Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ПрактикаТема: Звіт з практики (турфірма) (ID:19714)
| Размер: 74 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Основна характеристика діяльності підприємства 4
2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства 13
3. Вивчення і аналіз організації структури управління підприємством 17
4. Дослідження системи менеджменту підприємства 18
5. Аналіз робочого дня керівника 22
6. Комунікаційні зв’язки в організації 24
7. Участь у засіданнях керівництва або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень 26
8. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника 29
9. Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності 31
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ 43

Литература1. Академія ринку: маркетинг / Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. і ін. – М.: Економіка, 2003. – 247 с. 2. Акулич І.Л. Внутрішнє та зовнішнє середовище маркетингу. – М.: Вища школа, 2006. – 211 с. 3. Алейнікова Г.М. Організація й управління турбізнесом. – Х.: Олді, 2002. – 184 с. 4. Апілат О.В. Підвищення якості послуг у туризмі. – Х.: Сфера, 2005. – 19 с. 5. Афанасьєва Н.А. Туристичний бізнес. – Х.: Сфера, 2005. – 210 с. 6. Балабанов І.Т., Балабанів А.І. Економіка туризму: Учб. допомога. – М.: Фінанси і статистика, 2003. – 167 с. 7. Безносюк В.Д. Організаційно-економічне й інформаційне забезпечення розвитку туристичного комплексу в регіонах України. – Л.: Скіфія, 2006. – 19 с. 8. Богер Т.Н. Особливості формування поточних витрат організацій // Проблеми економіки. – 2005. – № 3. – 45 с. 9. Богер Т.Н. Система інформаційних потоків для управління поточними витратами // Проблеми економіки. – 2005. – № 5. – 47 с. 10. Богер Т.Н. Системний підхід до управління поточними витратами // Економіка і фінанси. – 2005. – № 13. – 40 с. 11. Богер Т.Н. Специфіка формування поточних витрат // Економіка і фінанси. – 2005. – № 11. – 41 с. 12. Богер Т.Н. Структурування процесу управління поточними витратами // Економіка й фінанси. – 2005. – № 10. – 42 с. 13. Богер Т.Н. Сутність поняття поточних витрат // Економіка і фінанси. – 2006. – № 8. – 42 с. 14. Богер Т.Н. Сучасні підходи до управління поточними витратами на підприємствах // Економіка і фінанси. – 2005. – № 15. – 42 с. 15. Богер Т.Н. Управління поточними витратами // Сучасні аспекти економіки. – 2005. – № 12. – 31 с. 16. Ведмідь Н.І. Управлінська система маркетингових комунікацій туристичного підприємства. – К.: Либідь, 2006. – 20 с. 17. Гараніна Ю.А., Зуєва Л.А., Тарасова Г.І., Родигіна В.В., Сеселкін А.І. Управління туристською фірмою. – К.: Либідь, 2006. – 205 с. 18. Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу. – К.: Основи, 2006. – 78 с. 19. Гуляєв В.Г. Організація туристської діяльності. - М.: Нолідж, 2003. – 55 с. 20. Єфремова М.В. Основи технології туристичного бізнесу. Навчальна допомога – М.: Ось-89, 2005. – 241 с. 21. Забалдіна Ю.Б Характеристика туристичного підприємства „Велика Ялта”. – К.: Знання, 2006. – 196 с. 22. Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Фінанси й статистика, 2000. – 244 с. 23. Король О.Д. Основи туристського маркетингу. – К.: Либідь, 2006. – 210 с. 24. Левіцька Е.В. Організація підприємництва в туризмі. – К.: Либідь, 2006. – 114 с. 25. Маркова В.Д. Маркетинг послуг. – М.: Фінанси й статистика, 2006. – 249 с. 26. Поляк Г. Фінансовий менеджмент. Підручник для вузів. – М.: Академія, 2006. – 527 с. 27. Романов А.Н. Маркетинг. - М.: Банки й біржі, 2006. – 216 с. 28. Соболєва Е.А., Соболєв І.І. Фінансово-економічний аналіз діяльності турфірми на прикладі санаторію „Велика Ялта”. – К.: Основи, 2006. – 277 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ЗВІТ з виробничої практики (Місце практики дитячий санаторій)
  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства Дитячий санаторій та організацією обліку 6 2. Облік власного капіталу 10 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 18 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 26 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 30 8. Облік витрат 32 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 36 10. Облік доходів та результатів діяльності 38 11. Автоматизація обліку на підприємстві 39 12. Звітність підприємства 40 Висновок 43 Список використаних джерел 44 Додатки 46-85

 2. ЗВІТ про виконання програми виробничої практики Спеціальність: «Менеджмент організацій». База практики дитячий санаторій
  1. Вступ. 3 2. Основні лікувальні фактори, що використовуються в санаторії 5 3. Основні установчі та нормативні документи, що регламентують діяльність санаторно-курортного закладу. 6 4 . Управління персоналом. 8 5. Управління фінансами. 15 6. Матеріально-технічне забезпечення. 20 7. Управління маркетингом. 22 8. Організація діагностичного і лікувального процесів у санаторії. 23 9. Організація харчування в санаторії. Дотримання принципів лікувального харчування. 25 10. Організація дозвілля пацієнтів 31 11. Висновки та пропозиції. 32 Список використаної літератури 34

 3. Звіт з практики
  ВСТУП 3 1. Вивчення установчих документів підприємства — бази практики 4 2. Вивчення і аналіз організації структури управління підприємством 4 3. Ознайомлення з системою планування діяльності підприємства 7 4. Дослідження системи управління підприємством 8 5. Проведення аналізу організації робочого дня керівника 12 6. Складання схем комунікаційних зв 'язків на підприємстві 14 7. Участь у проведенні оперативних заходів на підприємстві 20 8. Організація інформаційного забезпечення діяльності менеджерів 23 9. Правове забезпечення управлінської діяльності 27 10. Індивідуальне завдання 31 Проаналізувати стан фінансового менеджменту на підприємстві 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38 Об’єктом виробничої практики є ПРАТ "***". Вивчення діяльності підприємства проводилося у логічній послідовності. У ході проходження практики : 1. проведено вивчення установчих документів підприємства; 2. здіснено ознайомлення з плануванням підприємства; 3. проведено вивчення і аналіз організації структури управління підприємством; 4. досліджено системи управління підприємства; 5. здійснений хронометраж робочого дня керівника; 6. розроблені схеми комунікаційних зв’язків підрозділів підприємства; 7. вивчена участь у проведенні оперативних заходів на підприємстві; 8. надана характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника; 9. здійснено ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності.

 4. Звіт з практики
  ЗАВДАННЯ 1. 4 Дати коротку характеристику бази практики 4 Галузева приналежність. Хлібопекарська галузь. 4 ЗАВДАННЯ 2. (Варіант 3) 11 3.1. Вивчити й описати методи професійного підбору різних категорій персоналу, що застосовуються в організації, оцінити їх ефективність 11 3.2. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити таблицю 17 3.3. Навести загальну характеристику умов праці в організації, назвати робочі місця (професії, посади), а також де та які відхилення існують від нормальних умов праці. 24 Зробити аналіз основних причин втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність працівників організації за минулий звітний рік 24 3.4. На прикладі конкретного структурного підрозділу оцінити соціально-психологічний клімат, який панує у колективі, та його вплив на ефективність діяльності організації. Додатки 31

 5. Звіт з практики
  1. Ознайомлення з роботою підприємства, з нормативними документами, які регламентують його діяльність 3 2. Знайомство з основними структурними підрозділами підприємства 4 3. Знайомство з робочим місцем, посадовими обов’язками 5 4. Оцінка загального економічного стану підприємства з використанням статистичної бухгалтерської звітності 7 5. Складання і упорядкування економічної бухгалтерської документації 13 Додатки 17

 6. Звіт з практики
  Вступ 3 1. Вивчення установчих документів підприємства – бази практики 4 2. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством 9 3. Ознайомлення із системою планування діяльності підприємства, зокрема його персоналу 12 4. Аналіз системи управління персоналом і економіки праці на підприємстві 18 5. Аналіз системи матеріального стимулювання та організації оплати праці 19 6. Аналіз системи мотивації персоналу 20 7. Аналіз основних складових роботи з персоналом 21 8. Вивчення організації інформаційного забезпечення діяльності підприємства 23 Висновки 27 Література 29 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» 31

 7. Звіт з практики
  Вступ………………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЕКВІВАЛЕНТІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ІП « »………………………………………………. 9 1.1. Організація обліку на ІП « » та коментар його облікової політики…………………………………………………... 9 1.2. Фінансовий облік еквівалентів грошових коштів на ІП « »…………………………………………………………. 14 1.3. Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності еквівалентів грошових коштів……………………………………………………. 19 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКВІВАЛЕНТІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ ІП « »…………………………………………………………………………….. 22 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ІП « » за 2009-2010 роки……………………………. 22 2.2. Практичний економічний аналіз еквівалентів грошових коштів ІП « »…………………………………………………. 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………. 37

 8. Звіт з практики
  Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 4 2. Визначення чисельності та структури працівників об’єднання шкільних їдалень 8 3. Інвестиції в основні засоби 13 4. Аналіз технології виробництва 15 5. Типова продукція кондитерського цеху 28 6. Санітарні вимоги та охорона праці 30 7. Аналіз фінансово-господарської діяльності 33 Висновки 40 Література 43 Додатки 47

 9. Звіт з практики
  ВСТУП 3 1. Загальне ознайомлення з підприємством 4 2. Майно і власність підприємства 6 4. Фінанси підприємства 11 5. Організація менеджменту на підприємстві 22 7. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 26 10. Комп`ютеризація економічної роботи на підприємстві 29 11. Правова практика 31 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 39

 10. Звіт за практики
  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз господарської діяльності ВАТ «__» 4 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності банка 13 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Додатки 33

 11. Звіт з практики
  ВСТУП 3 1. Аналіз літератури з теми та огляд нормативно-правової бази 5 2. Загальна характеристика діяльності ТОВ „__” 9 3. Характеристика кадрового потенціалу ТОВ „__” 11 4. Стимуляційна політика персоналу ТОВ „__” як засіб досягнення цілей закладу охорони здоров’я 23 5. Шляхи підвищення стимуляції праці як функція управління ТОВ „__” 32 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 47 Метою переддипломної практики є розгляд та аналіз системи стимуляції праці в закладі охорони здоров’я на прикладі ТОВ

 12. Звіт з практики по «__»
  Вступ 3 1. Загальна системна характеристика підприємства 4 2. Управління організаційною підсистемою підприємства 5 3. Управління матеріально-технічною підсистемою підприємства 8 4. Управління виробничо-технологічною підсистемою підприємства 18 5. Управління соціально-психологічною підсистемою підприємства 21 6. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства 23 7. Управління ЗЕД 30 8. Управління стратегічним розвитком та конкурентоспроможністю підприємства 31 9. Управління інноваційною діяльністю підприємства 35 Висновки і пропозиції 41 Використані джерела 44 Додаток. Фінансова звітність ТОВ «МегаМакс» за 2007 р. 47

 13. Звіт з практики
  ЗМІСТ ЗАДАННЯ 1. 3 Дайте коротку загальну характеристику бази практики ЗАВДАННЯ 5 12 5.1. Наведіть і прокоментуйте штатний розпис служби персоналу. Включіть до звіту Положення про службу персоналу та (якщо така є), посадову інструкцію керівника служби персоналу або менеджера (інспектора) з кадрової роботи. 12 Опишіть, якими методами та засобами регулюється використання робочого часу в організації, включити до звіту фактичний баланс використання робочого часу за минулий звітний рік. 12 5.2. Вивчіть, як в організації вирішуються питання розвитку соціального партнерства, чи є колективний договір, коли він укладений, як він виконується. Наведіть структуру колективного договору. З'ясуйте, що відомо працівникам про Генеральну угоду, про угоди на рівні галузі та регіону 18 5.3. Розробіть кар'єрограму для конкретного працівника організації 23 5.4. Побудуйте план роботи з персоналом Вашої організації на наступний рік, оформіть у вигляді таблиці із зазначенням планових заходів, терміну їх виконання та відповідальних осіб (або підрозділів) 24 ЗАВДАННЯ 11 30 Сформулюйте у письмовому вигляді перелік відмінностей між поняттям „команда” і „трудовий колектив”. Сформулюйте і запишіть умови формування згуртованої команди за формою таблиці 30 ЗАВДАННЯ 15 32 Опишіть послідовність етапів прийому на роботу різних категорій працівників (керівника, спеціаліста, робітника). Відстежте відмінності їх документального оформлення 32 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...................................................................................................................42 ДОДАТКИ..........................................................................................................................................43

 14. Звіт з практики
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В __ РАЙОНІ м. КИЄВА 5 1.1. Завдання та організаційна структура ДПІ у __ районі м. Києева 5 1.2. Функції відділів ДПІ 9 1.3. Характеристика джерел фінансування ДПІ у __ районі м. Києва 12 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛА 15 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 19 ВИСНОВОК 22 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 25 ДОДАТКИ 27-43

 15. Звіт за практики
  Вступ 3 1. Загальне ознайомлення із структурою управління та організацією економічної роботи на підприємстві 6 2. Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів ІРІД 9 3. Аналіз фінансових результатів та їх використання 17 4. Організація грошових розрахунків на підприємстві 17 5. Фінансове планування на підприємстві 18 6. Аналіз фінансового стану підприємства 19 7. Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності підприємства 28 Висновки 29 Список літератури 32 Додаток. Баланс станом на 01.01.07 р. та Звіт про фінансові результати за 2006 р. 34

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua