Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Адміністративно-правове регулювання державної служби (ID:21132)
| Размер: 39 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 105 грн. | Добавлена: 21.08.2009 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Правове регулювання державної служби в Україні 6
1.1. Загальні засади інституту державної служби в Україні 6
1.2. Державна служба, як вид трудової діяльності 17
Розділі 2. Правове регулювання проходження державної служби 26
2.1. Правовий режим державної служби та його структура 26
2.2. Перспективи реформування державної служби 29
Висновок 34
Використана література 37

Литература1. Конституція України 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 2. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. - Ст.490. 3. Концепція адміністративної реформи в Україні. // Офіційний вісник України. – 1999. - №21. – С.51. 4. Указ Президента України “Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи” від 20 листопаду 1998 р. 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.94 р. N 239 "Про віднесення посад та їх виконавчих комітетів до відповідних категорій посад державних службовців і присвоєння їм рангів державних службовців. 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. N 35 "Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів". 7. Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ “від 5 липня 1998 року N 24. 8. Наказ Головного управління державної служби України “Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця” від 23 жовтня 2000 року N 58 9. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І.П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: академ. курс:підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Вадим Борисович Авер'янов (відп.ред.). Т. 1: Загальна частина.— К.: Юридична думка, 2007. — 591с. 10. Административное право Украины. — 2-е изд., перераб. и доп. А37 [Учебник для студентов высш. учеб, заведений юрид. спец./ Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Харьков: Право, 2003. — 576 с. 11. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т.Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 99 с. 12. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник. - Київ: Українська академія внутрішніх справ. 1995,- 177 с. 13. Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / АЗІ Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю. П. Битя-ка. - Харків: Право, 2000. - 520 с. 14. Адміністративне право України. Навч. посібник – Тернопіль : Картбланш, 2004. – 579 с. 15. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В.Ківалова. — Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с. 16. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк – К.: Юрінком Інтер. 2005. – 544 с. 17. Денчук Р.О. Адміністративне право України: метод. рек. з проведення практ. занять / Одеський ін-т підприємництва та права — О. : СВД Черкасов, 2008. — 91с. 18. Ківалов С. В., Біла Л.P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002. — 312 с. 19. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник / Одеська національна юридична академія. — 3. вид., перероб. і доп. — О. : Юридична література, 2006. — 488с. 20. Кодекс про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: / Відп. Ред. Е.Ф. Демський: Юрінком Інтер, 2001. – 1088с. 21. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – 2- ге вид., допов. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 752 с. 22. КолпаковВ.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник – К.: Юрінком Інтер. 2003. – 736 с. 23. Мосьондз С.О.. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посібник / Університет економіки та права "КРОК". — К. : Прецедент, 2006. — 176с. 24. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2007. — 624c. 25. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. — К. : Атіка, 2008. — 712 c. 26. Шкарупа В.К., Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Армаш Н.О., Поліщук В.Г.. Адміністративне право України: Навч. посіб. / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" / Коломоєць Т.О.(заг.ред.), Гулєвська Г.Ю. (заг.ред.). — К. : Істина, 2007. — 216с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Адміністративно-правове регулювання державної служби
  Вступ 3 Розділ 1. Правове регулювання державної служби в Україні 6 1.1. Загальні засади інституту державної служби в Україні 6 1.2. Державна служба, як вид трудової діяльності 17 Розділі 2. Правове регулювання проходження державної служби 26 2.1. Правовий режим державної служби та його структура 26 2.2. Перспективи реформування державної служби 29 Висновок 34 Використана література 37

 2. Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади адміністративно-правового регулювання і державного управління в сфері охорони здоров’я 5 1.1. Історія охорони здоров'я України 5 1.2. Адміністративно-правове регулювання відносин в сфері охорони здоров’я 12 1.3. Система органів управління охороною здоров'я населення 16 Розділ 2. Нагляд та відповідальність в сфері охорони здоров’я 22 2.1. Нагляд в сфері охорони здоров’я нагляд 22 2.2. Правові проблеми застосування адміністративної відповідальності в сфері охорони здоров’я 25 Висновки 30 Список джерел 32

 3. Організація державної служби медицини катастроф і заклади цієї служби
  Вступ. 3 1. Завдання і організація державної служби медицини катастроф. 4 2.Підрозділи медичних установ у Збройних силах України. 8 3. Основні підрозділи і задачі служби екстремальної медичної допомоги. 12 4. Особливості роботи служби екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. 15 Висновок. 18 Список використаних літературних джерел. 19

 4. Проходження державної служби
  Вступ 3 1. Право на державну службу 4 2. Особливості прийняття на державну службу 7 3. Особливості проходження державної служби 14 Висновок 19 Використана література 20

 5. Проходження державної служби
  Вступ 3 1. Поняття і зміст державної служби 4 2. Проходження державної служби 8 2.1. Добір і розстановка кадрів 8 2.2. Забезпечення загальних умов проходження служби 10 2.3. Службова кар'єра 11 2.4. Заохочення 16 2.5. Контроль 17 Висновок 20 Список використаної літератури 21

 6. Поняття державної служби. Державні службовці
  Вступ 3 1. Поняття та види державної служби 4 2. Державний службовець: поняття та правовий статус 11 Висновок 17 Використана література 18

 7. Організація діяльності державної служби зайнятості вар. 12
  1. Функції і зміст Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Служба зайнятості» 3 2. Аналіз ролі центрів зайнятості у працевлаштуванні інвалідів 11 3. Види послуг, які надає Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 16 Список використаних джерел 22

 8. Державно-службові відносини в системі державної служби
  Зміст Вступ 3 1. Основні засади державної служби 4 1.1. Поняття, види і принципи державної служби 4 1.2. Правове регулювання державної служби 6 2. Характеристика державно-службових відносин 10 2.1. Правовий статус державного службовця як зміст державно-службових відносин 10 2.2. Структура державно-службових відносин 16 3. Законодавчі проблеми у сфері державно-службових відносин та шляхи їх подолання 29 3.1. Соціально-правові аспекти злочинності у сфері службової діяльності 29 3.2. Удосконалення законодавства про державну службу 34 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Метою даної роботи є дослідження державно-службових відносин через оцінку сучасного стану держапарату й обґрунтування основних напрямків реформування державної служби. Об’єктом є державно-службові відносини в системі державної служби України. Предметом є структура державно-службових відносин та взаємовідносини між їх суб’єктами. Аспекти даної проблематики висвітлювались в роботах В.Б. Авер’янова, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, В.В. Копейчикова, В.М. Манохіна, В.С. Нерсесянца, Ю.М. Тодики. З потребою опрацювати проблематику державної служби із загальнотеоретичних позицій зіткнулись новітні дослідження, законопроектні роботи щодо проекту Закону України “Про державну службу”, проекту “Кодексу правил поведінки державних службовців”, проектів інших законодавчих актів, що стосуються організації державно-службових відносин.

 9. Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України
  Тема: Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України та особливості організації і проведення перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Основні проблеми, що виникають при проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ та пропозиції щодо їх вирішення Зміст Вступ 3 1. Підстави та порядок бюджетного відшкодування 6 2. Взаємодія між підрозділами органів державної податкової служби України при проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість 13 Висновок 25 Список використанної літератури 29 Метою роботи є визначення ролі, функцій підрозділів державної податкової служби на кожному із етапів відшкодування податку на додану вартість та порядку їх взаємодії.

 10. Соціальний контроль за діяльністю державної служби як форма зворотного зв’язку в системі державного управління
  Вступ 2 1. Державна служба як елемент системи державного управління 3 2. Соціальний контроль за діяльністю державної служби як форма зворотного зв’язку в системі державного управління 10 Висновки 14 Список використаної літератури 16

 11. Система та структура органів центрального апарату Державної митної служби України, їх повноваження та правова основа діяльності
  Вступ 3 1. Органи державного регулювання митною справою та митні органи 4 2. Структура центрального апарату державної митної служби України 10 3. Правова основа діяльності працівників митних органів України 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 12. Діяльність державної служби зайнятості в сфері зайнятості в Україні
  Вступ 3 1. Державна служба зайнятості України: мета діяльності та структура 4 2. Завдання Державної служби зайнятості в сфері зайнятості в Україні 6 3. Принципи діяльності, функції, обов'язки та права Державної служби зайнятості. 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 13. Правове регулювання ЗЕД
  1. Законодавчі заходи попередження протиправності в ЗЕД 4 2. Оподаткування ЗЕД 8 Список використаних джерел 13

 14. Правове регулювання ЗЕД
  1. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій 3 2. Ліцензування НБУ 10 Список джерел 19

 15. Правове регулювання податку
  Вступ 3 1. Поняття та головні ознаки податку 4 2. Функції податку 8 3. Співвідношення податку, збору й мита 11 4. Класифікація податків і зборів 14 5. Правовий механізм податку та його елементи 18 Висновки 21 Список використаної літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua