Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Господарське законодавство (ID:2116)
| Размер: 25 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 17.06.2004 |
Содержание1. Форми власності в економіці України. 3
2. Зміст господарського договору 5
3. Правове регулювання банкрутства 11
Список використаної літератури 19
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Господарське законодавство
  1. Які існують організаційно-правові форми підприємств 3 2. В якій формі укладається господарський договір 9 Задача 13 До господарського суду звернувся покупець з позовом про стягнення постачальника - металургійного заводу - неустойку за порушення договірних зобов'язань на поставку металопродукції. Заперечуючи проти позову, постачальник посилався на незабезпечення сировиною. У судовому засіданні доводи відповідача були підтверджені відповідними документами, у зв'язку з чим господарський суд визнав за можливе у порядку винятку знизити розмір неустойки, що підлягає стягненню. Чи звільняє сплата неустойки боржника від його обов'язку виконати зобов'язання в натурі? Чи має право господарський суд: а) зменшити розмір неустойки; б) звільнити повністю боржника-сторону від сплати неустойки? Використана література 17

 2. Господарське законодавство
  1. Поняття, ознаки та види господарських договорів. 3 2. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. 6 3. Характерні ознаки договорів купівлі-продажу, поставки та перевезення вантажів. 8 Задача 15 Реєструючий орган відмовив у скасуванні рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства, що був ним зареєстрований три роки тому, аргументуючи це тим, що Цивільний Кодекс України встановлює трирічний строк позовної давності. Чи правомірна така відмова? Який строк (якщо він є) встановлений для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади? Список джерел 16

 3. Господарське законодавство України
  Вступ 3 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 4 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття та види 8 3. Система господарського законодавства 10 4. Можливі наслідки скасування Господарського кодексу України 16 Висновок 19 Література 20

 4. Задача господарське законодавство
  Задача 3 У 1992 р. було створено і зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю. Учасниками виступали 3 особи, які мали однакові частки у сформованому статутному фонді. На день реєстрації товариства кожен з учасників вніс до статутного фонду по 30% своєї частки, що відповідало Закону України «Про господарські товариства». У подальшому учасники решту своїх вкладів не вносили, і статутний фонд товариства не змінювався. Через 5 років 2 учасники вирішили вийти з товариства, написавши відповідні заяви, які були у встановленому порядку нотаріально засвідчені. У заявах зазначаюся, що учасники на майно товариства не претендують, а від своєї частки в статутному фонді відмовляються. Водночас 2 сторонні особи виявили бажання увійти як учасники у товариство. Рішення про вихід зі складу учасників та вступ до нього нових осіб було прийнято на зборах учасників товариства зі складанням відповідного протоколу. На початку 1999 р. учасники, які вийшли з товариства, звернулися до суду із позовом до товариства та його директора (учасника, який залишився) про виділення майна товариства. Відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що свого часу позивачі від своїх часток в майні та інших майнових претензій до товариства відмовилися, що і було оформлено належним чином. Чи є підстави для розгляду спору в господарському суді? 2. Складіть договір поставки між Південно - Західною залізницею та ТОВ «назва» 5 Література: 11

 5. Господарське право
  1. Методи господарського права та їх характеристика 2 2. Поняття приватизації та її характеристика. Способи приватизації 6 3. Задача 12 Банк надає кредит в іноземній валюті приватному підприємцю для придбаний обладнання з виробництва меблів. Державна податкова інспекція подала позов до суду про визнання недійсним кредитної угоди, мотивуючи тим, що відповідно до валютного законодавства кредити в Іноземній валюті не можуть надаватися фізичним особам: без отримання індивідуальної ліцензії НБУ. Прокоментуйте ситуацію. Список використаної літератури 16

 6. Господарське право
  1. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства 3 2. Порядок укладання господарських договорів 5 3. Порядок укладання договору оренди 7 4. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях 10 5. Поняття охорони праці та її правове забезпечення 12 6. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації 14 Список використаної літератури 18

 7. господарське право
  1. Предмет господарського права. 3 2. Санація як стадія відновлення платоспроможності боржника при провадженні у справах про банкрутство. 7 3. Завдання. 13 Підприємство-1 продало Підприємству-2 обладнання, що було передане Підприємству-1 засновниками фізичними особами як внесок до статутного фонду. Частина засновників фізичних осіб Підприємства-1 звернулася з позовом до господарського суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу обладнання, мотивуючи тим, що майно, внесене до статутного фонду засновниками, є їх власністю, а тому Підприємство-1 не мало права відчужувати це майно. Крім цього, засновники вказали, що статут Підприємства-1 містить заборону на відчуження основних фондів без згоди вищого органу (зборів учасників). Прокоментуйте ситуацію. Список джерел 15

 8. Господарське право
  1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 3 2. Порівняльна характеристика відкритого та закритого акціонерного товариства 7 3. Завдання 17 У зв'язку зі скорочення штату В. був звільнений з посади економіста закритого акціонерного товариства. Після цього рішенням загальних зборів акціонерів В. був позбавлений належних йому акцій на користь працюючих акціонерів. Не погоджуючись із рішенням зборів, В. подав позов до суду про захист порушених прав власника. Прокоментуйте ситуацію. Список використаної літератури 19

 9. Господарське право
  1. Ліквідація і реорганізація підприємства. В яких випадках можливе припинення діяльності підприємств ? 3 2. Дайте поелементну характеристику наступних непрямих податків: ПДВ, акцизний збір, мито 8 3. Які види санкцій передбачено за порушення антимонопольного законодавства ? 11 Список використаних джерел 15

 10. Господарське право
  1. Сутність та зміст поняття “юридична вдповідальність”. Основні види юридичної відповідальності 3 2. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення при здійсненні комерційної діяльності 8 Список використаної літератури 18

 11. Господарське право
  1. Проаналізуйте механізм співвідношення понять «корпоративні права» та «підприємництво». 3 2. Розкрийте особливості правового становища неприбуткових організацій у сфері господарювання. 6 Список використаної літератури 17

 12. Господарське право
  1. Суб'єкти підприємництва 3 2. Загальна характеристика Господарського кодексу 7 3. Задача 10 Один із учасників товариства з обмеженою відповідальністю виїхав за кордон на постійне місце проживання. Решта учасників вирішила виключити його зі складу ТОВ та ввести іншу особу. Прийнявши відповідне рішення і склавши протокол, вони звернулися до держадміністрації із проханням зареєструвати зміни до установчих документів, але їм було відмовлено із посиланням нате, що вивести учасника можна лише за його згоди. Список джерел 12

 13. Господарське та позитивне право
  1) Поняття господарських об'єднань; 3 2) Види господарських об'єднань; 4 3) Створення установчих підприємств; 4 4) Право державної власності; 5 5) Право колективної власності; 5 6) Право приватної власності. 6 Список джерел 6

 14. господарське-процесуальне право
  Завдання № 1 Васько В. Підвищення розмірів судових зборів: Дубль 2 // Правовий тиждень, №33-34 від 25.08.2009.-С. 7-9. Анотація. Бєлкін М.Л., Бєлкіна Ю.Л. Актуальні питання сплати державного мита при поданні позовних заяв до господарських судів // Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2008. - №5. – С. 14-16. Анотація. Ткаченко О.Г. Документ, що підтверджує сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі. // Право України. - 2006. - №5. – С. 2-3 Анотація. Аналітичний огляд. Мірошниченка Ю. Проект Закону України “Про державне мито” реєстр. №6568 від 22.06.2010. // Юридичний журнал. - 2010. - № 6. – С. 5. Анотація. Аналітичний огляд. Завдання № 2. Фабула Суб’єкт підприємницької діяльності - фізичної особи Продан Світлана Миколаївна звернулась з позовною заявою до Державної екологічної інспекції в Київській області про стягнення 175 014,71 грн. Позивачем в якості доказу сплати державного мита надано ксерокопію квитанції № 58 від 27.01.2010р. про сплату державного мита в розмірі 1 831,00 грн. та ксерокопію квитанції № 216 від 22.03.2010р. про сплату державного мита в розмірі 28,17 грн. Оригінали вказаних квитанцій позивач не надав на вимогу суду. Запитання: Чи повинен суд прийняти позов до провадження по суті? Які документи повинні бути подані для посвідчення сплати державного мита? Яке рішення у даній справі повинен прийняти суд? Складіть ухвалу про повернення позовної заяви за матеріалами вказаними в фабулі. Чи змінилось би рішення суду в разі подання оригіналів платіжних документів. Складіть ухвалу про порушення провадження у справі.

 15. Господарське право Варіант 6
  Вступ 3 1. Створення підприємств. Установчі документи підприємства та їх державна реєстрація 4 2. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції 6 3. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення 8 Висновки 12 Список джерел 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua