Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Діяльність державної служби зайнятості в сфері зайнятості в Україні (ID:19937)
| Размер: 80 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Державна служба зайнятості України: мета діяльності та структура 4
2. Завдання Державної служби зайнятості в сфері зайнятості в Україні 6
3. Принципи діяльності, функції, обов'язки та права Державної служби зайнятості. 10
Висновок 15
Список використаної літератури 16
Литература1. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 року (зі змінами і доповненнями). – 1998. - №11-12. – С. 44. 2. Про державну службу зайнятості: Положення затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. № 47 (зі змінами і доповненнями). – Праця і зарплата. - 1998. - № 9. 3. Базилюк П. В. Соціальний захист населення.— К., 1992.— 132 с. 4. Від соціального забезпечення до соціальної політики: 36. наук. статей / За ред. Я. Жаліла.— К., 2001.— 124 с. 5. Куницький Р.Й. Соціальний захист населення в умовах переходу до ринкової економіки. — Львів, 1995. — 167 с. 6. Скомарохова О.І. Соціальна політика та соціальний захист економічно активного населення України. — К., 1998. — 235с. 7. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. — К., 1997— 360 с. 8. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред.. Н. А. Волгина. — М.: Зкзамен, 2002.— 736 с. 9. Шевчук П. І. Соціальна політика та соціальна безпека людини: Навч. посібник,— Львів, 2003.— 178 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація діяльності державної служби зайнятості вар. 12
  1. Функції і зміст Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Служба зайнятості» 3 2. Аналіз ролі центрів зайнятості у працевлаштуванні інвалідів 11 3. Види послуг, які надає Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 16 Список використаних джерел 22

 2. Ринок праці, як регулятор зайнятості. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці 4 1.1. Сутність поняття “ринок праці” 4 2.2. Функціонування та сегментація ринку праці 6 2.3. Економічний механізм ринку праці 9 2. Зайнятість та відтворення робочої сили 12 2.1. Соціально-економічна суть і види зайнятості 12 2.2. Проблеми відтворення робочої сили 15 2.3. Аналіз сучасного стану зайнятості та відтворення робочої сили в Україні 17 3. Регулювання сфери зайнятості в Україні 23 3.1. Механізм регулювання безробіття 23 3.2. Основні суб’єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 25 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 3. Діяльність служби зайнятості щодо профорієнтації незайнятого населення
  План Вступ 3 1. Загальна характеристика сучасного ринку праці в Україні. Актуальність послуг з профорієнтації незайнятого населення 4 2. Правові засади, завдання і принципи профорієнтаційної роботи в державній службі зайнятості 7 3. Форми профорієнтаційної роботи з населенням 9 Висновки 12 Література 14

 4. Програма зайнятості населення (за матеріалами місцевої територіальної програми зайнятості)
  Програма зайнятості населення (за матеріалами місцевої територіальної програми зайнятості) ВСТУП 3 1. Проблема зайнятості населення України 4 2. Програма зайнятості населення м. Бориспіль 13 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 22

 5. Основні функції служби зайнятості
  ВСТУП 3 ПРАЦЯ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ БЕЗРОБІТТЯ 4 ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ 6 ЗАВДАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З РОБОТОДАВЦЯМИ 7 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 6. Основні функції служби зайнятості
  ЗМІСТ ВСТУП 3 ПРАЦЯ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ БЕЗРОБІТТЯ 4 ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ 6 ЗАВДАННЯ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З РОБОТОДАВЦЯМИ 7 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 7. Оцінка ефективності роботи Служби зайнятості України
  ВСТУП 3 1. Теоретико-методологічні основи оцінювання ефективності діяльності служби зайнятості 4 2. Аналіз методичного забезпечення оцінювання ефективності діяльності центрів зайнятості 7 3. Резерви підвищення ефективності діяльності центрів зайнятості 10 ВИСНОВОК 13 Література 15

 8. Структура чисельності випускників, що проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості, протягом 2009 р
  Структура чисельності випускників, що проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості, протягом 2009 р 3 Список використаних джерел 16

 9. Проблеми зайнятості в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти дослідження проблем зайнятості 5 1.1. Сутність, форми та види зайнятості 5 1.2. Необхідність державного регулювання зайнятості 10 2. Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України 14 2.1. Аналіз економічної активності та зайнятості населення в Україні 14 2.2. Основні проблеми зайнятості населення в Україні 18 3. Проблеми та перспективи зайнятості населення і відтворення робочої сили в Україні 25 3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості 25 3.2. Аспекти концепції змішаного регулювання зайнятості населення 29 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 40-42 Мета роботи проаналізувати сучасний рівень зайнятості населення в Україні, обґрунтування його державного регулювання та визначення проблем та перспектив зайнятості населення України. Об’єкт роботи – проблеми зайнятості населення України. Предмет роботи – економічні відносини, що існують в сфері зайнятості та її державного регулювання.

 10. Діяльність служб соціального захисту населення із забезпечення зайнятості молоді
  Вступ 3 1. Організація соціального захисту населення 5 1.1. Організаційно-правові засади здійснення соціального захисту населення 5 1.2. Система органів соціального захисту населення 6 2. Державна політика у справах молоді 11 2.1. Засади і принципи державної молодіжної політики 11 2.2. Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики 13 2.3. Сучасний стан проведення державної молодіжної політики в Україні 16 Висновки 26 Список літератури 27

 11. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу зайнятості та відтворення робочої сили 5 1.1. Соціально-економічна суть і види зайнятості 5 1.2. Проблеми відтворення робочої сили 8 2. Аналіз сучасного стану зайнятості та відтворення робочої сили в Україні 11 3. Регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 17 3.1. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості 17 3.2. Основні суб’єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 25 Висновки 33 Список використаної літератури 35

 12. Державна політика зайнятості в Україні, та проблеми її реалізації
  Вступ 3 1. Загальна характеристика поняття зайнятості та її класифікація 4 2. Аналіз сучасного стану зайнятості в Україні 7 3. Державна політика зайнятості в Україні 13 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 13. Державна служба зайнятості як підсистема державного управління в Україні
  Вступ 3 1. Мета, завдання та структура державної служби зайнятості 4 2. Принципи діяльності, функції, обов'язки та права державної служби зайнятості. 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 14. Державне регулювання зайнятості в Україні - форми, методи, та особливості
  ПЛАН Вступ 3 1. Сутність та методи державного регулювання зайнятості населення 5 1.1. Зайнятість населення та необхідність її державного регулювання 5 1.2. Методи державного регулювання зайнятості населення 11 2. Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України 17 2.1. Аналіз стану та рівня зайнятості, безробіття населення 17 2.2. Дослідження основних проблем державного регулювання зайнятості населення в Україні 20 3. Основні напрямки удосконалення механізму державного регулювання зайнятості населення в Україні 25 3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості 25 3.2. Аспекти концепції змішаного регулювання зайнятості населення 30 Висновки 34 Список літератури 36 Мета і задачі роботи. Мета роботи проаналізувати сучасний рівень зайнятості населення в Україні, його державного регулювання та розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості. Об’єкт роботи – процеси державного регулювання зайнятості. Предмет роботи – економічні відносини, що існують в сфері зайнятості та її державного регулювання. Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, Кодекс законів про працю України, Державні програми й Укази Президента України з питань регулювання зайнятості населення. Основними методами дослідження, використаними в роботі, є: системний - для виявлення соціальної й економічної сторони у відносинах зайнятості; діалектичний метод пізнання – для встановлення причин та наслідків процесу соціалізації ринкової економіки; аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження внаслідок розчленування його на окремі складові частини; статистичні - для вивчення, порівняння й оцінки показників функціонування ринку праці; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формування висновків; графічний – для наочного зображення викладених положень. Інформаційну базу дослідження склали дані статистичних збірників і періодичних видань, а також статистичні матеріали з тематичних проблем дипломної роботи, що наведені в українській науковій літературі.

 15. Ви керівник підрозділу обласної служби зайнятості. в процесі виконання соціального дослідження економічно активного населення, яке виконано на замовлення Міністерства праці і соціальної політики України отримані такі данні:
  Ситуаційна задача 5 Вихідні дані: Ви керівник підрозділу обласної служби зайнятості. в процесі виконання соціального дослідження економічно активного населення, яке виконано на замовлення Міністерства праці і соціальної політики України отримані такі данні: Таблиця 1. Чисельність населення, тис.осіб. Коефіцієнт економічної активності за віковими групами,% 15-19 20- 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- 54 55-59 60-69 Регіон А 1093 13 25 65 95 98 98 96 80 70 66 Регіон Б 1471 39 55 85 92 95 96 95 74 56 38 1. Проаналізуйте залежність економічної активності населення двох регіонів від віку. 2. Зробіть відповідні висновки у вигляді аналітичної записки. 3. Чи повинна відрізнятися політика по відношенню до економічно активного населення у цих двох регіонах і яким чином?

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua