Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ділові ігри для досягнення цілей навчання майбутніх спеціалістів (ID:20808)
| Размер: 31 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття педагогічної ділової гри 4
2. Особливості використання ділових ігор у навчання студентів 7
Висновок 13
Література 14

Литература1) Барановська Л.В. Комунікативна компетентність викладача вузу /Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н.В. та інші. – К., НПУ, 1999. – С. 146-149. 2) Волкова Л.В. Ділова гра як педагогічний феномен // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ імені.М.П.Драгоманова, 2000. - Ч.1. - С.27-33. 3) Волкова Л.В. Психолого-педагогічні особливості ділової гри // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ імені.М.П.Драгоманова, 2000.- Ч.3. - С.35-40. 4) Волкова Л.В. Умови ефективної організації та проведення ділових ігор в навчальному процесі вузу // Сучасні проблеми методичної та педагогічної підготовки вчителів природничих дисциплін. Матеріали науково-практичної конференції : збірник наукових праць.- К.: ЗАТ “НЕВТЕС”, 2003. – С.164-166. 5) Волкова Л.В. Вплив ділової гри на формування мотиваційної сфери студентів // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти: Матеріали перших Ірпінських науково-педагогічних читань. – Ірпінь, 2003. – С.237-242. 6) Волкова Л.В. Реалізація основних функцій спілкування в процесі ділової гри // Вісник: Збірник наукових статей НПУ імені.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ імені.М.П.Драгоманова, 2003. – Випуск 5. – С.63-64. 7) Волкова Н.П. Гра як активний метод підготовки майбутніх вчителів до педагогічної комунікації. – Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць / О. Г. Мороз, Н. В. Гузій – Випуск 9. – К.: НПУ, 2003. – С. 132-141. 8) Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ЗНАЧЕННЯ ЦІНОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 1. РОЛЬ ЦІНОВИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ «Назва» 13 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 2. Наведіть результати дослідження сильних сторін туристичної організації для досягнення окреслених цілей за планом
  1. Загальна характеристика організації 3 2. Реалізація функцій менеджменту 11 3. Прийняття управлінських рішень 26 Література 32 на прикладі

 3. Контролінг як чинник ефективного функціонування підприємства і досягнення цілей національної економіки
  1. Виникнення системи контролінгу та основні причини розвитку контролінгу. 3 2. Основна мета та функції контролінгу. 5 3. Основні інструменти забезпечення контролінгу. 12 Список використаної літератури. 15

 4. Контролінг, як чинник ефективного функціонування підприємства і досягнення цілей національної економіки
  Вступ. 4 1. Контролінг, як чинник ефективного функціонування підприємства 5 2. Контролінг, як чинник досягнення цілей національної економіки 14 Висновки. 20 Джерела 21

 5. Контролінг, як чинник ефективного функціонування підприємства і досягнення цілей національної економіки
  Контролінг, як чинник ефективного функціонування підприємства і досягнення цілей національної економіки 2 Література 7

 6. Загублений той час, який ти не використав для навчання

 7. Питання до державного екзамену з педагогіки для спеціальності "Початкове навчання" (бакалавр)
  1. Педагогіка як наука про виховання людини. Мета і завдання виховання громадянина вільної і незалежної України. 3 2. Методи науково-педагогічних досліджень у практиці учителя початкових класів. Класифікація та характеристики видів дослідження, структурні компоненти дослідження, їх сутність. 3 3. Основні положення Болонської конвенції стосовно початкової школи. зокрема, вимог до вчителів. Сутність компетентнісного підходу до змісту навчання й виховання їхньої якості. 4 4. Чинники формування особистості вчителя як умова ефективності розвитку і формування дитини. 5 5. Система освіти і виховання в Україні та ЇЇ структура. Традиційні і нові типи навчальних закладів. Основні принципи освіти в Україні. Основні документи про побудову нової організації. 6 6. Процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи навчання та форми його організації. 7 7. Основні функції навчання та його рушійні сили. 8 8. Навчання як двобічний процес. Компоненти процесу навчання та їх характеристика. Викладання як діяльність учителя. Учіння як пізнавальна ДІЯЛЬНІСТЬ учня. 8 9. Принципи навчання, визначення принципів, регулятивна роль принципів в організації діяльності вчителя та учня. Класифікація принципів дидактики у рідних авторів. 10 10. Наукові основи перебудови змісту початкової освіти в початковій школі. Проблема змісту освіти та її відповідності віковим особливостям учнів. Загальнонаукові та психолого-педагогічні вимоги до змісту навчання. 10 11. Навчальний план для початкових класів загальноосвітньої школи. Структура навчального плану та його функції. Принципи побудови сучасних навчальних планів. Особливості навчальних планів шкіл різних типів. 11 12. Типи та структура уроків у початковій школі. Приклади різних типів уроків природознавства. 12 13. Реалізація мети уроку в процесі дидактичної взаємодії учителя та учнів. Вимоги до реалізації мети трудового виховання на уроках праці. 13 14. Принципи виховання та засоби їх реалізації у навчально-виховному процесі початкової школи. 14 15. Формування основ національного і наукового світогляду. Поняття про світогляд і його основи риси. Етапи формування основ світогляду молодших школярів у процесі. 14 16. Складові частини виховання МОЛОДШИХ школярів, їхній зміст і завдання. Народна педагогіка про особистість, її розвиток, виховання й формування. 15 17. Виховні функції учителя початкової школи з додатковою спеціалізацією в галузі естетичного виховання. Своєрідність естетико-виховної роботи в молодших класах. Основні форми виховної роботи, її планування. 16 18. Трудове виховання як актуальна проблема виховання. Завдання і зміст трудового виховання. Педагогічні умови здійснення функцій праці. 17 19. Учасники процесу виховання учнів молодших класів. Вихователь і вихованці. Учитель і вихователь групи продовженого дня. Виховання, самовиховання, перевиховання. 17 20. Загальні методи виховання та їх класифікація. Добір методів виховання у відповідності до мети, принципів, змісту, умов виховання, віку дітей. 18 21. Види взаємозв’язку школи, сім'ї ТА громадськості у вихованні особистості. Виховання в сім'ї як першооснова розвитку дитини. 19 22. Педагогічне керівництво процесом формування дитячого колективу. Діяльність І СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБЄКТИВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ. ФОРМУВАННЯ позитивної позиції ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИНАХ. 20 23. Зміст і форми роботи вчителя з батьками. Псих-пед. особлив. роботи з батьками учнів початкової школи. 21 24. Виховна робота з учнями початкової школи на засадах народної педагогіки. Ранки і тематичні тижні, вихідні дні у школі, українські вечорниці, культпоходи, екскурсії. Підготовка вчителя і учня до їх організації та проведення. 22 25. Розвиток, виховання, навчання ДІТЕЙ шестирічного віку. Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах дитячого садка, комбінату - "дитсадок-школа", загальноосвітньої школи. Гра як провідна діяльність дітей шестирічного віку. 22

 8. Питання на екзамен з дисципліни «Управління персоналом» для студен-тів ІV курсу денної та заочної форм навчання
  Питання на екзамен з дисципліни «Управління персоналом» для студентів ІУ курсу денної та заочної форм навчання. 1. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Сутність кадрового менеджменту. Об'єкт і суб'єкт управління. 2. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентноспроможності сучасних організацій 3. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». 4. Основні підсистеми управління персоналом, їх характеристика. 5. Принципи побудови системи управління персоналом, що характеризують вимоги до формування цієї сис-теми. 6. Принципи побудови системи управління персоналом, що визначають напрямки розвитку цієї системи. 7. Нормативно-методичне та правове забезпеченая системи управління персоналом сучасної організації. 8. Етапи історичного розвитку управління персоналом. Основні моделі кадрового менеджменту. 9. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент пер-соналу», «управління людськими ресурсами». 10. Особливості технократичного підходу до управління персоналом організації. 11. Характеристика гуманістичного підходу до управління персоналом організації 12. Стратегічні наміри та напрямки як елементи кадрової стратегії XXI століття 13. Характеристика персоналу організації Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Різновиди соціа-льних груп. 14. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова; їх характеристика. 15. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Вимоги до профссійно-кваліфікаційного рівня працівників. 16. Колектив як соціальна група. Принципи формування та етапи розвитку колективу сучасної організації. 17. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Види організаційних культур, що впливають на ефективність діяльності персоналу 18. Сутність та стадії згуртованості колективу організації Фактори, що впливають на згуртованість колективу 19. Сутність та значення соціального розвитку колективу. План соціального розвитку колективу організації, його зміст, характеристика основних розділів 20. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації та персонал-стратсгії. 21. Сутність стратегічного планування людських ресурсів, його етапи. 22. Сутність кадрової політики організації, її цілі, завдання та основні напрямки. 23. Кадрова політика, її різновиди. Основні вимоги щодо кадрової політики. Фактори, що впливають на фор-мування кадрової політики організації 24. Етапи побудови кадрової політики організації. Реалізація кадрової політики через кадрову роботу. Харак-теристика складових кадрової роботи. 25. Служба персоналу в організації, її основні функції, статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. 26. Сутність кадрового планування, його цілі, завдання та заходи. 27. Оперативний план роботи з персоналом в організації, характеристика його етапів 28. Зміст понять «вакансія», «посада», «професія», «кваліфікація», «спеціальність» 29. Планування чисельності персонал)'. Визначення якісної та кількісної потреби в персоналі організації Ме-тоди розрахунку кількісної потреби у персоналі 30. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел покриття майбутніх потреб у персоналі 31. Шляхи покриття потреби в персоналі організації, їх характеристика та застосування 32. Планування витрат на персонал організації. 33. Управління персоналом як управління компетенцією організації. 34. Етапи попередньої підготовки до реалізації процедури наймання, відбору та прийому персоналу в органі-зацію. 35. Характеристика методів оцінки та відбору кандидатів на посаду. 36. Етапи процедури найму персоналу в організаціях 37. Контрактна система наймання працівників в організацію. Структура контракту. Особливості контракту з керівником. Контракт з спеціалістом. 38. Трудова адаптація, її цілі. Види адаптації, їх характеристика. 39. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють. 40. Сутність раціонального використання персоналу в організації, його основні напрямки. 41. Ротація кадрів і розповюдження гнучких форм зайнятості персоналу як напрямки забезпечення раціона-льного використання персоналу в організації 42. Правильна розстановка кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персонал) в організації, її сутність, значення, основні принципи 43. Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу, її цілі. Вимоги щодо ділової оцінки персоналу. 44. Критерії та методи оцінки персоналу, їх характеристика. 45. Побудова системи ділової оцінки персоналу в організації. 46. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Особливості оцінки керівника в організації. 47. Атестація персоналу, її види Порядок проведення атестації персоналу в організаціях. 48. Професійний розвиток персоналу. Сутність професійного навчання, його види, цілі, принципи. 49. Етапи організації процесу професійного навчання персоналу на підприємстві. 50. Методи професійного навчалня персоналу в організації, їх характеристика та застосування. 51. Поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Види ділової кар'єри, їх характеристика. 52. Вплив типу особистості на вибір ділової кар'єри. 53. Етапи кар'єри, їх вплив на цілі професійної діяльності працівника. 54. Розвиток професіоналізму у працівників, його вплив на вибір і розвиток кар'єри. 55. Фактори, що визначають напрям і швидкість кар'єри, їх характеристика. 56. Планування та управління службовою кар'єрою працівників в організації. 57. Типологія кадрового резерву; його формування в організації. 58. Принципи та джерела формування кадрового резерву в організації. 59. Етапи роботи з кадровим резервом, їх характеристика. Особливості підготовки резерву управлінсь-кого персоналу. 60. Причини звільнення персоналу за ініціативою адміністрації. 61. Звільнення працівника за власним бажанням як одна з форм звільнення персоналу. 62. Процедура звільнення. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соцільні гарантії 63. Управління плинністю кадрів. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. 64. Управління якістю трудового життя працівників організації. Соціальне партнерство як засіб узго-дження інтересів роботодавця і працівників. 65. Колективний договір, його зміст. 66. Ефективність роботи персоналу: сутність та економічна ефективність роботи персоналу. 67. Методики оцінки ефективності роботи персоналу за якістю та результатами праці. 68. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу, її зміст та застосування. 69. Комплексна оцінка управлінської праці, її сутність, принципи та застосування в організаціях. 70. Оцінка ефективності роботи персоналу організації за коефіцієнтом трудової участі, її сут-ність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

 9. Індивідуальне завдання для виконання студентами заочної форми навчання магістерської програми 8201/2 «Державне управління економікою»
  Індивідуальне завдання для виконання студентами заочної форми навчання магістерської програми 8201/2 «Державне управління економікою» 1. Завдання виконується на прикладі конкретного АТ, назва та код ЄДРПОУ якого нада-ється викладачем перед початком вивчення дисципліни. 2. Студент самостійно отримує необхідні для виконання завдання дані з загальнодоступної інформаційної системи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, яка розміщена на Інтернет ресурсі: http://www.stockmarket.gov.ua/ua 3. Для виконання завдання береться звітність АТ за останні 3 роки, причому останнім є той рік, який передує року, у якому вивчається дисципліна. 4. Звітність АТ, за якою виконувалося завдання, є невід’ємною частиною аналітичного звіту, який готується за результатами виконання завдання. 5. Про виконання завдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5. На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни, вказує власне прізвище, ініціали, шифр академічної групи. Граничний термін подання звіту про виконання завдання на кафедру менеджменту (корпус 1, кімната 244) - за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оціню-ються. Завдання: 1. Проаналізувати фінансову звітність АТ та примітки до неї за 3 роки. Розрахувати та проана-лізувати динаміку основних показників фінансово-господарського стану АТ, які свідчать про ефективність роботи правління у напрямку реалізації інтересів акціонерів. Заповнити таблицю 1. 2. Підготувати аналітичний звіт, у якому обов’язково мають бути висвітлені наступні пи-тання: - динаміка статутного капіталу та власного капіталу АТ; - стабільність фінансового стану АТ, рівень його платоспроможності у динаміці; - динаміка прибутковості товариства та його цінних паперів; - дивідендні виплати; - структура витрат, динаміка нарощування адміністративних витрат; - структура доходних джерел АТ (частка грошових надходжень від основних ви-дів діяльності); динаміка доходів (відсутність/наявність різких коливань); - динаміка розміру чистих активів АТ; - структура дебіторської заборгованості та динаміка нарощування резерву сум-нівних боргів. Таблиця 1 Динаміка основних показників розвитку АТ _________ у 20__ - 20__ рр. Показники Од. виміру 20__ 20__ 20__ Приріст до базового року, % 1 2 3 4 5 6 Обсяг доходу, всього: тис. грн. у тому числі від реалізації продукції тис. грн. - питома вага доходу від реалізації продукції у загальній сумі доходів % Середньорічна вартість основних засобів, загалом у тому числі: тис. грн. Виробничого призначення, всього у т.ч.: тис. грн. - будівлі та споруди тис. грн. - машини та обладнання тис. грн. - транспортні засоби тис. грн. - інші тис. грн. Невиробничого призначення, всього у т.ч.: тис. грн. - будівлі та споруди тис. грн. - машини та обладнання тис. грн. - транспортні засоби тис. грн. - інші тис. грн. Частка машин і обладнання у загальній сумі осно-вних засобів % Фондовіддача основних засобів грн. Фондовіддача машин і обладнання грн. Обсяг загальних витрат на виробництво у т.ч. тис. грн. ­ матеріальні витрати тис. грн. ­ оплата праці з відрахуваннями тис. грн. ­ амортизація тис. грн. ­ інші витрати тис. грн. Адміністративні витрати тис. грн. Витрати на збут тис. грн. Обсяг прибутку, всього тис. грн. - у тому числі від реалізації продукції тис. грн. Рентабельність продукції % Рентабельність активів % Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком грн. Основні засоби: Вартість на початок року тис. грн. Вартість на кінець року тис. грн. Знос % Надійшло за рік тис. грн. Вибуло за рік тис. грн. Коефіцієнт оновлення % Дебіторська заборгованість за чистою реалізацій-ною вартістю на кінець року тис. грн. Кредиторська заборгованість на кінець року тис. грн. Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською тис. грн. Резерв сумнівних боргів тис. грн. Резервний капітал тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тис. грн. Власний капітал тис. грн. Коефіцієнт стійкості економічного зростання 3. Зробити висновок про інвестиційну привабливість акцій АТ, проаналізувати відповід-ність АТ умовам лістингу акцій (відповідно до порядку функціонування фондових бірж в Україні), заповнити табл. 2 та зробити обґрунтований висновок про можливість включення акцій АТ до лістингу в Україні. Таблиця 2 Відповідність АТ __________ умовам лістингу Показник 1 рівень лістингу 2 рівень лістингу АТ___________ Строк існування АТ, років 3 1 вартість чистих активів, млн. грн. 50 10 річний дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за останній рік , млн. грн. 100 50 відсутні збитки За два з останніх 3-х років Останній рік ринкова капіталізація, млн. грн. 100 50 кількість акціонерів, осіб 500 100 Чи дотримується Принципів корпоративного управління України так так 4. Порівняти функції органів управління АТ, визначити основні проблеми у розподілі повнова-жень, у т.ч. суперечності принципам корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» (ті, які необхідно усунути за час дії перехідних положень зако-ну). Заповнити таблицю 3: Таблиця 3 Розподіл компетенції між органами управління АТ Перелік функцій Хто виконує Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Проаналізувати перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Висунути власні аргументо-вані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ. Критерії та шкала оцінювання якості виконання індивідуального завдання Номер питання Оцінка за 100-бальною шкалою Критерії оцінювання №1 3 3 Табл.1 заповнена повністю (відповідними формам звітності даними) і правильно. До уваги взято показники за 3 останні роки діяльності товариства. 2 Табл.1 заповнена повністю (відповідними формам звітності даними), але з окре-мими помилками при розрахунку показників. До уваги взято показники за 3 останні роки діяльності товариства. 1 Табл.1 заповнена не повністю (або не відповідними формам звітності даними) і половина її показників розраховані не правильно. До уваги взято показники за 2 чи меншу кількість років, або не за останні роки діяльності товариства. 0 Більшість показників табл. 1 розраховані неправильно, а сама таблиця заповнена не повністю (або не відповідними формам звітності даними) №2 3 3 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні. Розраховано показники динаміки. Зроблено висновки, у яких на-голошується на важливості тих чи інших показників для акціонерів та ін-ших стейкхолдерів товариства. 2 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на усі запитання, поставлені у завданні. 1 Підготовлений аналітичний звіт містить відповіді на окремі запитання, поставлені у завданні. 0 Аналітичний звіт не підготовлено, або він не містить відповіді принаймні на по-ловину запитань, зазначених у завданні. №3 1 1 Правильно заповнена табл..2 та зроблено правильний висновок щодо рівня інвес-тиційної привабливості акцій товариства 0 Табл.2 заповнена не правильно, або не містить висновку щодо рівня інвестиційної привабливості акцій товариства №4 2 2 Табл.3 заповнена правильно, у аналізі таблиці визначено правильно основні про-блеми у розподілі повноважень, у т.ч. суперечності принципам корпорати-вного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства». 1 Табл.3 заповнена правильно, але її аналіз не містить опису проблем у розподілі повноважень, у т.ч. щодо суперечностей вимогам принципів корпоративно-го управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» 0 Табл..3 заповнена неправильно, відсутній аналіз проблем у розподілі повнова-жень, у т.ч. щодо відповідності такого розподілу повноважень вимогам Принципів корпоративного управління України та Закону України «Про акціонерні товариства» №5 1 1 Наведено вичерпний перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ, та зробле-но власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи по-трібно розробити АТ, з огляду на найкращу практику корпоративного управ-ління 0 Відсутній вичерпний перелік внутрішніх документів, які прийняті у АТ. Не зроб-лено власні аргументовані пропозиції щодо того, які внутрішні документи потрібно розробити АТ. Всього: 10

 10. Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту витрат майбутніх періодів
  ВСТУП 3 Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий облік витрат майбутніх періодів 12 1.1. Організація обліку на підприємстві АТ „ххх” 12 1.2. Фінансовий облік витрат майбутніх періодів 21 1.3. Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації витрат майбутніх періодів 29 Розділ ІІ. Економічний аналіз показників діяльності підприємства ВАТ «ххх» 34 2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства АТ „ххх” 34 2.2. Практичний економічний аналіз витрат майбутніх періодів 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 45

 11. Умовно-позитивні ігри (Трансакционный анализ )
  Вступ 3 1. Визначення та теоретичний аналіз гри 4 2. Походження ігор 7 3. Функції ігор 8 Приклади гри 10 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 12. Спортивні ігри в системі фізичного виховання дітей дошкільного віку
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1 5 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 5 1.1. Сутність і значення фізичного виховання 5 1.2 Роль фізичного виховання в дошкільному дитинстві 8 1.3. Загальні особливості народних рухливих ігор як виду спортивних ігор 12 РОЗДІЛ 2. 20 ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ІГОР ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 20 2.1 Організація та методика дослідження 20 2.2 Результати проведення дослідження 21 ВИСНОВОК 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30 ДОДАТОК 32-35

 13. Ділові контакти, переговори, телефонні розмови
  Вступ 3 1. Сутність ділового контакту 4 2. Організація проведення переговорів 6 3. Правила здійснення телефонних розмов 19 Висновок 26 Список використаної літератури 27

 14. Ділові контакти, переговори, телефонні розмови
  Вступ 3 1. Характеристика ділового спілкування 4 2. Правила ведення переговорів 10 3. Ведення ділової розмови по телефону 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 15. Ділові напрямки сучасної прикладної соціальної психології. Співвідношення фундаментального і прикладного знання
  ВВЕДЕНИЕ 3 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 4 2. ДЕЛОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 6 3. СООТНОШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ЗНАНИЯ 13 ВЫВОДЫ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua