Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задачі Фінансовий аналіз (ID:19694)
| Размер: 8 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеЗавдання 7(3-8)

Прибутковість урядових облігацій у країні А вище, ніж у країні Б. Який основний фактор може змусити інвестора із країни А вкласти гроші в урядові облігації країни Б, якщо строки погашення й фінансові ризики цих облігацій однакові?
Завдання 14(6-1)

Розрахуйте вартість капіталу по наведеним нижче даним:
Авансований капітал Балансова оцінка, тис. грн. Вартість складових частин авансованого капіталу, %
Позикові кошти: короткострокові довгострокові 6000
2000 8,5
5,2
Звичайні акції 7000 16,5
Привілейовані акції 1500 12,4
Нерозподілений прибуток 500 15,2
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Внутрішньо фінансовий аналіз, його зміст, задачі і організація
  Внутрішньо фінансовий аналіз, його зміст, задачі і організація

 2. Фінансовий менеджмент задачі
  Фінансовий менеджмент (задачі) 1. Вам запропоновано проаналізувати два варіанти інвестицій в основні активи проектів “А” та “Б”. Кожен з проектів коштує $ 10 000, вартість капіталу для обох проектів становить 12%. Очікувані чисті грошові потоки проектів: Рік Очікувані чисті грошові потоки Проект “А” Проект “Б” 0 (10 000) (10 000) 1 6 500 3 500 2 3 000 3 500 3 3 000 3 500 4 1 000 3 500 Всього: 13 500 14 000 1). Розрахуйте для кожного проекту період окупності , NPV, IRR, MIRR. 2). Який проект слід прийняти, якщо вони незалежні? 3). Який проект слід прийняти, якщо вони виключають один одного? 2. Складіть бюджет грошових коштів на 2007 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 10 800 30 000 20 500 3. Компанія має наступну структуру капіталу: Джерела капіталу $ % Кредитні ресурси (борг) 2 500 000 25,0 Привілейовані акції 1 250 000 12,5 Звичайні акції (25 х 250 000) 6 250 000 62,5 10 000 000 100,0 - Курс акцій Ро = $25; - Дивіденди на акцію за попередній період Dо = 1,256 (інвестор, що купує акції сьогодні, отримає наступний дивіденд D1); - Очікувана швидкість зростання дивідендів g = 8%; - Процент за новими облігаціями (до сплати податків) Кв = 12%; - Витрати на залучення капіталу за привілейованими акціями К рs = 12%, Тс = 30%. Припустимо, що інвестиційні плани компанії вимагають залучення $ 1 млн. Для збереження оптимальної структури капітал буде залучатися із різноманітних джерел в наступних пропорціях (і відповідно отримає): Залучення Отримані кошти Витрати по залученню 25% - борг $ 250 000 – боргові зобов’язання 12% (до оподаткування), 8,4 % (після оподаткування) 12,5 % - привілейовані акції $ 125 000 - привілейовані акції 12% 62,5% - нерозподілений прибуток $ 625 000 – звичайні акції 13% Визначити: - вартість нерозподіленого прибутку (K R/Е); - WACC при використанні нерозподіленого прибутку; - WACC при використанні нової емісії. 4. Розрахуйте β-коефіцієнт портфеля цінних паперів банку на інвестиції, виходячи з таких даних. № З/п Назва емітента Вартість пакета цінних паперів, грн В-акцій 1 АТ"A" 10500 0,9 2 АТ "B" 8100 1,1 3 АТ "C" 650 1,8 4 АТ "D" 12300 0,8 5 АТ "E" 743 1,55

 3. Задачі фінансовий менеджмент
  Задача 3 Порівняйте суму доходів, одержаних власниками облігацій, виходячи з таких даних. Показники Облігація "А" Облігація 'В" Номінальна ціна, грн 10000 1000 Термін обігу, роки 3 3 Частота нарахування доходу раз на рік щоквартально Купонний дохід, % річних 30 27 Дохід на облігацію в обох випадках нараховується за системою складних відсотків. Проведемо розрахунки доходність за облігацією «А» за допомогою таблиці 1. Задача 4 Вам, як фінансовому працівнику корпоративного підприємства, необхідно визначити джерела фінансування реконструкції та технічного переозброєння підприємства (враховуючи можливість отримання кредиту в банку) і скласти план фінансування на основі таких даних (у тис. грн.): - обсяг капіталовкладень – 2500, з них будівельно-монтажні роботи – 1800, в тому числі підлягає виконанню господарським способом – 850; - кошти, що отримані з інноваційного фонду і спрямовуються на фінансування капіталовкладень – 200; - доходи від супутнього добування піску та виконання інших будівельно-монтажних робіт – 400; - централізовані фінансові ресурси міністерства, що надані підприємству з метою фінансування капіталовкладень – 350 грн. На фінансування капіталовкладень використовуються також: А) кошти фонду соціального розвитку: очікуваний залишок коштів цього фонду на початок планового року – 85, нараховано за планом на майбутній рік – 265, підлягає спрямуванню на капіталовкладення в плановому році – 40%. Б) амортизаційні відрахування (балансова вартість основних фондів) на початок планового року – 9000. Загальна норма амортизації по звіту за рік – 10%, з них на капіталовкладення – 50%; В) економія від зниження собівартості робіт, що виконуються господарським способом – 5%; Г) мобілізація (іммобілізація) внутрішніх ресурсів у будівництві на плановий рік характеризується такими даними: - наявність оборотних коштів на початок року – 6000; - потреби в оборотних активах на кінець року – 53000. Задача 5 Компанія “Зевс” розглядає два взаємно виключних проекти; витрати та грошові потоки за якими наступні. Рік Проект ”А” Проект ”В” 0 ($1000) ($1000) 1 100 100 2 300 100 3 400 500 4 700 500 Проекти мають однаковий рівень ризику та вартість капіталу – 12%. 1). Розрахуйте NPV при 15% - ставці дисконтування та IRR для обох проектів. 2). Розрахуйте MIRR для обох проектів та зробіть відповідні рекомендації базуючись на цьому показникові. Задача 6 Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 20 800 40 000 30 500 Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 5 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009р. становить 40 500 грн.

 4. Державний фінансовий контроль задачі
  Завдання 1. 3 Визначити суть порушень: Кредиторську заборгованість в сумі 3600 грн., що виникла 20 грудня 4 роки тому, списано у лютому місяці поточного року на підставі довідки бухгалтерії від 20.02.200_ р. наступним записом: Д-т 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» К-т 79 «Фінансові результати». Завдання 6. 4 Визначити суть порушень: Безкоштовна передача фірмі К згідно акту передачі №18 від 04.12 п. р. матеріалів на суму 16000 грн. відображена в обліку за грудень бухгалтерським записом: Завдання 7. 5 Визначити суть порушень: Трьома співзасновниками оголошено розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю у сумі 125,0 тис. грн. На день реєстрації товариства засновником А здійснено внески до статутного капіталу у грошовій формі в сумі 1,0 тис. грн., засновником Б внесено основні засоби на суму 0,5 тис. грн., засновником В – матеріали на суму 1,4 тис. грн.. Завдання 8. 7 Визначити суть порушень: Бухгалтерією ревізованого підприємства у розрахунок валових доходів до оподаткування за ІІ кв. м. р. включено наступні доходи: кошти, що надійшли у вигляді прямих інвестицій, у сумі 16 500 грн.; штрафи за порушення господарського договору постачальника – 1 870 грн.; дивіденди від участі у статутному капіталі ВАТ «Ява» за минулий рік – 2 300 грн.; попередня оплата від фірми «Кольт» за продукцію, яку буде відвантажено у ІІІ кв. м. р. – 5 800 грн.. Завдання 10. 9 Визначити суть порушень: Вартість безкоштовно переданих матеріалів фірмі «Бета» на підставі акту передачі відображено в обліку: Д-т 977 «Інші витрати звичайної діяльності» – 5000 грн. К-т 20 «Виробничі запаси» – 5000 грн.. Завдання 11. 10 Визначити суть порушень: Згідно акту №36 від 25.06 п.р. у зв’язку з невідповідністю за якістю покупцем А повернуто фірмі К продукцію за продажними цінами на суму 65000 грн.. У бухгалтерському обліку фірми К відображено: Д-т 26 «Готова продукція» – 65000 грн. К-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» – 65000 грн.. Завдання 12. 13 Визначити суть порушень: У бухгалтерському обліку ЗАТ «Горн» на підставі акту прийому зроблено запис на вартість безкоштовно отриманого «ноу-хау» в сумі 38000 грн. від фірми «Альфа»: Д-т 124 «Права на об’єкти промислової власності» – 38000 грн. К-т 40 «Статутний капітал» – 38000 грн.. Завдання 13. 14 Визначити суть порушень: Під час проведення ревізії ЗАТ «Альфа» ревізором виявлено, що підприємство зареєстроване із статутним фондом у 600 тис. грн. Частка кожного із засновників складає: Фонд державного майна – 30%; Іванов І. В. – 40%; Петров Н. І. – 30%; Іщенко М. П. – 30%. Нараховано дивідендів за рік – 120 тис. грн., в т.ч. Іванову І.В. – 80 тис. грн., Петрову Н.І. – 20 тис. грн., Іщенку М.П. – 20 тис. грн.. Завдання 14. 15 Визначити суть порушень: До складу транспортно-заготівельних витрат за січень включено 7400 грн., в т.ч.: оплата за перевезення на автотранспорті у сумі 2400 грн.; митні податки та збори – 1000 грн.; оплата простоїв вагонів – 1200 грн.; комісійні послуги посередників – 2800 грн.. Завдання 15. 16 Визначити суть порушень: ЗАТ «А» отримало від постачальника сировину в тарі вартістю 8 600 грн., яка підлягає поверненню. На протязі терміну позивної давності тару постачальнику не повернуто. В обліку вона числиться на складі № 3. Завдання 18. 17 Визначити суть порушень: Результати інвентаризації матеріальних цінностей від 05.10 м. р. відображено в обліку 05.12 м. р. Обсяг збитків до відшкодування при нестачі в сумі 14300 грн. визначено за обліковими цінами і відображено в обліку наступним записом: Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 14300 грн., К-т 201 «Сировина й матеріали» – 14300 грн.. Завдання 21. 19 Визначити суть порушень: Згідно наказу директора підприємства списано на витрати діяльності встановлену за результатами внутрішнього контролю в ревізованому періоді нестачу матеріалів по облікових цінах на суму 12400 грн.. У бухгалтерському обліку відображено: Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» – 12400 грн. К-т 201 «Сировина й матеріали» – 12400 грн.. Завдання 25. 21 Визначити суть порушень: Бухгалтер ЗАТ «Тиса» Кравченко Є. М. 10.10 п. р. самостійно виявила помилки щодо окремих показників декларації про прибуток за І кв. п. р., а саме: заниження вартості матеріальних запасів у залишках незавершеного виробництва на суму 10,0 тис. грн. 20.10 п. р. було донараховано суму податку на прибуток, яка дорівнює 3,0 тис. грн. та внесено до бюджету. Список літератури 22

 5. Предмет та задачі курсу «Фінансовий менеджмент»
  1. Предмет та задачі курсу «Фінансовий менеджмент». Функції служби фінансового менеджера на підприємстві. 3 2. Сутність і класифікація капіталу підприємства. 12 Власний капітал підприємства та його структура 14 Особливості формування позикового капіталу підприємства 16 Література 19

 6. фінансовий аналіз Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій
  1. Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій …………… 2. Аналіз забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом…………………………………………………………………………… Задача 1…………………………………………………………………………….. На основі даних підприємства: - обчислити маржинальний доход, величину постійних і змінних витрат; - визначити граничний доход і граничні витрати виробництва і на збут; - обчислити критичний обсяг реалізації продукції та суму мінімального чистого прибутку; - зробити відповідні висновки. Задача 2……………………………………………………………………………. На основі даних підприємства вивчити обсяг і склад джерел власних і залучених коштів, формування і розподіл чистого прибутку та зробити відповідні висновки. Список використаної літератури…………………………………………………

 7. Фінансовий аналіз практична курсова, аналіз звітності
  1.1. Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. 5 1.1.1. Складання порівняльного аналітичного балансу і аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства 5 1.1.2. Порівняння змін валюти балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства 7 1.1.3. Визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників змін виручки від реалізації продукції. 8 1.2. Аналіз ділової активності підприємства. 9 1.2.1. Визначення оборотності активів. 9 1.2.2. Визначення періоду операційного циклу. 10 1.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 11 1.3.1. Аналіз руху грошових коштів за основними напрямками діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. 11 1.3.2. Аналіз структури і динаміки прибутку. 12 1.3.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 13 1.3.4. Визначення критичних обсягів реалізації продукції 14 1.4. Аналіз рентабельності. 17 1.4.1. Розрахунок показників рентабельності. 17 1.4.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі. 19 1.4.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей. 20 1.4.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 20 1.4.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 21 1.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 22 1.5.1. Складання агрегованого балансу і визначення типу фінансової стійкості. 22 1.5.2. Показники платоспроможності. 22 1.5.3. Показники ринкової стійкості. 22 1.6. Аналіз ліквідності балансу. 24 1.6.1. Групування активів балансу за ступенем ліквідності і пасивів та терміновістю зобов'язань. 24 1.6.2. Складання балансу ліквідності. 24 1.6.3. Розрахунок і аналіз узагальнюючих показників ліквідності балансу. 24 .1.7. Формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 30 Література 31 Додаток 1. Баланс 32 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 35 Додаток 3. 36

 8. Фінансовий аналіз. Аналіз кредитоспроможності позичальника
  ВСТУП 3 Аналіз кредитоспроможності позичальника. 4 ВИСНОВОК 9 Практична частина 10 Розрахувати та оцінити показники: (отчетность в файле) 1. Оборотність власного капіталу 2. Коефіцієнт генерування доходів 3. Час обороту кредиторської заборгованості (період обороту кредиторської заборгованості) 4. Власний оборотний капітал 5. Маневреність швидколіквідних активів 6. Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах 7. Темп накопичення власного капіталу 8. Коефіцієнт фінансового лівериджу (плече фінансового лівериджу) 9. Коефіцієнт структури позикового капіталу 10. Рентабельність основних засобів Список літератури 12

 9. Задачі економ аналіз
  Завдання 1 Проаналізувати вплив на приріст обсягу виробленої продукції змін чисельності промислово-виробничого персоналу та їх продуктивності праці робітників. № Перелік показників Позначення План Факт 1. Обсяг виробленої продукції тис. грн. х 2 400 2 835 2. Чисельність ПВП, чол. а 800 810 3. Доля робітників в загальній чисельності, % в 80 85 Завдання 2 Проаналізувати вплив на приріст обсягу виробленої продукції та продуктивності праці працюючих промислово-виробничого персоналу (ПВП), змін продуктивності праці робітників та структури робочої сили. № з/п Показники Позначення ПЛАН ФАКТ 1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн. х 3000 3200 2. Загальна чисельність робітників, чол. а 800 810 3. Доля робітників в загальній чисельності працюючих ПВП, % в 80 84 Завдання 3 Розрахувати вплив на зміну виробленої продукції факторів: чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів та обсягу виробітку на одного працюючого. № з/п Показники Позначення ПЛАН ФАКТ 1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн. Х 2. Середньоспискова чисельність а 600 590 3. Кількість відпрацьованих днів в 304 308 4. Обсяг виробітку на 1 працюючого в день, грн. с 300 320 Завдання 4 Визначити вплив на обсяг реалізованої продукції вартості оборотних коштів (ОК) та їх обіговості. № з/п Показники План (тис. грн.) Факт (тис. грн.) 1. Обсяг реалізації продукції 7200 7920 2. Середньорічна вартість ОК 1700 1780 Завдання 5 Визначити ступінь впливу елементів товарного балансу на обсяг реалізації товарів балансовим методом за наведеними даними. № з/п Показники План (тис. грн.) Факт (тис. грн.) 1. Запаси товарів на початок періоду 3500 4500 2. Надходження товарів 20000 20300 3. Вибуття 5 8 4. Запаси товарів на кінець періоду 300 480 Завдання 6 Проаналізувати ефективність використання основних засобів підприємства, зробити висновки. № з/п Показники Базовий період (тис. грн.) Звітний період (тис. грн.) 1. Обсяг виробленої продукція 26015 37000 2. Прибуток від звичайної діяльності 1050 1520 3. Середньорічна вартість основних засобів 4700 5500 Завдання 7 Проаналізувати показники стану основних засобів (03) підприємства по наведеним даним( у тис.грн.) № з/п Показники Базовий період Звітний період 1. Початкова вартість ОЗ на кінець року. 1046,6 1077,2 2. Сума зносу ОЗ на кінець року 502,8 606,9 3. Введено ОЗ за рік 202,7 103,5 4. Вибуло ОЗ за рік 82,1 52,9 5. Середньорічна вартість ОЗ 945 1109,6 6. Середньооблікова чисельність працюючих промислово-виробничого персоналу, чол. 110 104 7. - в. т. робітників 80 83 Завдання 8 Розрахувати обсяг виробленої продукції, проаналізувати виконання плану виробленої продукції, визначити вплив на її обсяг змін середньооблікової чисельності робітників, середньої кількості робочих днів, відпрацьованих одним робітником за рік, середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день, середньогодинного виробітку одного робітника, виходячи з наведених даних: № з/п Показники План Факт 1. Середньоспискова чисельність робітників, чол. 520 510 2. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів 270 241 3. Середня кількість годин, відпрацьованих одним працівником за день, год. 8,7 7,6 4. Середньогодинний виробіток одного робітника грн./чол. год. 7,5 6,4 Завдання 9 Проаналізувати динаміку обіговості обігових засобів в цілому та по їх видам і зробити відповідні висновки, виходячи зі наступних даних (тис. грн.): № з/п Показники Базовий період Звітний період 1. Обсяг виробленої продукції 12 530 12 910 2. Середньорічні залишки оборотних коштів, всього: в т.ч.: товари грошові кошти, розрахунки та інші активи, з них: дебіторська заборгованість 7 610 3 210 4 181 248 7 424 3 158 4 146 234 3. Кількість днів у періоді 360 360 Завдання 10 Проаналізувати динаміку виробленої продукції підприємства і визначити вплив на її обсяг змін середньооблікової чисельності (Чс.сп.) працівників і продуктивності праці, виходячи з наведених даних: № з/п Показники Позначення Базовий період Звітний період 1. Середньооблікова чисельність працівників, чол. Чс.сп. 65 55 2. Продуктивність праці одного працівника, грн. ПТ 875 1215 Завдання 11 На основі вихідних даних виробничого підприємства проаналізувати обсяг виробленої продукції і зробити висновок, від чого залежить зміна результативного показника, які фактори і в якій мірі впливають на його приріст. До яких наслідків може привести збільшення обсягу виготовленої продукції. Вихідні дані Показники Умовне позначення За планом Фактично Обсяг виготовленої продукції (тис. грн.) X Відпрацьовано працівниками чол.-днів A 1000 1050 Обсяг виробітки на 1 середньоспискового працівника в день, (тис. грн.) B 1,2 1,3 Завдання 12 Використовуючи вихідні дані, визначити обсяг реалізації товарів та провести аналіз результативного показника. Зробити висновок, які елементи товарного балансу і в якій мірі впливають на його приріст, а також з’ясувати від чого залежить зміни обсягу реалізації товарів за період, що аналізуємо. Розрахувати, методом різниць або ланцюгових підстановок, вплив елементів товарного балансу на зміни обсягу реалізації. Вихідні дані, тис. грн. Показники Позначення За планом Фактично Запаси товарів на початок періоду АН 45 72 Надходження товарів за період П 870 550 Реалізація товарів за період Р Вибуття товарів за період В 115 120 Запаси товарів на кінець періоду З 157 138 Завдання 13 Використовуючи вихідні дані визначити обсяг реалізації продукції за період та провести аналіз результативного показника. Зробити висновок які елементи товарного балансу і в якій мірі впливають на його приріст, а також з’ясувати від чого залежать зміни виручки від реалізації продукції за період, що аналізуємо. Вихідні дані Показники Умовне позначення План Факт Залишок продукції на початок періоду АН 130 139 Надходження продукції за період П 1900 1340 Реалізація продукції за період Р Вибуття продукції за період В 20 30 Залишок продукції на кінець періоду З 154 120 Завдання 14 У зв’язку із зниженням ефективності діяльності підприємства відділу маркетингу необхідно провести аналіз обсягу роздрібного товарообігу і з’ясувати від чого залежить зміна даного показника, які фактори та в якій мірі впливають на його зміну. На основі отриманих результатів необхідно надати рекомендації для розробки заходів щодо збільшення прибутків. Використовуючи спосіб коригуючого коефіцієнта розрахувати вплив факторів, наведених у таблиці, на зміни обсягу роздрібного товарообігу. Вихідні дані Показники Умовне позначення За планом Фактично Обсяг товарообігу (тис. грн.) Х Чисельність робітників, чол. А 535 510 Кількість робочих змін В 1,62 1,57 Кількість робочих днів С 310 312 Обсяг виробітку, у розрахунку на 1 робоче місце, (тис. грн.) D 1,2 0,95 Завдання 15 Менеджеру виробничого підприємства доручено знайти резерви росту обсягу виробленої, продукції та визначити які фактори і в якій мірі впливають на його приріст. Які рекомендації можливо надати менеджеру щодо розробки заходів з метою використання резерву росту об’єму виробленої продукції? Враховуючи вихідні дані, зробіть висновок про те, від чого залежить зміна об’єму виробленої продукції, які фактори та в якій мірі вплинули на його приріст? Чи є резерви зростання виробленої продукції? Вихідні дані Показники Умовне позначення За планом Фактично Обсяг виробленої продукції (тис. грн.) Х 2900 2835 Чисельність працівників, чол. А 800 785 Частка робітників у загальній чисельності ПВП, % С 80 85 Завдання 16 Перед менеджером роздрібного торгового підприємства поставлено завдання: визначити можливість збільшення обсягу товарообігу, а також з'ясувати, від яких факторів і в якій мірі залежить результативний показник. Чи є резерви росту товарообігу та які заходи можливо розробити для використання цих резервів? Розрахувати вплив на зміну обсягу роздрібного товарообігу наступних факторів: чисельності працівників, кількості відпрацьованих ними днів та обсягу виробітку, що приходиться на одного продавця. Вихідні дані: Показники Умовне позначення Плановий період Звітний період Обсяг роздрібного товарообігу торг. підприємства, тис. грн. Х Середньооблікова чисельність продавців, чол. а 600 590 Кількість відпрацьованих днів. b 304 308 Обсяг виробітку у розрахунку на одного продавця в день, грн. c 300 280 Завдання 17 Розрахувати вплив елементів товарного балансу на зміни обсягу реалізації, тис. грн. № Елементи товарного балансу позначення план фактично 1. Запаси продукції на початок періоду ЗП 130 139 2. Поставки за період П 1 900 1 340 3. Реалізація продукції за період Р ? ? 4. Вибуття В 20 30 5. Запаси продукції на кінець періоду Зк 154 120 Завдання 18 Розрахувати вплив змін структури товарообігу на середню ціну реалізованих товарів трьох видів. Виріб (види) Ціна за 1кг, грн. (Ро) кількість, тис. т. план (q0) факт (q1) А 1,0 47 49 Б 0,8 39 47 В 0,5 25 15 Завдання 19 Проаналізувати вплив на приріст обсягу виробленої продукції зміни чисельності робітників та продуктивності праці одного працюючого методом ланцюгових підстановок. № Показники Позначення План Фактично 1. обсяг виробленої продукції, тис. грн. Х 2. відпрацьовано робітниками, людино-годин. а 1 000 1 050 3. виробіток одного робітника в день, грн. в 1,2 1,38 Завдання 20 Виходячи з наведених даних розрахувати наявність власних оборотних коштів і проаналізувати динаміку, зробити висновки, (тис.грн.) № з/п Показники На початок року На кінець року 1. Необоротні активи 15 300 16 000 2. Запаси і витрати 12 450 11 500 3. Грошові кошти та інші активи 7 700 7 500 4. Розрахунки та інші пасиви 7 900 7 100 Завдання 22 За наведеними даними проаналізувати прибуток підприємства і вказати фактори, які впливають на його зміну. № з/п Показники За планом Факт Відхилення 1. Реалізація продукції: -у вартісному виразі, тис. грн. -в тонах 820 1500 550 1100 2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 450 410 3. Загальний балансовий прибуток, тис. грн. 65,0 55 Завдання 24 Проаналізувати ефективність використання сировини. Визначити вплив на приріст виробленої продукції змін кількості переробленої сировини за вказаний період, виходу готової продукції з 1 т. переробленої сировини та прибутку на 1 т. переробленої сировини. № Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення +,- Динаміка % 1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн. 20 000 21 200 1 200 6 2. Перероблено сировини, т 16 220 17 320 1 100 6,8 3. Прибуток, тис. грн. 2 000 2 100 100 5 4. Прибуток з 1т переробленої сировини, грн. 123,30 121,25 -2 -1,7 5. Вихід готової продукції з 1т переробленої сировини 1,23 1,22 0 -0,7 Завдання 25 Скласти баланс підприємства на 31.12.20ХХ р. та проаналізувати його фінансову стійкість (у тис. грн.) Статутний фонд - 95000 Основні засоби, в т.ч. Залишкова вартість - 80000 Знос - 22000 Первісна вартість - 102000 Виробничі запаси - 38500 Забезпечення майбутніх витрат і платежів - 20000 Нерозподілений прибуток -? Грошові кошти - 75000 Розрахунки по векселях виданих - 25000 Розрахунки з кредиторами - 61500 Розрахунки по векселям одержаним - 7000 Короткострокові фінансові вкладення - 20000 Складемо баланс станом на 31.12.2009 року (тис. грн). Завдання 26 Проаналізувати фінансову стабільність підприємства за наведеними даними, зробити висновки. тис. грн. Активи На початок року На кінець року Пасиви На початок року На кінець року Необоротні активи 130221 135921 Власний капітал 126923 124631 Запаси і витрати 16766 24422 Цільове фінансування 335 1522 Дебіторська заборгованість за товари, роботи 677 1383 Довгострокові зобов’язання - 5765 Дебіторська заборгованість за розрахунками 8188 5487 Короткострокові зобов’язання 3000 1800 Грошові кошти та їх еквіваленти 124 527 Кредиторська заборгованість за товари, роботи 2000 7248 Інші оборотні активи 2514 - Поточні зобов’язання за розрахунками 25227 20681 Інші поточні зобов’язання 1005 6123 Доходи майбутніх періодів - - Баланс 158490 167770 Баланс 158490 167770 Завдання 27 Наведені дані по підприємству: № з/п Показники План Факт 1. Середньорічна чисельність працівників ПВП, чол. 320 295 2. Середньорічна заробітна плата одного працюючого, грн. 2800 2950 Визначити: - Фонд зарплати працюючих промислово-виробничого персоналу (ПВП). - Методом ланцюгових підстановок, способом різниць вплив на зміну фактичного розміру фонду заробітної плати ПВП порівняно з планом та минулим роком зміни середньоспискової чисельності ПВП та середньорічної заробітної плати одного працюючого. Завдання 28 Наведені дані, які характеризують розмір заробітної плати та середньорічну чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) підприємства. № з/п Показники Минулий період План Звітний період 1. Фонд заробітної плати, тис. грн. 440 460 480 2. Середньорічна чисельність промислово-виробничого (ПВП)персоналу, чол. 152 155 150 Визначити: середню заробітну плату одного працюючого ПВП, грн. методом ланцюгових підстановок, вплив на зміну середньої заробітної плати у звітному періоді проти плану та минулого року: а) середньорічної чисельності працюючих ПВП; б) фонду заробітної плати. Завдання 29 Наведені дані характеризують розмір виручки від реалізації продукції підприємства за рік, а також середніх залишків обігових коштів. тис. грн. № з/п Показники Минулий період План Звітний період 1. Виручка від реалізації продукції 22600 22870 23110 2. Середні залишки обігових коштів 6600 6640 6700 Визначити: -Коефіцієнт обіговості обігових коштів в оборотах. - Обіговість обігових коштів у днях (тривалість одного обороту). - Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на зміну обіговості обігових коштів у звітному періоді порівняно з планом та минулим періодом факторів: а) виручки від реалізації продукції; б) середніх залишків обігових засобів. Завдання 30 Проаналізувати вплив на обсяг готової продукції змін середньої вартості основних засобів (03) та ефективності їх, використання за наведеними даними. тис. грн. № з/п Показники Період Базовий звітний на початок року на кінець року на початок року на кінець року 1. Готова продукція - 7028 - 7122 2. Вартість основних засобів в т.ч. Будівлі і споруди, Обладнання, Інші види основних засобів 46 9 0,6 48 10 0,4 48 10 0,4 49 12 0,6 Проаналізуємо вплив на обсяг готової продукції змін середньої вартості основних засобів (03) та ефективності їх, використання за наведеними даними. Завдання 33 Наведені дані, які характеризують розмір заробітної плати та середньорічну чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) підприємства. № з/п Показники Минулий період План Звітний період 1. Фонд заробітної плати, тис. грн. 440 460 480 2. Середньорічна чисельність промислово-виробничого (ПВП)персоналу, чол. 152 155 150 Визначити: середню заробітну плату одного працюючого ПВП, грн. методом ланцюгових підстановок, вплив на зміну середньої заробітної плати у звітному періоді проти плану та минулого року: а) середньорічної чисельності працюючих ПВП; б) фонду заробітної плати. Розрахувати вплив факторів на прибуток від реалізації за наведеними даними. Які резерви зростання прибутку? № з/п Показники За планом Фактично Відхилення 1. Реалізовано продукції, т. 10000 8000 2. Собівартість реалізованої 1т продукції, грн. 650 615 3. Ціна за 1т продукції, грн. 800 850 4. Загальний прибуток від реалізації продукції, тис. грн. Розрахуємо вплив факторів за наведеними даними: Завдання 39 За наведеними даними проаналізувати прибуток підприємства і вказати фактори, які впливають на його зміну. № з/п Показники За планом Факт Відхилення 1. Реалізація продукції: -у вартісному виразі, тис. грн. -в тонах 820 1500 550 1100 2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. 450 410 3. Загальний балансовий прибуток, тис. грн. 65,0 55 За наведеними даними проаналізуємо прибуток підприємства і вкажемо фактори, які впливають на його зміну.

 10. Економічний аналіз задачі
  Задача 1 Визначити середньорічну вартість основних засобів підприємства, використовуючи коефіцієнт корегування та коефіцієнт динаміки основних засобів, якщо їх вартість на початок року 23040 тис. грн., а за рік відбулися такі зміни: А) надійшли основні засоби: 01.03.11. – 5265 тис. грн. 01.10.11. – 630 тис. грн. Б) вибули ОЗ: 01.04.11. – 522 тис. грн. 01.09.11. – 36 тис. грн. Задача 6 Необхідно визначити методом ланцюгових підстановок та методом різниці абсолютних величин вплив на зміну фонду оплати праці: зміни чисельності робітників; зміни середньої заробітної плати. Для аналізу використовуйте дані Таблиці 1, перед тим обчислити відсутні показники. Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення 1.Фонд оплати праці, грн.. 2808 2916 +108 2. Середньоспискова чисельність робітників 468 405 -63 3. Середня заробітна плата (1:2) 6 7,2 +1,2 Література

 11. Економічний аналіз задачі
  Завдання 5 3 Дайте оцінку виконанню плану за асортиментом продукції на підставі даних (табл. 5). Як підприємство оновлює продукцію? Завдання 7 4 1. Дати оцінку використання сировини та матеріалів на виробництво продукції в цілому, в тому числі за окремими видами матеріалів. 2. Визначити вплив основних факторів на суму відхилення і підрахувати суму резервів зниження собівартості за статтею "Сировина та матеріали". Вихідна інформація (табл. 7). Завдання 20 6 За даними фінансової звітності (форма № 1 і форма № 2), розрахуйте коефіцієнти ліквідності підприємства. Визначте фактори зміни ліквідності. Зробіть висновки. • коефіцієнт покриття; • коефіцієнт абсолютної ліквідності; • коефіцієнт швидкої ліквідності. Завдання 24 7 Використовуючи дані балансу та Звіту про фінансові результати, зробіть загальні висновки про фінансовий стан підприємства. Визначте основні напрями щодо його поліпшення. Література 12 Додаток 1. 13 Додаток 2. 16

 12. Задачі економічний аналіз
  Задача 1. Зробіть розрахунки чотирьох факторів усіма способами на підставі даних табл. 1. (ТЕМА «Розрахунки факторів за допомогою ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць») Показник За планом Фактично Відхилення від плану Виконання плану, % 1. Товарна продукція за місяць, тис. грн 140,8 140,4 –0,4 99,72 2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 200 180 –20 90,0 3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів 4400 3600 –800 81,82 4. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-годин 35 200 28 080 –7120 79,77 5. Середня кількість відпрацьованих одним робітником днів 22 20 –2,0 90,91 6. Середня тривалість робочого дня, год 8 7,8 –0,2 97,5 7. Середній виробіток робітника, грн а) місячний 704 780 +76 110,8 б) денний 32 39 +7 121,88 в) годинний 4 5 +1 125,0 Задача 6. На підставі даних табл. 8 зробіть розрахунки додаткових аналітичних показників, а потім максимальної кількості факторів, що впливають на результативний показник. Таблиця 8 Показник За планом Фактично 1. Товарна продукція, тис. грн 2800 2611,2 2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 250 200 3. Кількість відпрацьованих усіма робітниками людино-днів за рік 50 000 48 000 Задача 16. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації продукції за даними табл. 27. Які резерви зростання прибутку? Таблиця 27 тис. грн Показник За планом Фактично Відхилення 1. Реалізовано продукції, т 10 000 8000 2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн 65 60 3. Ціна 1 т продукції, грн 80 85 4. Валовий прибуток від реалізації товарної продукції, грн Задача 17. За даними табл. 28 проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які вплинули на його зміни. Чи є резерви збільшення прибутку? Таблиця 28 тис. грн Показник За планом Фактично Відхилення 1. Реалізовано продукції — у вартісному виразі, тис. грн 800 600 — у тоннажі 1600 1000 2. Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн 450 400 3. Чистий прибуток, тис. грн 55,0 50,0 Примітка. Виробляється і реалізується один вид продукції Завдання 1.12. Підрахуйте резерви зростання обсягу реалізації на підставі таких даних: тис. грн Показник І варіант за планом фактично 1. Запаси готової продукції на складі: на початок року 200 250 на кінець року 210 280 2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: на початок року усього  600 У тому числі не сплачена в строк: на кінець року  200 усього  480 У тому числі не сплачені в строк  100 3. Резерв зростання товарної продукції 400 Примітка. Запаси готової продукції і залишки товарів відвантажених наведено в цінах реалізації. Не сплачену в строк дебіторську заборгованість за товари взято з даних бухгалтерського обліку.

 13. Задачі з предмету „Інвестиційний аналіз”
  1. Задача № 3 Припустимо, що компанія намітила закупити верстат, витрати на придбання якого складуть 60000 грн. Термін експлуатації верстата 8 років. Дисконтна ставка передбачається рівною 0,1. Залишкова вартість верстата приймається рівною нулю. Грошові доходи від реалізації проекту можуть розподілятися по роках наступним чином: Грошові доходи по роках реалізації Разом В.1 14000 14000 14000 14000 10000 10000 10000 10000 96000 В.2 10000 10000 10000 10000 14000 14000 14000 14000 96000 Джерелом фінансування є прибуток компанії. Визначити розмір чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в обох варіантах. Зробити висновки. 2. Задача № 23 Інвестиційні витрати за проектом складають 2500 дол. Загальний термін реалізації інвестиційного проекту 5 років. Ставка дисконту 10%. Інформація про грошові доходи наведена в таблиці. Розрахувати індекс прибутковості проекту. Роки одержання доходу Всього 1 2 3 4 5 Грошові доходи, грн. 6000 7000 7000 8000 8000 36000

 14. Фінансовий аналіз
  1. Класифікація методів та прийомів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. 3 2. Практичне завдання. 10 Розрахувати та оцінити показники: 1. коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 2. коефіцієнт фінансового левериджу (плече фінансового левериджу) 3. власний оборотний капітал 4. маневреність власного капіталу 5. Коефіцієнт швидкої платоспроможності (швидкої ліквідності) 6. коефіцієнт покриття чистим грошовим потоком та запасами 7. маневреність запасів 8. коефіцієнт оборотності запасів 9. фондовіддача основних засобів 10. рентабельність власного капіталу Список літератури 13

 15. Фінансовий аналіз
  Сутність та види кредиторської заборгованості 3 ЗАДАЧІ 11 Задача 1. 11 Фірма "Дім" випускає і продає телефони. Звіт за минулий рік - у таблиці: Показники Всього, грн. На одиницю продукції, грн. Виручка 1200000 60 Змінні витрати 900000 45 Маржинальний дохід 300000 15 Постійні витрати 240000 х Прибуток 60000 3 Передбачається випуск більш якісних телефонів. При цьому змінні витрати на одиницю продукції збільшаться на 5,0 грн.. Це також дасть змогу звільнити контролера по якості, який отримував 760 грн. щомісяця. В результаті цих заходів фірма планує збільшити річний продаж на 18 %. Знайти точку беззбитковості та запас міцності. Розрахувати ефект операційного лівериджу. Розрахунки зробити у таблиці. Задача 2. 12 Підприємство має власний капітал у розмірі 5,0 млн. грн. Планує збільшити обсяги виробництва продукції за рахунок залучення банківського кредиту при кредитній ставці 18%. При цьому рівень рентабельності активів становить 20%. Співвідношення власного та позиченого капіталів наступне: 1 варіант - 80% на 20%, 2 варіант -60% на 40%, 3 варіант - 50% на 50%, 4 варіант - 40% на 60%, 5 варіант - 20% на 80%. Ставка податку на прибуток 25%. Розрахувати, за якої фінансової структури капіталу буде досягнуто найбільший ефект від фінансового лівериджу. Розрахунки зробити у таблиці. Задача 3. 13 Провести аналіз оптимального графіку погашення кредиту підприємством, якщо сума кредиту А млн. грн., відсоткова ставка Б%, термін кредиту В років. Відсотки нараховуються на залишок по кредиту. Застосувати: а) ануїтетний метод погашення кредиту, б) класичний метод. Розрахунки зробити у таблицях з розбивкою по роках. Приймаємо, що А=5, Б=10; В=5. Задача 4. 14 Базуючись на даних фінансової звітності підприємства розрахуйте показники ділової активності. Зробіть висновки. Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua