Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз фінансової звітності (ID:2113)
| Размер: 20 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 17.06.2004 |
СодержаниеВступ 3
1.1. Фінансова звітність підприємства: поняття, форми, порядок складання 4
1.2. Інформація, яку отримує користувач, читаючи баланс підприємства та його аналіз 6
1.3. Зміст і аналіз звіту про фінансові результати 12
Висновки 14
Задача 1 15
Задача 2 16
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Аналіз фінансової звітності ВАТ "Назва"
  12 таблиць, аналіз, висновки Практична робота Звітність у додатку

 2. Аналіз та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності
  ВСТУП 3 1. ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ АНАЛІЗУ 5 1.1. Форма фінансових звітів 5 1.2. Методи і технологія проведення фінансового аналізу звітів 7 2. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 11 2.1. Аналіз показників бухгалтерської фінансової звітності ВАТ «Галнафтогас» 11 2.2. Аналіз бухгалтерської звітності за допомогою фінансових коефіцієнтів 19 3. ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 30 3.1. Складання прогнозних фінансових звітів 30 3.2. Прогнозування фінансового стану підприємства 33 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 42-45 Метою роботи є виявлення методів аналізу та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності. Об’єктом дослідження є діяльність, фінансова звітність підприємства, показники його фінансової діяльності та методи і технологія проведення аналізу фінансової звітності. Предметом дослідження є законодавчі акти, наукові публікації, навчальні посібники з бухгалтерського обліку, фінансів, фінансового менеджменту.

 3. Методика складання фінансової звітності її аналіз та аудит (практична частина диплому)
  Зміст Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності 3 3.1. Теоретичні основи та завдання аудиту фінансової звітності 3 3.2.Результати внутрішнього аудиту фінансової звітності підприємства ЗАТ ВТФ „Дана” 15 3.3. Документальне оформлення аудиту. Висновки та пропозиції 22 3.4. Аудит фінансової звітності в умовах АРМ 32 Список використаної літератури 37 Додатки 39 1. Звіт про структуру внутрішнього контролю 2. Аудиторський висновок

 4. Облікове забезпечення складання форм консолідованої фінансової звітності, аналіз та розробка програм аудиту
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи складання форм консолідованої фінансової звітності 7 1.1. Сутність, значення та класифікація бухгалтерської звітності, вимоги до її складання 7 1.2. Місце та роль консолідованої фінансової звітності підприємства 24 1.4. Організаційні та технологічні особливості підприємства "Броварський районний підрозділ "АЕС " та їх вплив на організацію і методологію обліку складання форм консолідованої фінансової звітності 46 Розділ 2. Методика і організація складання консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 57 2.1. Організація, складання та надання консолідованої фінансової звітності 57 2.2. Порядок формування показників консолідованої звітності за формою №1 „Баланс” та №2 „Звіт про фінансові результати” 64 2.3. Консолідація показників форм фінансової звітності №3 „Звіт про рух грошових коштів, №4 „Звіт про власний капітал” та №5 „Примітки до річної фінансової звітності 78 2.4. Гармонізація складання консолідованої фінансової звітності до потреб нового податкового законодавства 87 Розділ 3. Аналіз консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 92 3.1. Система методів та показників аналізу консолідованої фінансової звітності 92 3.2. Загальний аналіз показників консолідованої фінансової звітності 101 3.3. Методика і порядок оцінки показників консолідованої фінансової звітності 104 Розділ 4. Методологія та організація аудиту консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 134 4.1. Методи та процедури аудиту консолідованої фінансової звітності 134 4.2. Організація аудиту консолідованої фінансової звітності 140 4.3. Розробка програми аудиту консолідованої фінансової звітності 152 Висновки і пропозиції 158 Список використаних джерел 163 Додатки 174

 5. Фінансовий аналіз За матеріалами фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства За період 2006-2008 роки
  Показники фінансової звітності Аналіз балансу підприємства Аналіз фінансових результатів діяльності Аналіз фінансової стійкості Аналіз ліквідності і платоспроможності Показник фінансового стану Фінансова звітність

 6. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 9 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 9 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 13 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 15 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 19 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 22 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 22 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 30 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 37 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 37 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 42 4.3. Робочі документи аудитора 44 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 46 Висновки 49 Список використаної літератури 51 Додатки 53

 7. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 14 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 14 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 16 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 16 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 24 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 27 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 27 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 36 4.3. Робочі документи аудитора 37 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 39 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Додатки 47 Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю Вид діяльності - проведення загально будівельних, ремонтних і спеціальних робіт на об’єктах житлового й соціального призначення

 8. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Аудит як форма контролю, його сутність, об'єкти і методи 5 2. Аналіз нормативно - правової бази та літературних джерел з аудиту 7 3. Мета, завдання і джерела інформації аудиту фінансової звітності підприємства 10 4. План та програма аудиту фінансової звітності підприємства 12 5. Методика і організація аудиту фінансової звітності підприємства 15 6. Аудит фінансової звітності підприємства 17 7. Складання аудиторського висновку з аудиту фінансової звітності підприємства 20 Висновки і пропозиції 30 Список використаної літератури 31 Додатки 33 Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти аудиту фінансової звітності. Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних аспектів аудиту фінансової звітності. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

 9. Аудит фінансової звітності
  4.1. Завдання. 3 Використовуючи МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Висновок аудитора згідно із спеціальними аудиторськими завданнями» (додаток В) та матеріали бухгалтерського обліку, фінансової звітності (додати до контрольної роботи) складіть аудиторський висновок. 4.2. Завдання. 9 На підставі наданої інформації розробити аналітичну модель і провести розрахунок зарплати, сплаченої реалізаторам протягом року. Визначити та обґрунтувати ступінь адекватності аналітичної моделі. Назвати можливі причини розбіжності між даними, отриманими шляхом застосування аналітичних процедур. Витрати підприємства складаються з: 1) вартості товарів, що купуються оптом; 2) податків та зборів, пов’язаних із купівлею та продажем товарів; 3) заробітної плати реалізаторів товару; 4) обов’язкових нарахувань на заробітну плату; 5) накладних витрат (транспортні витрати, витрати на поїздки за товаром, інше). Бухгалтерський облік ведеться за спрощеною системою керівником підприємства. В зв’язку з бажанням ТОВ «Меланж» отримати кредит, воно має надати банку «Аваль» свою річну фінансову звітність, перевірену незалежним аудитором. Після початку роботи аудитор з’ясував, що значна частина первинних документів втрачена. Тому підтвердити суму фактично сплаченої зарплати шляхом застосування процедур перевірки по суті було неможливо. Проте, аудитор вважає за можливе розробити аналітичну процедуру, спираючись на зібрані дані: № з/п Показники Сума 1 Сума сплаченої протягом року зарплати реалі заторам, яку показано у звітності складає, грн. 110300 Протягом року ринок «Колос» не працював: - 7 святкових днів; - 12 понеділків, що є санітарними днями. Всі інші дні ТОВ «Меланж» вело торгівлю. Робота реалізаторів була спланована так. Аби кількість днів для всіх була однакова. Реалізатори отримують зарплату у вигляді комісійних, розмір яких залежить від вартості проданої одиниці товару (одежини): Показники % До 50 грн. 7 51 – 150 грн. 4 151 – 300 грн. 3 Більше 300 грн. 2,5 Згідно колективної угоди реалізатори отримують доплати: - 25% за роботу у вихідний день; - 10% за заміну іншим реалізаторам ( у випадку хвороби, особистих обставин та інше). Протягом року підприємство працювало 102 вихідні дні, змін одних реалізаторів іншими було 240, в тому числі 60 у вихідні дні, згідно із записами у книгах реалізації структура проданих товарів була така: Показники Річний обсяг реалізації, грн. До 50 грн. 554500 51 – 150 грн. 340000 151 – 300 грн. 840000 Більше 300 грн. 1520000 Список використаної літератури 12

 10. Аудит фінансової звітності
  4.1. Завдання. 3 Використовуючи МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Висновок аудитора згідно із спеціальними аудиторськими завданнями» (додаток В) та матеріали бухгалтерського обліку, фінансової звітності (додати до контрольної роботи) складіть аудиторський висновок. 4.2. Завдання. 13 На підставі наданої інформації розробити аналітичну модель і провести розрахунок зарплати, сплаченої реалізаторам протягом року. Визначити та обґрунтувати ступінь адекватності аналітичної моделі. Назвати можливі причини розбіжності між даними, отриманими шляхом застосування аналітичних процедур... Список використаної літератури 16

 11. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 13 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 15 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 18 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 18 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 26 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 31 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 31 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 35 4.3. Робочі документи аудитора 39 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 42 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додатки 49

 12. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 13 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 16 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 19 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 19 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 26 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 30 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 30 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 35 4.3. Робочі документи аудитора 38 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 41 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додатки 49

 13. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 14 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 14 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 16 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 16 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 24 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 27 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 27 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 36 4.3. Робочі документи аудитора 37 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 39 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Додатки 47

 14. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 14 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 14 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 16 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 16 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 24 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 27 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 27 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 36 4.3. Робочі документи аудитора 37 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 39 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Додатки 47 Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю промислова переробка скла

 15. Складання фінансової звітності підприємства
  Завдання На підставі вихідних даних про господарську діяльність підприємства за звітний рік (звітний період), наведених у таблицях 1-2 , необхідно скласти і заповнити такі форми фінансової звітності: - форму 1 «Баланс»; - форму 2 «Звіт про фінансові результати»; - форму 3 «Звіт про рух коштів»; - форму 4 «Звіт про власний капітал». Усі вищевказані форми фінансової звітності заповнюються в гривнях з точністю до одного десяткового знаку. Вихідні дані 1. Підприємство розпочало свою господарську діяльність у третьому кварталі звітного року. Стан засобів і джерел підприємства на 01 грудня звітного року характеризується даними, що наведені у табл. 1. Таблиця 1 Стан залишків на початок звітного періоду № рахунка Сальдо на початок звітного періоду дебет кредит 10 7000 - 131 - 136 20 531 - 23 80 - 26 387,5 - 301 10 - 311 980 - 313 - - 36 - - 372 59 - 375 50 - 377 90 - 40 - 7281,9 44 - 270 60 - - 63 - 300 641/1 (прибуток) - 130 641/2 (ПДВ) - 50 641/3(прибутковій податок - 70 644 - - 651 - 211,2 652 - 25,6 653 - 12,8 656 - 6 661 - 640 662 - 20 685 - 34 Всього 9187,5 9187,5

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua