Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Державна служба зайнятості в умовах ринкової економіки (ID:19742)
| Размер: 67 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
Державна служба зайнятості в умовах ринкової економіки 4
1. Початок діяльності Державної служби зайнятості 4
2. Завдання Державної служби зайнятості 6
3. Аналіз рівня працевлаштування в Україні та діяльність Державної служби зайнятості 10
Висновки 15
Література 16
Литература1. Кодекс законів про працю України // www.rada.gov.ua 2. Закон України «Про зайнятість населення» // www.rada.gov.ua 3. Завіновська Г.Т. “Економіка праці: навчальний посібник” – К.: КНЕУ, 2007. 4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібн. – К.: Знання – Прес 2006. – 313с. 5. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка. Уч. пос. – К.: МАУП. 2008. – 228с. 6. Петлах В.М. Ринок праці та зайнятість: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. 7. Рафе А.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда. Уч. пос. М.: «Минск», 2007. – 160с. 8. Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення //Право України. — 2008. — № 10. — С. 39.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Державна служба зайнятості як підсистема державного управління в Україні
  Вступ 3 1. Мета, завдання та структура державної служби зайнятості 4 2. Принципи діяльності, функції, обов'язки та права державної служби зайнятості. 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 2. Роль світової економіки як науки і навчальної дисципліни в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Загальне поняття "міжнародна (світова) економіка" 4 2. Структура міжнародної економіки 8 Висновок 11 Список використаної літератури 13 Додаток. 14

 3. Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи 5 2. Зміст державної служби 10 3. Зміст служби в органах місцевого самоврядування 17 4. Порівняльний аналіз змісту державної служби і служби в органах місцевого самоврядування 22 Висновок 26 Використана література 28

 4. Трудовий договір та його особливості в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Зміст трудового договору 5 2. Загальний порядок прийняття на роботу 9 3. Види трудового договору 11 4. Переведення на іншу роботу 16 5. Підстави про припинення трудового договору 19 6. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 24 7. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 8. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 30 9. Порядок звільнення з роботи 31 10. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи 32 Висновок 33 Література 34

 5. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вступ 3 1. Вітчизняні та закордонні методи обліку витрат на виробництво. 5 2. Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується. 12 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 12 2.2. Аналіз собівартості продукції підприємства за техніко-економічними чинниками. 20 3. Розробка політики оперативного управління витратами виробництва в умовах ринку. 28 3.1. Оцінка фінансового стану підприємства. 28 3.2. Оперативне управління витратами виробництва на основі альтернативних методів нарахування амортизаційних відрахувань. 33 3.3. Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва. 34 3.4. Оптимізація використання матеріалів методами лінійного програмування. 37 Висновки 39 Література 40

 6. Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки
  Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 2 Задача 11 15 Наведені дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві: Показники Попередній період План Звітний період Середньоквартальна чисельність промислововиробничого персоналу (ПВП), чол 250 240 195 Вартість основних виробничих фондів, у тис.грн. на: 1 січня 341,5 347,8 246,5 1 лютого 345,0 350,0 348,3 1 березня 345,5 359,6 350,2 1 квітня 346,2 350,8 350,7На підставі наведених даних потрібно: 1. Визначити середньоквартальну вартість основних виробничих фондів. 2. Обчислити фондоозброєність праці (Середньоквартальна вартість основних виробничих фондів на одного працюючого). 3. Методом ланцюгових підстановок і інтегрального методу виміряти вплив на зміну фондоозброєності в звітному періоді в порівнянні з планом і попереднім періодом наступних факторів: а) зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів; б) середньої чисельності ПВП; 4. Скласти узагальнюючу таблицю, проаналізувати обчислені показники і написати висновки. Задача 26 18 Приведено дані, що характеризують середньоспискову чисельність робітників і середньорічну вартість активної частини основних фондів: Показники Базовий період Звітний період План Факт Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис.грн. 4500 4689 4750 Середньоспискова чисельність працівників, чол. 3270 3279 3300 На підставі приведених даних потрібно: 1. Розрахувати показник технічної озброєності праці робітників у базисному і звітному періодах (за планом і фактично). 2. Визначити абсолютні і відносні відхилення показників звітного і базисного періодів. 3. За допомогою методу ланцюгових підстановок і інтегрального методу визначити вплив на зміну фактичного показника технічної озброєності праці робітників, порівняно з планом і базисом, наступних факторів: а) зміни середньоспискової чисельності робітників; б) зміни середньорічної вартості активної частини основних фондів. 4. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати обчислені показники, зробити висновки. Література 21

 7. Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Структура бюджетної системи України і принципи її організації 5 2. Механізм формування бюджетів різних рівнів 17 3. Основні напрямки удосконалення міжбюджетних відносин 33 Висновок 49 Список літератури 53

 8. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вступ 4 1. Теоретична частина. 6 Вітчизняні та закордонні методи управління результатами роботи підприємства. 6 2. Аналітична частина. 12 Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується. 12 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 12 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства. 14 3. Проектна частина. 20 Розробка політики оперативного управління результатами діяльності підприємства в умовах ринку. 20 3.1. Оцінка фінансових ресурсів підприємства. 20 3.2. Оперативне управління фінансовими результатами роботи підприємства на основі альтернативних методів оцінки виробничих запасів. 25 3.3. Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва. 29 3.4. Оптимізація сумарного прибутку методами лінійного програмування. 31 Висновки 35 Список використаної літератури 38

 9. Дослідження формування собівартості продукції в умовах переходу до ринкової економіки (бакалавр)
  Вступ 3 1. Теоретико методологічні основи зниження собівартості продукції 5 1.1 Сутність собівартості продукції 5 1.2 Калькуляція собівартості та кошторис витрат 9 1.3. Витрати виробництва та їх класифікація 16 2. Аналіз собівартості продукції ЗАТ «Чексіл» 26 2.1 Стан розвитку легкої промисловості в Україні 26 2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 34 2.3 Особливості калькулювання собівартості продукції на ЗАТ “назва” 38 2.4 Аналіз факторів, які впливають на рівень витрат на одиницю товарної продукції 43 3. Зниження собівартості продукції ЗАТ «Чексіл» 53 Висновки 59 Список використаної літератури 62 Додатки 68-73

 10. Система економічної інформації діяльності туристичних підприємств та особливості її застосовування в умовах ринкової економіки
  1. Система економічної інформації діяльності туристичних підприємств та особливості її застосовування в умовах ринкової економіки 3 2. Аналіз розподілу та використання прибутку туристичного підприємства 14 Список використаної літератури 21

 11. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне приучення. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки
  ВСТУП 3 1. Призначення і специфічні ознаки фінансів. 4 2. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки. 8 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 12. Державна служба
  1. Назвіть особливості взаємодії об’єкта і суб’єкта управління державною службою як правовим інститутом 3 2. Дайте визначення поняття „державний службовець”. Яка ознака на Вашу думку є основною при характеристиці державного службовця? 5 3. Як дотримання правил ділового етикету сприяє вдосконаленню професійної діяльності державних службовців? 16 Література 20

 13. Кадрова політика та державна служба
  Вступ 3 1. Визначте особливості підбору і підготовки кадрів державних органів виконавчої влади місцевого рівня та органів місцевого самоврядування 4 2. Визначте організаційно-правові передумови взаємодії політичних партій і держави в роботі з кадрами 14 Висновок 20 Література: 21

 14. Кадрова політика та державна служба
  1. Які, на Ваш погляд, організаційно-правові передумови взаємодії політичних партій і держави в роботі з кадрами? Викладі власне бачення такої співпраці і її можливі наслідки. 2. У чому полягає оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління як основна кадрова технологія. Література

 15. Державна політика зайнятості
  ЗМІСТ 1. Перехід до ринку праці і безробіття 3 2. Головні фактори росту безробіття 9 3. Формування державної політики зайнятості при переході до ринку 13 Література 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua