Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз факторів конкурентоздатності підприємств (ID:20457)
| Размер: 123 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 6
1.1. Конкурентоздатність як економічна категорія 6
1.2. Фактори впливу на конкурентоздатність підприємства 9
1.3. Конкурентоздатність підприємства і товару 13
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Назва» 20
2.1. Аналіз ринку та конкурентів ТОВ „Назва” 20
2.2. Аналіз факторів конкурентоздатності ТОВ „Назва” 25
2.3. Аналіз конкурентоздатності товару ТОВ „Назва” 27
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ТОВ «Назва» 31
3.1. Застосування SWOT – аналізу для розробки стратегії подальшого розвитку ТОВ „Назва” 31
3.2. Пропозиції щодо розвитку конкурентної стратегії 33
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
ДОДАТКИ 40

Литература 1. Амоша О. Конкурентоздатність вітчизняного промислового виробництва та проблеми вступу України до світової організації торгівлі // Вісник ТАНГ. – 2002. – №8-2. – С. 70-73. 2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1995. – 294 с. 3. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.: Инфра-М, 1999. – 342 с. 4. Варналий З.С. Анализ финансовой деятельности предприятия // Економіка України. – 2007. – № 62. – С. 14-19. 5. Володькина М. В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с. 6. Герасименко (Закревська) Л.М. Підвищення конкурентоздатності // Наукові праці НУХТ. – 2002 . – С. 101-102. 7. Забелин П.В., Моисеева Н.К., Основы стратегического управления: Учеб. Пособ. – М.: Информ.-внедр. Центр «Маркетин», 1998. – 196 с. 8. Кныш М. И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. — СПб.: Б. и., 2000. - 284 с. 9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Пеньковой Е.М. – М.: Прогресс, 1990. – 256 с. 10. Краткий словарь менеджера / Под ред. В.П.Грошева. – М., 1991. – 72 с. 11. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Уч. для вузов – М.: Русская Деловая Литература, 1999 – 768 с. 12. Куліш С. А., Коростишев О. В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. – Х., 1995. – 62 с. 13. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг (Европейская перспектива): Пер.с франц. – СПб.: Наука, 1996. – 589с. 14. Немцов В.Д., Довгань Л.Е. Стратегический менеджмент. – К.: ТОВ УВПК “Екс Об”, 2001. – 560 с. 15. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. – П., 2002. – 564 с. 16. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / За ред. проф. І.О.Піддубного. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 264с. 17. Рыночная экономика: Словарь. / Под общ. Ред. Г.Я.Кипермана – М.: Республика, 1993. – 524 с. 18. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 170 с. 19. Уотерман П. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: Пер. с англ. – М.: Экономика,1998. – 368 с. 20. Уткин Э.А. Бизнес-план. // Организация и планирование предпринимательской деятельности. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во ЭКМОС, 1998. – С.128. 21. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 312 с. 22. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. Учебно-практическое пособие. – М.: АО «Бизнес школа «Интел – Синтез», 1996. – 367с. 23. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: АО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. - 640с. 24. Хруцький В.Є., Корнєєва І.В., Автухова Є.Е. Сучасний маркетинг. – М.: Фінанси та статистика – 1999. -356 с. 25. Шевченко О.Л. Якість і конкурентоспроможність продукції, їх місце в стратегії маркетингу (Швейцарська організація “European managment forum”) // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 4 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – с. 208-216. 26. Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 416 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Вплив зовнішніх факторів на ефективність стадій розвитку підприємств
  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи стадій розвитку та зовнішнього середовища підприємства 5 1.1 Сутність та значення життєвого циклу підприємства 5 1.2 Характеристика факторів зовнішнього середовища підприємства 10 Розділ 2. Аналіз та оцінка процесу управління стадіями розвитку підприємств 17 2.1 Проблеми та перспективи розвитку підприємств України 17 2.2 Оцінка механізму управління стадіями розвитку підприємств 22 Розділ 3. Розробка пропозицій щодо вдосконалення розвитку підприємств з урахуванням впливу зовнішніх факторів 26 3.1 Розрахунок загального індексу життєвого циклу підприємства 26 ВИСНОВКИ 29

 2. Аналіз факторів, що впливають на потенціал банку
  Аналіз факторів, що впливають на потенціал банку 3 Список використаних джерел 11

 3. Формування культурних центрів (аналіз факторів впливу)
  Вступ 3 Розділ І. Модернізація культурно-дозвіллєвої діяльності 6 1.1. Сучасні вимоги до діяльності культурних центрів 6 1.2. Соціально-історичні та культурні передумови виникнення і розвитку клубів 9 1.3. Особливості культурно-дозвіллєвої діяльності в сучасних клубах країн Західної Європи та США 13 Розділ ІІ. Культурна політика в Україні та її вплив на формування культурних центрів 18 2.1. Аналіз культурної політики міжнародних організацій 18 2.2. Стратегічні пріоритети культурної політики України 20 2.3. Аналіз впливу культурної політики на формування культурних центрів 24 Розділ ІІІ. Напрямки вдосконалення формування культурних центрів 28 3.1. Роздержавлення в культурі: світовий досвід 28 3.2. Роздержавлення в культурі: українські реалії 31 3.3. Становлення і розвиток бібліотек України як суб’єктів господарювання 34 Висновки 40 Список літератури 43

 4. Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів при зварюванні з рутиловим покриттям. ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове
  Вступ 3 1. Зварювання з рутиловим покриттям 4 2. Дослідження впливу технологічних параметрів процесу зварювання на виділення зварювальних аерозолів. 5 Висновок 13 Література 15

 5. Яких знань для забезпечення високих професіоналізму і конкурентоздатності потребують державні службовці органів прокуратури?
  Вступ 3 1. Основи формування правосвідомості особистості юриста 3 2. Еталони правосвідомості як чинники регуляції фахової діяльності працівників правозастосовної системи 5 3. Емпіричне дослідження особливостей категоріальної структури правосвідомості працівників прокуратури 9 Висновки 17 Література 18

 6. Аналіз кредитоспроможності підприємств
  ВСТУП 3 Розділ І. Методологічні основи оцінки та аналізу кредитоспроможності підприємств 7 1.1. Поняття кредитоспроможності підприємств та основні принципи їх кредитування комерційними банками 7 1.2. Основні етапи процесу кредитування 15 1.3. Показники які використовуються комерційними банками в процесі кредитування підприємств та джерела інформації при оцінці кредитоспроможності 23 Розлділ ІІ. Аналіз сучасного стану кредитоспроможності підприємств 35 2.1. Фінансовий стан підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України 35 2.2. Аналіз нормативно-правової бази оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні 44 2.3. Підходи щодо оцінки кредитоспроможності підприємств комерційними банками розвинутих країн світу 51 2.4. Визначення класу кредитоспроможності позичальника 60 Розділ ІІІ. Напрямки підвищення кредитоспроможності відчизнаних підприємств та удосконалення методів її оцінки 74 3.1. Напрямки удосконалення системи державного управління 74 3.2. Шляхи підвищення платоспроможності вітчизняних підприємств 87 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 103-117 Метою роботи є елімінація основних проблем, які виникають при оцінюванні кредитоспроможності позичальника, критичний аналіз методики визначення кредитоспроможності позичальника та на прикладі конкретного комерційного банку і підприємства – розгляд особливостей визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку та шляхів вдосконалення процесу оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні. Об'єктом дослідження роботи є процес оцінки кредитоспроможності позичальника. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних питань, пов'язаних з організацією та методологією проведення оцінки кредитоспроможності позичальника. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури і додатків. В першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи визначення кредитоспроможності позичальників комерційних банків, розглянуто сутність категорії «кредитоспроможність», показники які використовуються під час визначення кредитоспроможності підприємств. В другому розділі роботи розглянуто сучасний фінансовий стан вітчизняних підприємств, здійснено аналіз нормативно-правої бази, яка регулює оцінку кредитоспроможності підприємств в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід стосовно визначення кредитоспроможності, проведено визначення кредитоспроможності позичальника комерційного банку на прикладі в АКБ “***”,. В третьому розділі дипломної роботи надано пропозиції стосовно участі держави в процесі регулювання оцінки кредитоспроможності підприємств, надано також рекомендації щодо підвищення платоспроможності досліджуваного підприємства.

 7. Економ аналіз діяльності підприємств
  1. Класифікація видів економічного аналізу. 3 2. Аналіз структури продукції харчового підприємства. 9 3. Порівняльний і факторний аналіз економічних показників за даними таблиці 15 1 Добова потужність підприємства, т 2,00 50,00 52,00 2 Коефіцієнт використання потужності 0,10 0,90 0,80 3 Число днів роботи за рік, діб 5,00 256,00 251,00 4 Об'єм продукції за рік, т 1078,40 11520,00 10441,60 Список літератури. 18 Додатки 19-33

 8. Економ аналіз тур підприємств
  1. Аналіз обсягу виробництва та виручки від реалізації продукції (послуг) на туристичному підприємстві 3 2. Аналіз платоспроможності туристичного підприємств 16 Задача. 21 Проаналізувати дебіторську заборгованість. Визначити склад та розміри дебіторської заборгованості. Зробити висновки. Література 23 Додаток 1 Баланс підприємства 25

 9. Економічний аналіз туристичних підприємств
  Зміст 1. Організація, зміст та методика поточного аналізу господарської діяльночті туристичного підприємства. 3 2. Методика аналізу фінансових результатів роботи туристичного підприємства. 7 Список літератури 12

 10. Економічний аналіз туристичних підприємств
  1. Система економічної інформації діяльності тур підприємств та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 3 2. Аналіз розподілу та використання прибутку тур підприємства 8 Задача 6. 11 Використовуючи дані таблиці, що характеризують постачання сировини та товарів на підприємство громадського харчування в поточному періоді, встановити, як виконано план постачання в цілому та за окремими видами сировини та товарів. Встановити зміни питомої ваги товарів та дати їм оцінку. Постачання сировини та товарів за поточний період 11 Література 14

 11. Економічний аналіз діяльності тур підприємств
  1. Загальний та факторний аналіз динаміки обсягу випуску продукції (надання послуг) в асортиментному розрізі. 3 2.Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу. Ефект фінансового важеля. 6 Задача 12 Проаналізувати показники технічного стану основних засобів підприємства. виходячи з наведених у таблиці даних. Аналіз зносу основних засобів у ВАТ «Готель Славутич» в 2000 році… Список літератури 13

 12. Економічний аналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Аналіз витрат за елементами та статтями витрат 3 2. Загальний та факторний аналіз собівартості окремих видів продукції (товарів, послуг) туристичного підприємства 8 Список літератури 13

 13. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Економічна сутність фінансових результатів та порядок їх формування 5 1.2. Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «назва» 14 2.1. Аналіз показників фінансово – господарської діяльності підприємства 14 2.2. Аналіз доходів та витрат, як складових, що формують прибуток 26 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТКИ 39-50

 14. Економічний аналіз діяльності туристичних підприємств
  1. Оцінка виконання плану собівартості продукції 3 2. Класифікація та характеристика резервів підвищення ефективності праці робітників туристичних підприємств 8 Список літератури 14

 15. ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПРИЧИН БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
  Вступ 2 1. Суть та значення банкрутства підприємства та фактори, що на нього впливають 4 2. Методичні підходи аналізу та прогнозування банкрутства підприємства 12 3. Обґрунтування заходів щодо виходу підприємства з фінансової кризи 19 Висновки 32 Список використаної літератури 35

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua