Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Злочинність у сфері економіки (ID:20376)
| Размер: 34 кб. | Объем: 32 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері економіки 5
2. Причини та умови злочинності у сфері економіки 11
3. Попередження злочинності у сфері економіки 20
Висновок 28
Список використаної літератури 31
Литература1. Агапов А. Ф., Баринова Л. В., Гриб В. Г., Кириллов С. И., Крашенников С. С. Криминология / Московский гос. лингвистический ун-т / В.Д. Малков (ред.). — М. : Юстицинформ, 2004. — 528с. 2. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). — К. : МАУП, 2002. — 295c. 3. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю: Теоретико-методологічне узагальнення / Державна податкова адміністрація України ; Академія правових наук України ; НДІ фінансового права Національної академії держ. податкової служби України. — Вінниця : ДП ДКФ, 2006. — 1040с. 4. Базярук І.М. Економічна злочинність та її ознаки // Львівського державного університету внутрішніх справ. Науковий вісник. – 2008, № 2. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2008_2/08bimtyo.pdf 5. Бучко М.Б. Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2002. — 19с. 6. Даньшин І. М., Голіна В. В., Валуйська М. Ю., Лисодєд О. В., Лукашевич С. Ю. Кримінологія. Загальна та Особлива частини: підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.В. Голіна (заг.ред.). — 2-ге вид., переробл. і доп. — Х. : Право, 2009. — 288с. 7. Дело «King's Capital». Украинцы потеряли около $ 150-180 млн. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.liga.net/news/print-N0866047.html. 8. Джужа О. М., Василевич В. В., Іванов Ю. Ф., Опанасенко П. М., Пшеничний В. Г. Кримінологія: Навч. посіб. / Національна академія внутрішніх справ України / О.М. Джужа (заг.ред.). — К. : Прецедент, 2004. — 208с. 9. Журавель В. А. Слідча профілактика економічних злочинів (із практики застосування ст.ст. 23 і 23і КПК України) / В. А. Журавель, А. Ф. Волобуєв // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук, праць. — 2006.-Вип. 11.-С. 137-143. 10. Кальман О. Г., Христич І. О., Лукашевич С. Ю., Дарнопих Г. Ю., Лисодєд О. В.. Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії / Академія правових наук України; Інститут вивчення проблем злочинності / О.Г. Кальман (ред.). — Х. : Видавництво ТОВ "Новасофт", 2005. — 256с. 11. Кисельова С. С. Причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів у сфері обігу цінних паперів, та заходи їх запобігання / С. С. Кисельова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук, праць. — 2006. — Вип. 11.-С. 180-186. 12. Криміналістична профілактика економічних злочинів : [наук.-практ. посіб. / С. В. Веліканов, А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель та ін.]; за ред. В. А. Журавля. - X.: Харків юридичний, 2006. - 236 с. 13. Кримінологія в Україні та протидія злочинності: збірка наукових статей / Одеська національна юридична академія; Координаційне бюро з проблем кримінології Академії правових наук України / М.П. Орзіх (голов.ред.). — О. : Фенікс, 2008. — 318c. 14. Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України // Право України. – 2002. - № 9. – с. 60-64. 15. Пчеліна О. В. Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів. // Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/pib/2009_5/PB-5/PB-5_32.pdf 16. Шестаков Д.А. Криминология: Учебник для вузов / Ассоциация Юридический центр; Санкт- Петербургский ун-т МВД России. — 2.изд., перераб. и доп. — СПб. : Издательство Р.Асланова "Юридический центр Пресс", 2006. — 559с. 17. Янович Р.М., Єсип І.О., Штангрет М.Й. Кримінологія: конспект лекцій / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2006. — 144с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Злочинність в сфері економіки
  Вступ 3 1. Економічна злочинність: кримінологічна характеристика 4 1.1. Поняття та ознаки економічної злочинності 4 1.2. Сучасний стан економічної злочинності: особливості якісного характеру 8 1.3. Кримінологічна характеристика особи економічних злочинців 13 1.4. Аналіз основних причин економічної злочинності 16 2. Деякі аспекти попередження економічних злочинів 20 2.1. Проблемні питання попередження економічних злочинів 20 2.2. Основні напрямки попередження злочинів у сфері економіки 23 Висновки 27 Використана література 29

 2. Правове регулювання відносин власності у сфері економіки
  Варіант 1. Правове регулювання відносин власності у сфері економіки 3 1. Правовий режим приватної власності в Україні. 3 2. Правовий режим колективної власності. 5 3. Правовий режим державної власності. 7 Задача. 9 Статутом ТОВ «Допомога», засновниками якого є пенсіонер В.П. Криштальов та ветеран Великої Вітчизняної війни П.Г. Підналий передбачені такі види діяльності: торговельна та посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого газу, надання туристичних послуг, виробництво, передавання та постачання електроенергії. 9 Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись названим ТОВ? Дайте відповідь, посилаючись па відповідні положення чинного законодавства. 9 Список використаних джерел: 11

 3. Практичне завдання з правових основ управління у сфері економіки
  Тема: Практичне завдання з правових основ управління у сфері економіки Предмет: правові основи управління у сфері економіки Вид роботи: Практичне завдання

 4. Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи
  1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб’єктів державного управління економікою 8 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв’язком, торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 11 Перелік використаних джерел 19

 5. Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи
  1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб'єктів 6 державного управління економікою 6 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим 8 комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв'язком торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 8 Література 13

 6. Адміністративні правопорушення в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності
  Вступ 3 1. Загальна характеристика адміністративних правопорушень в сфері торгівлі, громадського харчування, в сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності 4 2. Характеристика окремих адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності 7 Висновки 16 Список джерел 18

 7. Транснаціональна злочинність
  Зміст 1. Проаналізуйте, чому боротьба з транснаціональною злочинністю є пріоритетним напрямом міжнародного співробітництва 3 2. Визначте, у яких випадках тероризм кваліфікується як кримінальний злочин міжнародного характеру? 5 Практична частина 6 У сучасній міждержавній практиці питання про видачу вирішуються ' поєднанням територіального (місця вчинення діяння і місце перебування особи) і персонального (громадянства злочинця) принципів. Спроектуємо певну ситуацію застосування (або незастосування) інституту видачі: держава А вимагає від держави Б видачі особи, яка є громадянином держави А і вчинила злочин на території держави А. Дайте варіанти розв'язання цієї ситуації. Відповідь аргументуйте. Список використаних джерел 7

 8. Латентна злочинність
  Вступ 3 1. Поняття латентної злочинності, її види 5 2. Причини латентної злочинності 16 2.1. Загальні причини латентної злочинності 16 2.2. Причини природної латентності 17 2.2. Причини штучної латентності 18 3. Методи дослідження латентної злочинності 20 3.1. Історія дослідження латентної злочинності 20 3.2. Сучасні методи дослідження латентної злочинності та практичне значення таких досліджень 22 Висновки 27 Список літератури 29 Метою роботи є аналіз латентної злочинності як соціально-правового явища і формулювання теоретичних висновків з окресленої проблематики. Об’єктом дослідження є латентна злочинність, як соціально-правове явище. Предметом – наукові дослідження з окресленої проблематики та дані кримінальної статистики. За основу роботи взято дослідження радянських та українських кримінологів, та дані статистики.

 9. Жіноча злочинність
  Вступ 3 1. Кримінологія жіночої злочинності 5 1.1. Причини й умови виникнення жіночої злочинності 5 1.2. Особливості детермінації індивідуального злочинного поводження засуджених жінок 11 2. Кримінологічна характеристика основних видів жіночої злочинності 18 2.1. Кримінологічний аналіз корисливої злочинності 18 2.2. Агресивні злочини 25 2.3. Особливості насильницьких корисливих злочинів, вчинених жінками 31 3. Профілактика жіночої злочинності 34 Висновки 37 Список використаної літератури: 40-41 Мета і задача дослідження. Метою даної курсової роботи є теоретичний огляд стану жіночої злочинності. Об'єктом дослідження є теоретичні основи кримінології. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, статистичні дані відносно жіночої злочинності. Методи дослідження. При дослідженні, були використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих нормативних актів кримінального права, кримінального процесу; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень кримінології; логіко-семантичний – при визначенні і розмежування понять. Усі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з трьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дають можливість ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує злочинність серед жінок, а також законодавство, що регулює зв'язані з цим поняттям питання. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз жіночої злочинності. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків.

 10. Рецедивна злочинність
  Вступ 2 1. Поняття рецидивної злочинності 3 2. Причини та умови рецидивної злочинності 7 3. Особа злочинця 9 4. Профілактика рецидивної злочинності 15 Висновки 20 Список джерел 21

 11. Комп’ютерна злочинність
  Комп’ютерна злочинність 1 Література 9

 12. Комп’ютерна злочинність
  ВСТУП 3 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 5 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ 12 2.1. НЕПРАВОМІРНЕ ВТРУЧАННЯ У ЕОМ, СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕЙ ЗЛОЧИН 12 2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТ. 362 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 18 2.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 20 3. ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА КОМП’ЮТЕРНІ ЗЛОЧИНИ 22 ВИСНОВКИ 28 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 30

 13. Організована злочинність (кримінологія)
  Вступ 3 1. Визначення поняття «організована злочинність» 4 2. Організована злочинність за умов глобалізації 8 3. Риси організованої злочинності на Україні 15 Висновок 20 Література 23

 14. Злочинність білих комірців
  Вступ 3 1. Поняття білокомірцевої злочинності 6 2. Причини білокомірцевої злочинності 19 3. Попередження злочинності білих комірців 23 Висновки 31 Використана література 35

 15. Жіноча злочинність та її попередження
  ВСТУП 3 1. Загальна характеристика жіночої злочинності 4 2. Особливості особистості жінки - злочинниці 8 3. Попередження жіночої злочинності 12 ВИСНОВОК 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua