Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контроль і ревізія в галузях (ID:2005)
| Размер: 7 кб. | Объем: 3 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 28.08.2003 |
Содержание1.Планування контрольно–ревізійної роботи в геологічній галузі
2.Місце та роль держави в питанні усунення подвійного оподаткування при здійсненні імпортно-експортних операцій. Характеристика і аналіз сучасного стану нормативно-правової бази по усуненню подвійного оподаткування
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Контроль і ревізія
  1. Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках нематеріальних активів та фінансових інвестицій 3 Задача 3. 8 При проведенні перевірки виявлено, що працівник у представницьких цілях повечеряв з потенційним клієнтом у ресторані та надав авансовий звіт, додавши до нього виправдувальний документ — рахунок з ресторану. Розкрийте порядок відшкодування та оподаткування зазначених витрат. Задача 8. 13 Підприємство відмовляється оплати лікарняний працівнику, який відпрацював на підприємстві менше одного місяця. Чи правомірні дії керівництва і які можуть бути штрафні санкції передбачені чинним законодавством у разі відмови від оплати або за невчасну оплату лікарняного листа? В які терміни має виплачуватися допомога з тимчасової непрацездатності працівникам за вже поданими лікарняними листами? Задача 14 15 Працівники ДПІ на наступний день після граничного терміну подачі декларації з ПДВ прийшли на позапланову перевірку заявленої до відшкодування суми ПДВ. Чи мають у такому випадку працівники ДПІ право на проведення такої перевірки? Назвіть причини за якими можуть бути проведені позапланові перевірки. Задача 18 19 Підприємства не виконало нормативу працевлаштування інвалідів протягом 2006 року. Чи має право Фонд соціального захисту інвалідів стягнути адміністративно-господарські санкції 20.07.2008 р? Розкрийте яким чином необхідно було поступити в даному випадку підприємству. Як впливає працевлаштування інвалідів на оподаткування підприємства? Список використаної джерел 23

 2. Контроль і ревізія
  1. Порядок складання акта комплексної ревізії виробничо-фінансової діяльності підприємства. Суть податкового контролю. 3 2. Ревізія фінансових результатів діяльності підприємства 4 3. Ревізія розрахунків з дебіторами і кредиторами 6 4. Скласти заяву до прокурора про наслідки інвентаризації складу підприємства 7 Список використаної літератури 10

 3. Контроль і ревізія
  1. Напрями і методика перевірки грошових документів 3 2. Завдання, основні напрямки і джерела ревізії стану бухгалтерського обліку і звітності 11 Список використаної літератури 18

 4. К/р контроль і ревізія
  Вступ 3 1. Ревізійні комісії колективних підприємств 4 2. Завдання, джерела та нормативні акти контролю основних засобів 5 3. Перевірка розрахунків по соціальному страхуванню 8 4. Завдання, джерела і нормативні акти контролю розрахункових і кредитних операцій 12 5. Перевірка тотожності синтетичного та аналітичного обліку 13 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 5. Контроль і ревізія
  1. Організація контролю за виконанням рішень за матеріалами ревізії 3 2. Завдання, джерела інформації та порядок проведення ревізії обліку основних засобів. 9 3. Акт ревізії обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві залізниці. 15 Список використаної літератури. 17

 6. Ревізія і контроль
  1. Нормативні джерела інформації при проведенні ревізії кредитних операцій 3 2. Способи фінансового контролю 6 Література 12

 7. Контроль і ревізія
  1. Державний комітет з стандартизації, метрології та сертифікації України (Держстандарт) 3 2. Опишіть основні правопорушення в розрахунках з бюджетом щодо ПДВ 5 Завдання №3 8 Підприємство передало безкоштовно товар, звичайна ціна якого становить 25 тис. грн.., що не підпадає під звільнення від оподаткування і ні належить до групи товарів, перелічених у п.п. 5.1.18., 5.1.21., 5.2.3. ст. 5 Закону про ПДВ. Податкове зобов’язання з ПДВ не нараховане. Встановити, чи має місце порушення, в чому воно полягає, виконати правильні записи. Завдання №4 10 Під час перевірки розрахунків по відрядженнях ревізором встановлено таке: а) добові за 5-днів по 4,80 грн. за добу; б) оплата за проживання — 50,00 грн.; в) вартість проїзду поїздом — 16,00 грн. Відмітки у посвідченні про відрядження: вибув з м. Черкаси 01.02.200Х р. прибув у м. Київ 02.02.200Х р. Вибув з м. Києва 05.02.200Х р., прибув у м. Черка¬си 05.02.200Х р. До авансового звіту додано квитанції за проживання на суму 15,00 грн. за добу. Встановити, чи має місце порушення, в чому воно полягає, виконати пра¬вильні записи. Завдання №5 12 Підприємство зменшило податкове зобов'язання з ПДВ на суму 400 грн. за безнадійною дебіторською заборгованістю без підтверджувальних документів про визначення боржника банкрутом. Список використаної літератури. 16

 8. Контроль і ревізія 12
  1. Розкрити порядок проведення перевірок при банкрутстві підприємства 3 2. Розкрити особливості при контрольних перевірках на підприємствах будівельної галузі 9 Задача 5. 15 Чи оплачується лікарняний лист за травмою, отриманою внаслідок алкогольного сп'яніння якщо працівник працює за сумісництвом? Який документ може бути підставою для виплати допомоги з тимчасової непрацездатності працівникові за сумісництвом? Як вплине на облік той факт, що в результаті травми працівникові надана інвалідність? Задача 7. 17 Працівник захворів під час основної щорічної відпустки. Чи оплачується наданий лікарняний лист? Працівник захворів у період за два тижні до звільнення за власним бажанням. Чи оплачується поданий працівником після звільнення лікарняний лист? Як розраховується середня заробітна плата для оплати лікарняного листа, якщо на розрахунковий період припадає щорічна відпустка? Задача 12. 19 На адрес підприємства прийшов лист, підписаний керівником ДПІ, у якому від підприємства вимагають надати копії всіх документів по фінансово-господарській діяльності за останні три роки для проведення перевірки безпосередньо в приміщенні ДПІ. У листі також зазначено, що підприємство може «користуватися документами тільки в присутності співробітників ДПІ, які будуть проводити перевірку». Чи правомірні вимоги ДПІ? Задача 18 24 Підприємства не виконало нормативу працевлаштування інвалідів протягом 2006 року. Чи має право Фонд соціального захисту інвалідів стягнути адміністративно-господарські санкції 20.07.2008 р? Розкрийте яким чином необхідно було поступити в даному випадку підприємству. Як впливає працевлаштування інвалідів на оподаткування підприємства? Список використаної джерел 28

 9. Контроль і ревізія
  Завдання №17 3 За допомогою інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на за¬водських складах № 2 і 5 встановлено факт псування матеріалів під час збері¬гання на загальну суму 5675 грн., у тому числі у завідувача складу №2 В.І. Кова¬ленко - 3820 грн., завідувача складу №5 С.А. Рогожина - 1855 грн. Матеріально відповідальні особи відмовились відшкодувати вартість заподіяного збитку від псування матеріалів, після чого адміністрація об'єднання подала на них цив¬ільний позов. У результаті розгляду цивільного позову районний народний суд відмовив його задовольнити через відсутність необхідних умов для забезпечення зберігання товарно-матеріальних цінностей. На підставі рішення суду бухгалтерія списала суму псування матеріалів за рахунок об'єднання. Збитки в бухгалтерському обліку відображені в складі матеріальних витрат. Визначити характер порушення і сформулювати запис до відповідного розділу акту ревізії. Завдання №18 6 На балансі підприємства на 01.01.01 р. наявні такі транспортні засоби: 1) трактор колісний — 1 шт. (об'єм циліндра - 7500 см3); 2) легкові автомобілі - 3 шт. (об'єм циліндра - 1400, 1900, 2600 см3); 3) вантажний автомобіль - 1 шт. (об'єм циліндра - 8500см3); 4) автобуси - 2 шт. (об'єм циліндра - 6000, 7000 см3); 5) яхта - 1 шт. (довжина корпусу - 10м); 6) човен моторний - 1 шт. ( довжина корпусу 6 м). Визначити податок з власника транспортних засобів. Розрахувати штрафні санкції за зниження суми податку в розмірі 1/3 нарахованої суми. Річна обліко¬ва ставка НБУ - 81 %. Строк несплати - 16 днів. Вказати строк сплати податку і подання розрахунку. Завдання №20 9 За звітний період (місяць) на підприємстві були зроблені виплати робітникам: основна і допоміжна заробітна плата - 18 тис. грн.; матеріальна допомога - 5 тис. грн.; премії та інші винагороди - 12 тис. грн.; за відрядним договором - 15 тис. грн. Визначити збір в фонди Пенсійний, соціального страхування, зайнятості. Розрахувати штрафні санкції за зниження суми податку в розмірі 1/2 нарахова¬ної суми. Строк несплати - 19 днів. Вказати строк сплати податку і подання розрахунку. Річна облікова ставка НБУ - 80 %. Список використаної літератури. 12

 10. Контроль і ревізія 6
  1. Результати інвентаризації і визначення матеріального збитку 3 2. Ревізія розрахунків з покупцями і замовниками 9 3. Акт ревізії доходних надходжень на підприємстві залізниці 15 Список використаної літератури. 17

 11. Контроль і ревізія
  1. Розкрити порядок проведення перевірок відділом охорони праці 3 2. Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках податкової звітності 10 3. Задачі 19 2. При проведенні перевірки виявлено, що працівник був працевлаштований за переводом з іншої організації і виявив бажання отримати відпустку, не використану за попереднім місцем роботи. Розкрийте порядок дій в зазначеній ситуації, порядок оподаткування, терміни сплати податків, тощо. 7. Працівник захворів під час основної щорічної відпустки. Чи оплачується наданий лікарняний лист? Працівник захворів у період за два тижні до звільнення за власним бажанням. Чи оплачується поданий працівником після звільнення лікарняний лист? Як розраховується середня заробітна плата для оплати лікарняного листа, якщо на розрахунковий період припадає щорічна відпустка? 13. На ТОВ «ABC Бух» прийшли з перевіркою працівники органів КРУ. Чи мають вони право проводити перевірку, якщо підприємство не являється бюджетною установою? І якщо так, то я в яких випадках. Розкрийте порядок документального оформлення. 16. Керівництво СПД не згодне з деякими фактами, викладеними в акті перевірки, щодо неправильного нарахування податкових зобов'язань. Як у такому випадку йому слід вчинити? Як необхідно вчинити при незгоді з податковим рішенням-повідомленням? Список використаної літератури 24

 12. Контроль і ревізія 7
  1. Розкрити порядок проведення перевірок відділом охорони праці 3 2. Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках податкової звітності 9 Задача 2. 15 При проведенні перевірки виявлено, що працівник був працевлаштований за переводом з іншої організації і виявив бажання тримати відпустку , не використану за попереднім місцем роботи. Розкрийте порядок дій в зазначеній ситуації, порядок оподаткування , терміни сплати податків, тощо. Задача 7. 20 Працівник захворів під час основної щорічної відпустки. Чи оплачується наданий лікарняний лист? Працівник захворів у період за два тижні до звільнення за власним бажанням. Чи оплачується поданий працівником після звільнення лікарняний лист? Як розраховується середня заробітна плата для оплати лікарняного листа, якщо на розрахунковий період припадає щорічна відпустка? Задача 13. 22 На ТОВ «АВС Бух» прийшли з перевіркою працівники органів КРУ. Чи мають вони право проводити перевірку, якщо підприємство не являється бюджетною установою? І якщо так, то я в яких випадках. Розкрийте порядок документального оформлення. Задача 16 25 Керівництво СПД не згодне з деякими фактами, викладеними в акті перевірки, щодо неправильного нарахування податкових зобов’язань. Як у такому випадку йому слід вчинити? Як необхідно вчинити при незгоді з податковим рішенням-повідомленням? Список використаної джерел 29

 13. Контроль і ревізія 13
  1. Розкрити порядок проведення перевірок фондом захисту прав інвалідів 3 2. Розкрити особливості при контрольних перевірках на підприємствах роздрібної торгівлі 8 Задача 6. 13 Працівник втратив працездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві, що стався не з вини працівника. Як оплачується цей лікарняний лист? Як вплине на облік той факт, що в результаті травми працівникові надана інвалідність? Розкрийте порядок обліку в тому випадку, коли винним визнано працівника. Задача 9. 16 Яким з нормативних актів регулюється оподаткування доходів фізичної особи - нерезидента, отриманих на території України? Як вони оподатковуються в випадках коли є дозвіл на роботу, та в випадках його відсутності. Задача 13 21 На ТОВ «АВС Бух» прийшли з перевіркою працівники органів КРУ. Чи мають вони право проводити перевірку, якщо підприємство не являється бюджетною установою? І якщо так, то я в яких випадках. Розкрийте порядок документального оформлення. Задача 16 24 Керівництво СПД не згодне з деякими фактами, викладеними в акті перевірки, щодо неправильного нарахування податкових зобов'язань. Як у такому випадку йому слід вчинити? Як необхідно вчинити при незгоді з податковим рішенням-повідомленням? Список використаної джерел 26

 14. Контроль і ревізія
  1. Вибірковий контроль якості первинних документів законності і доцільності господарських операцій 3 2. Особливості ревізії операцій з нематеріальними активами 8 3. Акт ревізії обліку вантажно-розвантажувальних робіт 13 Список використаної літератури. 15

 15. Контроль і ревізія
  1. Розкрити порядок проведення перевірок податковою міліцією 3 2. Розкрити послідовність, джерела та типові порушення при контрольних перевірках використання запасів 8 Задача 4. 13 Підприємство надало допомогу на поховання співробітникові, у якого помер найближчий родич. Податкова інспекція при перевірці донарахувала ПДФО на суму виплаченої допомоги. Чи правочинні її дії? Задача 10. 14 Підприємство відмовляється оплати лікарняний працівнику, який відпрацював на підприємстві менше одного місяця. Чи правомірні дії керівництва і які можуть бути штрафні санкції передбачені чинним законодавством у разі відмови від оплати або за невчасну оплату лікарняного листа? В які терміни має виплачуватися допомога з тимчасової непрацездатності працівникам за вже поданими лікарняними листами? Задача 13 16 Які документи повинні пред’явити перевіряючий державної податкової інспекції (ДПІ) керівнику підприємства, що перевіряється, до початку проведення планової перевірки для одержання доступу до документації підприємства? За скільки днів до початку проведення планової перевірки господарської діяльності контролюючі органи, повідомляють суб’єкта підприємницької діяльності (СПД) про дату її початку і яким чином? Який максимальний термін установлений для здійснення однієї позапланової перевірки господарської діяльності СПД одним контролюючим органом? Задача 18 18 Під час здійснення перевірки працівники органу у справах захисту прав споживачів виявили факт оптової торгівлі спиртом етиловим без ліцензії. Хто має право приймати рішення про застосування фінансових санкцій? Чи мають право взагалі органи у справах захисту прав споживачів проводити позапланові перевірки СПД? Список використаної джерел 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua