Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Засоби навчання в економічній освіті (ID:20356)
| Размер: 23 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеЗасоби навчання в економічній освіті
Рівень А.
2. Назвіть, які методики активного навчання Вам відомі?
Рівень В.
1. Як виявилась педагогічна майстерність А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського у вирішенні педагогічних задач?
Рівень С.
3. Вчитель починає урок: «Діти! Зараз Вам буде дуже цікаво...» Прокоментуйте початок цього уроку.
Список використаної літератури
Литература1. Аксенова Е.В., Оболенская Т.Е., Шарапов А.Д. Активизация обучения в экономическом вузе. — К.: ЦНКВО, 1991. 2. Амонашвілі Ш.А. Виховна та освітня функція оцінки навчання школярів. — М., 1984. 3. Дослідження психолого-педагогічних особливостей професійної діяльності: Методичні рекомендації до самостійної праці студентів з дисципліни «Основи психології та педагогіки» /Автор-укл. В.А. Козаков. — К.: КДБУ, 1995. 4. Козаков В.А. Самостійна праця студентів та її інформаційно-методичне забезпечення. — К.: Вища шк., 1990. 5. Основы экономики: Пробн. учебн. для 11 класса общеобразова¬тельной школы / Под ред. И.Ф. Радионовой. — К.: Зодиак-ЭКО, 1995. 6. Основы менеджмента: Учебное пособие / Сост. Е.В. Пракудина. — М., 1994. 7. Основы педагогического мастерства / Под ред. д-ра филол. наук. И.А. Зязюна. — М.: Просвещение, 1989.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ігрові методи навчання в економічній освіті
  Ігрові методи навчання в економічній освіті 3 Рівень А. 20.У чому полягає ідея гуманізації навчання? 15 Рівень В. 42. У чому полягає різниця між традиційним інформаційним та проблемним навчанням? 17 Рівень С. 6. 19 Перелік використаної літератури 22

 2. Використання технічних засобів навчання. Технічні засоби викладання іноземної мови
  Вступ 3 Розділ 1. Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів у навчальному процесі 6 1.1 Класифікація технічних засобів навчання та їх функції 6 1.2 Людські можливості щодо сприйняття інформації 10 1.2 Місце і роль технічних засобів у пізнавальному процесі 12 Розділ 2. Використання технічних засобів для інтенсифікації навчального процесу та для забезпечення важливих складових методики викладання іноземної мови у 6-му класі 16 2.1. Лінгафонні пристрої і керування процесом навчання аудіювання у 6-му класі 16 2.2 Методика використання звукових навчальних кінофільмів на уроках англійської мови 18 2.3 Інтенсифікація навчального процесу на основі індивідуалізації навчання з використанням відеофонограм 22 2.4 Використання графопроектора 26 2.5 Впровадження нових інформаційних технологія на уроках іноземної мови 27 Висновки 30 Список використаних джерел 34

 3. Україна і глобальна інтеграція в освіті
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширение доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе Вища освіта в Європі. –2000. – № 3. –Т. XXV. 2.Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с. 3.Кремень В.Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація Дзеркало тижня. – 2003.– № 48(473). – 13-19 грудня. 4.Лукичев Г.А. Интеграция и эффективность – цели реформ в высшем образовании стран Европы Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2000. – № 26. – С. 13-18. 5.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: ВПЦ Тернопільського державного педагогічного університету , 2004. – 144 с.

 4. Роль і місце фінансів в економічній системі
  ВСТУП 3 1. Поняття, сутність та функції фінансів як економічної категорії 5 2. Місце фінансів в сучасній економічній системі: розподільчі та перерозподільчі процеси 13 3. Шляхи підвищення ролі фінансів в економічній системі України 18 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 5. Ринок і держава в сучасній економічній системі
  ВСТУП 3 1. РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ 5 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСТЬ, НЕОБХІДНІСТЬ, ФОРМИ І МЕТОДИ 12 3. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І РИНКУ В ЗМІШАНІЙ ЕКОНОМІЦІ 18 ВИСНОВОК 30 ЛІТЕРАТУРА 32

 6. Ринок і держава в сучасній економічній системі
  Вступ 3 1. Економічна система: сутність та класифікація 5 2. Взаємодія держави в сучасних економічних умовах 10 2.1. Поняття державної економічної політики: історія розвитку, суб'єкти, об'єкти 10 2.2. Роль, причини, і функції втручання держави в економічну систему 14 2.3. Методи державного регулювання ринкових відносин 18 3. Роль ринку і держави в сучасній економічній системі України 20 Висновок 31 Список використаної літератури 33

 7. Теорія грошей у сучасній економічній науці
  Вступ 3 1. Сутність, функції та концепція виникнення грошей 5 2. Розвиток грошової теорії 19 3. Сучасна теорія монетаризму 26 4. Гроші та грошовий обіг в Україні 32 Висновок 41 Список використаної літератури 44

 8. Роль франчайзингу в міжнародній економічній діяльності України
  Вступ 3 1. Сучасний стан франчайзингових відносин в Україні 6 2. Сучасний стан розвитку франчайзингових відносин в світі 10 3. Порівняльний аналіз діяльності франчайзингових фірм в Україні 19 Висновки 31 Список використаних джерел 32

 9. Механізм трансфертного ціноутворення в економічній діяльності банків
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І.НАУКОВІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ 8 1.1. Трансфертні ціни: сутність, функції та принципи 8 1.2. Теоретико-методологічні засади формування механізму трансфертного ціноутворення в банківській сфері 22 1.3. Державне регулювання трансфертного ціноутворення в системі транснаціональних банків 31 Висновок до розділу 1 35 РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ У ПАТ «ххх» 37 2.1. Загальні відомості про банк та його материнську компанію 37 2.2. Аналіз ефективності діяльності ПАТ «ххх» 44 2.3. Аналіз ефективності механізму трансфертного ціноутворення ПАТ «ххх» 51 Висновок до розділу 2 63 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 65 3.1. Оптимізація процесів трансфертного ціноутворення в банку 65 3.2. Регулювання процентного ризику на основі трансфертного ціноутворення 82 Висновок до розділу 3 93 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101 ДОДАТКИ 112

 10. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України
  Вступ 3 1. Сировинні ресурси у світовій та національних економіках 6 2. Продовольча сировина у національних та світовій економіках 11 3. Сировинні ресурси в українському експорті та імпорті 18 4. Механізм оптимізації зовнішньої торгівлі України 32 Висновки 36 Література 38 Метою роботи є оцінка ролі сировинних ресурсів у сфері міжнародної економічної діяльності та обґрунтування на цій основі ефективної регуляторної політики України.

 11. Роль сфери послуг в сучасній економічній системі
  Вступ 3 1. Основи функціонування і розвитку підприємств сфери послуг 6 1.1. Суть, місце та функціональна роль послуги в економічній системі 6 1.2. Система економічних відносин у сфері послуг 8 1.3. Тенденції і закономірностей розвитку сфери послуг в різних регіонах та індустріально розвинених країнах світу 12 2. Реформування сфери послуг при переході до ринкової економіки 23 2.1. Ринок послуг: механізм становлення та функціонування в трансформаційній економіці 23 2.2. Проблеми оптимізації господарського механізму в сфері послуг у системі становлення ринкової економіки 30 3. Напрями розвитку сфери послуг в Україні 33 3.1. Удосконалення державного регулювання 33 3.2. Розвиток сфери послуг в Україні в контексті світових тенденцій і з урахуванням національної специфіки. 38 41 Висновки 42 Література 46-48

 12. Класична школа в українській економічній думці 19 початок 20 століття
  Вступ 3 1. Ідеї класичної школи в курсі політекономії Т. Степанова 4 2. Принципи класичної політекономії у працях і. Вернадського 5 3. Українська економічна думка у 50-80 рр. XIX ст. 6 4. Розвиток маржиналізму в Україні у 70-90-х роках ХІХ ст. 11 5. Внесок М. Туган-Барановського в розвиток української економічної теорії 13 Висновок 22 Список використаної літератури 23

 13. Проблеми реалізації власності в соціально орієнтованій економічній системі
  ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 5 1.1. Сутність власності як економічної категорії 5 1.2. Структура, форми та види власності 6 1.3. Процеси приватизації та роздержавлення в Україні на сучасному етапі та їх суть 13 Розділ 2. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАСНОСТІ В СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 17 2.1. Особливості приватизаційного процесу в цілому 17 2.2. Визначення форми власності для інтеграції України в світове середовище 20 2.3. Проблеми реалізації власності на сучасному етапі їх розвитку 26 Розділ 3. РЕФОРМУВАННЯ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ 29 3.1. Новітні тенденції в еволюції власності України 29 3.2. Проблеми власності та форм господарювання, зарубіжний досвід 30 3.3. Шляхи вдосконалення відносин власності 36 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 42

 14. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
  ВСТУП 3 1. Мета та об’єкти державної стратегії економічної безпеки України 4 2. Внутрішні загрози економічній безпеці України 7 3. Міри та механізми СБУ, направлені на забезпечення економічної безпеки 11 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 15. Інформаційні технології та системи: сутність, методи використання у фінасово-економічній діяльності
  Інформаційні технології та системи: сутність, методи використання у фінасово-економічній діяльності 1 Список використаної літератури 7

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua