Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Зміст, структура та психологічні компоненти управління в організаціях (ID:20711)
| Размер: 332 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Структура психології управління 4
2. Функції психології управління 8
3. Основні категорії психології управління 9
Висновки 18
Список використаної літератури 19

Литература1. Амстронг М. Основи менеджмента: Как стать лучним руководите-лем. – Ростов н/Д: Феникс, 1998, - 512 с. 2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 376 с. 3. Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 240 с. 4. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с. 5. Мескон Н.І., Альберт М., Хкедоури Ф. Основи менеджмента: Пер.с англ. М.: Дело, 1992. – 172 с. 6. Блейк Р., Моутон Дж. С. Научные методы управления / Пер. с англ. — К., 1996. — 247 с. 7. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управ-ления. – Харьков: Фортуна-Пресс, 1998. – 464 с. 8. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в иг-ры. – М.: Прогресс, 1988. – 400 с. 9. Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. – СПб: Пи-тер, 1999. – 816 с. 10. Бойко В. В., Ковалев А. Г., Панферов В. Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. - М.: Мысль, 1983. – 206 с. 11. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.: Дело, 1991. – 312 с. 12. Генов Ф. Психология управления (основные проблемы). — М.: Прогресс, 1982. – 422 с. 13. Карамушка Л. М.Психологія управління закладами середньої осві-ти: Монографія. — К.: Ніка-Центр, 2000. – 332 с. 14. Мельник Л. П. Психологія управління: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 176 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжнародний поділ праці, його зміст та основні компоненти: міжнародна спеціалізація та кооперація
  Вступ 3 Розділ 1. Суть міжнародного поділу праці 8 1.1 Міжнародний поділ праці – основа міжнародних економічних відносин 8 1.2. Характеристика основних моделей та форм міжнародного поділу праці 12 1.3. Сутність та форми міжнародної кооперації праці 24 1.4. Міжнародна спеціалізація виробництва 31 Розділ 2. Особливості міжнародного поділу праці на сучасному етапі 36 2.1. Головні фактори розвитку 36 2.2. Нові тенденції міжнародного поділу праці і світової економіки 44 2.3. Економічна ефективність 52 Розділ 3. Україна в системі міжнародного поділу праці 65 3.1. Міжнародний поділ праці як фактор розвитку національної економічної системи 65 3.2. Напрями активізації в міжнародному поділі праці 76 3.3. Перспективи участі України у світогосподарських процесах 88 Висновки 99 Список використаної літератури 107 Додаток 109

 2. Управління персоналом у багатонаціональних організаціях
  ВСТУП 3 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 4 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 9 3. КЕРІВНИЦТВО, КОМУНІКАЦІЇ І КОНТРОЛЬ У БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЯХ 13 4. ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 18 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 23

 3. Ринкова організація. Зміст і структура
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність і функції ринку 3 2. Структура ринку 6 Висновок 9 Список використаної літератури 10

 4. Зміст та структура договорів на співробітництво в туризмі.
  1. Зміст та структура договорів на співробітництво в туризмі 3 Список використаної літератури 8

 5. Податки бюджетів їх призначення структура і економічний зміст
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ 5 1.1. Роль видатків бюджетів у соціально-економічному розвитку 5 1.2. Класифікація видатків бюджетів 11 1.3 Структура видатків державного та місцевих бюджетів 19 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 27 2.1. Реалізація фінансової політики уряду у видатках бюджетів 27 2.2. Структура та динаміка видатків державного бюджету 33 2.3. Видатки місцевих бюджетів на розвиток територій 40 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ 48 3.1. Проблеми вдосконалення програмно-цільового методу планування видатків 48 3.2. Вдосконалення форм і методів бюджетного фінансування 54 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63 ДОДАТКИ 65-71

 6. Структура та зміст розділів цільової комплексної програми
  1. Загальні положення 3 2. Порядок підготовки і реалізації програм та проведення окремих заходів 6 3. Планування коштів на проведення програм (заходів) 7 Список використаної літератури 9

 7. Постанови прокурора: їх види, структура, зміст та значення
  Вступ 3 1. Поняття та види постанови прокурора 4 2. Структура, зміст та значення постанови прокурора 7 Висновки 14 Список джерел 15

 8. Виробничі відносини: зміст, структура, форма організації
  1. Поняття виробництва 3 2. Фактори виробництва 3 3. Продуктивні сили 4 4. Виробничі відносини 6 6. Власність у системі виробничих відносин 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 9. Маркетингова програма підприємства: структура, зміст, форма
  Вступ 3 1 Теоретичний аспект маркетингової програми підприємства 5 1.1 Поняття маркетингової програми підприємства та її складові 5 1.2 Види та класифікація програм маркетингу 10 2 Практичний аспект складання програми маркетингу 12 2.1 Зміст програми маркетингу ТОВ «Назва» 12 2.2 Реалізація програми маркетингу на ТОВ «Назва» 19 3 Пропозиції щодо удосконалення маркетингової програми підприємства 25 Висновки 42 Список літератури 45

 10. Виробничі відносини зміст, структура, форма організації
  Виробничі відносини зміст, структура, форма організації..3 Список використаної літератури..........................15

 11. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності за якість продукції
  Вступ. 1 1. Необхідність, зміст та структура страхування відповідальності. 3 2. Взаємовідносини сторін у страхуванні відповідальності. 5 3. Страхування відповідальності за якість продукції. 7 3.1. Поняття якості продукції 7 3.2. Об'єкт страхування 9 3.3. Страхувальники 11 3.4. Страхові ризики 15 Висновок. 17 Список використаної літератури. 18

 12. Зміст структура і порядок складання декларації про прибуток підприємств
  Вступ 3 1. Розділ Декларації про прибуток підприємств 4 1.1. Джерела інформації формування показників декларації на прибуток підприємств 4 1.2. Характеристика декларації на прибуток підприємств 12 1.3. Порядок заповнення декларації на прибуток підприємств 13 Список використаної літератури. 19

 13. Зміст, структура і порядок складання звіту про рух грошових коштів
  Вступ. 3 1. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів. 6 2. Порядок складання звіту про рух грошових коштів. 8 Висновки. 16 Список використаної літератури. 18

 14. Структура і зміст Звіту про фінансові результати. Джерела даних для його складання

 15. Соціально-психологічні методи управління туризмом
  План ВСТУП 3 1. СКЛАДОВІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ 5 1.1. Соціальна сутність туризму 7 1.2. Психологія як інструмент управління туристичним підприємством 8 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ ТУРИЗМОМ 11 3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ВИВЧЕННЯ Й ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 18 3.1. Конфлікти в організації. Їхні види і методи вирішення 23 3.2. Стреси і шляхи їхнього подолання 27 4. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ СПІВРОБІТНИКІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. 29 4.1. Поняття соціально-психологічного клімату 32 4.2. Структура соціально-психологічного клімату туристичної компанії 33 4.3. Моделі соціально-психологічного клімату на туристичному підприємстві 36 4.4. Роль керівника в соціально - психологічному кліматі колективу 38 4.5. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі 38 ВИСНОВКИ 41 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 43 Мета курсової роботи - розглянути питання управління персоналом і виробництвом, вивчення прийомів взаємодії з персоналом, поліпшення стилю управлінської діяльності на туристичному підприємстві за допомогою соціально-психологічних методів. Також розглядається місце і роль конфліктів в управлінському процесі і причини їх виникнення. Предметом курсової роботи є детальний аналіз соціальних та психологічних особливостей в управлінні туристичним підприємством. Об’єктом курсової роботи є вивчення і характеристика соціально-психологічного клімату в турфірмі. Хронологічні рамки в курсовій роботі чітко не виділяються, але мова йде про умови розвитку тур підприємств за сучасних умов. Для написання курсової роботи автором було використано наступну літературну базу: Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту – підручник для написання будь-якої роботи по менеджменту, Столяренко Л.Д. Основи психології – для висвітлення психологічних проблем в управлінні, Липсиць І.В. Секрети вмілого керівника, Козирєв В. Почни з управлінської культури, Панасюк А.Ю. Управлінське спілкування, Фатеев Н. М. Як провести соціально-психологічне дослідження в колективі та ін.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua