Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Реалізація програми фінансової санації підприємства (на прикладі конкретного підприємства, харчової промисловості) (ID:20742)
| Размер: 72 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємства 5
1.1 Економічна сутність санації підприємства 5
1.2 Форми фінансової санації підприємства 9
1.3 Державна санаційна підтримка підприємств 12
2. Оцінка потреби у проведенні фінансової санації ВАТ "Назва" 14
2.1 Фінансово — економічна характеристика діяльності ВАТ "Назва" 14
2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ "Назва" 20
2.3 Прогнозування імовірності банкрутства ВАТ "Назва" 26
3. Реалізація програми фінансової санації ВАТ "Назва" 27
Висновки 33
Список використаних джерел: 35
Додатки 37
Литература1. Войцеховский И.В.,Мозенков О.В Проблемы оценки эффективности проведения процедуры санации предприятий // Государственный информационный бюллетень о приватизации .- 2002 .- 2 .- с. 59-61 2. Гавриш О. Санация против банкротства. // Зеркало недели .- 2002 .- 40 .- с. 9 3. Єлецьких С.Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С.Я. Єлецьких, Г.В. Тельнова; Донбас. держ. машинобуд. акад. : ЦУЛ .- 2007 .- 175 с. 4. Івженко А.С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки .- 2008 .- 4 .- с. 142-148 5. Клебанова Т.С. Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин / Клебанова Т.С., Панасенко О.В. // Актуальні проблеми економіки .- 2007 .№- 7 .- с. 158-165 6. Колісник М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навч. посібник / Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І.; Нац. ун-т "Львів. політехніка" : Кондор .- 2007 .- 271 с. 7. Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Кондрашихін А.Б., Пепа Т.В., Федорова В.О. : ЦУЛ .- 2007 .- 2103 с. 8. Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник для вищ. навч. закл. / Копилюк О.І., Штангрет А.М. : ЦНЛ .- 2005 .- 166 с. 9. Коваленко М.А., Лобанова Н.В. Оцінка ефективності санації підприємств // Фінанси України .- 2005 .- 3 .- с. 147-151 10. Коваленко М.А., Лобанова Н.В. Санація підприємств регіону та фінансові джерела її проведення // Фінанси України .- 2004 .- 8 .- с. 69-75 11. Котляр Э.А.Информационные системы как инструмент санации предприятия // Вопросы экономических наук .- 2005 .- 5 .- с. 115-120 12. Крикун В. Відновлення платоспроможності боржника і майнові аспекти санації // Вісник НАДУ .- 2003 .- 4 .- с. 256-262 13. Манойленко О.В. Підходи до оцінки санаційного потенціалу тимчасово неплатоспроможних суб`ктів господарювання. // Економіка і держава .- 2006 .- 1 .- с. 60-63 14. Мойсеєнко Т.А. Інформаційні проблеми санації // Актуальні проблеми економіки .- 2004 .- 9 .- с. 112-114. 15. Мойсеєнко Т.А.Санація як основний інструмент оздоровлення економіки // Актуальні проблеми економіки .- 2004 .- 12 .- с. 136-141. 16. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т : КНЕУ .- 2004 .- 410 с. 17. Фінансова санація промислових підприємств: [Навч. посіб. для самост. занять] / Ващенко О.М., Котельніков Д.І., Макаренко І.О., Самійленко Г.М.; [За ред. Котельнікова Д.І.] : ЧЦНТЕІ .- 2005 .- 196 с. 18. Шатохіна О. Особливості організації та проведення техногенного санаційного аудиту підприємств України // Бухгалтерський облік і аудит .- 2004 .- 4 .- с. 59-63 19. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб`єктів господарювання: Підруч. для вищ. навч. закл. : Кондор .- 2006 .- 376 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз обсягу виробництва і реалізація продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі підприємства харчової промисловості)
  Вступ 3 1. Науково-методичні основи аналізу виробництва та реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства 5 1.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності і реалізації продукції 5 1.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 13 1.3. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції 15 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ «Назва» 21 2.1. Характеристика підприємства 21 2.2. Діяльність підприємства зі збільшення виробництва та реалізації продукції 24 2.3. Аналіз ефективності збутової діяльності 29 3. Напрями удосконалення системи управління виробництвом і реалізацією на підприємстві 36 Висновки 41 Література 43 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» за 2008 р. 45

 2. Промисловий маркетинг, практична на прикладі підприємства харчової промисловості
  Вступ 3 1. Загальна характеристика ринку 4 1.1. Загальна характеристика промислового ринку України 4 1.2. Тенденції в галузі 6 1.3. Проблеми і можливості 9 2. Вибір досліджуваного промислового підприємства і постановка задачі 13 2.1. Вибір цілей 13 2.2. Цілі маркетингу на майбутній рік 15 3. Визначення потенційних споживачів 16 3.1. Характеристика споживачів 16 3.2. Виявлення потреб споживачів 16 3.3. Визначення цільового ринку (сегментація) 16 4. Конкуренція 18 4.1. 12-ти пунктний профіль конкурента 18 4.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 21 5. Розробка комплексу маркетингу 24 5.1. Товарна політика 24 5.2. Цінова політика 26 5.3. Збутова політика 27 5.4. Маркетингова комунікаційна політика 28 6. Розробка бюджету маркетингу 29 6.1. Методи формування маркетингового бюджету 29 Висновки 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 3. Стан та розвиток птахівництва (на прикладі підприємства харчової промисловості)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА 5 1.1. Розвиток птахівництва в Україні 5 1.2. Сучасний стан розвитку птахівництва 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПТАХІВНИЦТВА НА БАЗІ ВАТ „ххх” 19 2.1. Характеристика діяльності підприємства на ринку птахівництва 19 2.2. Аналіз споживачів продукції підприємства 27 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 30 3.1. Проблеми розвитку птахівництва в Україні 30 3.2. Основні шляхи і перспективи розвитку птахівництва в Україні 32 3.3. Шляхи покращення діяльності ВАТ „ххх” 37 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 47

 4. Аналіз чистого прибутку та його використання на підприємстві харчової промисловості (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності 5 1.2. Дослідження виробничого процесу 10 1.3. Ефективність використання трудових ресурсів, кадрова політика 14 1.4. Аналіз обслуговуючої виробничої системи 18 2. Методичні основи економічного аналізу прибутку підприємства 20 2.1. Прибуток підприємства та методика його розрахунку 20 2.2. Джерела формування прибутку підприємства 30 2.3. Напрями використання прибутку підприємства 34 3. Аналітичні розрахунки на матеріалах підприємства 40 3.1. Розрахунок чистого прибутку підприємства 40 3.2. Управління формуванням прибутку підприємства з метою його оптимізації 48 3.3. Аналіз розподілу прибутку підприємства 52 Висновки та пропозиції 56 Список літератури 61 Додатки 65-72 Предметом дослідження даної роботі є економічні відносини, що складаються в процесі управління прибутком підприємства. Об’єктом дослідження даної роботи є система управління формуванням та використанням прибутку підприємства на прикладі підприємства ресторанного господарства ТОВ „Маргарит”. Метою роботи є дослідити теоретичні основи управління прибутком підприємства, проаналізувати систему управління прибутком, визначити напрямки та розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності управління прибутком підприємства. Робота насичена графічним матеріалом: таблиці, діаграми, формули, аналіз, висновки

 5. Порядок проведення фінансової санації підприємства
  Порядок проведення фінансової санації підприємства 2 Література 10

 6. Порядок проведення фінансової санації підприємства
  Вступ 3 1. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємства 5 2. Класична модель фінансової санації 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 7. Оподаткування підприємства та шляхи її оптимізації (на прикладі конкретного підприємства)
  Вступ 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та склад системи оподаткування підприємства 5 1.2. Класифікація податків 7 1.3. Податкова політика підприємства як напрям економічної діяльності 9 1.4. Сутність, вихідні передумови розробки та зміст основних етапів податкової політики підприємства 16 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЗАТ «Назва» 25 2.1. Організаційно-правовий статус, напрями діяльності та основні показники діяльності 25 2.2. Аналіз динаміки та структури податків 29 2.3. Аналіз фінансового стану ЗАТ «Назва» 30 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАТ «Назва» 39 Висновки 45 Список використаних джерел 48 Додаток 1. Баланс ЗАТ «Назва» на 31.12.2006 р. 51 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2006 р. 53 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2006 р. 55

 8. Аналіз фінансового стану підприємства харчової промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1. Цілі та завдання аналізу фінансового стану підприємства 4 1.2. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства 6 1.3. Методологія аналізу ліквідності балансу 8 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. 10 2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства 10 2.2. Аналіз платоспроможності підприємства 11 2.3. Оцінка структури формування фінансових джерел та їх використання 14 2.4. Аналіз ділової активності та рентабельності 16 3. Заходи по забезпеченню фінансової стійкості підприємства 19 3.1. Заходи підвищення прибутковості 19 3.3. Шляхи підвищення ефективного використання основного капіталу 20 3.4 Заходи підвищення ефективного використання оборотних коштів 22 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 Додатки 30

 9. Бухгалтерський облік грошових коштів підприємства харчової промисловості
  Вступ 3 Розділ 1. Основи бухгалтерського обліку грошових коштів 5 1.1. Економічна сутність грошових коштів 5 1.2. Огляд нормативної бази обліку грошових коштів 10 Розділ 2. Облік грошових коштів 15 2.1. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ «__» 15 2.2. Облікова політика підприємства ТОВ «__» 20 2.3. Документальне оформлення та облік господарських операцій з грошовими коштами 23 2.3.1. Документальне оформлення господарських операцій з грошовими коштами 23 2.3.2. Облік господарських операцій в касі підприємства ТОВ «Бак Хауз» 26 2.3.3. Синтетичні та аналітичні облік грошових коштів на рахунках в банківських установах 29 2.3.4. Відображення у звітності наявності та руху грошових коштів на підприємстві ТОВ «__» 33 Розділ 3. Комп’ютеризація обліку грошових коштів 36 3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій ведення обліку 36 3.2. Застосування комп’ютерних технологій з обліку грошових коштів 39 Висновки 42 Список використаної джерел 44 Додатки 46-50

 10. Фінансовий облік грошових коштів підприємства харчової промисловості
  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні основи обліку грошових коштів підприємства 7 1.1. Нормативно-законодавча база обліку грошових коштів підприємства 7 1.2. Теоретичні основи обліку грошових коштів підприємства 13 Розділ ІІ. Характеристика підприємства 21 2.1. Техніко-економічна характеристика 21 2.2. Облікова політика підприємства 23 Розділ ІІІ. Організація обліку грошових коштів на підприємстві 26 3.1. Аналітичний облік 26 3.2. Відображення операцій з обліку на рахунку бухгалтерського обліку 29 3.3. Взаємозв"язок обліку грошових коштів з фінансовою звітністю 34 Висновок 36 Список використаної літератури 38 Додатки 41-56

 11. Бухгалтерський облік грошових коштів підприємства харчової промисловості
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Основи бухгалтерського обліку грошових коштів 5 1.1. Економічна сутність грошових коштів 5 1.2. Огляд нормативної бази обліку грошових коштів 10 Розділ 2. Облік грошових коштів 15 2.1. Історичні дані підприємства ДП київський хлібокомбінат №11. Структура його управління 15 2.2. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ДП київський хлібокомбінат №11 19 2.3. Облікова політика підприємства ДП київський хлібокомбінат №11 25 2.4. Документальне оформлення та облік господарських операцій з грошовими коштами 27 2.4.1. Документальне оформлення господарських операцій з грошовими коштами 27 2.4.2. Облік господарських операцій в касі підприємства ДП київський хлібокомбінат №11 31 2.4.2. Синтетичні та аналітичні облік грошових коштів на рахунках в банківських установах 33 2.4.3. Відображення у звітності наявності та руху грошових коштів на підприємстві ДП київський хлібокомбінат №11 38 Розділ 3. Комп’ютеризація обліку грошових коштів 41 3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій ведення обліку 41 3.2. Застосування комп’ютерних технологій з обліку грошових коштів 44 Висновки 50 Список використаної джерел 53 Додатки. Звітність, первинні документи 55-61 Метою бухгалтерського обліку грошових коштів - є контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни, правильністю і ефективністю використання грошових коштів і кредитів, забезпечення збереження грошової готівки і документів в касі. В умовах ринкової економіки будь-який бухгалтер повинен виходити з принципу, що уміле використовування грошей і грошових коштів саме по собі може приносити підприємству додатковий дохід. З цієї мети витікають наступні основні завдання бухгалтерського обліку грошових коштів: - своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових коштів і розрахунків; - контроль за збереженням грошових коштів в касі підприємства; - використанням грошових коштів по їх цільовому призначенню; - своєчасність розрахунків з постачальниками, покупцями (замовниками), бюджетом, банками, органами соціального страхування, робітниками і службовцями і др.; - своєчасна перевірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для попередження простроченої заборгованості; - своєчасне виявлення результатів інвентаризації грошових коштів, документів і розрахунків. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку організації грошових коштів підприємства ДП AT „Київ хліб” хлібокомбінат №11. Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку грошових коштів підприємства ДП AT „Київ хліб” хлібокомбінат №11. В розвиток методології з питань обліку грошових коштів зробили вагомий внесок праці: І.А. Басманова, І.О. Белебехи, О.С. Бородкина, Б.І. Валуєва, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, Ю.Я.Литвина, А.Ш.Маргуліса, І.С.Мацкевичюса, В.Б.Моссаковського, В.Ф.Палія, П.Т.Саблука, В.В.Сопко, А.М.Фабричнова, М.Г.Чумаченка, С.А.Щенкова та інших. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації відповідно до поставлених завдань

 12. Бухгалтерський облік грошових коштів підприємства харчової промисловості
  Вступ 3 Розділ 1. Основи бухгалтерського обліку грошових коштів 5 1.1. Економічна сутність грошових коштів 5 1.2. Огляд нормативної бази з обліку грошових коштів 8 Розділ 2. Фінансовий облік грошових коштів на підприємстві ТОВ „...” 13 2.1. Історичні дані підприємства, структура підприємства ТОВ „...” 13 2.2. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ТОВ „...” 17 2.3. Облікова політика підприємства ТОВ „...” 21 2.4. Документальне оформлення і облік господарських операцій з грошовими коштами підприємства ТОВ „...” 24 Розділ 3. Комп’ютеризація обліку грошових коштів на підприємстві ТОВ „...” 35 3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій бухгалтерського обліку 35 3.2. Застосування комп’ютерних технологій для організації обліку грошових коштів на підприємстві ТОВ „...” 38 Висновки 44 Список використаної джерел 47 Додатки 49

 13. Відтворення основних фондів (на прикладі конкретного підприємства)
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління відтворенням основних Фондів 5 1.1 Сутність основних фондів 5 1.2 Процес правління відтворенням основних фондів 8 2. Аналіз процесу відтворення виробничих фондів підприємства 13 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 13 2.2 Аналіз складу і структури основних фондів ДП «Назва» 16 2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів ДП «Назва» 23 3. Підвищення ефективності процесу управління відтворенням виробничих фондів ДП “Назва” 27 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 39-63

 14. Податок на додану вартість на прикладі конкретного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність та значення податку на додану вартість у фінансово-господарській діяльності підприємства 6 1.2. Порядок сплати ПДВ підприємством 11 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПДВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА "Назва" 18 2.1. Організаційно-правовий статус, напрями діяльності та основні показники діяльності 18 2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 22 2.3. Аналіз організації сплати ПДВ на підприємстві та її впливу на фінансово-господарську діяльність 29 РОЗДІЛ III НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 32 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додаток 1. Баланс ЗАТ «Назва» станом на 31.12.2007 р. 39 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2007 рік 42 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2007 рік 44

 15. Маркетингова цінова політика на прикладі конкретного підприємства (практична)
  1. Характеристика підприємства 3 2. Характеристика товару підприємства 6 2.1. Основний товар, який випускає підприємство 6 2.2. Визначення конкурентоспроможності товару 11 2.3. Визначення ринків та сегментів, на які потрібно ввести новий товар 13 2.4. Фактори, які визначають купівлю товару та заходи, які застосовує підприємство для впізнання товару серед інших аналогічних 15 2.5. Потенційні можливості для притаманності товару високих споживацьких якостей в порівнянні з товарами конкурентів 16 2.6. Вплив сезонних факторів на товар 17 2.7. Емоції, які викликає товар у споживачів 17 3. Характеристика покупців 18 3.1. Індивідуальні споживачі та підприємства, які придбавають товар 18 3.2. Основні фактори, які впливають на рішення про купівлю товару 19 3.3. Потреби клієнта, які спонукають придбавати товар 21 4. Методи ціноутворення 22 4.1 Визначення причинних факторів важливості ціни для споживачів, що дозволяє здійснити варіацію цін 22 Список використаної літератури 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua