Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Злочинні посягання на екологію та їх профілактика (ID:19702)
| Размер: 37 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Кримінологічна характеристика екологічної злочинності. 5
2. Причини та умови екологічної злочинності. 12
3. Загальна та спеціальна профілактика екологічної злочинності. 19
Висновки 27
Список джерел 30

Литература1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30, ст. 141. 2. Земельний кодекс України № 2768-III від 25.10.2001р.// Відомості Верховної Ради , 2002, N 3-4, ст.27. 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. № 8073-X від 07.12.1984. // Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до № 51, — 1122 с. 4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради, 1991, № 41, - 546 с. 5. Закон України Про природно-заповідний фонд України 2456-XII від 16.06.1992 // Відомості Верховної Ради, 1992, N 34, ст.502. 6. Закон України Про екологічну експертизу № 45/95-ВР від 09.02.1995 // Відомості Верховної Ради, 1995, № 8, ст.54. 7. Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 6 лютого 2003 року. 8. Закон України Про природно-заповідний фонд України № 2456-XII від 16.06.1992 // Відомості Верховної Ради, 1992, N 34, ст.502. 9. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993р.// Відомості Верховної Ради, 1994, N 5, ст. 21. 10. Андрейцев В.І. Екологічне право: Особлива частина.-К.: Істина. 2001,- 554 с. 11. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (За-гальна і Особлива частини): Навч. посібник / За заг. ред. Джужи О.М. - 1, К., 2007. – 482 c. 12. Кримінологія вербальної агресії: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.М. Храмцов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. 13. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій: У 2-х кн. / Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: НАВСУ, 2008. Кн 2: Особлива частина. – 614 с. 14. Кримінологія і соціальна профілактика злочинів у виправних установах: навч. посіб. / О.Г. Колб. — Луцьк: Вежа, 2007. — 400 с. 15. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами. (Загальна та особлива частини): Навч. посіб. / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, В.В. Василевич; Ред.: О.М. Джужа. — К.: Атіка, 2001. — 366 с. 16. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела: навч. посіб. / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов. — Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2007. — 467 с. 17. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисоєд; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х.: Право, 2003. — 351 с. 18. Кримінологія: Іванов Ю. Ф. Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с. 19. Кримінологія: Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). — К., 2002. — 295 с. 20. Кримінологія: Навч. посіб. / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Прецедент, 2004. — 208 с. 21. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / В.М. Дрьомін, В.О. Туляков, Н.А. Орловська; Одес. нац. юрид. акад. — О.: Юрид. л-ра, 2003. — 172 с. 22. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / О.М. Джужа, О.М. Костенко, Є.М. Моісеєв, В.М. Гринчак, В.В. Василенко; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Атіка, 2003. — 400 с. 23. Кримінологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик, Ю.В. Александров, В.М. Гринчак, А.Й. Міллер, С.А. Тарарухін, Є.М. Моісеєв, Я.Ю. Кондратьєв; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 416 с. 24. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с. 25. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 480 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Посягання на державного чи громадського діяча
  1. Вступ 3 2. Посягання на державного чи громадського діяча (ст.112 ) 5 3. Інші злочини щодо державного чи громадського діяча 13 3.1. Втручання у діяльність державного діяча (ст. 344) 13 3.2. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча (ст.346) 15 3.3. Посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443) 16 3.4. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ст.444) 18 4. Приклади 20 5. Висновки 22 Література 24

 2. Профілактика злочинності
  Вступ 3 1. Поняття та зміст профілактики злочинності 5 2. Завдання, функції та види профілактики злочиності 12 3. Суб’єкти та об’єкти профілактики злочиності 19 Висновки 30 Використана література 33

 3. Прогнозування і профілактика конфліктів
  1. Конфлікт, його ознаки, функції, структура та динаміка 3 2. Психологічні методи попередження конфліктів. Емпатія 9 3. Розвязання, управління та попередження конфліктів Психодіагностика та прогнозування конфліктів 14 Список використаної літератури 20

 4. Профілактика необережної злочинності
  Вступ 3 1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності 5 2. Причини та умови, що призводять до вчинення злочинів з необережності 16 3. Основні напрямки профілактики злочинів з необережності 21 Висновки 28 Перелік використаних джерел 31

 5. Витоки агресивності та їх профілактика
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИТОКІВ АГРЕСИВНОСТІ 7 1.1. Поняття та психологічні теорії агресії 7 1.2. Ситуаційні чинники агресивної поведінки 15 1.2.1.Сім’я як чинник формування агресивності особистості 15 1.2.2. Внутрішні чинники агресивної поведінки 17 1.2.3. Зовнішні чинники агресивної поведінки 21 1.3. Становлення агресивної поведінки 22 1.4. Агресія як прояв психопатології 30 РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 34 2.1. Характеристика вибірки і методів дослідження 34 2.2. Результати діагностичного дослідження та їх інтерпретація 40 РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 50 3.1. Планування і проведення корекції 50 3.2. Дослідження ефективності проведеної корекційної програми 92 3.3. Психологічні рекомендації профілактики агресивності особистості 95 ВИСНОВОК 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102 ДОДАТКИ 109 Додатки 20 стор.

 6. Профілактика зловживання наркотичними речовинами
  В целях пропаганды здорового образа жизни работа выложена бесплатно! Вступ 3 1. Основні мотиваційні чинники зловживання наркотичними речовинами 4 2. Основні напрямки профілактики наркоманії. Психокорекційна робота з особами групи ризику 5 3. Принципи організації антинаркотичного виховання в навчальних закладах 9 Висновки 12 Література 14

 7. Корекція і профілактика аутоагресивної поведінки
  Вступ 2 Теоретичний аналіз соціально-психологічних передумов аутоагресивної поведінки 3 Фактори ризику аутоагресивної поведінки і її рецидування 10 Відомі способи корекції й попередження ауто агресивної та суїцидальної поведінки 11 Висновок 14 Список літератури 18 Предмет: суїцидологія

 8. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Основні принципи та напрямки профілактики негативних явищ серед молоді 4 2. Основні напрямки соціальної роботи з молоддю 7 Висновки 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 9. Профілактика злочинів на сімейно-побутовому грунті
  ВСТУП 3 1. Кримінологічна характеристика злочинів на сімейно-побутовому грунті 6 2. Причини та умови, що призводять до вчинення злочинів на сімейно-побутовому грунті 13 3. Основні напрямки профілактики злочинів на сімейно-побутовому грунті 20 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

 10. Профілактика недоліків і правопорушень у підприємницькій діяльності за даними аудиту
  Вступ 3 Профілактика недоліків і правопорушень у підприємницькій діяльності за даними аудиту 4 1. Загальні положення про аудит, його сутність мета та задачі 4 2. Результати проведенні аудиту на підприємстві 9 3. Рішення за наслідками ревізії що профілактики недоліків та правопорушень 11 Висновки 18 Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua