Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: облік векселів (ID:21256)
| Размер: 55 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 29.04.2010 |
Содержание1. Загальна характеристика властивостей векселів. 2
2. Право регресу: суть і способи реалізації 14
3. Задача. 19
Визначте суму коштів, яку погодився сплатити банк векселетримачеві за доміцильований вексель номіналом 144 тис. євро, за 90 днів до настання терміну платежу і обліковою ставкою 24 % річних. Дамно інкасування складає 1,5 % його номіналу, а витрати порто – 600 євро. З’ясуйте вірогідні причини, що спонукали векселетримача погодитися на додаткові витрати дамно і порто.
Література 21

Литература1. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 р. №1201-XII. 2. Закон України “Про обіг векселів в Україні”, від 5 квітня 2001 3. Уніфікований закон про переказні векселі і прості векселі. 4. Постанова ВР України "Про застосування векселів в господарському обороті України" від 17.06.92 р. №2470-XII. 5. Указ Президента України "Про сплату державного мита за вексельні бланки" від 02.11.93 р. №504/93. 6. Указ Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" від 26.07.95 р. №658/95. 7. Правила виготовлення та використання вексельних бланків, затверджені постановою КМУ та НБУ від 10.09.92 р. №528. 8. Положення про переказний і простий вексель, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 р. №104/1341. 9. Роз'яснення НБУ щодо використання векселів у господарському обороті (лист НБУ від 22.02.95 р. №150010/48). 10. Лист Міністерства фінансів України "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" від 12.08.92 р. №18-4116. 11. Мороз Р. Особливості операцій з векселями, Юр.газета, №8 (44), від 11 травня 2005 року. 12. Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів, Юр.журнал, 7/2007 13. Розрахунки векселями, школа бухгалтера, Дебет – Кредит, Галицькі контракти, №11, 2001 14. Платіжні системи: Навч. посібник / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. - К.: Либідь, 1998. - 416 с. 15. Право регресу поручителя та гаранта: порівняльний аналіз, Дебет – Кредит, Галицькі Контракти, № 20, 2003 16. Лазепко І., Згурський О. Все про безготівкові розрахунки, Дебет – Кредит, Галицькі контракти, № № 49-51 , 2001 17. Вексель як засіб оптимізації податкових платежів, тематична підборка, Дебет – кредит, Галицькі контракти, №8, 1999. 18. Рудненко Т. Закон України «Про обіг векселів в Україні» та національне вексельне законодавство, Юридичний журнал № 9, 2003, Юністіан
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота облік векселів
  1. Загальна характеристика властивостей векселів. 2 2. Право регресу: суть і способи реалізації 14 3. Задача. 19 Визначте суму коштів, яку погодився сплатити банк векселетримачеві за доміцильований вексель номіналом 144 тис. євро, за 90 днів до настання терміну платежу і обліковою ставкою 24 % річних. Дамно інкасування складає 1,5 % його номіналу, а витрати порто – 600 євро. З’ясуйте вірогідні причини, що спонукали векселетримача погодитися на додаткові витрати дамно і порто. Література 21

 2. Факторинг та облік векселів в управлінні оборотними активами підприємства і його фінансовим станом
  Вступ 3 1. Теоретичні засади управління оборотними активами підприємств АПК в ринкових умовах господарювання 5 1.1. Зміст управління фінансовими ресурсами підприємств елеваторної промисловості в системі АПК. 5 1.2. Управління дебіторською заборгованістю 8 1.3. Форми рефінансування дебіторської заборгованості 11 2. Аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами ВАТ «Назва» 15 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 15 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 19 2.3. Аналіз ефективності управління оборотними активами 25 3. Шляхи удосконалення системи управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств елеваторної промисловості 30 3.1. Використання форвардних контрактів 30 3.2. Шляхи підвищення ефективності вексельного обігу 33 Висновки 37 Література 39 Додаток 42

 3. Особливості обігу депозитних грошей, векселів, чеків
  ВСТУП 3 1.Особливості обігу депозитних коштів 4 2.Характеристика обігу векселів 8 3.Обіг чеків 16 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 4. Облік витрат виходу продукції рослинництва Синтетичний облік товарів у торгівлі
  1. Облік витрат виходу продукції рослинництва. 3 2. Синтетичний облік товарів у торгівлі. 9 Задача 1 15 1. По господарських операціях роздрібного магазину встановити кореспонденцію рахунків і дати їх характеристику: Видано з каси аванс підзвітній особі на витрати по відрядженню - 100 грн. Згідно авансового звіту списані затрати по відрядженню адміністративного персоналу - 100 грн. Перераховано з поточного рахунку: Задача 2 18 По господарських операціях промислового підприємства скласти бухгалтерські проводки і дати характеристику кореспондуючих рахунків: Нарахована заробітна плата: а) робітникам за виготовлення продукції - 10000 грн., загально виробничому персоналу - 1000 грн., адміністративному персоналу - 2000 грн. Проведені відрахування до соціальних фондів: а) пенсійного, б) загальнодержавного страхового, в) фонду страхування на випадок безробіття, г) фонду страхування від нещасних випадків (0,5%). Список літератури 23

 5. Облік оператиної оренди необоротних активів Облік малоцінних та швидкозношувальних предметів (МШП)
  1. Облік оператиної оренди необоротних активів 3 2. Облік малоцінних та швидкозношувальних предметів (МШП) 11 3. Задача 1 17 Визначити первісну вартість цінних паперів та скласти журнал реєстрації господарських операцій. ТОВ „Еталон” придбало 600 акцій за ціною 2,3 грн. за одну акцію. Номінальна вартість акції 1,1 грн. Крім того, витрати, пов’язані з оформленням операцій, склали: консультаційні послуги: - 150 грн., послуги комісійного брокера – 1% від вартості укладеної угоди (крім того ПДВ). Оплата реєстратору – 20 грн. (без ПДВ). 4. Задача 2 18 Підприємство придбало катер за 54000 грн. Термін корисного використання катера 8 років, а його двигун розрахований на 1000000 км. Собівартість подібного двигуна 12000 грн. За попередньою оцінкою ліквідаційна вартість катера складає 6000 грн., а двигуна – 1000 грн. Для катера прийнято рішення використовувати прямолінійний метод нарахування амортизації, для двигуна – виробничий. Визначити суму щорічних амортизаційних відрахувань окремо для двигуна та катера. Список використаної літератури 19

 6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги і її облік Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)
  І. Теоретична частина 3 1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги і її облік 3 2. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) 11 ІІ. Практична частина 14 Здійснити необхідні бухгалтерські записи по підприємству А. Підприємство А здійснило обмін запасами матеріалів на суму 18000 грн. (у тому числі ПДВ). Вовняну тканину обміняно на цемент. Балансова вартість вовняної тканини підприємства А – 14600 грн. (без ПДВ). Балансова вартість цементу підприємства Б – 14700 грн. (без ПДВ). Витрати підприємства А, пов’язані зі збутом, становили 120 грн. (у тому числі ПДВ) за послуги з реалізації іншими суб’єктами. Витрати підприємства Б становили 30 грн. (у тому числі ПДВ). Список використаної літератури 16

 7. Облік товарно-матеріальних запасів (облік у зарубіжних країнах)
  Вступ 3 1. Теоретично-економічна побудова обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Поняття запасів 5 1.2. Методи обліку запасів 12 2. Відмінності в методах оцінки та списання запасів 22 2.1. Оцінка товарно-матеріальних запасів при надходженні 22 2.2. Методи оцінки вибуття запасів 26 3. Відображення запасів у звітності. 29 3.1. Порівняльна характеристика відображення запасів у звітності зарубіжних країн 29 Висновки 38 Список використаної літератури. 40 Додатки. 42

 8. Облік зовнішньоекономічної діяльності Варіант 21 Облік бартерних операцій у ЗЕД
  1. Облік бартерних операцій у ЗЕД 3 2. Які документи необхідно передати банку для продажу інвалюти 12 3. Задача 13 Згідно контракту щодо комісійної торгівлі нерезидентом (комітентом) перераховано на поточний інвалютний рахунок комісіонеру 8000$ за курсом НБУ за 1$=8,00 грн. з них 3000$ як передоплата за виконані роботи. Українське підприємство придбало в постачальника товари за ціною 36000 грн. з ПДВ. Транспортні витрати 2400 грн. з ПДВ. При оформлені ВДМ на вивіз товарів нараховано мито 4%, МЗ- 0,2%, ПДВ-? При оформлені ВДМ курс НБУ за 1$=8,10 грн. Відобразити кореспонденцію рахунків. Практичне завдання 2. Варіант 10. 17 Журнал реєстрації господарських операцій № з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн. Первинні документи Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 1. За відкриття розрахункового рахунку підприємством перераховані кошти 92 311 250,00 Платіжне доручекння 2. Від постачальника ЗАТ "Радість" надійшли товари 281 631 30000,00 Прибуткова накладна Відображена сума ПДВ 641 631 6000,00 Податкова накладна 3. На валютний рахунок від нерезидента за товари надійшла валюта (в американських доларах); курс НБУ на момент надходження $1 =8,0 грн відповідно до угоди 312 362 160000,00 Банківська виписка 4. 3 розрахункового рахунку постачальнику ЗАТ " Радість" за товари перераховані кошти в сумі з ПДВ 631 311 27000,00 Платіжне доручекння ............ Список використаної літератури. 20

 9. Бухгалтерський облік Податковий облік операцій з валютними цінностями
  1. Податковий облік операцій з валютними цінностями 3 2. Методика складання звітності за податком на додану вартість 8 Завдання 2 16 2.1. За наведеними нижче залишками скласти початковий баланс, для чого визначити, які статті належать до активу балансу, а які — до пасиву. Розмір статутного фонду буде дорівнювати різниці Актив — Пасив. Баланс навести у вигляді сальдової відомості за синтетичними рахунками (додаток 1). Додаток 1 № п/п Залишки на 01.01.2003р. Сума, грн. 1 Основні засоби 12000,00 2 Знос основних засобів 1250,00 3 Довгострокові фінансові вкладення 32000,00 4 Сировина А на складі 5000,00 5 Кошти на валютному рахунку (сума вказана в доларах США) курс НБУ на 01.01.2003р. - 5,3 850,00 ................ 2.2. За наведеними нижче господарськими операціями скласти журнал господарських операцій (додаток 3). Зробити всі необхідні розрахунки, відобразити господарські операції у журналі господарських операції, вказавши при цьому назву первинного документа, віднесення до валових доходів чи витрат в податковому обліку ( ВВ, ВД ), кореспонденцію рахунків. Після складання журналу господарських операцій та проведення всіх розрахунків треба скласти: 1) декларацію за ПДВ; 2) декларацію за податком на прибуток. Список використаної літератури. 29

 10. Бухгалтерський облік Як ведеться облік товарів у комісійній торгівлі
  1. Як ведеться облік товарів у комісійній торгівлі? 3 2. Як виписується податкова накладна та як ведуться розрахунки по зворотній тарі (бухгалтерські проведення при надходженні та поверненні тари)? 5 3. Особливості обліку нетитульних споруд у будівництві 10 4. Особливості при визначенні фактичної собівартості сільськогосподарської продукції? 12 5. Назвати статті витрат, які збираються на 91 і 92 рахунках при обліку витрат на автотранспорті 14 6. Задача 17 Задача. зробити бухгалтерські проведення згідно господарських операцій: - Нестача при надходженні товарів від постачальника становить 2400 грн. - Нестача погашається товарами. 7. Задача 18 Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських операцій: - Вартість товару, що проданий у кредит 1200 грн. з ПДВ. - Проданий на 6 місяців. - Націнка - 300 грн. - Сплачено 50 % - 600 грн. - Нараховані відсотки в сумі 72 грн. Список використаної літератури. 19

 11. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік
  1. Бухгалтерський облік: фінансовий та господарський облік 3 2. Первинне спостережженя в обліку, система узагальнення і характеристика отримуваної інформації 9 Задача 1. 13 Задача 1. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. Розмір власного капіталу становить: 10000 грн Сума зобов'язань підприємства становить: 4870+2540+25400 = 32810 Задача 2 15 Початкова валюта балансу становить 7600 грн. Якою стане валюта балансу після виконання операцій: a. сплачено постачальникам з розрахункового рахунку – 1500 грн.; b. оприбутковані на склад матеріалів від постачальника – 590 грн.; c. одержано в касу з розрахункового рахунку - 1500 грн. Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господарських операцій, ілюструє табл. Задача 3 16 За станом на 1 жовтня підприємство "Альфа" мало такий баланс: АКТИВ Сума ПАСИВ Сума Основні засоби (залишкова вартість) 42600 Статутний капітал 65520 Матеріали 13800 Кредиторська заборгованість по оплаті праці 3400 Незавершене виробництво 6400 Розрахунки з постачальниками 2100 Готова продукція 10300 Нерозподілений прибуток 20000 Каса 20 Розрахунковий рахунок 16200 Розрахунки з різними дебіторами 1700 БАЛАНС 91020 БАЛАНС 91020 а) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку (на основі статей балансу), проставити залишки на початок місяця по кожному відкритому рахунку. За звітний період (листопад) на підприємстві "Альфа" здійснено такі господарські операції: Список літератури 20

 12. Управлінський облік: його суть, значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу
  ВСТУП 3 1. Суть, значення та мета управлінського обліку. 4 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. 8 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15

 13. Управлінський облік: його суть значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу
  Вступ 3 1. Управлінський облік: його суть значення та мета 5 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 14. Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік” Варіант 8
  1. Облік руху готової продукції. Документальне оформлення. 3 2. Облік фінансових результатів та використання прибутку. 8 Завдання 2. 13 Список використаної літератури. 63 Завдання 2. Вихідні дані Основні засоби: 10 первісна вартість 1720000,00 - 131 сума зносу - 630000,00 залишкова вартість 1090000,00 - 201 Сировина 750000,00 - 206 Паливо 350000,00 - 209 Допоміжні матеріали 25000,00 - 22 МШП 19000,00 - 23 Незавершене виробництво 30000,00 - 311 Рахунки в банках 106942,50 - 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 8800,00 - 377 Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 400000,00 - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - - 361 первісна вартість 610000,00 - 38 резерв сумнівних боргів - 25000,00 чиста вартість реалізації 585000,00 - 34 Векселі одержані 38000,00 - 40 Статутний капітал - 3179742,50 43 Резервний капітал - 16000,00 62 Векселі видані - 16000,00 641/2 Кредиторська заборгованість по податку на прибуток перед бюджетом - 125000,00 641/3 Зобов'язання по ПДВ - 60000,00 651 Заборгованість по пенсійному забезпеченню - 6000,00 БАЛАНС 4057742,50 4057742,50 1.Скласти баланс підприємства на початок періоду за даними ......

 15. Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік”
  Практичне завдання. Вихідні дані. Залишки на рахунках на 1 січня 2007 року № рахунку Назва рахунку Сума, грн. 104 Машини та обладнання 200000,00 131 Знос основних засобів 12000,00 201 Сировина й матеріали 8000,00 311 Поточні рахунки в національній валюті 95000,00 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 530,00 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 42000,00 371 Розрахунки за виданими авансами 36000,00 40 Статутний капітал 245000,00 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 56500,00 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 42500,00 644 Податковий кредит 6000,00 685 Розрахунки з іншими кредиторами 19530,00 Виходячи з вихідних даних виконати наступне: 1.Скласти кореспонденцію рахунків з обліку операцій, наведених у табл. 2.: ... 2.Скласти оборотну відомість. 3.Скласти фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) 4.Скласти податкову звітність (податкову декларацію з ПДВ за кожний місяць, декларацію податку на прибуток, комунальний податок) (Додатки).

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua