Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічне прогнозування (ID:2027)
| Размер: 140 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 03.06.2004 |
Содержание1. Класифікація прогнозів. Метод "Дельфи" 3
2. Прогнозування інвестицій 6
Література 16

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Економічне прогнозування
  1. Класифікація методів економічного прогнозування 3 2. Класифікація евристичних методів 7 3. Концепція "мозкової атаки" 10 4. Прогнозування хазяйського ризику 12 5. Задачі 14 1. Скласти прогноз продажу картоплі у магазині на 8-й день його роботи. За попередні сім днів обсяг продажу картоплі склав (у тоннах): 1-й - 2,4; 2-й - 2,6; 3-й 2,0; 4-й - 2,1; 5-й - 2,3; 6-й 2,9; 7-й - 2,2. 3. Скласти прогноз продажу яблук у магазині на 10-й день його роботи За попередні 9 днів обсяг продажу яблук склав (тоннах): 1-й - 1,5; 2-й - 1,8; 3-й - 1; 4-й - 1,4; 5-й - 1,3; 6-й - 1,9; 7-й - 1,7; 8-й - 1,1; 9-й - 1,2. 7. Визначити прогноз попиту на товар "В" при коефієнту еластичності попиту від ціни 1,21. Число покупців у регіоні складає 400 тис. чол. Рівень продажу товару складає 5 кг на людину. Ціну буде збільшено на 4%. 15. Скласти прогноз попиту на дитячі велосипеди на 2001 р, використовуючи метод екстраполяції динамічного ряду. Відомі дані про продаж населенню товару за останні 5 років. 1995р - 150; 1996р - 160; 1997р - 170; 1998р - 180; 1999р - 190. Література 19

 2. Економічне прогнозування контрольна робота
  ВАРІАНТ N4. 3 Завдання 1. 3 Скласти прогноз продажу холодильників у регіоні, де проживає 1200 тис. чол. на 2002 рік. Приріст населення складає 1,2% щорічно. Коефіцієнт сімейності 3. Середня забезпеченість холодильниками 60% норми. Раціональна норма забезпечення холодильниками 110 од на 100 сімей. Середній строк експлуатації холодильника 15 років. Щорічний процент збільшення забезпеченості холодильниками складає 2%. Середня ціна 700 грн. у цінах 1999 року. Завдання 2. 5 Скласти прогноз попиту на картоплю у регіоні на 2001-2003роки. У місті проживає 300 тис. чол. Чисельність населення міста до 2001 року зросте на 1%, а до 2003р. ще на 2%. Норма споживання картоплі 80 кг на рік на одну людину. У місті склався рівень споживання картоплі: у 1992р. - 40кг, 1998р. - 56кг. 3. Означення прогнозу. Класифікація методів прогнозування. 7 Література 15

 3. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
  ВСТУП. 3 1. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ. СПОСОБИ ВИМІРУ 5 2. ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 7 2.1 ЕКСТЕНСИВНИЙ ТИП 7 2.2. ІНТЕНСИВНИЙ ТИП 10 3 ТЕМПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 14 4. ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 15 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 20 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 23

 4. НТР та економічне мислення
  Вступ 3 НТР та економічне мислення 4 1. НТР як основа і розвиток національного економічного мислення 4 2. Дослідження економічного мислення в соціальній економіці 12 2.1 Сутність економічного мислення та його місце в соціальній економіці 12 2.2 Формування економічного мислення в умовах України 16 3. Економіка України в добу НТР другої половини ХХ століття 19 Висновки 24 Література 26

 5. Економічне вчення Адама Сміта
  Вступ 3 1. Біографія Адама Сміта 4 2. Характеристика основних теорій Адама Сміта 5 2.1. Природа багатства 5 2.2. Сутність “економічної людини” 7 2.3. “Невидима рука” А. Сміта 7 2.4. Проблеми торгівлі і поділу праці 10 2.5. Теорія вартості 11 2.6. Про продуктивну і непродуктивну працю 12 2.7. Теорія грошей і доходів 13 2.8. Капітал 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 6. Економічне обґрунтування господарських рішень
  Вступ 3 1. Сутність ціни 4 2. Методи планування цін 8 3. Фактори ризику, пов’язані з ціноутворенням, та їх врахування 12 4. Технологія планування ціни на продукцію підприємства 15 Висновок 22 Література 23

 7. Лідерство як соціально-економічне явище
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА 5 1.1. Природа та визначення керівництва, лідерства і влади 5 1.2. Теорії лідерства 11 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВІВ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ НВ ТОВ „__” 22 2.1. Формальне і неформальне лідерство у фірмі НВ ТОВ „__” 22 2.2. Вдосконалення лідерства у фірмі 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 42

 8. Економічне зростання та його державне регулювання
  Економічне зростання та його державне регулювання Література

 9. Сімейні доходи. Економічне становлення народу
  Вступ. 3 1. Сімейні доходи, як об’єкт вивчення економічної науки. 5 1.1 Ринкова економіка та соціальна справедливість. 5 1.2 Доходи населення та показники соціальної забезпеченості. 9 1.3 Соціальна диференціація та її вимірювання. 12 2. Сімейні доходи населення України. 19 3. Форми державного регулювання сімейних доходів та його форми. 23 Висновок. 29 Список використаних літературних джерел. 32

 10. Сімейні доходи. Економічне становище народу
  Вступ 3 1. Поняття сімейних доходів 5 1.1. Сутність та джерела сімейних доходів 5 1.2. Структура сімейних доходів 7 2. Форми державного регулювання сімейних доходів 13 2.1. Державне регулювання розподілу доходів і система соціального захисту 13 2.2. Світовий досвід державного регулювання сімейних доходів 17 2.3. Шляхи удосконалення державної політики в галузі соціального захисту населення 22 3. Сучасне економічне становище народу в Україні 27 3.1. Рівень прожиткового мінімуму. Середня заробітна плата 27 3.2. Доходи та витрати населення України 35 Висновок 39 Список використаної літератури 40 Мета роботи. Робота присвячена вивченню проблеми сімейних доходів і економічного становлення народу, що являється досить актуальною в наші дні. Оскільки добробут окремої сім’ї являється запорукою добробуту суспільства в цілому. Отже в якості об’єкта дослідження виступає сім’я її дохід, як економічна категорія. Предметом виступає кількісна і якісна сторона досліджуваного об’єкта, що функціонує в умовах ринкової економіки. Рівень доходів членів суспільства є найважливішим показником їхнього добробуту, тому що визначає можливості матеріального і духовного життя індивідуума: відпочинку, одержання утворення, підтримки здоров'я, задоволення насущних потреб. Серед факторів, що роблять безпосередній вплив на величину доходів населення, крім розмірів самої заробітної плати, виступає динаміка роздрібних цін, ступінь насиченості споживчого ринку товарами й ін. Метою проведення даного дослідження є теоретичне висвітлення зазначеного питання, та проведення аналізу стану доходів населення на Україні в умовах, що сформувались в останні роки на території нашої держави, та вияв певних закономірностей розподілу сукупного доходу і методів його державного регулювання. Об’єктом дослідження є теоретичних питань з курсу макроекономіки, що стосуються проблем сімейних доходів, економічного становища народу та шляхів їх вирішення.

 11. Організаційно-економічне управління розвитком підприємства
  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємства 5 1.1. Сутність економічного розвитку підприємств 5 1.2. Методологія оцінки організаційно-економічного розвитку підприємства «ххх» 10 Розділ ІІ. Аналіз організаційно-економічного розвитку підприємства «ххх» 14 2.1. Оцінка організаційного управління розвитком підприємства «ххх» 14 2.2. Характеристика управління трудовими ресурсами підприємства «ххх» 15 2.3. Аналіз ефективності управління активами підприємства «ххх» 17 Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення організаційно-економічного управління розвитком підприємства «ххх» 31 Висновки 43 Список використаної літератури 46 Додатки 49

 12. Трансферні платежі: суть та економічне значення
  1. Трансферні платежі: суть та економічне значення 2. Задача. Визначте зміни величини реального доходу (У1) у відсотках або (у.г.о.), якщо: а) номінальний дохід (Y) виріс на 12%, а рівень цін виріс на 7%, б) номіальний дохід (Y) дорівнює 60 000 (у.г.о.), індекс цін (РІ) у цьому ж року дорівнює 120%.

 13. Економічне зростання і рівень життя населення
  Список літератури 1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 2. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие / Под ред. Сидоровой А.В. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2001. 3. Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Симчера / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.

 14. міжнародне економічне право та міжнародні економічні відносини
  Вступ 3 1. Міжнародне економічне право 4 1.1 Поняття міжнародного економічного права 4 1.2 Норми міжнародного економічного права 6 2. Міжнародні економічні відносини 10 2.1 Поняття міжнародних економічних відносин 10 2.2 Сутність міжнародних економічних відносин трансформація їх 19 Висновки 24 Список джерел 25

 15. Економічне обгрунтування ефективності реалізації інноваційного проекту
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 5 1.1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. 5 1.2. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 16 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕТИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 21 2.1. ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 21 2.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 26 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ. 40 3.1. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 40 3.2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. 50 3.3.ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОМИСЛОВОСТІ. 60 ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 70 ДОДАТОК А 73-96

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua