Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Питання до екзамену Соціальна робота (ID:20778)
| Размер: 122 кб. | Объем: 76 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
Содержание1. Охарактеризуйте основні етапи історії фахової соціальної роботи за кордоном. 3
2. Проаналізуйте особливості діагностичної і функціональної школи соціальної роботи. 7
3. Охарактеризуйте основні етапи історії фахової соціальної роботи в Україні. 8
4. Визначте основні етапи історії соціальної роботи в Росії. 13
5. Охарактеризуйте сучасні класифікації теорій та моделей соціальної роботи. 17
6. Визначте предмет і завдання теорії соціальної роботи 19
7. Охарактеризуйте особливості інтегративного характеру соціальної роботи. 20
8. Розкрийте зміст соціальної роботи як практичної діяльності 20
9. Визначте функції соціальної роботи. 21
10.Розкрийте зміст процесу соціальної роботи на мікро-, мезо- та макро рівнях суспільства. 22
11. Охарактеризуйте основні кваліфікаційні вимоги до соціального працівника. 22
12. Розкрийте зміст документу “Етика соціальної роботи: принципи і стандарти”. 24
13. Розкрийте зміст професійних ролей соціального працівника. 25
14. Визначте правове забезпечення діяльності соціальних служб. 25
15. Визначте особливості професійної підготовки соціального працівника. 26
16. Охарактеризуйте професійні цінності соціального працівника. 28
17. Визначте сутність професійних ризиків в соціальній роботі. 29
18. Розкрийте сутність стратегій підтримки особистості. 30
19. Визначте правові і наукові підходи до визначення поняття “клієнт” в соціальній роботі. 31
20. Визначте функції Міністерства праці та соціальної політики. 33
21.Визначте напрямки роботи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в закладах освіти. 35
22. Розкрийте особливості сприяння здоровому способу життя засобами соціальної роботи. 36
23.Визначте особливості застосування засобів культури у соціальній роботі. 36
24.Визначте напрямки партнерства соціальних служб та благодійних і громадських організацій. 37
25. Визначте напрямки соціальної роботи на підприємстві. 38
26.Охарактеризуйте соціальні послуги, які надають соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді. 39
27.Охарактеризуйте послуги, які надають спеціалізовані формування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 39
28.Визначте функції управлінь державних адміністрацій по роботі з дітьми. 40
29.Проаналізуйте особливості соціальної роботи у збройних силах 41
30. Визначте напрямки соціальної роботи в організаціях і установах МВС. 42
31. Визначте особливості соціальної роботи в сільській місцевості. 43
32. Визначте особливості соціальної роботи у великому місті. 44
33. Охарактеризуйте зміст менеджменту в соціальній роботі. 46
34. Охарактеризуйте організаційні методи в індивідуальній соціальній роботі 47
35. Охарактеризуйте системну модель соціальної роботи 47
36.Охарактеризуйте соціально-екологічну модель соціальної роботи 48
37.Охарактеризуйте рольову теорію в соціальній роботі 48
38.Охарактеризуйте соціально-радикальну модель соціальної роботи 49
39.Проаналізуйте психодинамічну модель соціальної роботи 49
40.Проаналізуйте біхевіористські та когнітивні моделі соціальної роботи 50
41.Проаналізуйте гуманістично-екзистенційні підходи в соціальній роботі 50
42. Проаналізуйте теорію кризового втручання. 52
43. Проаналізуйте зосереджену на завданні модель соціальної роботи. 52
44. Проаналізуйте моделі індивідуальної роботи з випадком. 53
45. Проаналізуйте особливості проведення консультування в соціальній роботі. 53
46.Охарактеризуйте теоретичні напрямки групової соціальної роботи. 54
47.Охарактеризуйте основні моделі соціальної роботи з групою. 55
1.Тренінгові робота як метод соціальної роботи з групами 55
48.Визначте зміст та етапи роботи мультидисциплінарної та міждисциплінарної команди фахівців. 58
49.Охарактеризуйте різновиди телефонного консультування. 59
50.Охарактеризуйте особливості волонтерської соціальної роботи. 60
51.Охарактеризуйте види та зміст фостерингу. 61
52.Проаналізуйте зміст самокерованої соціальної роботи. 63
55.Визначте зміст соціальної роботи з різними типами сімей. 66
56.Охарактеризуйте специфіку соціальної роботи з людьми похилого віку. 67
57.Визначте специфіку соціальної роботи з інвалідами. 68
58.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи з молоддю. 69
59.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи у Великобританії. 70
60.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи в США. 72
61.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи в Німеччині. 72
62. Охарактеризуйте особливості соціальної роботи у Швеції. 73

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Питання до екзамену з РПС
  Зміст 1. Головні машинобудівні регіони світу. 4 2. Галузева структура і принципи розміщення тваринництва у світі. 4 3. Галузевий склад і особливості розміщення текстильної промисловості світу. Головні текстильні регіони. 5 4. Галузева структура і особливості розміщення зернового господарства світу. 6 5. Особливості розвитку і розміщення складного і точного машинобудування світу. 6 6. Характеристика водного та повітряного транспорту світу. 7 7. Розміщення і оцінка мінеральних ресурсів світу. 7 8. Основні риси географії земельних, водних, біологічних ресурсів світу. 8 9. Галузевий склад і чинники розміщення харчової промисловості світу. 9 10.Головні регіони розвинутої харчової промисловості. 10 11.РПС Донецького економічного району України. 10 12.Головні райони хімічної промисловості світу. 11 13.Особливості розвитку та розміщення транспортної системи в різних за тинами країнах світу. 11 14.Чинники розміщення трикотажної, швейної, шкіряно-взуттєвої. хутрової і галантерейної промисловості світу. 12 15.Особливості сучасного розміщення паливної промисловості світу 13 16.Характеристика головних рекреаційних районів світу. 15 19.Структурні і територіальні особливості електроенергетики світу. 16 20.Особливості розміщення підгалузей хімічної промисловості світу. Сучасні проблеми галузі. 17 21.Характеристика наземних видів транспорту світу. 19 22.Географія світового автомобілебудування. 21 23.Сучасні зрушення у структурі машинобудівного комплексу світу. 21 24.Розміщення населення світу. Міське і сільське населення. Урбанізація та її вплив на РПС 22 25.Паливно-енергетичний комплекс світу. Зрушення в його структурі впродовж XX ст. територіальні відмінності у видобутку і споживанні енергоносіїв. 23 27.Динаміка, галузевий склад та особливості розміщення кольорової металургії світу. 24 28.Чисельність, рух і структура населення світу. Зайнятість населення. 25 30.Динаміка виробництва і споживання продовольства по регіонах сипу. Продовольча проблема та шляхи її вирішення. 26 31.Особливості розвитку і розміщення чорної металургії світу. Основні її райони. 27 33.Специфіка галузевої та територіальної структур господарства країн, що розвиваються, їх проблеми і місце у світовому господарстві. 28 1. Розселення населення України. Українська діаспора. 30 2. Водний та повітряний транспорт України. 31 3. Сучасний стан, структура, особливості розвитку і розміщення паливної промисловості України. 32 4. Електроенергетика України структура і розміщення. Проблеми галузі. 32 5. Мінерально-сировинні ресурси України. 33 6. РПС Донецького економічного району. 34 7. РПС Карпатського економічного району. 35 8. РПС Подільського економічного району. 36 9. Територіальна організація хімії органічного синтезу України. 36 10.Проблеми розвитку автомобільного транспорту України. 37 11.Особливості розвитку і розміщення торгівлі та громадською харчування в Україні. Торговельно-економічне районування. 37 12.Соціальна сфера України в період реформування суспільства. 38 13.Демографічний потенціал України, особливості її демографічної політики на сучасному етапі. 39 14.Розміщення лісової і деревообробної промисловості в Україні. 39 15.РПС Придніпровського економічного району. 40 16.Особливості та фактори розміщення машинобудівного комплексу України. Основні машинобудівні райони. 41 17.Особливості розміщення гірничої та основної хімії України. 43 18.Сировинна база, рівень розвитку, особливості розміщення кольорової металургії України. 43 19.РПС Причорноморського економічного району. 44 20.Особливості і фактори розміщення меблевого виробництва в Україні, основні центри. 45 21. Рекреаційний комплекс України. 45 22.Лісові, водні та рекреаційні ресурси України. 46 23.Сучасний стан, особливості розвитку і розміщення сільського господарства України як центральної сфери АПК. 48 24.РПС Північно-Східного економічного району. 49 25.РПС Столичного економічного району. 50 26.Машинобудівний комплекс України, його народногосподарське значення, галузева структура. 51 27.Спеціалізація та розміщення легкої промисловості України. 52 28.РПС Центрального економічного району. 54 29.РПС Північно-Західного економічного району. 56 30. Автомобільний, залізничний та трубопровідний транспорт України. 57 31.Галузевий склад і чинники розвитку і розміщення харчової промисловості України. 58 32.Сировинна база, рівень розвитку, особливості розміщення чорної металургії України. 59 33.Земельні ресурси і структура земельного фонду України, проблеми розміщення і використання. 60 34.Особливості і фактори розміщення фарфоро-фаянсової та скляної промисловості в Україні, їх основні центри. 60

 2. Питання до екзамену з дисципліни «Політологія»
  26.Становлення концепції громадянського суспільства 3 49. Політична стабільність і конфлікти 4 50. Риси політичної стабільності 6 58. Державний суверенітет - умова національного відродження 7 66. Засоби зовнішньої політики 8 77. Вибір пріоритетів та стратегічних партнерів України 11 79. Політичні партії при переході від тоталітаризму до демократії 12 83. Основні науково-теоретичні засади політичного прогнозування 14 85. Прогнозування розвитку України в майбутньому 16 88. Роль політики у вирішенні глобальних проблем сучасності 18 90. Предмет політичного прогнозування 20

 3. Питання до екзамену по системному аналізу
  Зміст 1. Поняття теорії систем 3 2. Визначення системи, її властивості та структура 6 3. Класифікація систем за природою 7 4. Класифікація систем за походженням 7 5. Класифікація систем за взаємодією із зовнішнім середовищем 8 6. Узгодженість відкритих систем із зовнішнім середовищем 8 7. Зовнішнє середовище і його властивості 9 8. Інгерентність (неінгерентність) системи 9 9. Моделювання систем. Визначення моделі системи 9 10. Властивості моделей системи 9 11. Класифікація моделей системи 10 12. Графічні моделі складу і структури системи 10 13. Статичні і динамічні моделі системи 10 14. Математичні моделі системи 11 15. Етапи побудови математичної моделі системи 11 16. Характеристики динамічних систем 12 17. Класи математичних моделей систем 13 18. Математичні моделі систем з управлінням 13 19. Способи управління системами 14 20. Класифікація управляючих систем 14 21. Математична модель Леонтьева типу „витрати-випуск” багатогалузевої економічної системи 15 22. Характеристики системи 16 23. Типологія систем. Великі, складні та прості системи 18 24. Соціальні системи, їх основні характеристики і різновиди 18 25. Ергономічні системи 19 26. Адаптивні і не адаптивні системи 20 27. Оргсистеми 21 28. Самоорганізація 21 29. Цілеспрямовані системи та ціле направлені системи 22 30. Оптимальні системи 22 31. Структура системи. Основні характеристики структури. Типологія структур 23 32. Організація системи. Види організації системи 24 33. Поняття функції і функціонування системи 25 34. Соціальне середовище і його особливості. Соціальні ситуації взаємодії системи і середовища 26 35. Основні етапи життєдіяльності системи. Класифікація типів розвитку системи 26 36. Інформаційні аспекти теорії систем: ентропія, кількість інформації. Вимірювання різноманітності економічних систем. Одиниця інформації 27 37. Основи системного аналізу. Поняття і ознаки системності. Загальна характеристика системності 29 38. Прості і складні різновиди системного аналізу 29 39. Декомпозиція в системному аналізі 30 40. Агрегування в системному аналізі. Типи агрегатів 31 41. Поняття системоутворюючого фактору. Взаємозв’язок структури і функцій систем 31 42. Сутність і алгоритм системного аналізу 32 43. Основні етапи проектування систем 33 44. Вибір організаційної структури проекту 34

 4. Питання до державного екзамену з методики трудового навчання
  1. Організація роботи з природними матеріалами, їх види, заготівля, зберігання, підготовка до роботи. Методика проведення уроку до виготовленню аплікацій із рослинних форм і об’ємних виробів із природних матеріалів. 2 2. Особливості уроків трудового навчання в порівнянні з іншими навчальними предметами. Структура уроку трудового навчання і характеристика його етапів (на прикладі уроку по виготовленню виробів з тканини). 3 3. Інструктаж в трудовому навчанні. Види інструктажу за часом проведення і обхватом учнів. Вимоги до проведення інструктажу. Навести приклад проведення інструктажу на уроці по виготовленню виробів з паперу. 4 4. Праця як самостійний навчальний предмет, її освітнє значення. Мета трудової політехнічної підготовки учнів 1-4 класів. 5 5. Засвоєння політехнічних завдань учнями 1-4 класів під час роботи з різними матеріалами, ознайомлення з інструментами, процесом виробництва вцілому. 6 6. Формування в учнів політехнічних умінь: уміння планувати трудовий процес, організовувати робоче місце, проводити технологічні операції: згинання, різання, монтажу. 7 7.Динаміка розвитку конструкторсько-винахідницьких умінь у учнів 1-4 класів. 8 8. Специфіка проведення уроків трудового навчання в 1 класі. Особливості їх організації. 9 9. Особливості роботи з пластичними матеріалами. Обробка глини та пластиліну. Методика організації індивідуальної та колективної роботи по виготовленню виробів із пластичних матеріалів. 9 10. Організація роботи по виготовленню виробів із паперу і картону. Методика виготовлення виробів із використанням шаблонів. Методика ознайомлення учнів 1 класу із виготовленням закладки з візерунком із квадратиків, кружечків тощо. 11

 5. Питання до ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ з практичної психології
  1. Психологічні особливості міжособистісного спілкування психолог-клієнт. 3 2.Поняття психоконсультування, мета та основні завдання консультативної роботи. 4 3.Принципи психоконсультування, їх характеристика. 5 4.Бесіда як основний метод психологічного консультування. 6 5.Види психоконсультування, їх особливості. 7 6. Професійні та особистісні вимоги до психоконсультанта. 8 7.Технологія проведення психоконсультативної бесіди. 9 8.Поняття психокорекція, її основні завдання. 9 9.Структура психокорекційної роботи: основні стадії та прийоми. 10 10. Вимоги до складання психокорекційної програми. 11 11. Характеристика дитячого аутизму. 11 12.Системний підхід у вивченні сім'ї. 12 13.Відмінності невротичної та психотичної поведінки у дітей. 13 14.Особливості психокорекції агресивності у дітей. 14 15.Підготовчо-діагностична стадія психокорекційної роботи. 16 16.Особливості настановчої стадії психокорекційної роботи. 17 17. Особливості психоконсультативної роботи з дитячими психотравмами. 17 18. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 18 19.Психодіагностика особистісних властивостей. 19 20.Психодіагностика загальних інтелектуальних здібностей. 20 21 .Психокорекція тривожності у дітей. 22 22.Етапи життєвого циклу сім'ї. 22 23.Характеристика проективного підходу у психодіагностиці. 23 24.Психологічна типологія сім'ї. 24 25.Взаємозв'язок психодіагностики з іншими галузями психології. 25 26.Поняття про психологічний діагноз. Рівні розвитку психологічного діагнозу. 26 27.Тест як інструмент психодіагностики. Види тестів. 26 28.Напрям психокорекційної роботи за змістом. 28 29.Основні параметри оцінки сім'ї. 28 30. Психодіагностика креативності. 29

 6. Питання до екзамену "Право соціального захисту" Білети шпора
  1. Основні етапи становлення систем соціального забезпечення 4 2.Поняття соціального забезпечення, соціального страхування і соціального захисту населення 5 3. Функції соціального забезпечення. 6 4. Право людини на соціальне забезпечення і роль держави в його реалізації. 6 5. Формування системи соціального забезпечення Форми соціального забезпечення. 7 6. Поняття права соціального забезпечення як галузі права. 7 7. Предмет права соціального забезпечення. 8 8. Методи права соціального забезпечення. 9 9. Система права соціального забезпечення. 9 10. Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна 9 11. Поняття джерел права соціального забезпечення та їх класифікація. Загальна характеристика основних джерел права соціального забезпечення. 10 12. Поняття принципів права та їх класифікація та значення. Зміст принципів права соціального забезпечення. 10 13. Поняття і види правовідносин по соціальному забезпеченню. 11 14. Загальна характеристика суб'єктів, об'єктів і змісту правовідносин по соціальному забезпеченню. Пенсійні правовідносини. 12 15. Правовідносини щодо надання допомоги і компенсацій. 13 16. Правовідносини щодо трудового каліцтва чи професійного захворювання. 14 17. Правовідносини щодо медичної (лікарської) допомоги, соціальних послуг і пільг по системі соціального забезпечення. 14 18. Процедурні і процесуальні правовідносини, що виникають у зв'язку із соціальним забезпеченням громадян. 15 19. Поняття трудового стажу, його значення і класифікація. 15 20. Загальний трудовий стаж. 16 21. Спеціальний трудовий стаж. 17 22. Страховий трудовий стаж. 17 23. Обчислення трудового стажу. 17 24. Підтвердження трудового стажу. 18 25. Докази трудового стажу!!! 18 26. Пенсійна система України, її сучасний стан. 19 27. Поняття пенсій та їх класифікація. 20 28. Право вибору пенсії.!!! 21 29. Пенсійне забезпечення у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Недержавне пенсійне забезпечення. 23 30.Поняття пенсії за віком. 24 31.Пенсія за віком на загальних підставах. 25 32. Пенсія за віком на пільгових підставах. 25 33. Пенсії за віком у зв'язку с особливими умовами праці. 26 34. Дострокова пенсія за віком і пенсія за віком при неповному загальному трудовому стажі. 27 35. Розмір пенсії за віком. Надбавки до пенсії. 28 36. Поняття пенсії по інвалідності. 30 37. Інвалідність, її групи, причини, час настання. 30 38. Юридичне значення пенсії по інвалідності.!!! 32 39. Пенсія по інвалідності на загальних підставах. 32 40. Пенсія по інвалідності на підставах, передбачених для військовослужбовців. 33 41. Розмір пенсії по інвалідності. Надбавки до пенсії. 33 42. Поняття пенсії у зв'язку з втратою годувальника. 34 43. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. 35 44. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на підставах, передбачених для сімей військовослужбовців. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника.!!! 36 45. Поняття пенсії за вислугу років. 36 46. Коло громадян, що мають право на пенсію за вислугу років, і умови її призначення. 38 47. Поняття соціальної пенсії та підстави їх надання. Розміри соціальних пенсій. 38 48. Механізм обчислення пенсій і заробітку, з якого вони обчислюються. 39 49. Правила обчислення надбавок до пенсії і її підвищення.!!! 41 50. Методи обчислення пенсій. 42 58. Формування привілейованої пенсійної системи. 43 59. Пенсійне забезпечення окремих категорій державних службовців, зайнятих у визначених. структурах влади. 44 60. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років державних службовців, суддів, працівників прокуратури і митних органів 45 61. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників та науково-педагогічних працівників. 46 62. Особливості пенсійного забезпечення працівників засобів масової інформації. 47 63. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років окремих категорій працівників цивільної авіації та льотно-випробного складу. 49 64. Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей народного господарства 49 65. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років військовослужбовців і осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших військових формувань. 50 66. Поняття допомоги та їх види. Класифікація допомоги і методи визначення їх розмірів. 52 67. Коло громадян, що мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Підстави для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. 52 68. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. 53 69. Заробіток, з якого обчислюється допомога, і визначення загальної суми допомоги. 53 70. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, і відповідальність за правильну виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. 54 71. Коло громадян, що мають право на допомогу по безробіттю. Строки виплати допомоги по безробіттю, її розмір і порядок обчислення. 54 72. Допомога у зв'язку з вагітності і пологами. 55 73. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 56 74. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. 58 75. Допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми. Інші види допомоги сім'я з дітьми. 58 76. Одноразові допомога для громадян з числа дитят-сиріт. 59 77. Допомоги на поховання. 59 78. Поняття і види компенсаційних виплат. 61 79. Щомісячні компенсаційні виплати за час академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до трьох років і дружинам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. 61 80. Щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним громадянам, здійснюючим догляд. 61 81. Компенсаційні виплати працівникам, що знаходиться у вимушеній відпустці без збереження заробітку, і учнем на харчування. 61 82. Державна соціальна допомога у зв'язку з бідністю. 61 83. Види (форми) державної соціальної допомоги. 61 84. Допомоги малозабезпеченим сім'ям. 61 85. Введення обов'язкового соціального страхування від нещасливих випадків на виробництві і професійних захворювань. 61 92. Поняття соціального обслуговування. 62 93. Реабілітація, освіта і забезпечення зайнятості інвалідів. 63 94. Протезно-ортопедична допомога і забезпечення інвалідів транспортними засобами. 63 95. Соціальне обслуговування вдома і стаціонарних установах. 64 96. Поняття соціальних пільг і їх відмінність від соціального обслуговування. 65 97. Диференціація соціальних пільг, їх види. 66 98. Поняття загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 67 99. Міжнародний досвід соціального забезпечення. 67 100. Джерела міжнародного права, їх основний зміст. 67

 7. Питання до екзамену з предмету: «Муніципальна соціально-економічна політика»
  1. Структурно функціональні зв’язки соціально-економічної реконструкції держави, структурна перебудова господарського колективу та ефективна регіональна політика 2 2. Формування національної економіки міста, країни 5 3. Політична незалежність України та її економічний суверенітет 10 4. Динаміка недержавного сектора економіки та його перспективи в Україні 12 5. Система управління пенсійним страхуванням 15 6. Управління інноваційною діяльністю в містах 19 7. Державна підтримка в Україні та за кордоном 21 8. Правові засади і організація бюджетного вирівнювання в Україні 23 9. Специфіка приватизації в сільських регіонах країни 26 10. Соціальні функції державного бюджету країни 29 11. Інвестиційна політика кредитування в містах 31 12. Пріоритети здійснення муніципально-соціальної політики 34 13. Економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери. Сутність рекреації 36 14. Ефективність кадрового забезпечення в містах 38 15. Механізм формування та використання фінансових ресурсів пенсійної системи 40 16. Джерела фінансування муніципально-соціальної політики 43 17. Новітні технології, впровадження екологічних програм в містах, країні 45 18. Муніципально-соціально економічні проблеми житлової політики та необхідність її реформування 48

 8. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 0501 Економіка і підприємництво білети шпора
  1. Основні наукові школи менеджменту, їх стисла характеристика. 2. Планування безперервного навчання персоналу в організації. 3. Поняття мотивації та її необхідність в управлінні. 4. Тенденції у змінах кадрового менеджменту з позицій різних наукових шкіл менеджменту. 5. Сутність, мета і завдання кадрового планування. 6. Характеристика теорії ієрархії потреб Маслоу. 7. Поняття методики. Суть методики вивчення дисципліни „Управління персоналом". 8. Кваліметричний підхід в оцінці персоналу. 9. Форми мотивації, їх стисла характеристика. ІО.Поняття кадрової політики. Цілі кадрової політики у галузі управління персоналом. 11 .Прогнозування в управлінні персоналом. 12.Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління. 13.Сутність концепції випереджальної освіти. 14.Особливості планування розвитку персоналу організації. 15.Методи ділової оцінки персоналу. 16.Філософія японського управління персоналом. 17.Сучасні проблеми в системі підготовки спеціалістів в галузі управління людськими ресурсами. 18.Внутрішня та зовнішня мотивація, 19.Порівняльні характеристики американської та японської систем управління персоналом. 20.Філософська антропологія про сутність людини. 21.Методи управління мотивацією. 22.Порівняльні характеристики західноєвропейської та східноєвропейської систем управління персоналом. 23.Державна політика в сфері управління трудовими ресурсами. Особливості підготовки державних службовців. 24.Зовнішні мотиватори поведінки людини. 25.Сутність моральної, духовної і інтелектуальної освіти.. 26.Планування кар'єри. Види кар'єри. 27.Концепція партисипативного управління. 28. Акмеологічні основи професійного становлення викладача.. 29.Самоуправління кар'єрою: стратегія і тактика. ЗО.Вплив національної культури на процес мотивації та ділову оцінку персоналу. 31 .Характеристика концепції безперервної освіти. З2.Особливості процесу формування людських ресурсів. Місце і роль освіти. 33.Зміст мотиваційного процесу. 34.1 Іроблеми розвитку людини у мінливому суспільстві.. 35.Методи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 36.Методи мотивації, їх стисла характеристика. 37.Навчальний процес як система (синергетичний підхід). 38.Акмеолог ічна концепція розвитку. 39.Методи ділової оцінки персоналу. 40.Сучасні проблеми системи підготовки спеціалістів у сфері управління персоналом. 41.Характеристика процесів науковості навчання, активності та самостійності. 42.Візуальна психодіагностика при оцінці персоналу. 43.Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання. 44.Цільовий підхід до управління процесом розвитку і реалізації людських ресурсів в умовах перехідного суспільства. 45.Типи стимулів, їх стисла характеристика. 46.Поняття навчального процесу. Типи навчання. Структурні елементи навчального процесу. 47.Планування процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 48.Характеристика методів примусової мотивації працівників 49.0характеризуйте загально - дидактичні методи навчання. 50.Місце та роль вищого навчального закладу в системі управління людськими ресурсами. 51 .Соціально-економічні основи мотивації персоналу організації. 52.Критерії і норми оцінки знань. 53.Поняття методів навчання. Класифікація методів. 54.Характеристика теорії мотивації двох факторів Г ерцберга. 55.Сучасні освітні технології, що використовуються у школі. 56.Планування кар'єри, Професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу як основа посадового просування службовця. 57.Процесуальні мотиваційні теорії. їх особливості. 58.Поняття „педагогічна технологія", класифікація технологій. £ Методи активного навчання. 59.Маркетингова діяльність кадрових служб по визначенню та задоволенню потреб у кадрах. 60.Класифікація методів мотивації працівників. 61.Семінарське заняття, як форма організації навчання. 62.Планування розвитку персоналу організації. 63.Організація управління трудовою дисципліною на підприємстві 64.Особливості становлення людини в організації, адаптація працівника. 65.Принципи та методи навчання у вищій школі. Класифікація методів. бб.Ділова оцінка персоналу в економічно розвинених країнах 67.0собливості психофізіології трудових процесів і соціології праці. 68.Педагогічна майстерність. Технології навчання. 69.Нетрадиційні методи атестації персоналу 70.Врахування особливостей студентів як об'єкта і суб'єкта в освітній технології. 71.Поняття педагогічних технологій. Класифікація технологій. 72.Візуальна психодіагностика як один із методів оцінки персоналу 73.Ефективність та якість діяльності менеджера з персоналу. Критерії цієї оцінки. 74.Пріоритетні напрямки розвитку системи навчання та виховання. 75. Методи самомотивації людини. 76.Види і методики проведення семінарів. Тематична дискусія. 77.Атестація кадрів. Оцінка рівня підготовки та професіоналізму. 78.Організаційні методи підвищення ініціативи та відповідальності працівника 79.0собливості методики і техніки проведення лекції. Проблемна лекція. 80.Сучасні методи роботи з резервом кадрів. 81 .Основні принципи ефективної оцінки персоналу 82.Суть освіти та педагогічної діяльності. 83.Особливості становлення і розвитку персоналу в сучасних фірмах І компаніях. 84.Методи нематеріальної мотивації персоналу. 85.Критерії оцінки ефективності управління розвитком персоналом. 86.0собливості педагогічного мислення. 87.3агальна характеристика психологічних прийомів та технологій, як використовуються при доборі та перевірці персоналу 88.Освіта як проблема національної безпеки. 89.Сутність контрактної системи найму працівників. 90.Загальна характеристика особливостей національної ділової культури в процесі управління розвитком персоналом

 9. Питання до державного екзамену з педагогіки для спеціальності "Початкове навчання" (бакалавр)
  1. Педагогіка як наука про виховання людини. Мета і завдання виховання громадянина вільної і незалежної України. 3 2. Методи науково-педагогічних досліджень у практиці учителя початкових класів. Класифікація та характеристики видів дослідження, структурні компоненти дослідження, їх сутність. 3 3. Основні положення Болонської конвенції стосовно початкової школи. зокрема, вимог до вчителів. Сутність компетентнісного підходу до змісту навчання й виховання їхньої якості. 4 4. Чинники формування особистості вчителя як умова ефективності розвитку і формування дитини. 5 5. Система освіти і виховання в Україні та ЇЇ структура. Традиційні і нові типи навчальних закладів. Основні принципи освіти в Україні. Основні документи про побудову нової організації. 6 6. Процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи навчання та форми його організації. 7 7. Основні функції навчання та його рушійні сили. 8 8. Навчання як двобічний процес. Компоненти процесу навчання та їх характеристика. Викладання як діяльність учителя. Учіння як пізнавальна ДІЯЛЬНІСТЬ учня. 8 9. Принципи навчання, визначення принципів, регулятивна роль принципів в організації діяльності вчителя та учня. Класифікація принципів дидактики у рідних авторів. 10 10. Наукові основи перебудови змісту початкової освіти в початковій школі. Проблема змісту освіти та її відповідності віковим особливостям учнів. Загальнонаукові та психолого-педагогічні вимоги до змісту навчання. 10 11. Навчальний план для початкових класів загальноосвітньої школи. Структура навчального плану та його функції. Принципи побудови сучасних навчальних планів. Особливості навчальних планів шкіл різних типів. 11 12. Типи та структура уроків у початковій школі. Приклади різних типів уроків природознавства. 12 13. Реалізація мети уроку в процесі дидактичної взаємодії учителя та учнів. Вимоги до реалізації мети трудового виховання на уроках праці. 13 14. Принципи виховання та засоби їх реалізації у навчально-виховному процесі початкової школи. 14 15. Формування основ національного і наукового світогляду. Поняття про світогляд і його основи риси. Етапи формування основ світогляду молодших школярів у процесі. 14 16. Складові частини виховання МОЛОДШИХ школярів, їхній зміст і завдання. Народна педагогіка про особистість, її розвиток, виховання й формування. 15 17. Виховні функції учителя початкової школи з додатковою спеціалізацією в галузі естетичного виховання. Своєрідність естетико-виховної роботи в молодших класах. Основні форми виховної роботи, її планування. 16 18. Трудове виховання як актуальна проблема виховання. Завдання і зміст трудового виховання. Педагогічні умови здійснення функцій праці. 17 19. Учасники процесу виховання учнів молодших класів. Вихователь і вихованці. Учитель і вихователь групи продовженого дня. Виховання, самовиховання, перевиховання. 17 20. Загальні методи виховання та їх класифікація. Добір методів виховання у відповідності до мети, принципів, змісту, умов виховання, віку дітей. 18 21. Види взаємозв’язку школи, сім'ї ТА громадськості у вихованні особистості. Виховання в сім'ї як першооснова розвитку дитини. 19 22. Педагогічне керівництво процесом формування дитячого колективу. Діяльність І СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБЄКТИВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ. ФОРМУВАННЯ позитивної позиції ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИНАХ. 20 23. Зміст і форми роботи вчителя з батьками. Псих-пед. особлив. роботи з батьками учнів початкової школи. 21 24. Виховна робота з учнями початкової школи на засадах народної педагогіки. Ранки і тематичні тижні, вихідні дні у школі, українські вечорниці, культпоходи, екскурсії. Підготовка вчителя і учня до їх організації та проведення. 22 25. Розвиток, виховання, навчання ДІТЕЙ шестирічного віку. Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах дитячого садка, комбінату - "дитсадок-школа", загальноосвітньої школи. Гра як провідна діяльність дітей шестирічного віку. 22

 10. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050201 "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ" Білети
  1. Сутність та методологічні основи менеджменту організацій 3 2. Концепція життєвого циклу товару, її значення при розробці стратегії маркетингу 4 3. Основні функції менеджменту та їх реалізація в управлінні фірмою 5 4. Роль ефективної системи внутрішніх економічних відносин в діяльності сучасного підприємства 6 5. Стратегія управління організацією 7 6. Сутність фінансового контролю в організації та його розвиток в ринкових умовах 8 7. Структури управління підприємством 9 8. Управління торговельними угодами підприємства 10 9. Мотивації праці в підприємствах 11 10. Система контролінгу в організації 12 11. Управління матеріально-технічними ресурсами фірми 13 12. Управління персоналу на підприємстві (організації) 14 13. Прогнозування кон'юнктури ринку 15 14. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми 16 15. Показники ефективності діяльності підприємства 17 16. Концепція стратегічного управління 18 17. Управління якістю продукції 19 18. Стандартизація і сертифікація продукції 20 19. Стратегії розвитку підприємства на внутрішньому (зовнішньому) ринках 21 20. Економічний ризик і його значення в діяльності підприємства 22 21. Структура інформаційної бази маркетингу. Вимоги до якості маркетингової інформації 23 22. Структуризація та організація інноваційного процесу 24 23. Вплив податків на функціонування підприємства 25 24. Інноваційний менеджмент підприємства: сутність, функції, проблеми. 26 25. Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві. 27 26. Централізація і децентралізація управління в організації. Співвідношення рівнів управління, влади і відповідальності керівника. 28 27. Розробка нової продукції. Життєвий цикл товару 29 28. Функції управління підприємством 30 29. Основні засади і типи політики ціноутворення на фірмі. Види цінових стратегій підприємства. 31 30. Бізнес - планування як засіб активізацій інвестиційної діяльності фірми. 32 31. Джерела інвестування підприємств 33 32. Менеджмент у виробничій сфері: проблеми, шляхи вирішення 34 33. Фактори що визначають інвестиційний процес. 35 34. Напрями підвищення ефективності інвестування 36 35. Основні регулятори інвестиційного процесу 37 36. Теоретичні основи інвестування 38 37. Суб'єкти і об'єкти інвестування 39 38. Мотивація іноземного інвестування 40 39. Стратегічний аналіз в плануванні діяльності організації. 41 40. Практичне застосування матриці SWOT. 42 41. Інвестиційна діяльність фінансових інститутів. 43 42. Основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів організації 44 43. Економічні інтереси підприємства 45 44. Економічний механізм функціонування підприємства 46 45. Структура внутрішнього механізму управління підприємством в сучасних умовах. 47 46. Види комерційних угод, що застосовуються в Україні. 48 47. Особливості управління малими та середніми підприємствами 49 48. Основні напрямки зовнішньоекономічної стратегії і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. 50 49. Управління сервісним обслуговуванням споживачів як спосіб підвищення конкурентноздатності підприємства. 51 50. Проблеми ефективного використання сучасних інноваційних технологій в менеджменті 52 51. Структура фінансового ринку в Україні для забезпечення інвестиційних програм. 53 52. Основні фактори суспільного виробництва. 54 53. Функції стратегічного менеджменту 55 54. Інформаційна системи у менеджменті виробничої фірми 56 55. Фактори, що визначають інвестиційну політику країни. 57 56. Економічна сутність інвестиційного процесу 58 57. Інвестиційна пріоритетність і привабливість об'єктів інвестування 59 58. Державне регулювання інвестиційного процесу 60 59. Міжнародна інвестиційна діяльність 61 60. Фінансовий менеджмент в організації. 62 61. Економічна та соціальна ефективність управління 63 62. Методологічні підходи до формування структури управління фірми 64 63. Управління та планування маркетингу. 65 64. Комунікаційна політика промислового підприємства. 66 65. Основні регулятори інвестиційного процесу 67 66. Методи оцінки інвестицій. 68 67. Джерела фінансування підприємств. 70 68. Методи зменшення ризику інвестора. 71 69. Екологічна політика як напрям, що визначає інвестиційну привабливість об'єкту 72 70. Показники ефективності інвестицій 73 71. Суб'єкти підприємницької діяльності. 74 72. Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Та правовідносини підприємницькій діяльності. 75 73. Відповідальність за правопорушення в підприємницькій діяльності. 76 74. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. 77 75. Правове регулювання господарської діяльності підприємства. 78 76. Ресурсний потенціал підприємства 79 77. Структуризация та організація інноваційного процесу. 80 78. Методика розробки бізнес-плану підприємств. 81 79. Концепція промислового маркетингу 82 80. Джерела фінансування підприємств на стадії банкрутства або стадії підйому 83

 11. Соціальна структура і соціальна стратифікація
  1. Поняття соціальної структури суспільства 3 2. Вивчення соціальної структури 6 3. Соціальна стратифікація 9 Список використаної літератури 13

 12. Соціальна робота
  1. Проаналізуйте місце соціології у системі наук про суспільство. 2 2. Визначте об’єкт, предмет, завдання соціології. 3 3. Проаналізуйте структуру соціологічної системи знань. 3 4. Проаналізуйте основні теоретичні напрямки сучасної соціології. 4 5. Проаналізуйте соціальні статуси і ролі як складові соціальної структури суспільства. 8 6. Охарактеризуйте специфіку дослідження соціальних процесів. 9 7. Розкрийте сутність поняття „соціальні інститути”, їх структуру та роль у суспільному житті. 11 8. Визначте зміст соціології сім’ї як галузі соціології. 12 9. Розкрийте зміст соціології виховання як галузі соціологічної науки 13 10. Охарактеризуйте соціологію праці як окремої галузі соціології. 14 11. Охарактеризуйте соціологію молоді як окремої галузі соціології. 15 12. Визначте зміст соціології вільного часу. 16 13. Охарактеризуйте особливості соціології відхилень. 16 14. Опишіть логіку соціологічного дослідження. 17 15. Визначте методи аналізу документації. 18 16. Проаналізуйте особливості методу соціометрії. 20 17. Визначте особливості соціологічного інтерв’ю. 21 18. Визначте особливості проведення соціологічного опитування. 22 19. Визначте особливості проведення фокус-групи. 23 20. Визначте особливості проведення контент-аналізу. 24

 13. Соціальна робота
  1. Дайте загальну характеристику соціальних технологій 2 2. Охарактеризуйте зміст технологічного процесу 2 3. Охарактеризуйте особливості алгоритмізації технологічного процесу 3 4.Охарактеризуйте порядок проведення соціальної опіки і піклування 3 5. Охарактеризуйте системи пенсійного забезпечення в Україні. 4 6. Визначте алгоритм призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам 6 7. Визначте алгоритм призначення адресної соціальної допомоги 7 8. Визначте логіку проведення технології соціальної діагностики 8 9. Визначте особливості технологічного процесу соціальної профілактики 9 10. Визначте послідовність етапів соціальної терапії 10 11. Визначте порядок виправлення помилок у соціальному функціонуванні індивіда 11 12. Виявіть гнучкість процесу соціальної адаптації 12 13. Визначте алгоритм соціальної реабілітації 13 14.Визначте особливості моделювання соціального суб’єкта, функції управлінського рішення 14 15. Охарактеризуйте етапи соціального проектування 14 16. Охарактеризуйте особливості соціального посередництва при делегуванні прав соціального працівника, представництві інтересів клієнта, розв’язанні конфліктів. 15 17. Визначте послідовність соціального консультування 16 18. Визначте варіативний характер процесу соціальної освіти та навчання 17 19. Визначте методи соціального прогнозування 17

 14. Соціальна робота
  1. Охарактеризуйте зміст теорії соціальної педагогіки П.Наторпа. 2 2. Визначте вплив педагогічної спадщини К.Д.Ушинського на формування вітчизняної теорії соціальної педагогіки. 3 3. Проаналізуйте значення теоретичної і практичної спадщини С.Т.Шацького для розвитку соціальної педагогіки. 5 4. Визначте особливості виховної системи В.О.Сухомлинського та її внесок у розвиток соціальної педагогіки. 6 5. Визначте вплив виховної системи А.С.Макаренка на розробку теорії і практики соціального виховання дітей та підлітків. 7 6. Розкрийте зміст та етапи розвитку соціальної педагогіки. 9 7. Охарактеризуйте галузі соціально-педагогічного знання: віктимологія, андрагогіка, агогіка, герогіка. 11 8. Проаналізуйте теоретичні основи соціалізації особистості 12 9. Визначте і стисло охарактеризуйте типологію сучасної сім’ї 13 10. Визначте і стисло охарактеризуйте функції сучасної сім’ї 14 11. Визначте форми і методи соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей. 15 12. Визначте і розкрийте особливості соціального виховання дітей та молоді у загальноосвітній школі. 16 13. Визначте і стисло охарактеризуйте форми і методи соціального супроводу дітей-сиріт у загальноосвітніх закладах 17 14. Розкрийте і стисло охарактеризуйте форми і методи соціально-педагогічного патронажу дітей з інвалідністю у загальноосвітніх закладах. 18 15. Визначте особливості формування життєтворчості особистості учнів загальноосвітніх закладів. 19 16. Визначте особливості формування культури самовизначення особистості учня загальноосвітнього закладу. 20 17. Визначте і стисло охарактеризуйте особливості соціального виховання дітей-сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах 21 Модель здійснення соціального виховання дітей-сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах - цілісне відображення специфіки функціонування виховної організації, відповідно до певних соціокультурних аналогів. 21 18. Визначте і стисло охарактеризуйте особливості соціалізації дітей з вадами розвитку у різних типах загальноосвітніх шкіл-інтернатів. 22 19. Охарактеризуйте особливості соціального виховання в оздоровчих закладах відповідно до вікових особливостей дітей. 23 20.Визначте особливості соціалізації дітей у різних типах позашкільних закладів. 24

 15. Контрольна робота соціальна медицина
  1. Формула розрахунку народжуваності. Спеціальні показники народжуваності 3 2. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності 6 3. Національна програма боротьби з ВІЛ/СНІД 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua