Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Профілактика злочинів на сімейно-побутовому грунті (ID:20624)
| Размер: 40 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Кримінологічна характеристика злочинів на сімейно-побутовому грунті 6
2. Причини та умови, що призводять до вчинення злочинів на сімейно-побутовому грунті 13
3. Основні напрямки профілактики злочинів на сімейно-побутовому грунті 20
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

Литература 1. Абызов К.Р. Криминология: курс лекций / К.Р.Абызов, В.Г.Гриб, И.С.Ильин. – М.: Market DS, 2008. – 346 с. 2. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. "Восьмі осінні юридичні читання", (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): у 4 ч. / Хмельницький ун-т управління та права. — Ч. 4 : Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза. — Хмельницький, 2009 — 204с. 3. Алауханов Е. Криминология. Учебник. – Алматы, 2008. - 429 с. 4. Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпир. база, соц. контроль – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2009. – 502 с. 5. Головкін Б.М. Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. 6. Даньшин І. М., Голіна В. В., Валуйська М. Ю., Лисодєд О. В., Лукашевич С. Ю. Кримінологія. Загальна та Особлива частини: підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.В. Голіна (заг.ред.). — 2-ге вид., переробл. і доп. — Х.: Право, 2009. — 288с. 7. Долгова А.И. Криминология: крат. учеб. курс – М.: Норма, 2006. – 342 с. 8. Ким Е.П. Криминология бытовых отношений – Хабаровск: Дальневост. юрид. ин-т МВД России, 2006. – 220 с. 9. Клейменов М.П. Криминология: учеб.для студентов вузов – М.: Норма, 2009. – 448 с. 10. Колб О.Г., Яцишин М.М., Крикунов О.В. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела: навч. посібник. — Луцьк: РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. — 467с. 11. Крижна Л.В. Попередження злочинів, що вчинюються у сфері сімейно-побутових відносин: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2000. — 19 с. 12. Кримінологія в Україні та протидія злочинності: збірка наукових статей / Одеська національна юридична академія; Координаційне бюро з проблем кримінології Академії правових наук України / М.П. Орзіх (голов.ред.). — О. : Фенікс, 2008. — 318c. 13. Криминология: учеб.для студентов вузов / Г.А.Аванесов и др.; под ред. Г.А.Аванесова. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 494 с. 14. Криминология: учеб.для студентов вузов / Антонян Ю.М.и др.; под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с. 15. Криминология: учебник для студентов вузов / А.А.Бакин и др.; под ред.Г.Л.Касторского. – СПб.: Кн. Дом, 2007. – 544 с. 16. Криминология: учеб. для студентов вузов / Боголюбова Т.А. и др. ; под общ. ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2010. – 1008 с. 17. Криминология: учеб.пособие для студентов вузов / Г.И.Богуш и др.; под ред.Н.Ф.Кузнецовой. – М.: Проспект, 2009. – 327 с. 18. Криминология: учеб.пособие для студентов вузов / Г.А.Аванесов и др.; под ред.С.Я.Лебедева,М.А.Кочубей. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 518 с. 19. Криминология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. С.М.Иншакова, А.В.Симоненко. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 224 с. 20. Курганов С.И. Криминология: учеб.пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 184 с. 21. Молодь у юридичній науці: Зб. тез міжнарод. наук.-практ. конф. молодих учених "П'яті осінні юридичні читання" (Хмельницький, 27-28 жовтня 2006 року) / Хмельницький ун-т управління та права. – Ч. 5, підтом. 1 : Кримінальне право, кримінологія, кримінальний процес, криміналістика, кримінально-виконавче право, судова експертиза. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2006. — 137с. 22. Шестаков Д.А. Криминология: Учебник для вузов / Ассоциация Юридический центр; Санкт- Петербургский ун-т МВД России. — 2.изд., перераб. и доп. — СПб. : Издательство Р.Асланова "Юридический центр Пресс", 2006. — 559с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Профілактика злочинності
  Вступ 3 1. Поняття та зміст профілактики злочинності 5 2. Завдання, функції та види профілактики злочиності 12 3. Суб’єкти та об’єкти профілактики злочиності 19 Висновки 30 Використана література 33

 2. Прогнозування і профілактика конфліктів
  1. Конфлікт, його ознаки, функції, структура та динаміка 3 2. Психологічні методи попередження конфліктів. Емпатія 9 3. Розвязання, управління та попередження конфліктів Психодіагностика та прогнозування конфліктів 14 Список використаної літератури 20

 3. Витоки агресивності та їх профілактика
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИТОКІВ АГРЕСИВНОСТІ 7 1.1. Поняття та психологічні теорії агресії 7 1.2. Ситуаційні чинники агресивної поведінки 15 1.2.1.Сім’я як чинник формування агресивності особистості 15 1.2.2. Внутрішні чинники агресивної поведінки 17 1.2.3. Зовнішні чинники агресивної поведінки 21 1.3. Становлення агресивної поведінки 22 1.4. Агресія як прояв психопатології 30 РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 34 2.1. Характеристика вибірки і методів дослідження 34 2.2. Результати діагностичного дослідження та їх інтерпретація 40 РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 50 3.1. Планування і проведення корекції 50 3.2. Дослідження ефективності проведеної корекційної програми 92 3.3. Психологічні рекомендації профілактики агресивності особистості 95 ВИСНОВОК 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102 ДОДАТКИ 109 Додатки 20 стор.

 4. Профілактика необережної злочинності
  Вступ 3 1. Кримінологічна характеристика необережної злочинності 5 2. Причини та умови, що призводять до вчинення злочинів з необережності 16 3. Основні напрямки профілактики злочинів з необережності 21 Висновки 28 Перелік використаних джерел 31

 5. Злочинні посягання на екологію та їх профілактика
  Вступ 3 1. Кримінологічна характеристика екологічної злочинності. 5 2. Причини та умови екологічної злочинності. 12 3. Загальна та спеціальна профілактика екологічної злочинності. 19 Висновки 27 Список джерел 30

 6. Профілактика зловживання наркотичними речовинами
  В целях пропаганды здорового образа жизни работа выложена бесплатно! Вступ 3 1. Основні мотиваційні чинники зловживання наркотичними речовинами 4 2. Основні напрямки профілактики наркоманії. Психокорекційна робота з особами групи ризику 5 3. Принципи організації антинаркотичного виховання в навчальних закладах 9 Висновки 12 Література 14

 7. Корекція і профілактика аутоагресивної поведінки
  Вступ 2 Теоретичний аналіз соціально-психологічних передумов аутоагресивної поведінки 3 Фактори ризику аутоагресивної поведінки і її рецидування 10 Відомі способи корекції й попередження ауто агресивної та суїцидальної поведінки 11 Висновок 14 Список літератури 18 Предмет: суїцидологія

 8. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Основні принципи та напрямки профілактики негативних явищ серед молоді 4 2. Основні напрямки соціальної роботи з молоддю 7 Висновки 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 9. Профілактика недоліків і правопорушень у підприємницькій діяльності за даними аудиту
  Вступ 3 Профілактика недоліків і правопорушень у підприємницькій діяльності за даними аудиту 4 1. Загальні положення про аудит, його сутність мета та задачі 4 2. Результати проведенні аудиту на підприємстві 9 3. Рішення за наслідками ревізії що профілактики недоліків та правопорушень 11 Висновки 18 Література 19

 10. Сукупність злочинів
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади сукупності злочинів 5 1.1. Поняття сукупності злочинів та її види 5 1.2. Відмежування сукупності злочинів від суміжних понять 11 Розділ 2. Призначення покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків 18 2.1. Призначення покарання за сукупністю злочинів 18 2.2. Призначення покарання за сукупністю вироків 24 Висновки 28 Література 31

 11. Множинність злочинів
  1. Поняття множинності злочинів. 3 2. Повторність злочинів. 4 3. Сукупність злочинів. 9 4. Рецидив злочинів. 14 5. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів 15 Перелік використаної літератури 18

 12. Приховування злочинів
  Вступ 3 1. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя 5 2. Сутність приховування злочину 7 3. Відповідальність за приховування злочинів за старим Кримінальним Кодексом 10 4. Загальна характеристика статті 396 ККУ „Приховування злочину”. Об’єктивна та суб’єктивна сторона злочину 13 5. Особливості кваліфікації приховування злочину 15 Висновок 31 Література 33

 13. Класифікація злочинів
  Вступ 3 1. Класифікація злочинів: поняття та значення 4 2. Загальна характеристика класифікації злочинів за ознаками складу злочину 10 3. Особливості класифікації злочинів у кримінальному праві зарубіжних країн 16 Висновки 24 Використана література 26

 14. Розслідування і запобігання злочинів
  Вступ 3 1. Правові підстави застосування техніко-криміналістичних засобів, методів і прийомів у розслідуванні злочинів 4 2. Роль криміналістичної тактики для розслідування і запобігання злочинів. 19 3. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, зміст елементів. 26 Висновки 40 Список використаної літератури: 42-44

 15. Злочини і види злочинів
  Зміст Вступ 3 1. Інститут злочину за діючим кримінальним кодексом україни 5 2. Загальна характеристика видів злочинів в кримінальному праві україни 10 3. Особливості класифікації злочинів за ознаками складу злочину 17 Висновки 25 Список використаної літератури 27 Об’єкт дослідження – поняття та види злочинів в кримінальному праві. Предмет дослідження – нормативно-правові акти кримінального законодавства України та зарубіжних країн. Мета дослідження: на основі узагальнення наукових праць вчених та законодавства вивчення теоретичних та практичних питань видів злочинів за законодавством України та зарубіжних країн. Хронологічні рамки роботи – з часів Давнього Риму до 2006 року. Джерельна база. У процесі написання курсової роботи автором було опрацьовано 23 джерела.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua