням за призначенням пенсії протягом 5 років працювала провідним фахівцем туристичної фірми. 1. Яка пенсія призначена гр. Лопатіній? 2. Яких правил дотримувалися фахівці Пенсійного фонду, керуючись відповідним законодавством і враховуючи стаж: цій жінці? 3. Чи всі періоди, зазначені у даній ситуації враховувалися при визначенні страхового стажу? Прокоментуйте кожен період згідно із нормами законодавства, якими необхідно у даному випадку керуватися. 4. Чи вчасно громадянка Лопатіна звернулася за призначенням їй пенсії. З якої дати буде їй призначена належна пенсія? Задача 2. 15 Майор Державної прикордонної служби Лахно, повертаючись до місця проходження служби із чергового службового відрядження одержав травми внаслідок автомобільної катастрофи. Невдовзі йому встановили 1 групу інвалідності. Лахно вимушений був піти на пенсію. В результаті в 2008 році йому була призначена пенсія. 1. Яку пенсію має право одержувати майор Лахно і якими нормами законодавства керувалися органи, що призначали цю пенсію? 2. Які умови враховувалися при встановленні Лахно групи інвалідності і які органи це робили? 3. За якими умовами призначалася йому пенсія? 4. У якому розмірі у відсотках призначена йому пенсія і яких вимог при цьому дотримувалися органи, що призначають пенсію? Задача 3. 17 До районного відділу Пенсійного фонду у березні 2008 року за призначенням пенсії звернулася Громадянка Соловей. її сестра разом із своїм чоловіком загинули в автокатастрофі. У подружжя, яке загинуло, залишилися двоє неповнолітніх дітей. Громадянка Соловей має чоловіка, який працює і сина 5 років. Після смерті своєї сестри вирішила виховувати і дітей своєї загиблої сестри (одному з дітей 4, другому 6 років). При цьому, дітей сестри гр. Соловей не усиновлювала. Загибла сестра і її чоловік обидва працювали в різних установах і отримували заробітну плату. 1. Чи буде призначена пенсія в разі втрати годувальника громадянці Соловей? 2. Чи мають права на пенсію з втраті годувальника діти загиблих батьків? Які умови, передбачені законодавством, будуть враховуватися при призначенні пенсії в даному випадку і при визначені розміру пенсії для дітей загиблих батьків? 3. Чи може бути призначена в даному випадку одна спільна пенсія? Якщо так, то в якому розмірі вона буде призначена у відсотках і протягом якого часу ця пенсія буде виплачуватися для кожного, хто має право в цій ситуації на пенсію в разі втрати годувальника? Задача 4. 19 Вчителька школи громадянка Коханова подала заяву до адміністрації школи з проханням, щоб її документи направили до Пенсійного фонду для призначення їй пенсії за вислугу років у вересні 2008 року. Своє звернення вона мотивувала тим, що має необхідний стаж для призначення даної пенсії, але при цьому вона має намір продовжити роботу вчителькою в школі. За трудовою книжкою, яка була представлена: 5 років вона працювала бібліотекарем в школі, 4 роки завідуючою учбовою частиною школи, решту років до дня звернення за пенсією працює вчителькою. Запис про звільнення в трудовій книжці відсутній. 1. Чи має право на пенсію за вислугу років гр. Коханова? Прокоментуйте дану ситуацію, посилаючись на необхідні норми пенсійного законодавства. 2. Яким нормативним актом слід керуватися, щоб перевірити які періоди роботи (посада і місце роботи) враховуються при призначенні пенсії за вислугу років працівникам освіти. ? 3. Які особливості слід враховувати за новим законодавством при призначенні пенсії за вислугу років? Список джерел 25

 8. Загальна характеристика законодавства України щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1 Поняття безпеки підприємницької діяльності 5 1.2 Загрози безпеки підприємництва 7 2. РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10 2.1 Загальна характеристика 10 2.2 Комп’ютерна безпека 15 3. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА. 18 3.1 Загальна характеристика 18 3.2 Технологія захисту від загроз економічної безпеки 22 4 ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 25 3.1 Загальний огляд 25 4.2 Розвиток правовідносин в сфері інформаційної безпеки 27 4.3 Розвиток правовідносини в сфері економічної безпеки 31 ВИСНОВКИ 34 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 36

 9. Поняття права соціального забезпечення
  Вступ 3 1. Система права соціального забезпечення 5 2. Функції права соціального забезпечення. 8 3. Місце права соціального забезпечення 16 Висновки 22 Використана література: 24

 10. Правове забезпечення соціального розвитку села
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика правового забезпечення соціального розвитку села 5 1.1. Виникнення і розвиток законодавства про соціальний розвиток села 5 1.2. Поняття та принципи соціального розвитку села 13 Розділ 2.Особливості правового режиму об’єктів соціальної сфери села 17 2.1. Правове регулювання відносин, що виникають у процесі житлового будівництва в сільських населених пунктах 17 2.2. Організаційно-правове забезпечення будівництва та ремонту шляхів із твердим покриттям у сільській місцевості 20 2.3. Організаційно-правове забезпечення медичного та фізкультурно-спортивного обслуговування жителів сільських населених пунктів 22 Висновки 26 Використана література: 28

 11. Система соціального забезпечення безробітних США
  Вступ 2 Держава й соціальне забезпечення 3 Страхування по безробіттю 9 Пошуки нової стратегії соціальної допомоги по безробіттю 11 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 12. Підстави виникнення,зміни та припинення правовідносин із соціального забезпечення
  Вступ 3 1. Загальне поняття правовідносин із соціального забезпечення 4 2. Основні підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин з соціального забезпечення 9 Висновок 13 Література: 14

 13. Діяльність служб соціального захисту населення із забезпечення зайнятості молоді
  Вступ 3 1. Організація соціального захисту населення 5 1.1. Організаційно-правові засади здійснення соціального захисту населення 5 1.2. Система органів соціального захисту населення 6 2. Державна політика у справах молоді 11 2.1. Засади і принципи державної молодіжної політики 11 2.2. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики 13 2.3. Сучасний стан проведення державної молодіжної політики в Україні 16 Висновки 26 Список літератури 27

 14. Описати колективно-договірне та програмне забезпечення політики соціального розвитку підприємства
  Вступ 2 1. Програма соціального розвитку підприємства 3 2. Зміст і структура плану соціального розвитку організації 5 3. Колективно-договірне забезпечення політики соціального розвитку 10 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 15. Склад цільових груп, необхідний для забезпечення функціонування системи соціального медичного страхування
  Основна частина присвячена теоретичному питанню: Склад цільових груп, необхідний для забезпечення функціонування системи соціального медичного страхування Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua