Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аліментні зобов’язання подружжя (ID:21398)
| Размер: 17 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Аліментні зобов'язання подружжя 4
2. Аліментні зобов'язання колишнього з подружжя 8
Висновки 13
Список джерел 15

Литература1. Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. // Відомості Верховної Ради , 1996, № 30, ст. 141. 2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002. № 2947-III // Відомості Верховної Ради, 2002, № 21-22, ст.135. 3. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV від 18.03.2004р. // Відомості Верховної Ради, 2004, N 40-41, 42, ст.492. 4. Ярошенко І.С. Цивільне процесуальне право: Навч.- метод. Посібник для самост. вивч. дисц. -К.: КНЕУ, 2008. - 159 с. 5. Сімейне право України: Навч. посіб. для дистанц. навч. / О.С. Мазур; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 116 с 6. Сімейне право України: Навч. посібник. / За ред. О.В. Дзери. – К., 2007. – 395 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОДРУЖЖЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УРСР, УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 1.1 Поняття та особливості аліментних правовідносин – історичний та сучасний аспект 5 1.2 Особливості сучасного міжнародно-правового регулювання стягнення аліментів на дітей 11 РОЗДІЛ 2 ОКРЕМІ ВИДИ АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 2.1 Зобов’язання подружжя щодо взаємного утримання 15 2.2. Спеціальні підстави для стягнення аліментів на утримання одного з подружжя 22 2.3 Характеристика аліментних зобов’язань колишнього з подружжя 27 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 2. Припинення зобов’язання
  Вступ 3 1. Загальні положення щодо припинення зобов’язань 4 2. Правочинні підстави припинення зобов’язань 5 3. Не правочинні підстави припинення зобов’язань 10 Висновки 14 Список літератури 15

 3. Господарські зобов’язання
  Вступ 3 1. Поняття господарських зобов'язань та підстави виникнення 4 2. Види господарських зобов'язань 7 3. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань 10 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 4. Зобов’язання підприємства, їх класифікація
  Вступ 3 1. Поняття та класифікація зобов’язань підприємства 3 2. Основні форми зобов’язань підприємства 5 2.1. Комерційний та банківський кредити 5 2.2. Поняття та види векселів 10 2.3. Облігаційні позики 12 2.4. Кредиторська заборгованість 13 2.5. Обов’язкові платежі 14 Висновок 17 Література 18

 5. Зобов'язання сторін за договором перевезення вантажу
  Вступ 3 1. Загальна характеристика договору перевезення вантажу 5 1.1. Договір перевезення вантажу: поняття, зміст та порядок укладання. 8 1.2. Правове регулювання договору перевезення вантажів в Україні 11 2. Зобов'язання сторін за договором перевезення вантажу 15 2.1. Обов'язки відправника вантажу 15 2.2. Обов'язки перевізника вантажу 18 3. Припинення зобов'язань за договором перевезення вантажу 31 Висновки 37 Список використаної літератури: 40

 6. Реалізація прав платників у процесах узгодження податкового та грошового зобов’язання.
  Вступ 3 1. Визначення податкового зобовязання. 3 2. Право платник та узгодження грошового та податкового зобовязання. 7 Висновок 16 Література 17

 7. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи
  Вступ 3 1. Поняття зобов’язань з відшкодування шкоди 4 1.1. Поняття зобовязання 4 1.2. Поняття зобовязання з відшкодування шкоди 12 2. Особливості зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи 17 3. Окремі питання, пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи 25 3.1. Відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю фізичної особи джерелом підвищеної небезпеки 25 3.2. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист 29 Висновки 34 Перелік використаних джерел 36

 8. Аліментні обов’язки батьків і дітей. Порядок сплати аліментів
  План Вступ 3 1. Правова характеристика аліментних правовідносин..................5 2. Сутність та зміст аліментних зобов’язань батьків та дітей........8 3. Визначення розміру аліментів та порядок нарахування...........12 4. Порядок виплати та припинення права на аліменти................15 5. Відповідальність за несплату аліментів........................................19 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Мета даної курсової роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження вивчити суть та правову природу аліментних зобов’язань батьків та дітей, дослідити передбачений чинним законодавством порядок нарахування та виплати аліментів, а також міри сімейно-правової відповідальності. Для реалізації даної мети були поставлені наступні завдання: 1. дати правову характеристику аліментним правовідносинам у сім’ї; 2. вивчити питання, пов’язані із особливостями правового регулювання аліментних зобов’язань батьків стосовно неповнолітніх та повнолітніх дітей, а також дітей стосовно батьків; 3. вивчити порядок нормативного регулювання призначення, нарахування та виплати аліментів; 4. здійснити аналіз особливостей правового регулювання щодо стягнення заборгованості по аліментах; 5. охарактеризувати відповідальність учасників аліментних правовідносин за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання сімейного права взагалі, а також питання майнових відносин у сім’ї, зокрема. Наприклад, це роботи Борисової Л.М., Гопанчука В.С., Червоного Ю.С., Шимон С.І., Тимчик Г.С. та багато інших. Об’єкт даної роботи становить система законодавчих актів України, що регулюють питання, пов’язані із аліментними правовідносинами у сім’ї, зокрема це: Сімейний кодекс України, Кодекс про шлюб та сім’ України, Закон України „Про виконавче провадження” та ін. Предмет даної роботи – поняття, особливості правового регулювання аліментних правовідносин батьків і дітей, порядок сплати аліментів. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики та природи аліментних правовідносин. У другому розділі аналізуються особливості правового регулювання аліментних зобов’язань батьків стосовно своїх дітей та дітей стосовно батьків. У третьому розділі досліджуються питання визначення розміру та нарахування аліментів. У четвертому розділі досліджується процес виплати аліментів, підстави та порядок стягнення заборгованості по аліментах, а також питання відповідальності учасників аліментних правовідносин за порушення своїх обов’язків.

 9. Майнові права подружжя
  ВСТУП 3 1. Характеристика майнових прав та обов’язків подружжя за законодавством України 5 1.1. Загальні засади майнових прав та обов’язків подружжя 5 1.2. Об’єкти майнових прав подружжя та здійснення та здійснення подружжям права спільної сумісної власності 12 2. Основні положення майнових прав та обов’язків батьків та дітей за національним законодавством України 18 2.1. Поняття правовідносин батьків та дітей з приводу майна 18 2.2. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов’язок батьків утримувати дитину 21 2.3.Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання 27 Висновок 30 Література: 31

 10. Поділ спільного майна подружжя
  Вступ 3 1. Правові аспекти поділу спільного майна подружжя 4 2. Умови поділу майна подружжя 9 Висновки 12 Література 13

 11. Спільна сумісна власність подружжя
  ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 1.1. Поняття та види права власності подружжя……………………………….6 1.2. Право спільної сумісної власності подружжя…………………………….18 Висновки до І розділу…………………………………………………………...28 РОЗДІЛ ІІ. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 2.1. Умови та момент виникнення спільної власності подружжя……………30 2.2. Об’єкти права спільної сумісної власності подружжя…………………...37 Висновки до ІІ розділу…………………………………………………………..52 РОЗДІЛ ІІІ. ЗДІЙСНЕННЯ ПОДРУЖЖЯМ МАЙНОВИХ ПРАВ ЩОДО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ 3.1. Укладення подружжям угод щодо їх спільної сумісної власності………54 3.2. Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя…………..88 Висновки до ІІІ розділу………………………………………………………….95 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...98 Список використаних джерел…………………………………………………102

 12. Поділ спільного майна подружжя
  Вступ 3 1. Інститут спільної сумісної власності подружжя 5 1.1. Право спільної сумісної власності подружжя: підстави набуття 5 1.2. Об’єкти спільної сумісної власності подружжя 10 2. Аналіз норм діючого сімейного законодавства щодо поділу спільної сумісної власності подружжя 15 2.1. Характеристика права подружжя на поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя 15 2.2. Окремі аспекти поділу майна, що належить подружжю на праві спільної сумісної власності 21 Висновки 27 Використана література 29

 13. Майнові права та обов'язки подружжя
  Вступна частина Резолютивна частина Суд, на нашу думку, має винести наступне рішення: Література

 14. Народження дитини як показник соціальної зрілості подружжя
  1. Загальні аспекти розвитку сім’ї 3 2. Проблема психологічної готовності сім’ї до народження дитини 6 Список використаної літератури 10

 15. Особливості посвідчення правочинів, предметом яких є спільне майно подружжя
  Вступ 3 1. Загальна характеристика спільної власності подружжя: загально правові та нотаріальні аспекти 4 2. Поняття, процедура оформлення та значення для нотаріальної практики згоди другого з подружжя 7 3. Особливості нотаріального посвідчення правочинів щодо спільного майна подружжя 11 Висновки 16 Бібліографія 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua