Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Банкрутство підприємства та його правове забезпечення (ID:20238)
| Размер: 348 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 28.04.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність поняття банкрутства. Законодавча база. 4
2. Сторони в справі про банкрутство 8
3. Стадії провадження справи про банкрутство 15
Висновок 20
Список використаної літератури 21
Додаток 22
Литература1. Господарський кодекс України; Господарський процесуальний кодекс України: із змінами та допов. станом на 18 серпня 2008 р. / Міністерство юстиції України. — Офіц. вид. — К. : Ін Юре, 2008. — 320с. 2. Бурбело О. А., Карпенко В. Ю., Чуніхіна Л. М. Правові проблеми здійснення процедур банкрутства підприємств: монографія / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка. — Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2008. — 194с. 3. Бурлуцький С.В., Бурлуцька С.В. Банкрутство та санація: мікроекономічний аспект: навчальний посібник для студ. екон. спец. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 124c 4. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб.. — 2-ге вид., змінене та доп. — К. : Правова єдність, 2009. — 766с. 5. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. — К, 2007. — 176с. 6. Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 208с. 7. Кравчук С.Й. Господарське право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2009. — 294с. 8. Сміян Л. С., Грек Б. М., Костенко О. М., Нікітін Ю. В., Кононенко Л. М., Нікітін Д. Ю. Правове регулювання банкрутства: підручник / Національна академія управління; Академія муніципального управління / Л.С. Сміян (відп.ред.). — К. : КНТ, 2009. — 461с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правове забезпечення управлінської діяльності менеджера (практична на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 5 1.1. Менеджер як запорука ефективного розвитку організації 5 1.2. Мистецтво управлінської діяльності 10 1.3. Правове забезпечення управлінської діяльності 21 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА НА ВАТ «Назва» 26 2.1. Оцінка особистих характеристик менеджера на ВАТ „Назва” 26 2.2. Аналіз правового забезпечення управлінської діяльності менеджера на ВАТ „Назва” 29 2.3. Пропозиції щодо розробки ефективної моделі менеджера на ВАТ „Назва” 34 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42 ДОДАТКИ 44

 2. Суть, особливості та шляхи забезпечення ефективної цінової стратегії підприємства підприємства готельного господарства (готель "__") в умовах його реформування
  Вступ 3 1. Стратегії ціноутворення в умовах готельного господарства 6 1.1. Маркетингова філософія бізнесу як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств 6 1.2. Цінова політика та цінові стратегії виробника готельних послуг 13 1.3. Механізми ціноутворення на підприємствах Укоопспілки 24 2. Аналіз цінової політики готелю "__" 34 2.1. Загальні відомості про підприємство 34 2.2. Аналіз фінансового стану 41 2.3. Цілі цінової політики підприємства 50 3. Напрямки розробки та вдосконалення цінової стратегії підприємств Укркоопспілки 56 3.1. Інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємств 56 3.2. Вдосконалення стратегічних засобів конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації 69 3.3. Напрями вдосконалення цінової політики готелю "__" 78 4. Охорона праці 89 4.1. Юридично-правові аспекти 89 4.2. Санітарно-гігієнічні вимоги 93 4.3. Електробезпека 96 4.4. Пожежна безпека 99 Висновки 107 Література 111 Додаток. Фінансова звітність готелю «Кооператор» за 2006 р. 115

 3. Правове забезпечення професійної діяльності
  Правове забезпечення професійної діяльності Література

 4. Правове забезпечення соціальної роботи
  Вступ 3 1. Соціальна робота і соціальний захист 4 2. Правове забезпечення соціальної роботи 7 3. Державні гарантії та соціальне забезпечення 10 4. Державні стандарти і контроль за здійсненням соціальної роботи 14 Висновок 18 Список використаних джерел 19

 5. Правове забезпечення ринку праці
  Вступ 1 Основна частина 1 Висновки 4 Перелік використаної літератури 5

 6. Правове забезпечення управління персоналом
  Вступ 3 1. Аналіз правового забезпечення управління персоналом в Україні 5 1.1. Завдання Кодексу законів про працю України 5 1.2. Законодавство про працю 11 1.3. Нормативно-правова база менеджменті песоналу 15 1.4. Правове забезпечення управлінням персоналм 22 2. Правове регулювання управління персоналом на підприємствах різної форми власності 24 2.1. Організаційно-правові питання комплектування управлінського персоналу акціонерного товариства 24 2.2. Управління персоналом державної служби в Україні 27 2.3. Правова засади роботи з персоналом в органах ДПА України 29 2.4. Система правових та організаційних методів формування і підвищення ефективності функціонування персоналу митних органів України 30 Висновки 34 Література 38

 7. Правове забезпечення туристичної діяльності
  Вступ 2 1. Загальні визначення 3 2. Ліцензування та сертифікація 3 3. Туристичні договори 5 4. Права та обов”язки за Законом 7 Висновки 10 Література 12

 8. Правове забезпечення трудової дисципліни
  Вступ 3 1. Поняття трудової дисципліни 4 2. Методи забезпечення трудової дисципліни: поняття, види та сучасні підходи 5 3. Внутрішній трудовий розпорядок, як основа трудової дисципліни 9 4. Заохочення та дисциплінарна відповідальність, як засіб забезпечення трудової дисципліни 11 Висновки 24 Задача 1 26 При укладенні колективного договору профком РСУ-5 наполягав, щоб він містив зобов'язання власника щодо удосконалення форм оплати праці, поліпшення житлових умов працівників і недопущення звільнення за прогул без попередньої згоди профкому лише членів профспілки. Адміністрація РСУ-5 не погодилась із думкою профкому. А як вирішені ці питання в законодавстві про працю? Задача 2 27 Виконайте пошукові дії і обґрунтуйте відповіді на такі запитання, посилаючись на необхідні норми права: 1. Чи вправі власник чи уповноважений ним орган застосовувати заходи заохочення працівника, який має дисциплінарні стягнення? 2. Які заохочення можуть застосовуватися до працівників? 3. Чи можливе поєднання дисциплінарного і громадського стягнення? 4. У чому правова відмінність дисциплінарної відповідальності від дисциплінарного стягнення? 5. У чому правова сутність підвищеної матеріальної відповідальності працівника? Список джерел 35

 9. Правове забезпечення соціального розвитку села
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика правового забезпечення соціального розвитку села 5 1.1. Виникнення і розвиток законодавства про соціальний розвиток села 5 1.2. Поняття та принципи соціального розвитку села 13 Розділ 2.Особливості правового режиму об’єктів соціальної сфери села 17 2.1. Правове регулювання відносин, що виникають у процесі житлового будівництва в сільських населених пунктах 17 2.2. Організаційно-правове забезпечення будівництва та ремонту шляхів із твердим покриттям у сільській місцевості 20 2.3. Організаційно-правове забезпечення медичного та фізкультурно-спортивного обслуговування жителів сільських населених пунктів 22 Висновки 26 Використана література: 28

 10. Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні
  1. Правове забезпечення інвестиційної діяльності в Україні 3 Список літератури 9

 11. Електронна комерція Правове забезпечення електронної торгівлі
  Вступ 3 Правове забезпечення електронної торгівлі 4 Модель поведінки покупця. 9 Висновки 17 Література 19

 12. Банкрутство і ліквідація підприємства
  1. Загальна характеристика банкрутства підприємства як економічного явища. 3 2. Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств. 8 Задача 13 Вітчизняна виробнича фірма вирішує питання щодо доцільності придбання ліцензії на право використання конструкції і технології виготовлення нового виробу замість його випуску на основі власних технологічних розробок. Прогнозований річний обсяг виробництва продукції — 2000 одиниць. Очікувана собівартість одиниці власного виробу має становити 1300 грн., а виробу, виготовленого на основі ліцензії, — на 30% менше. Нормативна рентабельність продукції, що включається у її продажну ціну, дорівнює 20%. Визначити граничну (економічно виправдану) ціну ліцензії за умови, що вона не може перевищувати 75% річного валового прибутку, одержуваного від продукування виробів на основі дозвільної ліцензії. Список літератури. 14

 13. Оподаткування та банкрутство підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні підходи до визначення кризи та особливості її впливу на економіку вітчизняних підприємств 6 1.1. Передумови антикризового управління підприємством 6 1.2. Надмірне податкове навантаження як чинник кризової ситуації на підприємстві 10 1.3. Особливості кризових явищ радіотехнічних підприємств 16 2. Аналіз ефективності діяльності ВАТ “Назва підприємства” 19 2.1. Загальні відомості про підприємство 19 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ “Назва підприємства” 24 3. Розробка заходів з антикризового управління підприємством 32 3.1. Проектування антикризових систем для радіотехнічних підприємств 32 3.2. Напрямки антикризового менеджменту ВАТ “Назва підприємства 36 Висновки 39 Література 42 Додаток 1. Баланс ВАТ “Назва підприємства” 44 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 47 Метою дослідження є узагальнення щляхів наукового та практичного розв'язання проблеми формування антикризових систем управління для промислових підприємств.

 14. Правове забезпечення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування
  1. Правовий зміст економічної автономії місцевого самоврядування 3 2. Об'єкти та форми реалізації комунальної власності; органи управління комунальною власністю та їх правосуб'єктність 9 3. Правове регулювання і структура фінансів місцевого самоврядування 14 4. Основні функції місцевого бюджету; контроль за виконанням місцевого бюджету 17 Загальні висновки 23 Література 24 Питання для самоконтролю 25 В чому полягає фінансова автономія місцевого самоврядування? Межі фінансової автономії місцевих бюджетів за Бюджетнм кодексом України В чому полягають принципи організації місцевих фінансів? Поняття "комунальна власність" в об’єктивному та суб'єктивному значеннях Поняття «концесія комунального майна» Місцеві фінанси як економічна категорія Функції місцевих фінансів Роль частки місцевих бюджетів у перерозподілі валового внутрішнього продукту та у зведеному бюджеті

 15. Банкрутство підприємства: причини та наслідки
  Вступ 3 1. Причини банкрутства українських підприємств 5 1.1. Економічна сутність кризи розвитку підприємства 5 1.2. Фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства 13 1.3. Теоретичні основи управління банкрутством в Україні 15 2. Теорія та методологія діагностики наслідків виникнення ситуації банкрутства 22 2.1. Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства та його активів 22 2.2. Вихідні передумови дослідження зобов'язань неплатоспроможного підприємства 26 Висновки 35 Література 38

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua