Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Правова характеристика іпотечних цінних паперів (ID:20814)
| Размер: 213 кб. | Объем: 29 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
Правова характеристика іпотечних цінних паперів 5
1. Структура та динаміка ринку іпотечного кредитування 5
2. Правовий режим іпотечних цінних паперів 10
3. Iпотечнi цiннi папери: зарубіжний досвід і перспективи застосування в Украiнi 19
Висновки 26
Література 28
Литература1. Клюско Л.А. Іпотечний банківський кредит: проблеми залучення фінансових ресурсів / Л.А. Клюско // Науковий вісник Національного університету ДПС України. - 2009. - № 1-2 (33-34). - С. 78-81. 2. Милейко Я. Іпотечні цінні папери / Я. Милейко, А. Поплюйко // Цінні папери України. - 2009. - № 31 (319). - С. 6-7. 3. Іпотека - практика застосування. - Харків: Страйк, 2008. - 165 с. 4. Отченаш К.Г. Проблеми розвитку іпотечних інструментів у системі страхування та недержавного пенсійного забезпечення // Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. «Іпотечний ринок в Україні: проблеми стратегії розвитку» / К.Г. Отченаш. -К.: КМ Академія, 2008. - С. 65-67. 5. Глухов А. Ипотечные облигации. Особенности нормативно-правового регулирования / А.Глухов // Юридическая практика. - 2009. - № 46 (516) 6. Іпотечне кредитування: [навч. посібник] / за ред. О.С. Любуня, О.І. Кірєєва, М.П. Денисенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 392 c. 7. Кудрявцев В.А. Основы оганизации ипотечного кредитования: [учеб. пособие] / В.А. Кудрявцев, Е.В. Кудрявцева. - М.: Высшая школа, 2008. - 63 с. 8. Долан Э.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-крединая политика / Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмпбелл. - СПб.: АОЗТ «Санкт-Петербург. Оркестр», 2004. - 493 с. 9. Евтух А.Т. Ипотека - механизм эффективного использования ресурсов / А.Т. Евтух. - Луцк: Волынская обл. типограф., 2005. - 316 с. 10. Савич В.І. Іпотечне кредитування в Україні: суперечності та тенденції розвитку: [монографія] / В.І. Савич. - Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька академія», 2009. - 552 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правова характеристика товаророзпорядчих цінних паперів
  ВСТУП 3 1. Цінні папери як об’єкти цивільних прав 5 2. Правова характеристика товаророзпорядчих цінних паперів 17 3. Впровадження товаророзпорядчих цінних паперів 21 ВИСНОВКИ 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

 2. Види цінних паперів та їх характеристика
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 4 2. ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 6 2.1 АКЦІЇ 6 2.2 ОБЛІГАЦІЇ 7 2.3 КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Й ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ 9 3. ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 11 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 3. Характеристика і призначення державних цінних паперів
  Вступ 3 Характеристика і призначення державних цінних паперів 4 1. Загальна характеристика цінних паперів на ринку 4 2. Державні цінні папери як один із видів фінансових інструментів ринку цінних паперів 6 3. Розвиток ринку державних цінних паперів в Україні 13 4. Світовий досвід функціонування ринку державних цінних паперів 15 5. Питання 22 Висновки 25 Список використаних джерел 27

 4. Інвестування Характеристика інвестиційних якостей цінних паперів
  1. Характеристика інвестиційних якостей цінних паперів…………………3 2. Проблеми використання власних та залучених коштів підприємства для фінансування інвестицій………………………………………………………...11 Задача 1…………………………………………………………………………...14 Компанії необхідно визначити проект реконструкції цеху. За проектом “А” інвестиційні витрати складають 80 млн.грн. (1 рік – 35 млн.грн., 2 рік – 45 млн.грн.). За проектом “Б” інвестиційні витрати складають 75 млн.грн. Інвестиції здійснюються один рік. Ставка дохідності – 10%. Грошові потоки (млн.грн.): Потоки Проект “А” Проектт “Б” 1 рік 50 40 2 рік 38 30 3 рік 23 20 4 рік 15 10 5 рік 8 0 Визначити оптимальний інвестиційний проект, виходячи із терміну окупності інвестиційних витрат. Задача 2…………………………………………………………………………...16 Визначити поточну ринкову ціну облігації, якщо: - номінальна вартість – 150 грн.; - купонна ставка – 11%; - необхідна ставка дохідності: а) 13%; б) 10%; - термін часу, що залишився до погашення – 3 роки. Список використаної літератури………………………………………………..17

 5. Порівняльна характеристика ринку цінних паперів Чехії, Польщі, Словаччини
  Вступ 3 1. Ринок цінних паперів у Польщі 4 2. Ринок цінних паперів Чехії 10 3. Ринок цінних паперів у Словаччині 15 Висновок 20 Список використаної літератури: 21

 6. Ринок цінних паперів
  1. Учасники фондового ринку. Роль держави в забезпеченні ефективності фондового ринку 3 2. Опціони: поняття, характеристики, види, застосування 7 3. Чинники, що зумовлюють коливання і формування курсу акцій 12 Література 17

 7. Контрольна з цінних паперів
  Вступ 2 1. Суть та види цінних паперів 3 2. Ринок цінних паперів 6 3.Фондова біржа 7 4. Формування ринку цінних паперів в Україні 9 Висновки. 11

 8. Ринок цінних паперів
  1 Ринок цінних паперів, його сутність та види 3 2 Сутність цінних паперів та їх види (міжнародна класифікація) 6 3 Види цінних паперів, що обертаються на ринку цінних паперів України 8 4 Вартість цінних паперів та її види. Формування визначення курсу окремих видів цінних паперів 10 5 Проблеми функціонування ринку цінних паперів в Україні 12 Задача 15 Визначте майбутню вартість 2400 дол. через 5 років, якщо: А) складний процент нараховується щорічно в розмірі 8% річних; Б) складний процент нараховується раз в півріччя в розмірі 10% річних; В) складний процент нараховується щоквартально в розмірі 12% річних; Г) складний процент нараховується щомісячно в розмірі 12% річних Список літератури 16

 9. Види цінних паперів
  Вступ 3 Види цінних паперів 4 Практичне завдання 1 15 За господарськими операціями скласти „Баланс” підприємства. Складемо баланс автотранспортного підприємства… Практичне завдання 2 17 Охарактеризувати майно підприємства за формою 1… Література 19 Додаток 1 20

 10. Контрольна з цінних паперів
  Тести 1.Закон України „Про цінні папери”. Питання: Що регулює даний закон: 2. Закон України „Про фондову біржу”. Питання: Закон втратив чинність на підставі Закону: 3. Закон України „Про Іпотечні облігації” Питання: Припинення застави іпотечного покриття відбувається після: 4. Закон України „Про державне регулювання фондових ринків” Питання: Учасники фондового ринку:

 11. Ринок цінних паперів
  1. Основні ознаки класифікації фондових ринків. Види фондових ринків 3 2. Інвестиційні компанії і фонди: поняття, функції, призначення, основні відмінності, роль в інвестиційному процесі 8 3. Угоди з купівлі-продажу облігацій 15 Перелік використаної літератури 18

 12. Облік цінних паперів
  1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку цінних паперів. 6 3. Характеристика первинних документів обліку цінних паперів. 11 4. Технологія синтетично і аналітичного обліку цінних паперів. 13 5. Характеристика вихідних документів обліку цінних паперів. 16 Висновки 18 Література 20 Додатки 22 Об'єктом досліджень роботи є Закрите акціонерне товариство

 13. ринок цінних паперів
  Агресивна стратегія управління інвестиційним портфелем 3 Практична частина 12 Завдання 1 Розрахуйте вартість капіталу від облігації з номінальною вартістю - 1000 грн.; річною ставкою - А.; витрати на випуск та розміщення становлять - Б; податкова ставка - 20%. Варіант 1 А 8% Б 2% Завдання 2 Розрахуйте вартість капіталу від звичайної акції за наступними даними: поточна ціна акції -А, очікуваний дивіденд – Б, темп приросту дивідендів – В. Варіант 1 А (грн.) 4,5 Б (грн.) 0,8 В (%) 5 Завдання 3 Розрахуйте номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства, якщо відомо: розмір статутного фонду – А.; загальна кількість випущених акцій – Б; активи емітента на даний момент складають – В ; сума заборгованості усім кредиторам – Г. Варіант 1 А (млн.грн.) 3,62 Б (тис.шт.) 250 В (млн. грн.) 4,30 Г (млн. грн.) 0,85 Завдання 4 Розрахуйте поточну вартість облігації з купонною ставкою - А , номіналом 1000 грн. та строком погашення - Б , якщо ставка дисконту складає - В. За допомогою таблиць процентного фактору теперішньої вартості та процентного фактору теперішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту – Г. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації. Варіант 1 А (%) 7 Б (років) 3 В (%) 8,5 Г (%) 6 Завдання 5 Розрахуйте сподівану ставку доходу для акції, що була придбана за - А, має річний дивіденд – Б ; поточна ціна – В. Варіант 1 А (грн.) 0,8 Б (грн.) 0,2 В (грн.) 1,1 Завдання 6 Акціонерне товариство „А” має сплачений статутний капітал у розмірі А., який складається з простих та привілейованих акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу кількість привілейованих та Б звичайних акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить В. За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства становив Г, з яких на розвиток виробництва було спрямовано Д%. Ринкова ставка відсотка становить Є. Розрахуйте як зміниться курсова вартість простих акцій даного товариства, якщо ринкова процентна ставка знизиться до Ж. Варіант 1 Статутний капітал, тис. грн. (А) 100 Кількість звичайних акцій, тис. од. (Б) 25 Ставка доходу за привілейованими акціями, % (В) 14 Чистий прибуток товариства, тис. грн. (Г) 80 Частина прибутку спрямована на розвиток виробництва, % (Д) 40 Ринкова ставка, % (Є) 35 Нова ринкова ставка, % (Ж) 30 Завдання 7 Розрахуйте стандартне середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації для акції А, про яку відомо, що за останні три звітні періоди дивіденди складали, відповідно D1, D2, D2. Порівняйте отримані Вами значення з акцією Б, коефіцієнт варіації якої дорівнює 0,09, і зробіть висновок щодо того, якій з акцій слід віддати перевагу при включенні в портфель інвестора несхильного до ризику. Варіант 1 D1, грн. 4 D2, грн. 4,60 D3, грн. 4,20 Завдання 8 Розрахуйте необхідну ставку доходу акції А, якщо відомо, що: Варіант 1 Безризикова ставка на ринку, % 8 Середня ринкова доходність, % 12 Середня доходність підприємств галузі, % 15 Зробіть висновок, чи слід купувати дану акцію, якщо останній сплачений дивіденд складав 14% до номіналу. Завдання 9 Умовний інвестор сформував портфель за рахунок придбання наступних цінних паперів: Варіант 1 Акції підприємства А, один. 1000 Ціна акції, грн. 5 Доходність акції, % 15 Акції підприємства Б, один. 6000 Ціна акції, грн. 3 Доходність акції, % 12 Облігації підприємства В, один. 1000 Номінал облігації, грн. 100 Доходність облігації, % 10 Облігації внутрішньої державної позики, один. 500 Номінал облігації, грн. 1000 Доходність облігації, % 7 Розрахуйте середню доходність сформованого портфеля інвестора. Література 24

 14. Види цінних паперів
  Види цінних паперів 3 ВСТУП 3 1. Поняття цінних паперів 4 Акція 6 Облігація 9 Ощадні сертифікати 11 Вексель 12 Практичне завдання 13 Список літератури 24 ДОДАТКИ 25 ДОДАТОК А 25 ДОДАТОК Б 27 ДОДАТОК В 29 ДОДАТОК Г 31

 15. Контрольна з цінних паперів
  1. Види ризиків інвестиційних проектів. 1 2. Визначення та аналіз доходності акцій. 7 Cписок використаної літератури. 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua