Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної ради з прав людини (ID:20063)
| Размер: 266 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4
2. Організація діяльності уповноваженого 10
3. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної ради з прав людини 13
Висновок 18
Список використаної літератури 19
Литература1. Конституція України / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2007. — 64с. 2. Закон України «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»: За станом на 20 березня 2002 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2002. — 15с. 3. Закон України "Про державну службу". — Суми : Видавець Соколик Б.В., 2007. — 24с. 4. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право. — К., 2001. — 304с. 5. Бодрова І. І., Болдирєв С. В., Величко В. О., Кулакова А. І., Любченко П. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні. — Х., 2005. — 255с. 6. Бориславська О.М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад. — Л., 2005. — 207с. 7. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. — К., 2003. — 671с 8. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні. — К., 2003. — 460с. 9. Рубцов В.П., Фіалко С.В. Державне будівництво і місцеве самоврядування. — К., 2005. — 256с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
  1. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 3 2. Повноваження та функції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 7 3. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 11 4. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 15 Список використаної літератури 18

 2. Організація діяльності комітетів Верховної Ради
  Зміст Вступ 3 1. Діяльність комітетів Верховної Ради 4 2. Правовий статус комітетів Верховної ради 10 3. Проблеми удосконалення правового статусу парламентських комітетів 14 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 3. Гарантії прав и свобод за Європейською конвенцією прав и основних свобод людини 1950 року
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Категорія „права і свободи” в системі міжнародного гуманітарного права 6 РОЗДІЛ 2. Основні положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 14 РОЗДІЛ 3. Повноваження європейського суду з прав людини 21 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 29

 4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Гарантій прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці 6 1.1. Становлення та розвиток ідеї гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовій думці України 6 1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина 11 2. Основні права людини і громадянина 14 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 19 4. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 27 4.1. Політичні гарантії 28 4.2. Економічні гарантії 30 4.3. Соціальні гарантії 33 4.4. Юридичні гарантії 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Мета і задачі курсової роботи полягають у комплексному дослідженні гарантій прав і свобод людини та громадянина. Основні задачі, які ставляться при написанні цієї курсової роботи: 1) визначення поняття та змісту гарантій прав і свобод людини та гро-мадянина; 2) конкретизація ролі та місця держави, права, суспільства і самої лю-дини, щодо гарантування прав і свобод людини та громадянина; 3) визначення сутності теоретичних засад гарантій прав і свобод люди-ни та громадянина. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які склалися в процесі становлення та розвитку прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій як соціально-правового явища. Предметом дослідження є комплекс національних правових норм та організаційно-правових форм гарантування прав і свобод людини та громадя-нина.

 5. Проаналізуйте дві наукові статті у фахових виданнях щодо діяльності Верховної Ради України у сфері міжнародного економічного співробітництва
  1.Проаналізуйте дві наукові статті у фахових виданнях щодо діяльності Верховної Ради України у сфері міжнародного економічного співробітництва 3 2. Виділіть основні напрямки та обґрунтуйте необхідність гармонізації транспортного законодавства України, як учасниці міжнародних транспортних коридорів 7 3.Наведіть приклади двосторонніх та багатосторонніх договорів України, які є джерелами міжнародного економічного права 11 4.Проаналізуйте юридичний зв'язок принципу суверенної рівності та принципу свободи вибору форми організації зовнішньоекономічної діяльності в міжнародного економічному праві 12 5. У загальному значенні під державним імунітетом розуміють право держави, її органів не підкорятися владним вимогам інших держав, їх органам, а також самим не висувати відповідні вимоги (par in parem non habet imperium – рівний над рівним не владний). 14 Як держава може використовувати інститут імунітету у міжнародних економічних відносинах? 14 Чи вправі держава посилатися на свій імунітет при цивільно-правових відносинах з іншими суб’єктами міжнародних економічних відносин? 14 Література 21 Додатки 22

 6. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. 3 2. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом. 10 Список літератури 15

 7. Фракційна структура Верховної Ради
  ВСТУП 3 1. Фракційна структура Верховної Ради України: етапи становлення та перспективи розвитку 4 2. Існуюча фракційна структура Верховної Ради 6 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 8. Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) в межах Верховної Ради та Конституційного суду
  Вступ 3 1. Реферування та інформаційно-аналітична діяльність 5 1.1. Науково-аналітичне управління Верховної Ради України 7 1.2. Джерельна база інформаційно - аналітичної діяльності ВРУ 12 2. Інформаційно-аналітична діяльність Конституційного суду України 20 2.1. Організація діяльності КСУ 20 2.2. Джерела ІАД Конституційного Суду України 23 Висновок 32 Література 35

 9. Гарантії здійснення конституційних прав і свобод
  Вступ 3 1. Сутність гарантій прав і свобод людини та громадянина 4 2. Основні права і свободи людини і громадянина 5 3. Відтворення гарантій прав і свобод 13 Висновки 19 Список використаної літератури 20

 10. Гарантії прав на охорону праці. Охорона праці неповнолітніх
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці 3 2. Охорона праці неповнолітніх 8 Список літератури 9

 11. Теорія прав людини
  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31

 12. Проблема обмеження прав людини
  ВСТУП 3 1. Характеристика правових меж захисту прав людини 4 2. Особливості обмеження гарантованих прав людини 6 3. Передумови обмеження прав людини 11 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

 13. Проблема обмеження прав людини
  Вступ 3 1. Поняття та зміст прав людини 5 2. Взаємозв’язок прав людини і громадянина 10 3. Обов’язок як обмеження прав людини 18 4. Проблема мети обмеження прав людини 19 5. Сучасні підходи до проблеми меж обмежень прав і свобод людини в умовах особливих правових режимів 23 Висновок 27 Список використаної літератури 30

 14. Гарантії адвокатської діяльності - їх застосування на практиці
  Вступ 3 1. Поняття, основні засади та гарантії адвокатської діяльності 4 2. Гарантії адвокатської діяльності та їх застосування на практиці в Україні 9 3. Гарантії адвокатської діяльності та їх застосування на практиці в міжнародному досвіді 20 Висновки 23 Список джерел 24

 15. Стан прав людини в сучасній Україні
  Вступ 3 1. Права та свободи людини в сучасній Україні 3 1.1. Класифікація прав людини 3 1.2. Гарантії забезпечення прав людини 6 2. Забезпечення прав людини – основа діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 11 3. Дотримання та захист прав громадян України за кордоном 21 Висновки 24 Література 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua