Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Банківське право (ID:2028)
| Размер: 262 кб. | Объем: 25 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 03.06.2004 |
Содержание1. Комісійно-посередницькі операції 3
2. Законодавча база функціонування банківськоі системи в Україні 12
Література 25

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Банківське право
  1. Правове регулювання банківського кредитування 3 Поняття та види кредиту. Кредитний договір 3 Порядок відкриття рахунків у банках 10 2. Практична частина 21 Оскільки законодавчо не визначено поняття "фермер", то слід вказати наступне…. Література 26

 2. Банківське право України
  І.Правове становище Національного банку України. 3 ІІ. Задача. 16 За кредитною угодою позичальник зобов'язувався сплатити 20% від суми несвоєчасно повернутої позички за кожний день прострочки. Повернувши 75% боргу, позичальник припустився тримісячної прострочки у поверненні залишкової частини боргу. У зв'язку із цим кредитор пред'явив позов до суду із вимогою стягнення решти суми боргу та передбаченої договором неустойки. Боржник, не заперечуючи проти висунутих вимог щодо основної суми боргу, просив суд звільнити його від сплати неустойки, аргументуючи це тим, що розмір вимог, які пред'явив банк, у 15 разів перевищує суму залишку боргу, і що основна частина позички повернута у визначений сторонами термін. Боржник також посилався на виникнення у нього фінансових труднощів, пов'язаних із зменшенням кількості замовлень на його продукцію. Питання: 1. Як визначає законодавство кредитну угоду? Які є види кредитів? 2. Чи може суд зменшувати суму неустойки, яка встановлена кредитним договором? 3. Яке рішення має прийняти суд? ІІІ. Тестові завдання до теми: 19 1.Платіжна картка -це: 2.Платіжне доручення приймається до виконання банками протягом: 3. У разі браку коштів на рахунку, платіжні доручення: 4. Чеки застосовуються у: 5. Чекодавцем може бути: 6. Чек пред'являється до оплати чекодержателем протягом: 7. Які розрахункові папери є цінними паперами: 8. За інкасовим дорученням безспірне стягнення можливе: 9. Хто несе відповідальність за обгрунтованість і правильність внесення даних у розрахункові документи у разі безспірного стягнення коштів? СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21

 3. Контрольна робота з дисципліни „Банківське право”
  1. Правовий статус філіалів і представництв комерційних банків 3 2. Історія і принципи оподаткування діяльності банків в період з 1991 по 1997 роки 8 3. Вищим органом управління НБУ являється: 12 4. Керівництво НБУ ставить питання про ліквідацію КБ у разі: 12 Список літератури 13

 4. Контрольна робота з курсу Банківське право
  1. Порівняльна характеристика банків та банківських фінансових установ 3 2. Види страхування що застосовуються у банківській практиці 6 3. Завдання 11 Підприємство звернулося до банку із заявою про відкриття поточного ра-хунку в національній валюті України та подало передбачений законодавством пакет документів. Банк відмовив, не наводячи мотивувань відмови. Підприємс-тво звернулося із скаргою до Національного банку України. Прокоментуйте ситуацію. Пререлік використаних джерел 13

 5. Банківське право Інститут ліцензування у банківському праві
  1. Інститут ліцензування у банківському праві 3 2. Режим фінансового оздоровлення комерційних банків 11 3. Завдання: статутом банку передбачено, що кредити розміром понад 5% власник коштів банку видаються за попереднім погодженням спостережної ради банку. Однак банк видав такий кредит згідно кредитного договору, підписаного голевою правління без відповідного погодження спостережної ради. Чи існують підстави визнати такий кредитний договір недійсним? Прокоментуйте ситуацію. Література 21

 6. Банківське кредитування
  Вступ 3 1. Сутність процесу банківського кредитування 4 2. Організація управління процесом банківського кредитування 8 3. Етапи процесу кредитування 12 4. Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України 17 Висновки 23 Задача 24 Список літератури 25 Додатки 26-30

 7. Дисконтування банківське і математичне
  Дисконтування банківське і математичне Література

 8. Банківське кредитування і формування оборотних активів підприємства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УЧАСТІ БАНКІВ У ФОРМУВАННІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 8 1.2. Сутність оборотних активів підприємства та об’єктивна необхідність банківського кредитування у їх формуванні 8 1.2. Поняття та принципи банківського кредитування 18 1.3.Методологічні основи управління кредитними ресурсами при формуванні оборотних активів на підприємстві 29 РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ Ошибка! Закладка не определена. 2.1. Загально-економічна характеристика базового підприємства 35 2.2 Аналіз фінансового стану та оборотних активів підприємства 38 2.2 Аналіз динаміки загального обсягу і структури банківських кредитів залучених підприємством для фінансування оборотних активів 41 2.4. Оцінка ефективності управління банківськими кредитами при формуванні оборотних активів підприємства 41 РОЗДІЛ 3.УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 41 3.1. Удосконалення системи прогнозування потреби в банківському кредитуванні 41 3.2. Розробка схеми залучення банківських кредитів для формування оборотних активів підприємства 41 3.3. Оцінка ефективності схеми залученя банківських кредитів для фінансування операційної діяльності підприємства 41 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41 ДОДАТКИ 41

 9. БАНКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність споживчого кредиту та його місце в системі кредитних відносин 6 1.1. Необхідність та сутність споживчого кредиту 6 1.2. Класифікація споживчих кредитів 10 Розділ 2. Механізм реалізації споживчого кредитування в АКБ «Назва» 13 2.1. Аналіз кредитоспроможності позичальника 13 2.2. Аналіз споживчого кредитного портфелю АКБ «Назва» 20 2.3. Аналіз практики надання споживчих кредитів на прикладі АКБ «Назва» 25 Розділ 3. Перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні 34 3.1. Стан споживчого кредитування в Україні 34 3.2. Проблеми і перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні 40 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 53

 10. Банківське забезпечення суб’єктів господарювання кредитними ресурсами в період ринкової трансформації економіки України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 7 1.1. Економічна сутність та роль банківського кредиту в розвитку підприємств 7 1.2. Види банківських кредитів та їх характеристика 22 1.3. Етапи банківського кредитування підприємств 36 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ххх» 44 2.1. Оцінка кредитної діяльності АТ КБ «ххх» 44 2.2. Аналіз кредитоспроможності підприємства − потенційного позичальника банку 50 2.3. Організація процесу надання та погашення кредитів в АТ КБ «ххх» 68 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 79 3.1. Удосконалення оцінки кредитного ризику банку та її роль в сучасних умовах 79 3.2. Оптимізація формування банківських кредитних ресурсів 96 3.3. Розвиток банківського кредитування підприємств реального сектору як одна з умов відродження національної економіки 104 ВИСНОВКИ 114 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 121 ДОДАТКИ 128

 11. Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд
  1. Теоретичне питання 3 Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд 3 2. Ситуаційне завдання 14 Викладач технікуму, який щомісяця отримує 2180 грн. у травні написав методичні вказівки за спецкурсом і отримав в червні 1000 грн. гонорару. З вересня він почав за сумісництвом (контрактом) викладати свій предмет в коледжі, отримуючи погодинну оплату по 1,5 умовній одиниці за годину по 10 годин на тиждень. Викладач має двох дітей 3 років і дружину, яка ніде не працює. Підрахуйте доходи викладача і поясніть порядок оподаткування цих доходів. Список літератури 17

 12. Контрольна робота комерційне право (господарське право)
  1. Поняття та зміст комерційного господарювання 3 2. Форми власності в Україні 4 3. Організаційно-правові форми здійснення господарської діяльності 6 4. Обмежена господарська діяльність (порядок видачі ліцензії для здійснення фармацевтичної діяльності) 8 Список використаної літератури 10

 13. Інститути права інтелектуальної власності (право промислової власності, авторське право та суміжні права, охорона ноу-хау)
  Вступ 3 1. Авторське право і суміжні права 4 2. Патентне право 8 3. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції, що ними виробляється 11 4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності 12 Висновки 18 Література 19

 14. Право
  1. Судова влада, її зміст, порядок реалізації, функції 3 2. Правосуддя, порядок здійснення правосуддя 7 3. Завдання органів суду 15 Список використаної літератури 21

 15. К/р право
  1. Конституція України: зміст, структура (охарактеризувати) 3 2. Правопорушення та його ознаки 6 3. Адміністративна відповідальність 10 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua