Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: БЖД контрольна (ID:20201)
| Размер: 24 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 27.04.2010 |
СодержаниеЗавдання 1 3
Визначити активність радіонуклідів за терміни, наведені в табл. 1.
Побудувати графік спаду активності за часом. Визначити термін, протягом якого викинутий радіонуклід впливав (впливає) на радіаційну, обстановку, що склалась п Україні після аварії четвертого блоку ЧАЕС.
Для розв'язання прикладу скористатись вихідними даними, наведеними в табл. 1, та розрахунковою формулою (1)
(1)
де Аt — активність ізотопу радіонукліду на заданий час t, Кі або Бк; Аo, — початкова активність, Кі або Бк; Т1/2 — період напіврозпаду ізотопу радіонукліду: t — час, на який визначається А.
Значення Т1/2 і t повинні мати однакову одиницю виміру.
Визначати термін, протягом якого викинутий радіонуклід впли¬ває (або буде впливати), слід з урахуванням того, що уже через п'ять періодів напіврозпаду активність радіонукліду зменшується в 32 рази (2*рази) і становить понад 0,03 від його початкової активності. Вважається, що радіонуклід активністю 0,03 А0 практично не впливає на дозу зовнішнього опромінення.
варіант 8
Завдання 2 4
Розрахувати потужність дози і дозу від зовнішнього опромі¬нення. які може отримати населення, що проживає па забрудненій території, сумішшю короткоіснуючих у-активних радіонуклідів, викинутих з аварійного реактора ЧАЕС.
Орієнтовно вважається, що основна кількість радіонуклідів аварійного викиду практично впливатиме понад 10 років. Після цього доза зовнішнього опромінення буде в основному визначатися найбільш довгоіснуючим у-активним радіонуклідом з відносно високою енергією у-випромінювапня (0,7 МєВ) — цезієм-137 з Т12 30 років.
30 квітня 1986 р. після катастрофи на ЧАЕС було зареєстровано такі рівні радіації: у м. Києві, проспект Науки — 2,2 мР/год, на відстані 5 — 10 км від реактора — 1000 мР/год, на межі 30-кілометрової зони — 15 мР/год.
Потрібно визначити потужності дози та поглинуті дози зовнішнього у-випромінювання залежно від тривалості перебування людей на забрудненій території за таким режимом: 8 год на відкритій місцевості і 15 год у приміщенні з коефіцієнтом ослаблення (захисту) К =10.
Тривалість проживання людей вибирається за варіантами з табл. 1. (у даному прикладі тривалість проживання взято 1,8 року, варіант 8).

Завдання З 7
Для захисту населення України від внутрішнього забруднення радіонуклідами Сs-137 і Sr-90 після аварії на ЧАЕС МОЗ були встановлені спочатку тимчасові допустимі рівні по Сs -137, -134, а у 1997 р.—допустимі рівні вмісту Сs -137 і Sr -90 у харчових продуктах та питній воді (ДР-97) [2].
Використовуючи дані ДР-97 і взявши харчові цродуктн свого добового раціону (хліб, молоко тощо) та їх масу, визначити добову і річну ефективну дозу опромінення людини, що вживає продукти місцевого виробництва, забруднення яких не перевищує ДР-97.
Зробити висновки на підставі проведених розрахунків, викласти загальні рекомендації щодо захисту людей від внутрішнього опромінення.
Розрахунки провести за формулою
Не = Вд х А х М(V), (4)
де Не - еквівалента доза внутрішнього опроміненпя, Зв;
Вд — дозовий коефіцієнт внутрішнього опромінення, Зв/Бк(для Сs -137Вд=1,4 х 10-8, Зв/Бк, для Sr -90 Вд=3,5 х 10-8 Зв/Бк);
А—активність забрудненого продукту, Бк/кг, Бк/л;
М(V) — маса чи об'єм вживаного продукту за добу, кг/добу, л/добу.

ЛІТЕРАТУРА 9
Литература1. Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубпна. — М.: Просве- щение, 1991. 2. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сз, 008г у продуктах харчування та питній воді (ДР-97). — К.: МОЗ України, 1997. 3. Норми радіаційної безпеки України (1ІРБУ-97). — К.: МОЗ України, 1997. 4. Яцюк М.М., Прокопенко О.І., Пелих В.М. Цивільна оборона на підприємствах харчової промисловості: Конспект лекцій. — К.: УДУХТ, 1998. 5. Яцюк ММ. Навчально-методичпі матеріали з питань радіаційної безпеки на підприємствах харчової промисловості. — К.: КТІХП, 1993.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна з БЖД
  1. Аналізатори, їх загальна схема будови та характеристика відділів. Роль зовнішніх та внутрішніх аналізаторів в утворенні захисно – пристосувальних реакцій людини 2. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності

 2. Контрольна з БЖД
  ВСТУП 2 1. Проблема створення безпечних умов праці та шляхи її вирішення. 2 2. Проблеми виробничого травматизму та профзахворювань. 4 Висновок 6 Література 8

 3. Контрольна з БЖД
  1. Системно-структурний підхід та системний аналіз – методологічні основи безпеки життєдіяльності 3 2. Управління ризиком 4 3. Ноосфера 5 4. Атрибути людини 6 5. Природні іонізуючі випромінювання. Штучні джерела іонізуючих випромінювань 7 6. Хімічні фактори небезпеки 8 7. Гідросферні стихійні лиха 10 8. Тероризм 11 9. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст 12 10. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 13 Література 15

 4. Контрольна з БЖД
  1. Протипилова тканинна маска 2. Респіратори 3. Фільтрувальний протигаз 4. Як правильно визначити розмір протигаза чи респіратора Література

 5. Контрольна з БЖД
  1. Природно – соціальні небезпеки 2. Вірусні інфекції 2.1. Грип 2.2 Хвороба Боткіна або вірусний гепатит 2.3. Туберкульоз 3. Харчові захворювання 4. Захворювання, які передаються статевим шляхом 5. Онкологічні захворювання 6. СНІД — синдром набутого імунодефіциту Література

 6. Контрольна з БЖД
  1. Загальна оцінка та характеристика небезпек 2. Концепція прийнятного (допустимого) ризику 3. Управління ризиком Література

 7. Контрольна з БЖД
  1. Діяльність людини 3 2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 7 Список використаної літератури 12

 8. Контрольна з БЖД
  1. Основна умова існування людини 3 2. Максимальне споживання повітря 6 Використана література: 11

 9. Контрольна БЖД
  1. Слуховий аналізатор людини 3 2. Від чого залежить працездатність людини ? 6 Список використаної літератури 9

 10. Контрольна з БЖД
  1. Глобальні екологічні проблеми 3 2. Виживання людини в екстремальних умовах 9 3. Класифікація та причини виникнення аварійних ситуацій на судні 13 Список використаної літератури 15

 11. Контрольна БЖД
  1. Основні умови та проблеми безпеки життєдіяльності людини 3 2. Небезпечні фактори побутового середовища та вплив їх на людину 6 3. Організація захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації 11 Список використаної літератури 15

 12. Контрольна БЖД
  1. Державна і галузева звітність підприємств і установ за станом умов праці і станом безпеки на підприємствах. 2. Основні параметри, що характеризують вибухонебезпечність середовища на підприємствах даної галузі. 3. Задача 4. Визначити кратність повітрообміну загальнообмінної вентиляції в приміщенні розміром А-В-Н, в якому виділяється діоксид вуглецю з інтенсивністю М кг/год. Його вміст в атмосферному повітрі дорівнює X % за об'ємом. Коефіцієнт рівномірності розподілення вентиляційного повітря по цеху k. Вихідні дані: Номер варіанта задачі 4.1 AxBxH, м 46х10х8 М, кг/год 1,4 Х, % 0,07 K 0,9 15. У виробничому приміщені завдовжки А і завширшки В з нормальним середовищем за запиленістю виконуються роботи, що потребують розрізнення предметів розміром 0,8...1,0 мм на світлому фоні. Контраст об'єкта розрізнення з фоном малий. Приміщення освітлюється п світильниками розсіюваного світла з лампами розжарювання потужністю Р. Висота підвісу світильників над рівнем підлоги приміщення h. Висота робочої поверхні hn. Коефіцієнти відбиття: стелі 50%, стін 30% і робочої поверхні 10%. Визначте за методом питомої потужності, чи забезпечена нормована освітленість на робочих місцях за загального освітлення приміщення. Вихідні дані: Номер варіанта задачі 15.4 АхВ, м 36х9 P, Вт 140 N 30 hc, м 3,2 ρс, % 50 ρст, % 30 ρм, % 10 Використана література

 13. Контрольна з БЖД
  ВСТУП 2 ЧИННИКИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИРОБНИЧИЙ МІКРОКЛІМАТ 2 ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ТА УМОВИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 5 ВИСНОВОК 7 ЛІТЕРАТУРА 8

 14. Контрольна робота з БЖД та ЦО
  1. Психологічна надійність людини як природна система захисту 3 2. Захист населення від побутових надзвичайних ситуацій 8 Список використаної літератури 12

 15. Контрольна робота БЖД
  Вступ 3 Економічні ризики 4 1. Ризики у господарській діяльності суб'єктів господарювання 4 2. Умови виникнення економічних ризиків 6 3. Взаємозв’язок господарського ризику з іншими видами ризиків 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua