Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Наркоманія та наркобізнес. Проблеми та її вирішення (ID:20720)
| Размер: 34 кб. | Объем: 29 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Кримінологічна характеристика наркоманії та наркобізнесу. Зв'язок наркоманії зі злочинністю. 5
2. Причини та умови наркобізнесу та наркоманії. 12
3. Профілактика наркоманії та наркобізнесу. 17
Висновки 24
Список джерел 27
Литература 1. Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002–2010 роки: Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.01.02 № 26-р. 2. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В. Кримінологія - Альбом схем (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник / За заг. ред. Джужи О.М. - 1, К., 2007. – 482 c. 3. Звіт про стан злочинності в Україні та результати діяльності підрозділів МВС у 2003 році, Київ, січень 2004 р. 4. Кравченко О. О. Контрабанда наркотиків – актуальні питання відповідальності // Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., 17-18 жовтня 2002 р. 5. Крижна Л.В. Попередження злочинів, що вчинюються у сфері сімейно-побутових відносин: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2000. – 215 с. 6. Криминология / Под ред. Дж.Ф. Шали; Перевод с англ. — СПб., 2003. 7. Кримінологія вербальної агресії: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.М. Храмцов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. 8. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій: У 2-х кн. / Александров Ю.В., Гаврилишин А.П., Джужа О.М. та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: НАВСУ, 2008. Кн 2: Особлива частина. – 614 с. 9. Кримінологія і соціальна профілактика злочинів у виправних установах: навч. посіб. / О.Г. Колб. — Луцьк: Вежа, 2007. — 400 с. 10. Кримінологія. Спеціалізований курс лекцій зі схемами. (Загальна та особлива частини): Навч. посіб. / О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв, В.В. Василевич; Ред.: О.М. Джужа. — К.: Атіка, 2008. — 366 с. 11. Кримінологія: довідник термінів, основні визначення, рекомендовані джерела: навч. посіб. / О.Г. Колб, М.М. Яцишин, О.В. Крикунов. — Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2007. — 467 с. 12. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисоєд; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х.: Право, 2003. — 351 с. 13. Кримінологія: Іванов Ю. Ф. Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с. 14. Кримінологія: Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). — К., 2002. — 295 с. 15. Кримінологія: Навч. посіб. / О.М. Джужа, В.В. Василевич, Ю.Ф. Іванов, П.М. Опанасенко, В.Г. Пшеничний; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Прецедент, 2004. — 208 с. 16. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / В.М. Дрьомін, В.О. Туляков, Н.А. Орловська; Одес. нац. юрид. акад. — О.: Юрид. л-ра, 2003. — 172 с. 17. Кримінологія: Навч.-метод. посіб. / О.М. Джужа, О.М. Костенко, Є.М. Моісеєв, В.М. Гринчак, В.В. Василенко; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Атіка, 2003. — 400 с. 18. Кримінологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик, Ю.В. Александров, В.М. Гринчак, А.Й. Міллер, С.А. Тарарухін, Є.М. Моісеєв, Я.Ю. Кондратьєв; Нац. акад. внутр. справ України. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 416 с. 19. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За заг. ред. О. М. Джужи. — К.: Юрінком Інтер, 2008. – 428 с. 20. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с. 21. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; За заг. Ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 480 с. 22. Расюк Е. Контроль за виконанням програм, спрямованих на запобігання вживанню наркотиків // Право України № 11, 2003. С. 17-19. 23. Селиванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. Історія, теорія, коментар. – К., Юрінком, 2007. 24. Чеханюк Л. Вдосконалення законодавства України щодо захисту жертв насильства у сім'ї: Питання кримінології / Л. Чеханюк, І. Сенюта// Право України. - 2007. - №6. - С. 119-122. 25. Юнак В.Ю. Наркоманія — дорога в безодню. — К., 2007. — С. 135—136.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Наркоманія та наркобізнес: проблеми та їх розв’язання
  Вступ 3 1. Кримінологічна характеристика наркоманії та наркобізнесу. Звязок наркоманії зі злочинністю 5 2. Причини та умови наркобізнесу та наркоманії 16 3. Профілактика наркоманії та наркобізнесу 25 Висновки 35 Перелік використаних джерел 37

 2. Глобальні проблеми світової економіки та шляхи їх вирішення
  Вступ 3 1. Сутність еволюцію виникнення та класифікацію глобальних проблем 5 2. Основні глобальні проблеми світової економіки 11 2.1. Основні соціально-економічні проблеми населення: демографічний вибух, голод, бідність 11 2.2. Проблеми світової продовольчої безпеки в умовах глобалізації економіки 14 2.3. Наслідки та загрози фінансової глобалізації 18 3. Шляхи вирішення глобальних проблем світової економіки 27 Висновок 34 Список використаної літератури 37

 3. Проблеми запровадження інформаційних систем і шляхи їх вирішення
  1. Проблеми запровадження інформаційних систем і шляхи їх вирішення 3 2. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік матеріальних запасів. 6 3. Організація аналітичної номенклатури в умовах інформаційних систем. 10 Література 15

 4. Головні проблеми в підприємницькій діяльності і методи їх вирішення
  Вступ. 3 1. Основні проблеми в підприємницькій діяльності. 4 2. Методи вирішення проблем підприємницької діяльності. 7 Висновок. 12 Список використаних літературних джерел. 14

 5. Аналіз трудового процесу і затрат робочого часу: стан, проблеми та шляхи вирішення
  ВСТУП 3 1. Сутність трудового процесу та його раціоналізація 4 2. Аналіз затрат робочого часу на підприємстві, проблеми та шляхи їх вирішення 10 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 6. Вирішення конфліктів у сім'ї
  Вступ 2 Конфлікти у подружніх пар 3 Взаємодія батьків і дітей: основи конфлікту 4 Психологічне консультування конфліктних родин 5 Висновок 7 Використана література 8

 7. Вирішення конфліктів та їх попередження
  ВСТУП 3 1. ТАКТИКИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ 4 2. СТИЛІ ВИХОДУ ІЗ КОНФЛІКТУ 6 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 11 ВИСНОВКИ 13 АНОТАЦІЯ СТАТТІ "ЧТО МЫ ЕЙ СДЕЛАЛИ?" 14 Текст статті "Что мы ей сделали?" 15 Список використаної літератури 19

 8. МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ
  МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗАВДАНЬ ЛІТЕРАТУРА

 9. Професійні педагогічні задачі та їх вирішення
  Вступ 4 1. Психологічні особливості професійного становлення учителів 5 2. Поняття та сутність професійних педагогічних задач 7 3. Проблема розв'язання педагогічних задач у професійній діяльності учителів 11 Висновок 13 Список використаної літератури 13

 10. Засоби вирішення міжнародних конфліктів
  ПЛАН ВСТУП 4 1. Засоби вирішення міжнародних конфліктів 6 2. Миротворча діяльність України у врегулюванні збройних конфліктів 11 3. Перспективи розвитку миротворчої діяльності 15 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 25

 11. ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
  ВСТУП 3 1. Поняття трудових спорів, їх види та причини виникнення 5 2. Особливості розгляду трудових спорів. 10 3. Правова характеристика діяльності Національної служби посередництва та примирення. 15 4. Подальше вдосконалення законодавства про вирішення трудових спорів 19 ВИСНОВКИ 22

 12. Психологічні техніки вирішення міжособистісних конфліктів
  Вступ 3 1. Визначення конфлікту 5 2. Міжособистісні конфлікти 6 3. Причини міжособистісних конфліктів 9 4. Сутність та правила процесу розв’язання конфлікту 18 5. Технологія розв’язання конфлікту 22 Висновки 29 Список літератури 30

 13. Вирішення питання про порушення кримінальної справи
  Вступ 3 1. Поняття, зміст, завдання порушення кримінальної справи 4 2. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи 7 3. Процесуальний порядок порушення та відмови в порушенні кримінальної справи 11 4. Нагляд прокурора за законністю на етапі порушення кримінальної справи 14 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 14. Вирішення питання про порушення кримінальної справи
  Вступ 3 1. Поняття зміст і завдання етапу порушення кримінальної справи 4 2. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи 5 3. Процесуальний порядок порушення та відмови в порушенні кримінальної справи 15 4. Нагляд прокурора за законністю на етапі порушення кримінальної справи 19 Висновок 28

 15. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи їх вирішення
  Вступ 3 Розділ 1. Зовнішня заборгованість країн: теоретичний аспект 5 1.1. Сутність та структура зовнішньої заборгованості 5 1.2. Причини формування зовнішнього боргу країни 6 1.3 Інструменти управління зовнішнім боргом та механізми їх реалізації 8 Розділ 2. Дослідження сучасного стану та проблеми зовнішньої заборгованості в світі 13 2.1. Сучасний стан зовнішньої заборгованості в світовій економіці 13 2.2 Програми подолання проблеми зовнішньої заборгованості 16 2.3 Світова практика реструктуризації зовнішніх державних запозичень 17 Розділ 3. Дослідження сучасного стану та оптимізація проблеми зовнішньої заборгованості України 21 3.1 Причини формування національного зовнішнього боргу 21 3.2 Оцінка структури та динаміки формування зовнішнього боргу України 25 3.3 Шляхи вирішення проблем зовнішньої заборгованості в Україні 30 Висновки 34 Список використаних джерел: 36

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua