Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Теорія ймовірності (ID:21224)
| Размер: 32 кб. | Объем: 4 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 29.04.2010 |
СодержаниеЗадача 3
Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини:
а) математичне сподівання М(Х);
б) дисперсію D(X);
в) середнє квадратичне відхилення X.
Задача 4
Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики:
а) математичне сподівання М(Х);
б) дисперсію D(X)
в) середнє квадратичне відхилення X..
ЗАВДАННЯ №6
Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень).
• Скласти варіаційний ряд вибірки.
• Побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних підінтервалів.
• Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне та дисперсію
33,33,33,32,37,30,40,34,35,34,36,35,33,32,40,34,31,39,38,35
ЗАВДАННЯ №7
Перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про норма¬льний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки.
Хі 9 11 12 16 17 19 21 23 24
mі 10 20 25 31 39 33 27 19 11
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теорія ймовірності
  Задача 7.1. Визначення ймовірності подій за класичною моделлю 7.1.15. Сім літаків, серед яких два В-737, прибули в аеропорт і були розміщені випадковим способом на 10 стоянках, розташованих в один ряд. Знайти ймовірність того, що літаки В-737 зайняли сусідні стоянки. Задача 7.2. Геометричні ймовірності 7.2.15. З проміжку [0, 1] випадковим способом вибирають два дійсних числа. Знайти ймовірність того, що їхня сума не більша 1, а добуток не перевищує 2/9. Задача 7.3. Теореми додавання й множення ймовірностей 7.3.15. З аеропорту протягом доби виконуються 3 рейси. Імовірність повного комерційного завантаження для першого рейса дорівнює 0,95; для другого – 0,9; для третього – 0,85. Знайти ймовірність того, що з повним комерційним завантаженням буде виконано: а) лише один рейс; б) хоча б один рейс. Задача 7.4. Формула повної ймовірності. Формули Байєса 7.4.15. Уздовж траси з бензоколонкою проїжджає вдвічі більше вантажних автомашин, ніж легкових. Імовірність того, що буде заправлятися вантажівка, дорівнює 0,1, а для легкової автомашини вона становить 0,2. 1) Знайти ймовірність того, що випадково вибрана машина, яка проїжджає вздовж траси, буде заправлятися. 2) На заправку під'їхала машина. Знайти ймовірність того, що вона а) вантажна; б) легкова. Задача 7.5. Повторення незалежних випробувань. Формула Бернуллі. Формули Муавра-Лапласа. Формула Пуассона 7.5.15. Імовірність закриття аеропорту на одну добу через метеоумови в осінньо-зимовий період дорівнює 0,25. Знайдіть імовірність того, що в цей період аеропорт буде закритий: а) 30 діб; б) не більше 20 діб; в) не менше 50 діб. ДИСКРЕТНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ Задача 7.6. Ряд розподілу і числові характеристики дискретної випадкової величини Знайти ряд розподілу і функцію розподілу дискретної випадкової величини Х, яка має тільки два можливі значення: , причому . Математичне сподівання М(Х), дисперсія D(X) і ймовірність можливого значення задані нижче для кожного варіанта. 7.6.15. 5; М(Х)=3; D(Х)=1. Задача 7.7. Система двох дискретних випадкових величин Закон розподілу системи двох дискретних випадкових величин (Х; Y) задано табл. 7.1, у якій k – номер варіанта контрольної роботи. – Y 15 17 19 21 X 15 0,04 0,11 0,11 0,07 20 0,09 0,08 0,08 0,05 25 0,07 0,04 0,13 0,13 Виконати наступні завдання: а) скласти закон розподілу системи (табл. 7.1), що відповідає номеру вашого варіанта; б) знайти числові характеристики складових Х і Y системи: в) обчислити кореляційний момент і коефіцієнт кореляції ; г) побудувати умовні закони розподілу д) обчислити умовні математичні сподівання НЕПЕРЕРВНІ ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ Задача 7.8. Неперервна випадкова величина, задана щільністю розподілу Випадкова величина задана щільністю розподілу . а) Знайти коефіцієнт А і зробити креслення ; б) знайти функцію розподілу та зробити креслення; в) знайти ймовірність події . № 7.8.15 –2 1,5 Задача 7.9. Неперервна випадкова величина, задана функцією розподілу та її числові характеристики Задана функція розподілу неперервної випадкової величини . Знайти коефіцієнт А; записати щільність розподілу ; обчислити числові характеристики , а також ймовірність події . Зробити креслення функції розподілу та щільності розподілу). № 7.9.15 –1 1 Задача 7.10. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин 7.10.15. Час безвідмовної роботи приладу літака має експоненціальний розподіл. Яким повинен бути середній час безвідмовної роботи приладу, щоб його надійність за 4 год. польоту літака була не нижче 0,99? КОНТРОЛЬНА РОБОТА 8 Для кожного варіанта контрольної роботи на основі нижче заданої вибірки, яка складається з 50 реалізацій нормальної випадкової величини Х, виконати наступні завдання: Завдання 8.1. Побудувати варіаційний ряд, групований варіаційний ряд ( для 7 інтервалів групування) і таблицю частот групованої вибірки. Завдання 8.2. Побудувати полігон частот і відносних частот статистичного розподілу. Завдання 8.3. Побудувати гістограму відносних частот. Завдання 8. 4. Скласти таблицю і побудувати графік емпіричної функції розподілу. Завдання 8.5. Знайти точкові оцінки для математичного сподівання і дисперсії генеральної сукупності. Завдання 8.6. Знайти інтервальні оцінки для математичного сподівання і стандартного відхилення з довірчою ймовірністю 0,95. Завдання 8.7. Перевірити гіпотезу про нормальний розподіл генеральної сукупності за критерієм 2. Рівень значущості прийняти рівним 0,05. 53,1 48,1 9,7 27,6 39,1 35,8 55,6 25.1 68.5 35.1 26.4 52.8 29.4 32.0 51.7 49.2 64.2 66.6 52.0 39.2 36.7 63.7 19.8 67.8 82.1 22.0 67.2 79.1 50.9 33.5 40.7 20.7 48.4 69.1 57.0 24.4 37.5 45.4 42.2 39.7 51.2 36.4 37.6 20.2 43.9 29.5 40.5 61.2 54.5 41.0

 2. Теорія ймовірності задачі а = 9, b = 5, вар. 9
  а = 9, b = 5 Завдання 1. Маємо дві партії деталей. У першій партії 95 годних і 3 браковані деталі. У другій – 10 годних і 4 браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірності: 1) обидві деталі годні; 2) обидві деталі браковані; 3) одна деталь годна, а друга бракована. Завдання 2. Деталі на конвеєр поступають із двох автоматів. Від першого – 60%, від другого – 40%. Перший автомат дає 9% браку, другий – 5%. Деталь, яка поступила на конвеєр, виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь виготовлена першим автоматом. Завдання 3. Серед 22 виробів три першого ґатунку, чотири другого, а решта з дефектами. Навмання беруться 4 вироби. Знайти закон розподілу випадкової величини X – числа стандартних виробів серед навмання взятих. Обчислити М(X) та D(X). Завдання 6. У залежності від режиму температур випадкова величина опору розподілена по закону, який задається щільністю розподілу ( ). Знайти закон розподілу величини струму в мережі, якщо напруга у мережі і . Завдання 7. На основі приведених вибіркових даних: 1) побудувати інтервальний ряд ( ); 2) згідно інтервальному ряду побудувати гістограму розподілу відносних частот; 3) знайти числові характеристики вибіркової сукупності , , , , , . Варіанти завдань визначаються так: значення реалізацій випадкових величин, які приведені у відповідному варіанті перераховуються за формулою: При перетвореннях у дробовій частині зберегти стільки ж знаків, скільки у початкових даних. 8,22 1,34 3,18 -8 ,42 -7,92 10,99 -19,44 10,43 12,58 8,36 -18,19 -3,44 14,50 11,62 -5,06 18,48 14,86 -17,75 17, 98 -5,44 0,99 10, 68 -17,86 3,70 -1,25 -8,07 4,91 5,91 -9,45 -8,83 13,19 12,98 3,57 19,44 16,44 - 10,93 7,80 19,20 -10,24 1,35 -15,75 19,98 7,05 -19,37 3,01 -16,00 -15,88 11,96 -8,62 -18,17 Перевірити з рівнем значущості гіпотезу про закон розподілу у сукупності: рівномірний закон розподілу, . Оцінки параметрів . Використати критерій узгодженості Пірсона. Варіант № 9. Завдання 2.1. Задано ряд розподілу випадкової величини xi -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 Рi 0,09 0,08 0,1 0,02 0,02 0,2 0,08 0,1 0,2 0,11 Побудувати та обчислити: а) Многокутник розподілу, б) Функцію розподілу, в) Графік функції розподілу, г) Моду, д) Оцінити медіану, е) Математичне сподівання, є) Дисперсію, ж) Середнє квадратичне відхилення. з) Асиметрію. и) Ексцес, і) Р {–3 ≤ X ≤ 5}. Завдання 2.4. Будівельна інвестиційна компанія на даний момент продає акції по 16 умовних грошових одиниць за 1 штуку. Інвестор планує покупку пакета акцій та планує зберігання їх протягом року. Нехай X – випадкова величина, що означає ціну однієї акції через рік. Ряд розподілу X задано в таблиці: Ціна акції (х) 16 17 18 19 20 Р(х) 0,35 0,25 0,25 0,10 0,05 1. Показати, що заданий розподіл має всі властивості ряду розподілу. 2. Знайти середнє очікування значення ціни акції через 1 рік. 3. Знайти середній очікуваний виграш від акції через рік. Який відсоток повернення інвестицій, що відображається цим очікуваним значенням? 4. Визначити дисперсію ціни акції через рік. 5. Інша акція з однаковим очікуваним значенням повернення інвестицій має дисперсію, що дорівнює 3. Яка із акцій краща в смислі мінімізації ризику. Пояснити. Завдання 2.6. Фірма пропонує до продажу зі складу партію із 10 комп'ютерів, 4 з яких - з дефектами. Покупець купує 5 із них, не знаючи про можливі дефекти. Знайти ймовірність того, що всі 5 комп'ютерів виявляться без дефекту. Ремонт одного дефектного комп'ютера буде коштувати 50$. Знайти математичне сподівання загальної середньої вартості ремонту та його дисперсію. Завдання 2.7. Система випадкових величин (X, Y) задана таблицею розподілу. YX -2 -1 0 1 3 с+1 -3 0,01 0,03 0,04 0,01 0,04 0,05 -2 0,03 0,01 0,02 0,05 0,03 0,01 -1 0,01 0,04 0,01 0,03 0,02 0,06 1 0,02 0,09 0,02 0,01 0,05 0,08 с-1 0,03 0,01 0,04 0,07 0,02 0,06 Знайти: а) двовимірну функцію розподілу, б) ряди розподілу кожної випадкової величини, в) одновимірні функції розподілу, г)числові характеристики системи: математичне сподівання, дисперсію, кореляційний момент, д) умовне математичне сподівання випадкової величини Y, якщо випадкова величина X набула значення –2.

 3. Задачі з теорії ймовірності
  Задача №1 2 Задача №1. Маємо такі події: , − навмання взята деталь і-го сорту. Що означає подія ? Задача №2 2 Задача №2. Ймовірність того, що подія відбудеться хоча б один раз у трьох незалежних випробуваннях, дорівнює 0,936. Знайти ймовірність появи події в одному випробуванні. Задача №3 2 Задача №3. За даними технічного контролю 3% виготовлених заводом верстатів потребують додаткового регулювання. Чому дорівнює ймовірність того, що з 10 виготовлених верстатів 2 потребують додаткового регулювання? Задача №4 2 Задача №4. Неперервна випадкова величина X задана своєю функцією розподілу: Побудувати графік функції , знайти щільність розподілу, математичне сподівання і дисперсію, а також ймовірність того, що випадкова величина X набуде значення в інтервалі (-10; -4,2). Задача №5 3 Задача №5. Наведено результати дослідження річного обсягу споживання риби і рибної продукції (кг на душу населення). Потрібно побудувати: 1. інтервальний розподіл частот і відносних частот з кроком h = l; 2. гістограму відносних частот; 3. емпіричну функцію розподілу і кумулятивну криву. 14, 10.5, 9.8, 12.5, 11.5, 13.5, 12.4, 10.4, 11, 12, 10, 12, 11, 13.8, 11.6, 12.8, 11.2, 13.5, 12, 9, 13.6, 12.5, 10, 12.8, 13. Задача №6 4 Задача №6. Підприємство випускає безалкогольні напої. Для контролю роботи наповню вального апарата навмання відібрано n пляшок з напоями. Результати перевірки вмісту наведені в таблиці. Вважаючи, що випадкова величина X − вміст напою у пляшці, розподілена за нормальним законом, потрібно: 1. обчислити точкові незсунені статистичні оцінки для і ; 2. з надійністю у визначити надійний інтервал для оцінки дійсного середнього значення вмісту напоїв у пляшці. Х,мл 246 248 250 252 255 3 6 10 4 2 n = 25, γ = 0,99. Задача №7 5 Задача №7. Підприємство випускає продукцію харчування, розфасовану у пакети масою в середньому по μ = 250 г із стандартним відхиленням σ = 2 г. Перевірка відібраних навмання n = 100 пакетів готової продукції виявила їхню середню масу г. За рівня значущості α = 0,01 перевірити достовірність гіпотези г – фасувальний автомат працює без відхилення, при альтернативній гіпотезі Задача № 8 6 Задача № 8. Вивчається величина прибутку на акцію в харчовій промисловості. З цією метою проаналізовано дані n = 100 навмання відібраних акціонерів, результати наведено у таблиці. За рівня значущості α = 0,05 перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу випадкової величини Х – прибутку на акцію. Х 0,4 – 0,5 0,5 – 0,6 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 0,8 – 0,9 0,9 – 1,0 1,0 – 1,1 8 10 18 34 16 8 6

 4. Задачі з теорії ймовірності
  Задача 1 2 карток, які складають слово "ціноутворення", навмання вибирають одну. Визначити ймовірність того, що на ній буде написана буква: 2 Задача 2 2 Імовірність несплати податку для кожного з п підприємців становить р. Визначити ймовірність того, що не сплатять податки не менше M1 і не більше т2 підприємців. 2 Задача 3 2 Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти числові характеристики цієї дискретної випадкової величини: 2 Задача 4 3 Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: 3 Задача 5 4 Побудувати графік функції щільності розподілу неперервної випадкової величини X, яка підпорядковується нормальному закону розподілу з математичним сподіванням М(Х) = а і проходить через задані точки. 4 ЗАВДАННЯ №6 6 Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). 6

 5. Теорія ефективних податків (Теорія Рамсея та мінімізація неефективності ринкової економіки)
  Вступ. 3 1. Теоретичні погляди на систему ефективних податків. Теорія Рамсея. 5 1.1. Короткий огляд уявлень класиків економічної теорії про проблему ефективного оподаткування. 5 1.2. Теорія Рамсея. 7 2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи. 14 2.1. Принципи формування системи оподаткування. 14 2.2. Критерії оцінки системи оподаткування. 29 Висновки 37 Література. 39 Метою роботи є розкриття історичного погляду на теорію ефективного оподаткування та визначення сучасного поняття ефективності податків. Предметом дослідження для цієї роботи є погляди теоретиків економічної теорії та сучасних українських економістів на проблему ефективності оподаткування. Для написання роботи була вивчена теоретична база з економічної теорії, розглянуті погляди провідних економістів минулого та сучасності

 6. Еволюційна теорія та теорія прамонотеізму походження релігії

 7. Психологічна оцінка ймовірності подій (евристика доступності, ефект наочності, ефект суб’єктивної оцінки малих, середній і великих ймовірностей)
  Вступ 3 1. Суб'єктивна ймовірність 4 2. Когнітивні, логічні і поведінкові помилки 10 Висновок 14 Література 16

 8. Теорія конкурентноспроможності
  1.Теорія конкурентноспроможності. 3 1.1.Конкурентноспроможність продукції як міра прибутку підприємства. 5 1.2. Критерії та фактори конкурентноспроможності продукції 6 2. Особливості дослідження конкурентноспроможності 8 2.1. Принципи дослідження конкурентноспроможності товарів. 9 2.2. Порядок оцінки конкурентноздатності товарів 11 Список використаної літератури. 16

 9. Теорія Логістика
  ВСТУП 3 1. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ. ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ ЛОГІСТИКИ 4 2. МЕТОДИ ЗАКУПІВЛІ 8 3. ЛОГІСТИКА ТОВАРОРУХУ 12 4. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 16 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 10. Економічна теорія
  1. Дати відповідь на запитання: 3 На графіку представлені зміни у стані ринкової рівноваги. 1. Поясніть, які події могли змістити криву попиту з положення D0 у D1 2. Проілюструйте графічно, як вплинуть на положення кривих D0 і S0 наступні події: a) зниження ціни товару-субституту; b) зниження цін на сировину для виробництва даного товару: c) підвищення податку на додану вартість; d) потужна реклама даного товару; e) скорочення доходів споживачів за умови, що товар нормальний. 2. Розв'язати задачу 8 Місто потребує реконструкції мосту через ріку, що розділяє його на 2 частини. Дві фірми представили проекти реконструкції, які відрізняються за термінами виконання робіт за витратами: Витрати 1 рік 2 рік 3 рік Витрати фірми 1 (тис. грн.) 2000 4000 0 Витрати фірми 2 (тис. грн.) 3000 2000 500 Якому проекту слід віддати перевагу, якщо процентна ставка становить 10 %? 3.Розв'язати задачу 9 Фірмі, котра здійснює перевезення пасажирів по місту, пропонують купити ще одне маршрутне таксі за 350 тис. грн.. Фірма очікує одержувати від його експлуатації наступні доходи протягом трьох років: у перший рік - 200 тис грн.., у другий рік - 100 тис грн.., у третій - 50 тис. грн.. Наприкінці третього року фірма розраховує продати автомобіль за 60 тис. грн.. Ставка проценту 10 %. Визначте, чи буде вигідна для фірми така покупка. Список використаних джерел 10

 11. Економічна теорія
  ВСТУП 3 1. РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 10 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 13 ВИСНОВОК 18 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19

 12. Теорія організації
  1. Еволюція теоретичних концепцій організації: органічна та механістична моделі 3 2. Методи дослідження зовнішнього середовища: зовнішнє та цільове спостереження, неформальний та формальний пошук 9 Список використаної літератури 12

 13. Економічна теорія
  1. Надбудова: зміст та роль в економічному розвитку суспільства 3 2. Економіка і право і їх взаємний зв’язок 9 Список використаної літератури 17

 14. економічна теорія
  1. Згодні ви з тим, що підвищення продуктивності може ліквідувати проблему обмеженості ресурсів? 3 2.На скільки повно виконує функції грошей національна валюта України? 4 3. Виберіть правильну відповідь і поясніть її: 6 4. Дайте коротку характеристику елементам ринкової інфраструктури на ринку грошей і капіталів. 7 5. Задача 9 Розрахуйте величину дивідендів за рік, якщо обсяг продажів за місяць складає 300 тис. грн., рентабельність - 30%. 1/4 частина прибутку направля-ється для виплати дивідендів. 6. Задача 10 Надходження до державного бюджету країни за рік склали 76,806 млрд. грн.,а видатки - 97,918 млрд. ВВП країни на цей період склав 703,733 млрд. грн. Яка частка дефіциту державного бюджету у ВВП країни? 7. Які переваги та недоліки обмежень у міжнародній торгівлі? 11 Перелік використаної літератури 13

 15. Економічна теорія
  1. Дати відповідь на запитання: 3 Графік представляє вибір споживача, який розподіляє свій доход між двома товарами - X та У. Початкова рівновага відповідає точці Е1. 1. Поясність, яка подія стала причиною зміни споживчого вибору? 2. Які ефекти виникли при цьому? 3. Яку добудову потрібно зробити до графіка, щоб визначити величини цих ефектів за версією Слуцького? 4. Проілюструйте графічно величини і спрямованість цих ефектів. 2. Розв'язати задачу 5 У галузі виробляються комп'ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва: 1. Зобразіть графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі. 2. Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного додаткового комп'ютера в різних варіантах зміни структури виробництва. 3. Поясніть, як змінюються альтернативні витрати в міру розширення виробництва принтерів. Варіанти А В С D Е F G Принтери, шт. 6 5 4 3 2 1 0 Комп'ютери, шт. 0 8 15 21 26 30 33 3. Розв'язати задачу 7 На основі приблизного правила ціноутворення за методом "витрати плюс" визначте: 1) яку ціну повинен встановити монополіст, щоб максимізувати прибуток, якщо граничні витрати фірми - монополіста становлять 40 грн., а еластичність попиту на продукцію фірми Еd= -5; 2) індекс Лернера для цієї фірми. Список використаних джерел 8

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua