Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Відмінні та спільні риси облігацій з іншими цінними паперами (ID:19678)
| Размер: 20 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВідмінні та спільні риси облігацій з іншими цінними паперами 3
Список використаних джерел 8
Литература1. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України N 3480-IV від 23 лютого 2006 року// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268 2. Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект:[монографія]/ М.П. Войнаренко, С.З. Мошенський, Н.А. Пономарьова –Житомир: ЖДТУ, 2006. – 260 с. 3. Данькевич А.П. Фінансові інструменти: особливості визначення, класифікації та обігу.//Наукові праці НДФІ. – 2009.- №1(46). – с.64-74 4. Карась П. М., Прямков О. Ю., Сотниченко Л. Л. Цінні папери в системі корпоративного управління: навч. посібник для вищих навч. закл.. — Л. : Новий Світ-2000, 2007. — 164с. 5. Лісіна В.. Цінні папери в системі фінансового управління підприємством. — Х. : Фактор, 2006. — 102с. 6. Мозговий О., Головко А., Науменко О., Цінні папери: історія та сучасність: Історико-економічний нарис. — О. : КП ОМД, 2003. — 192с. 7. Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції). — Х. : Право, 2006. — 544с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Торгівля цінними паперами Завдання № 1 Ліцензійні умови провадження діяльності з торгівлі цінними паперами
  І. Дайте відповідь на питання 3 1. Ліцензійні умови провадження діяльності з торгівлі цінними паперами 3 2. Учасники торгів на фондовій біржі 10 3. Особливості пайових цінних паперів 13 ІІ. Заповніть табличку 14 Порівняльна характеристика грошей і цінних паперів ІІІ. До кожного терміну доберіть єдиний правильний варіант визначення 15 1. Товаророзпорядчі цінні папери 2. Іпотечні цінні папери 3. Первинний ринок 4. Обіг цінних паперів 5. Фінансові інструменти 6. Похідні цінні папери 7. Пайові цінні папери 8. Емітент 9. Приватизаційні цінні папери 10. Випуск цінних паперів 11. Делістинг 12. Емісія 13. Лістинг 14. Іменний цінний папір 15. Сертифікат цінного паперу 16. Безпаперовий цінний папір 17. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 18. Проспект емісії цінних паперів 19. Перший власник 20. Боргові цінні папери 21. Індосамент 22. Котирування 23. Розміщення цінних паперів 24. Інституційними інвесторами 25. Емісійні цінні папери 26. Цінний папір на пред'явника 27. Інвестори в цінні папери 28. Індосант ІV. Розгадайте кросворд 18 л і с т и н г ЛІТЕРАТУРА 20

 2. Торгівля цінними паперами Ліцензійні умови провадженя діяльності з торгівлі цінними паперами
  1. Ліцензійні умови провадженя діяльності з торгівлі цінними паперами 3 2. Учасники торгів на фондовій біржі 8 3. Особливості пайових цінних паперів 13 4. Порівняльна характеристика грошей і цінних паперів 20 4. Терміни 21 До кожного терміну підберемо визначення, складемо таблицю 2. 1. Товаророзпорядчі цінні папери 2. Іпотечні цінні папери 3. Первинний ринок 4. Обіг цінних паперів 5. Фінансові інструменти 6. Похідні цінні папери 7. Пайові цінні папери 8. Емітент 9. Приватизаційні цінні папери 10. Випуск цінних паперів 11. Делістинг 12. Емісія 13. Лістинг 14. Іменний цінний папір 15. Сертифікат цінного паперу 16. Безпаперовий цінний папір 17. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 18. Проспект емісії цінних паперів 19. Перший власник 20. Боргові цінні папери 21. Індосамент 22. Котирування 23. розміщення цінних паперів 24. Інституційними інвесторами 25. Емісійні цінні папери 26. Цінний папір на пред'явника 27. Інвестори в цінні папери 28. Індосант 5. Кросворд 23 л і с т и н г Список використаної літератури: 25

 3. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики
  Вступ 2 1. Поняття операційного менеджменту та його концепції 3 2. Поняття виробничого менеджменту 8 3. Спільні та відмінні риси виробничого і операційного менеджменту 11 Висновок 13 Список використаних джерел 14

 4. Торгівля цінними паперами
  І. Дайте відповідь на питання 3 1. Дайте характеристику суб’єктам приватизації 3 2. Особливості виконання угоди щодо бездокументарних цінних паперів на фондовій біржі 8 3. Особливості боргових цінних паперів 11 ІІ. Заповніть табличку 12 Порівняльна характеристика ліцензійних вимог для брокерської та дилерської діяльності ІІІ. До кожного терміну доберіть єдиний правильний варіант визначення 13 1. Строк до погашення 2. Біржова угода 3. Біржові торги 4. Біржовий фондовий індекс 5. Маніпулювання 6. Призупинення торгівлі 7. Припинення торгівлі 8. Ринкова капіталізація емітента 9. Випуск цінних паперів 10. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів 11. Емісія 12. Розміщення цінних паперів 13. Перший власник 14. Обіг цінних паперів 15. Блокування 16. Коригувальні операції 17. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів 18. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів 19. Розрахунково-клірингова діяльність 20. Депонент 21. Торговельний день 22. Торговельна сесія 23. Уповноважений представник учасника біржових торгів 24. Учасник біржових торгів 25. Член фондової біржі 26. Реєстратор 27. Блокування 28. Номінальні утримувачі ІV. Розгадайте кросворд 16 ЛІТЕРАТУРА 18

 5. Аудит операцій з цінними паперами
  Вступ 3 1. Завдання, об’єкти та інформайційрна база аудиту операцій з цінними паперами 4 2. Методичні прийоми та методика аудиту операцій з цінними паперами 7 Висновки 13 Список використаної літератури 15

 6. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
  ВСТУП 3 1. АКЦІЇ, ОБЛІК АКЦІЙ, НАРАХУВАННЯ І ОПОДАТКУВАННЯ ДИВИДЕНДІВ 4 2. ОБЛІГАЦІЇ, ЇХ ОБЛІК 14 3. ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ, ЇХ ОБЛІК 15 4. ВЕКСЕЛІ, ОБЛІК 17 5. КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ 23 6. ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ 28 ЗАКЛЮЧЕННЯ 30 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 31

 7. Облік операцій з цінними паперами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 5 1.1. Акції та їх відображення в обліку 5 1.2. Облік облігацій 9 1.3. Облік векселів 11 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 17 РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 22 ВИСНОВКИ 31 СПИОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36-38 Мета курсової роботи. Дослідити орагнізацію та методику обліку цінних паперів та формування портфелю цінних паперів. Об'єктом дослідження курсової роботи є процес формування і розвитку фондового ринку України в сучасних умовах . Предмет дослідження курсової роботи – склад та характер цінних паперів. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою курсової роботи є наукові праці вітчизняних і закордонних вчених в галузі управління портфелем цінних паперів, закони і нормативні акти, що регулюють економічні процеси на фондовому ринку України.

 8. Операції банку з цінними паперами в іноземній валюті
  ВСТУП 2 1. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 3 2. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ 8 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 9. Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами
  Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні положення і економічна сутність операцій з цінними паперам…………………………………………………….............10 1.1. Поняття та сутність цінних паперів 10 1.2. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ЗАТ „ ” 23 1.3. Характеристика системи управління та прийняття управлінських рішень на прикладі ЗАТ „ ” 28 1.4. Пропозиції та напрямки вдосконалення організації обліку, аналізу і аудиту операцій з цінними паперами на прикладі ЗАТ „ ” 35 РОЗДІЛ 2. Методика організації обліку цінних паперів ………………39 2.1. Теоретичні аспекти обліку операцій з цінними паперами 39 2.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій з цінними паперами 43 2.3. Особливості ведення та організації обліку операцій з цінними паперами 59 РОЗДІЛ 3. Методика і організація аналізу цінних паперів ………..61 3.1. Дослідження і узагальнення літературних джерел з аналізу операцій з цінними паперами 61 3.2. Організація аналізу операцій з цінними паперами 62 3.3. Висновки і рекомендації вдосконалення аналізу операцій з цінними паперами 95 РОЗДІЛ 4. Методика і організація аудиту цінних паперів ………..98 4.1. Нормативно-правова база та аналіз літературних джерел, сучасні проблеми аудиту 98 4.2. Організація і методика аудиту цінних паперів, планування аудиту, аудиторський ризик, робочі документи аудитора 102 4.3. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки, аудиторські висновки, шляхи покращення аудиту операцій з цінними паперами 109 РОЗДІЛ 5. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера в умовах коп’ютерного середовища ………………114 5.1. Характеристика сучасних АРМБ. Аналіз пакетів прикладних програм автоматизації бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 114 5.2. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера 118 5.3. Постановка і комп’ютерна технологія розв’язання задач з цінними паперами 120 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…..…………………………………………124 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………..127 ДОДАТКИ …………………………………………………………………...135 Додатки у файлі

 10. Облік, аналіз та аудит операцій з цінними паперами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні положення і економічна сутність операцій з цінними паперами 8 1.1. Поняття та сутність цінних паперів 8 1.2. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ЗАТ „__” 21 1.3. Характеристика системи управління та прийняття управлінських рішень на прикладі ЗАТ „__” 26 1.4. Пропозиції та напрямки вдосконалення організації обліку, аналізу і аудиту операцій з цінними паперами на прикладі ЗАТ „__” 33 РОЗДІЛ 2. Методика організації обліку цінних паперів 37 2.1. Теоретичні аспекти обліку операцій з цінними паперами 37 2.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій з цінними паперами 41 2.3. Висновки і рекомендації вдосконалення організації обліку операцій з цінними паперами 55 РОЗДІЛ 3. Методика і організація аналізу цінних паперів 57 3.1. Дослідження і узагальнення літературних джерел з аналізу операцій з цінними паперами 57 3.2. Організація аналізу операцій з цінними паперами 58 3.3. Висновки і рекомендації вдосконалення аналізу операцій з цінними паперами 70 РОЗДІЛ 4. Методика і організація аналізу цінних паперів 72 4.1. Нормативно-правова база та аналіз літературних джерел, сучасні проблеми аудиту 72 4.2. Організація і методика аудиту цінних паперів, планування аудиту, аудиторський ризик, робочі документи аудитора 76 4.3. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки, аудиторські висновки, шляхи покращення аудиту операцій з цінними паперами 83 РОЗДІЛ 5. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера в умовах коп’ютерного середовища 87 5.1. Характеристика сучасних АРМБ. Аналіз пакетів прикладних програм автоматизації бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 87 5.2. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера 92 5.3. Постановка і комп’ютерна технологія розв’язання задач з цінними паперами 94 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102 ДОДАТКИ 107

 11. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
  ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ ЛІТЕРАТУРА

 12. Торгівля цінними паперами Завдання № 2 Учасники торгів на фондовій біржі
  І. Дайте відповідь на питання 3 1. Учасники торгів на фондовій біржі 3 2. Порядок організації та проведення біржових торгів 6 3. Особливості боргових цінних паперів 10 ІІ. Дайте відповіді на тестові питання 11 1. Ощадні (депозитні) сертифікати 2. Прості акції підлягають конвертації у привілейовані акції 3. Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 4. Юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує 5. Фондова біржа утворюється не менше ніж 6. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж 7. За видачу ліцензії на провадження діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів справляється плата у розмірі 8. Допускається розміщення облігацій підприємств для покриття збитків від підприємницької діяльності? 9. Емісія державних облігацій 10. Розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює ІІІ. До кожного терміну доберіть єдиний правильний варіант визначення 14 1. Ризик 2. Ризикові активи 3. Кількісний аналіз 4. Якісний аналіз 5. Систематичний (недиверсифікований) 6. Несистематичний (диверсифікований) ризик 7. Курс акції 8. Біржовий контракт 9. Біржовий курс цінного папера 10. Біржовий список 11. Біржовий реєстр 12. Допуск до торгівлі 13. Заявка 14. Електронна торговельна система 15. Котирувальний список 16. Лістингові цінні папери 17. Маркет-мейкер 18. Нестандартна біржова угода 19. Позалістингові цінні папери 20. Показник капіталізованої вартості акцій 21. Капіталізація 22. Дохід, або прибуток на одну акцію 23. Адміністративні операції 24. Облікові операції 25. Інформаційні операції 26. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 27. Номінальна вартість облігації 28. Купонна прибутковість ІV. Розгадайте кросворд 17 Д Е П О З И Т А Р І Й ЛІТЕРАТУРА 19

 13. Облік, контроль та аналіз операцій з цінними паперами (на прикладі ТОВ)
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні положення і економічна сутність цінних паперів 9 1.1. Визначення та класифікація цінних паперів 9 1.2. Регулювання та особливості професійної діяльності на ринку цінних паперів 22 1.3. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту цінних паперів 28 1.4. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 36 Розділ 2. Удосконалення методики і організації обліку цінних паперів 43 2.1. Оцінка цінних паперів в бухгалтерському обліку 43 2.2. Фінансовий та аналітичний облік цінних паперів 47 2.2.1. Методика обліку пайових цінних паперів 47 2.2.2. Облік боргових цінних паперів 58 2.2.3. Облік комерційної діяльності з цінними паперами 61 2.3. Розкриття інформації про цінні папери у системі фінансової звітності 69 2.4. Організація обліку цінних паперів в комп'ютерному середовищі 71 Розділ 3. Методика аналізу, контролю та аудит цінних паперів 76 3.1. Джерела інформації та методика проведення аналізу цінних паперів 76 3.2. Організація загального та факторного аналізу цінних паперів на підприємстві 80 3.3. Особливості проведення зовнішнього та внутрішнього контролю і аудиту операцій з цінними паперами 87 3.4. Інформаційне забезпечення та методика проведення аналізу, контролю та аудиту цінних паперів з використанням ПЕОМ 95 Висновок 99 Список використаної літератури 102 Додатки. 107-111

 14. Розробити схему спільних рис та відмінностей расових класифікацій різних вчених. Зробити аналіз: які загальні риси, яку спільні і що є відмінного
  ВСТУП 3 1. Відмінності в поглядах вчених щодо расової класифікації 5 2. Подібність в поглядах вчених з расової проблематики 8 Висновок 17 ЛІТЕРАТУРА 18

 15. Спільні політики Європейського Союзу
  Вступ 3 1. Економічна співпраця 5 2. Спільна сільськогосподарська політика 6 3. Формування спільної міграційної політики Європейського союзу 7 Висновок 9 Література 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua