Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Менеджмент продуктивності (ID:21002)
| Размер: 34 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 26.08.2010 |
СодержаниеВступ 3
1. Ознайомлення із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціонального використання обладнання та потужностей медичного комплексу «Назва» 4
2. Вивчення системи планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення методів організації праці 9
3. Аналіз системи вимірювання продуктивності в підрозділах організації 16
4. Вивчення та описання основних видів витрат на «Назва» 19
5. Аналіз впливу капітальних вкладень на рівень продуктивності 23
Висновок 26
Перелік літератури 28
Литература1. Волков О.І. Економіка підприємства. Підручник. М.: Инфра-М, 2000 2. «український ринок» № № 1-12, 2001 р, 3. Самуельсон П. Економіка, 1 т. М.: 1995 р. 4. Сергєєв І.В. Економіка підприємства. М.: Фінанси і статистика, 1999 р. 5. Фадєєв А., Рукін А. Інвестиційні портфелі./ / Ринок цінних паперів, № 13, 2000. 6. Шойко С. Здатні притягувати інвестиції. - "Український ринок" 2001 р. № 14 с.16. 7. «Економічний бюлетень» № 1, 5, 6, 8, 2002 р. 8. Електронний архів газети "Український ринок" - www.br.minsk.by / archive 9. Економіка. Фінанси. Управління. 2002, № 11 10."Економіка підприємства". 2001, № 7 11. "Головний бухгалтер". 2001, № 37 12. "Український фондовий ринок". 2001, № 6.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Менеджмент продуктивності Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціональнішого використання обладнання та потужностей підприємства
  2. Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціональнішого використання обладнання та потужностей підприємства 3 5. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення методів організації праці 7 8. Проаналізувати систему вимірювання продуктивності в підрозділах організації 13 11. Вивчити та описати основні види витрат на підприємстві 17 14. Проаналізувати вплив капітальних вкладень на рівень продуктивності 23 Список використаної літератури 26

 2. Менеджмент продуктивності
  1. Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціонального використання обладнання та потужностей підприємства 3 2. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення організації праці 9 3. Проаналізувати систему вимірювання продуктивності в підрозділах організації 14 4. Вивчити та описати основні види витрат на підприємстві 18 5. Проаналізувати вплив капітальних вкладень на рівень продуктивності 21 Література 25

 3. Менеджмент продуктивності
  1. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення стилів управління. 3 2. Проаналізувати систему вимірювання продуктивності на підприємстві. 8 3 Проаналізувати систему вимірювання продуктивності в підрозділах організації. 12 4 Вивчити та описати основні види витрат на підприємстві. 15 5 Проаналізувати вплив фінансових інвестицій на рівень продуктивності. 19 Використана література 23

 4. Менеджмент продуктивності контрольна
  ВСТУП 3 1. Вивчити та описати систему планування продуктивності за фактором «виріб» 4 2. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції 7 3. Вивчити і описати основні види витрат на підприємстві 10 4. Описати основні види виробничих технологій 13 ВИСНОВОК 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16

 5. Контрольна робота менеджмент продуктивності
  Вступ 3 1. Ознайомитись із системою планування підвищення продуктивності за рахунок раціонального використання обладнання та потужностей підприємства 4 2. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції 9 3. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення стилів управління. 11 4. Проаналізувати систему вимірювання продуктивності в підрозділах організації 16 5. Проаналізувати вплив існуючої системи оподаткування на динаміку продуктивності 18 Висновок 21 Література 22

 6. Стратегічний менеджмент Планування продуктивності
  1. Планування продуктивності 3 2. Цінова політика і методи визначення цін та обсягів иробництва (визначення цільового ринку; аналіз зразку торгової марки; аналіз елементів стратегії маркетингу; визначення загальної цінової політики; розробка цінової стратегії; визначення конкретних цін) 9 3. Фактори ринків держави – стратегічна ланка діяльності фірми та внутрішньоорганізаційні фактори 14 4. Завдання 17 Визначити за допомогою «z-рахунка», з яким підприємством буде реалізовувати Ваша фірма спільний проект будівництва готельного комплексу: з туроператором «В» чи турагентом «Д», базуючись на даних, наведених у таблиці. Відповідь обґрунтуйте. (тис. грн.) Прогнозні показники Туроператор «В» Тураген «Д» Обіговий капітал 400 40 Накопичений капітал 140 150 Балансовий прибуток 90 45 Усі активи 1800 250 Статутний капітал 600 400 Зобов’язання у цілому 800 500 Загальний обсяг продажів 1000 300 Список використаної літератури 19

 7. Менеджмент продуктивності (на прикладі фармацевтичного підприємства)
  Вступ 3 1. Вивчити та описати систему планування продуктивності праці на підприємстві 4 2. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції 10 3. Ознайомитись із системою матеріального і нематеріального стимулювання, спрямованого на підвищення продуктивності 13 4. Проаналізувати вплив капітальних вкладень на рівень продуктивності 15 5. Проаналізувати вплив фінансових інвестицій на рівень продуктивності 17 Висновок 19 Література 20

 8. Методика аналізу продуктивності праці
  Вступ 3 Методика аналізу продуктивності праці 4 1. Продуктивність праці: основні поняття 4 2. Аналіз продуктивності праці 5 3. Факторний аналіз продуктивності праці 8 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 9. Шляхи зростання продуктивності праці
  Вступ 3 Розділ 1. Продуктивність праці 5 1.1. Продуктивність праці: сутність і значення 5 1.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці 7 1.3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці 13 1.4. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві 17 Розділ 2. Аналіз економічної діяльності ДП АТ «Назва» 23 2.1 Загальна характеристика підприємства 23 2. 2. Аналіз продуктивності праці ДП АТ «Назва» 25 2.3. Оцінка продуктивності праці ДП АТ «Назва» 32 Розділ 3. Шляхи зростання продуктивності праці 35 3.1. Підвищення якості робочої сили як засіб зростання продуктивності праці 35 3.2 Резерви та можливості підвищення продуктивності праці 39 Висновки 44 Список використаної літератури 46

 10. Статистичне вивчення продуктивності корів
  ВСТУП 6 РОЗДІЛ І. ПРЕДМЕТ СТАТИСТИЧНОЇ НАУКИ 8 1.1. Поняття статистики. Предмет статистики, її розділи 8 1.2. Історія розвитку статистики 14 РОЗДІЛ ІІ. СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВАРИННИЦТВА 19 2.1. Система показників статистики тваринництва та методика їх 19 2.2. Статистичні групування та їх види 21 2.3. Ряди розподілу та їх графічне зображення 25 2.4. Узагальнюючи показники рядів розподілу 29 2.5. Варіація ознак та показники їх вимірювання 38 РОЗДІЛ ІІІ. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ НАДОЇВ 48 3.1. Рангова кореляція 48 3.2. Лінійна регресія. Визначення параметрів зв’язку та їх економічне тлумачення 50 3.3. Вимірювання інтенсивності кореляції. Коефіцієнт простої кореляції та його зміст 57 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 60 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 62

 11. Планування продуктивності праці на виробничому рівні
  Вступ 3 Планування продуктивності праці на виробничому рівні 5 1. Теоретичні аспекти планування продуктивності праці 5 2. Економічні аспекти планування продуктивності праці в будівельних організаціях 9 3. Продуктивність праці в Україні в аспекті міжнародних порівнянь 13 Висновки 22 Список літератури 23 Додатки 24

 12. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЛІТЕРАТУРА

 13. Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці на підприємстві
  1. Аналіз використання робочого часу 3 2. Аналіз продуктивності праці 6 Задача 11 15 Задача 48 15 Вихідні дані: Минулий рік Звітний рік Відх План Факт План Факт Обсяг валового прибутку, грн 205120 198520 205000 207010 8490 Собівартість од продукції. Грн 250 265 230 232 -33 ... Задача 54 16 Вихідні дані: Минулий рік Звітний рік Відх План Факт План Факт обсяг валової продукції, грн 29951 29751 30689 30750 999 Обсяг в-ва, шт 724 736 750 750,5 14,5 ... Список літератури 18

 14. Дослідження стану та динаміки продуктивності праці на українських підприємствах
  Вступ 3 1. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін 4 2. Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах 18 Висновки 26 Список використаної літератури 28

 15. Вивчити та описати систему планування продуктивності праці на підприємстві
  Вступ 3 1. Дослідження сутності поняття „продуктивність праці” 4 2. Методи вимірювання та показники оцінки рівня продуктивності праці 9 3. Напрямки вдосконалення економічного механізму планування підвищення продуктивності праці на підприємстві 14 Висновки 17 Література 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua