Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Характеристика емоцій і почуттів (ID:20467)
| Размер: 29 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
Содержание1. Характеристика емоцій і почуттів у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ 3

2. Психологія особистості правопорушника 10

3. Завдання 17
"У наш час можна впевнено сказати, що незважаючи на постійну напруженість та соціальну відповідальність, велику роль у діяльності правознавця, в успішному виконанні ним професійних завдань відіграють такі якості, як працездатність, психічна витривалість, швидка орієнтація в нових умовах, глибоке та динамічне мислення, рішучість, моральна стійкість".
Визначити, про які компоненти структури особистості йдеться у наведеному вислові ?

Список використаних джерел 18

Литература1. Положення МВС про психотренінговий комплекс в органах внутрішніх справ України від 28.07.2004. 2. Бедь В.В. Юридична психологія. - К.: МАУП, 2004. 3. Васильев В.Л. Юридическая психология. - СПб: Питер, 2005. 4. Сабуров А.С. Юридична психологія. - К.: ТП Пресс, 2003. 5. Юридична психологія. / За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. - К.: КНТ, 2007.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Особливості дослідження емоцій і почуттів людини
  Теоретична частина 3 1. Характеристика методів дослідження емоцій і почуттів людини 3 2. Труднощі у застосуванні методів і методик вивчення емоційної сфери особистості 7 Практична частина 9 Лабораторна робота № 1 9 Лабораторна робота № 1 Мета: ознайомити студентів із процедурою дослідження рівня тривожності (за методикою Філліпса). Методика особистісна. Призначена для вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаною зі школою у дітей молодшого і середнього віку. Стимульний матеріал тесту складається з 58 питань, які можуть зачитуватися школярам, а можуть і пропонуватися письмово. На кожне питання потрібно однозначно відповісти «та чи ні». Автором виділяються наступні чинники (шкали) тривожності: ... Лабораторна робота № 2 12 Мета: сформувати у студентів уміння застосовувати методику дослідження самооцінки емоційного стану особистості. Методика дослідження самооцінки особистості по Дембо – Рубінштейн. ... Лабораторна робота № З 15 Мета: сформувати у студентів навички використання методів візуальної психодіагностики (згідно з методикою розпізнавання емоцій за виразом обличчя). Розпізнавання емоцій проводиться за наступною схемою Основні параметри 1. Стать сприйманої людини і пов'язані з цим психологічні якості. 2. Вікові особливості індивіда і загальне враження про пройдений ним життєвий шлях. 3. Тнп статури і обумовлені типові особливості (пік¬нік, атлетик, астенік). 4. Специфічний людський тип (художній, мислительний, змішаний). 5. Тип темпераменту (сангвінічний, флегматичний, холеричний, ме¬ланхолічний) і його можливі поєднання (складний темперамент). 6. Тнп особистості (що пізнає, емоційно-комунікативний, практи¬чний). 7. Вид професійної діяльності людини. Додаткові дані 8. Голова і обличчя: співвідношення частин голови; загальна будова обличчя і його пропорції; лоб, зморшки, бровн; очі і ніс; рот і підборіддя. 9. Мімічні рухи, особливості погляду, окремо сміх і усмішка. Особливості ходи, постава, характеристики стійкі і посадки. 10. Форма рук і пальців, особливості жестикуляції (жести захисту, оцен¬ки, агресивності, відвертості і т. д.). 11. Характеристики голосу і дистанція в спілкуванні (швидкість і гучність мови, артикуляція, висота і режим голосу, відстань в розмові та ін.). 12. Загальне читання "сигналів тіла" і характеристика основних рис особистості (активність — пасивність, егоїзм — альтруїзм, екстраверсія —інтроверсія, воля—безволля, впевненість — невпевненість, відкритість—лице¬мірство і т. д.) 13. Особливості оформлення зовнішнього вигляду і "територіального" оточення (кольори, яким віддається перевага, предмети особистого ужитку, обстанов¬ка і т. д.). 14. Особливості протікання поведінкових реакцій (характер емоційних проявів). Список використаної літератури 19 Додаток 21

 2. Адаптації емоцій
  Адаптація та її види. 3 Адаптація емоцій. 9 Використана література. 12

 3. Розвиток емоцій у дітей раннього віку
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 5 1.1. Аналіз огляду джерел за темою дослідження 5 1.2. Особливості емоційного розвитку дитини раннього віку 12 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ 17 2.1. Методи дослідження розвитку емоцій у дітей раннього віку 17 2.2. Корекційна програма розвитку емоційної сфери у дітей раннього віку 21 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 ДОДАТКИ 30 Додаток А. Протокол до методики «Кольорова соціометрія» 30 Додаток Б. Інтерпретація даних до методики «Кольорова соціометрія» 31

 4. Недорозвинення батьківських почуттів, як допомога психолога-консультанта
  ВСТУП 3 1. Недорозвинення батьківських почуттів як психологічна проблема 5 2. Особливості психологічного консультування при недорозвиненні батьківських почуттів 8 Висновок 14 Список використаних джерел 15

 5. Вплив емоцій на діяльність і об’єктивні методи контролю емоційного стану людини
  ВСТУП 3 1. ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ 4 2. ОБ’ЄКТИВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 8 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

 6. Педагогічні умови розвитку естетичних почуттів дітей раннього віку (1-3 роки) засобами класичної музики
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ (1-3 РОКИ) ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ 6 1.1. Психолого-педагогічні підходи до проблеми естетичних почуттів 6 1.2. Особливості розвитку естетичних почуттів дітей раннього віку 10 1.3. Класична музика у ранньому розвитку 14 Висновки до І розділу 20 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ (1-3 РОКИ) ЗАСОБИМИ КЛАСИЧНОЇ МУЗИКИ 23 2.1. Діагностика наявного рівня розвитку естетичних почуттів в дітей раннього віку 23 2.2. Методика формування естетичних почуттів засобами класичної музики 30 2.3. Аналіз результатів дослідження впливу елементів програми на дітей раннього віку 46 Висновки до ІІ розділу 49 ВИСНОВКИ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 60 Додаток А. Вікова характеристика музичних особливостей дітей 60 Додаток Б. Фрагмент розробленої програми з розвитку естетичних почуттів 62

 7. "Краса душі, краса любові-найвища на землі краса"(краса почуттів в інтимній ліриці українських поетів кінця 19-20 століття)

 8. Фінансовий механізм підприємства та його характеристика Непрямі податки, їх характеристика і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
  1. Фінансовий механізм підприємства та його характеристика 3 2. Непрямі податки, їх характеристика і вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств 5 3. Задача 13 Розрахувати суму скоригованого валового доходу ПАТ «Терра» за звітний квартал на основі наступних даних:  виручка від реалізації продукції – 582 тис. грн., у т.ч. акцизний податок – 75 тис. грн.;  чистий дохід від реалізації оборотних активів – 120 тис. грн.;  штрафи, отримані за рішенням суду – 25 тис. грн.;  емісійний дохід – 30 тис. грн.;  отримані дивіденди від нерезидентів – 12 тис. грн. Література 14

 9. Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізмуПринципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Характеристика елементів податкуГрошові надходження підприємств, їх склад, структура, економічна характеристика та класифікація. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та її розподіл
  1. Фінансовий механізм. Поняття та склад фінансового механізму 3 1.1 Поняття фінансового механізму 3 1.3 Склад фінансового механізму 5 Література 8 2. Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту. Характеристика елементів податку 9 2.1 Приниципи оподаткування 9 2.2 Податки як елемент перерозподілу валового національного продукту 10 2.3 Елементи податку 14 Література 16 3. Грошові надходження підприємств, їх склад, структура, економічна характеристика та класифікація. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та її розподіл 17 3.1 Грошові надходження підприємств 17 3.2 Виручка та її розподіл 19 Література 22

 10. Характеристика болот
  Введение 3 1. Характеристика и классификация болот. 4 2. Характеристика болот России. Их мировое значение. 12 2.1. Роль болот в смягчении изменений климата. 13 2.2. Эколого-фаунистический анализ наземных позвоночных болотных ландшафтов 16 2.2.1. Общая характеристика болотных сообществ наземных позвоночных 16 2.2.2 Основные закономерности распределения птиц в ходе болотообразовательного процесса 20 3. Изменения болотных сообществ наземных позвоночных при антропогенном воздействии. 24 3.1 Осушительная мелиорация и добыча торфа. 24 4. Значение болот как естественных убежищ редких видов птиц 31 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35 Литература 38

 11. Характеристика атмосфери
  Зміст Вступ 3 І. ПОЯВА АТМОСФЕРИ 3 II. . СКЛАД АТМОСФЕРИ. 5 III. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ЗМІНИ ГАЗОВОГО СКЛАДУ АТМОСФЕРИ . 11 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

 12. характеристика банківськіх порталів
  Характеристика банківських порталів 3 “Imxoteb.com - Путеводитель в мире банковской деятельности” 4 “Prostobiz.ua - Путеводитель в мире бизнес-финансов” 6 “GDE.ua” 9 “Банки України” 11 Асоціація Українських Банків 15 Список використаної літератури 19

 13. Характеристика електромагнітного випромінювання
  ЗМІСТ 1. Загальна характеристика електромагнітних полів 3 2. Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини 5 3. Ультрафіолетове випромінювання 8 4. Електромагнітний імпульс, його дія на навколишнє середовище 10 Список використаної літератури 13

 14. Економічна характеристика підприємства
  1. Назва підприємства, організаційна форма 3 2. Організаційна структура 5 3. Фінансова структура 6 4. Характеристика показників 7 5. Аналіз показників 9 Висновок 16 Література 17 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «__» за перше півріччя 2008 р. 19

 15. Принципи навчання їх характеристика
  ПЛАН ВСТУП 3 1. ПРИНЦИП НАОЧНОСТІ 4 2. ПРИНЦИП ПОСИЛЬНОСТІ, ДОСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ І ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 5 3. ПРИНЦИП МІЦНОСТІ І ҐРУНТОВНОСТІ ЗНАНЬ 6 4. ПРИНЦИП СВІДОМОСТІ 7 5. ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ 9 6. ПРИНЦИП АКТИВНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ НАВЧАННЯ. 10 7. ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТІ І ПОСЛІДОВНОСТІ 11 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua