Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану (ID:213)
| Размер: 9 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 05.08.2004 |
СодержаниеСписок літератури
1. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с.
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999.
3. Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М, 2003.
ЛитератураСписок літератури 1. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с. 2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. 3. Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М, 2003.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Основи підприємництва Завданням ДКР є написання виробничого розділу (плану виробництва) бізнес-плану створення (розвитку) малого підприємства з виробництва пінобетону
  Вступ 3 1. Опис продукції .(асортимент, всі дані, що стосуються продукції, яку планується випускати); 3 2. Опис виробничого процесу 5 3. Технологія виробництва 7 4. Виробничі приміщення; 8 5. Наявність постачальників сировини 8 6. Визначити перелік обов'язкового обладнання (ОФ) і оборотних засобів (ОБЗ) 9 7. Здійснити калькуляцію собівартість продукції; 9 8. Сформувати ціну продукції (визначити метод ціноутворення) 10 9. Розрахувати ефективність діяльності підприємства 10 Література 12

 2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ
  бізнес-ідея проекту полягає у промисловому вирощуванні грибів ЧАСТИНА 1. РЕЗЮМЕ 3 ЧАСТИНА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ГАЛУЗІ 4 ЧАСТИНА 3. ОПИС ПРОДУКТУ 10 ЧАСТИНА 4. ОПИС РИНКУ. ПРОГНОЗ ЗБУТУ 10 ЧАСТИНА 5. КОНКУРЕНЦІЯ 11 ЧАСТИНА 6. ПЛАН МАРКЕТИНГУ 12 ЧАСТИНА 7. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА 15 ЧАСТИНА 8. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 20 ЧАСТИНА 9. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 22 ЧАСТИНА 10. ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ГАРАНТІЇ 23 ЛІТЕРАТУРА 26

 3. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану 5 1.2. Цілі розробки бізнес-планів 7 1.3. Методологія та стадії розробки бізнес-плану 9 1.4. Основні правила оформлення бізнес-плану 13 1.5. Інформаційне забезпечення підготовки бізнес-плану 15 РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ 19 1. Резюме проекту 19 2. Аналіз стану справ у галузі 20 3. Сутність запропонованого проекту 22 4. Оцінка зовнішнього середовища бізнесу 23 5. Організаційний план 24 6. Персонал і управління 26 7. План виробництва 30 8. План маркетингу 34 9. Оцінка ризиків та страхування 37 10. Фінансовий план і фінансова стратегія 39 ВИСНОВКИ 41 ЛІТЕРАТУРА 43

 4. Розробка бізнес-плану новоствореного
  ВСТУП 3 Розділ і. Теоретичні засади бізнес-планування 7 1.1. Поняття, завдання та принципи фінансового планування на підприємстві 7 1.2. Поняття бізнес-плану, як складової фінансового планування на підприємстві. 10 1.3. Сутність, мета та функції бізнес-плану. 12 1.4. Зміст бізнес-плану. 18 1.4.1. Розділ “можливості фірми”. 19 1.4.2. Розділ “види товарів (послуг)”. 20 1.4.3. Розділ “ринки збуту товарів (послуг)”. 21 1.4.4. Розділ “конкуренція на ринках збуту”. 22 1.4.5. Розділ “план маркетингу”. 22 1.4.6. Розділ “план виробництва”. 26 1.4.7. Розділ “фінансовий план”. 27 1.6. Фінансовий план, порядок його розробки. 29 розділ іі. Розробка бізнес-плану підприємства 33 2.1. Загальна характеристика туристичної компанії „bytsko” 33 2.2. Резюме 35 2.3. Товарна політика фірми 38 2.4. Характеристика конкурентного середовища 43 2.5. План маркетингу 46 2.6. Виробничий план 51 2.7. Організаційний план 56 2.8. Фінансовий план 58 розділ ііі. Аналіз ефективності впровадження бізнес-плану підприємства 68 3.1. Аналіз макро- та мікро- середовища тов „exra-pro” 68 3.2. Аналіз показників та ефективності господарської діяльності туристичного підприємства „extra-pro” 73 3.3. Оцінка ризиків та їх страхування 92 висновки 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101 ДОДАТКИ 104

 5. Значення бізнес-плану в комерційному підприємстві
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА. ВИМОГИ ДО СТИЛЮ НАПИСАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ 4 2. ЦІЛІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 7 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТА СТАДІЇ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 10 4. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ 14 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 17 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 21

 6. Проект бізнес-плану розвитку підприємства
  ВСТУП 3 І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 5 1.1. Сутність та функції бізнес-планування 5 1.2. Методологія розробки бізнес-плану 14 1.3. Досвід розробки бізнес-плану 21 ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 24 2.1. Загальна характеристика підприємства 24 2.2. Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства 26 ІІІ. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 32 3.1. Вступна частина 32 3.2. Аналіз положення справ у галузі 34 3.3. Істота запропонованого проекту 37 3.4. Виробничий план 38 3.5. Організаційний план 40 3.6. План маркетингу 41 3.6. Фінансовий план 45 3.7. Оцінка ризику 53 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60 ДОДАТОК А 64 ДОДАТОК Б 65

 7. Розробка бізнес-плану відкриття ресторану
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади бізнес-планування 5 1.1. Сутнісна характеристика бізнес-планування та цілі розробки бізнес-плану 5 1.2. Загальна методологія розробки бізнес-плану 9 1.3. Зміст і структура бізнес-плану 13 Висновки до розділу 1 29 Розділ 2. Розробка бізнес-плану з відкриття ресторану «Шинок» мережі «Мирова карта» 32 2.2. Опис підприємства та продукції 32 2.3. Аналіз ринку 40 2.4. Маркетинг-план 48 2.5. Організаційний план 50 2.6. Виробничий план 56 2.7. Фінансовий план 64 2.8. Оцінка ризиків і страхування 76 2.9. Оцінка ефективності проекту 78 Висновки до розділу 2 81 Висновки 83 Список використаної літератури 85

 8. Порівняльний аналіз інвестиційного проекту та бізнес плану
  Вступ. 3 1. Основні поняття інвестиційного менеджменту. 4 2. Бізнес – план, його складові та основні відмінності від інвестиційного проекту. 7 3. Характеристика інвестиційного проекту. 17 Висновок. 23 Література. 27

 9. Призначення, зміст та особливості розробки бізнес-плану
  Вступ 3 1. Сутність та призначення бізнес-плану 5 2. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 13 3. Особливості розробки бізнес-планів залежно від призначення 22 Висновки 34 Література 36 Додатки 38-43

 10. Моделювання бізнес-плану для фармацевтичної фірми
  Вступ 3 1.Теоретичні принципи бізнес-планування 5 1.1.Мета, функції й структура бізнес-плану 5 1.2.Методичні принципи бізнесу-планування 11 1.3.Основи розробки плану маркетингу і фінансового плану 16 2.Моделювання бізнес-плану підприємства роздрібної торгівлі фармацевтичними і парафармацевтичними препаратами та засобами медичного призначення 23 2.1.Резюме 23 2.2.Дослідження ринку фармацевтичних та парафармацевтичних препаратів і виробів медичного призначення 24 2.3.Організаційний план 31 2.4.Фінансовий план 34 3.Порівняльний аналіз змодельованого бізнес-плану аптечного пункту і господарської діяльності реально існуючого аптечного пункту 39 3.1. Опис підприємства 39 3.2.Коротка характеристика місця розташування ТОВ «Сиріус-95».40 3.3.Фінансовий стан ТОВ «Сиріус» 42 3.4.Висновки порівняльного аналізу 43 Висновок 45 Список використаної літератури 47 Додатки 49 Список використаної літератури: 1.Рукина С.Н. Финансы коммерческих предприятий и организаций. – М.: Экспертное бюро, 1997. 2.Филимоненков А.С. Финансы предприятий. Учебное пособие. – К.: Эльга Ника-Центр, 2002. 3.Колчина Н.В. Финансы предприятий. – М.: “Финансы”, “Юнити”, 1998. 4.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1998. 5.Бородина Е.М. Финансы предприятий. – М.: “Банки и биржи”, “Юнити”, 1995. 6.Буряковский В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В. Финансы предприятий. Учебное пособие. – Днепропетровск: “Пороги”, 1998. 7.Павлова А.Н. Финансы предприятий. Учебник. – М.: “Финансы”, “Юнити”, 1998. 8.Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник. – К., 1998. 9.Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия для студентов вузов. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1999. 10.Сухова А.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. – М.: “Финансовая статистика”, 1999. 11. Попов В.М. Сборник бизнес-планов. – М., 2002. 12. Попов В.М. Сборник бизнес-планов. Учебно-практическое пособие. – М.: “Финансы и статистика”, 1997. 13. Шудра В.Ф., Величко А.Н. Бизнес-план. - К.: “Капрал”, 1997. 14. Уткин Э.А. Бизнес-план. – М., 1997. 15.Акуленок Д.Н., Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бизнес-план фирмы. – М., 1997. 16. Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Покропивний С.М. Бізнес-план. Технологія розробки та обгрунтування. Навчальний посібник. – К., 1999. 17. Колін Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. Бізнес-план. Практичний посібник. – К.: “Знання”, 2002. 18. Попов В.М. Бизнес-план. – М.: “Фистат”, 1995 19. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. Методические материалы. – М.: “Финансы и статистика”, 1997. 20. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану. Практикум. – К.: “Знання” , 2000. 21. Влосниеов А., Василенко В. Разрабатываем бизнес-план самостоятельно. Практическое пособие. - №23, август, 1999. 22.Шудра В.Ф., Величко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. – К., 1994. 23.Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия. Практическое руководство для бизнесменов. – К., 1994. 24. Буров В.М., Галь В.В., Казаков А.П., Морошкин В.А. Бизнес-план инновационного проекта. – М., 1997. 25. Как составить план по маркетингу производственной компании. – М.: Дело, 1997. 26. Густав Берл, Пол Киршнер. Мгновенный бизнес-план. - М., 1995. 27. Матеріали Інтернет сайту www.morion.kiev.ua 28. О. Богомолова. Бизнес-план аптеки. - Бизнес-Журнал №6, 2002г.

 11. Організація роботи щодо виконання бізнес-плану
  1. Сутність бізнес-плану та мета його розробки 3 2. Особливості складання бізнес-плану та його структура 6 3. Організація роботи щодо виконання бізнес-плану 8 Список використаної літератури 21

 12. Розробка пакета установчих документів та бізнес плану стоматологічного закладу
  ПЛАН Вступ 3 Глава 1. Дослідження форм підприємницької діяльності та ринку стоматологічних послуг 5 1.1. Стан ринку стоматологічних послуг 5 1.2. Організаційно-правові форми підприємств 12 Глава 2. Розроблення пакета засновницької документації 20 2.1. Форма організації бізнесу 20 2.2. Порядок оформлення документів необхідних для реєстрації 23 Глава 3. Розроблення бізнес-плану створюваного підприємства 29 3.1 Титульний аркуш бізнес-плана 29 3.2 Зміст бізнес-плана 30 3.3. Резюме 31 3.4. Суть запропонованого проекта 32 3.5. Аналіз ринку майбутньої діяльності підприємства 33 3.6. Маркетинговий план 35 3.7. Організаційний план 39 3.8. Фінансовий план 46 3.9. Оцінка ризиків та страхування 51 Висновки 53 Список використаної літератури 54 Додатки 55 (СТАТУТ) Дана робота присвячена розробленню бізнес-плану створення підприємства по наданню стоматологічних послуг, в першому розділі буде розглянуто розроблення пакета засновницької документації, порядок оформлення документів необхідних для реєстрації створюваного підприємства та отримання ліцензії у відповідних органах; в другому розділі буде розроблено бізнес-план підприємства

 13. Розробка бізнес-плану підприємства громадського харчування ресторанного типу
  Розділ 1.Обґрунтування (ініціалізація) проекту 4 1.1. Загальні положення 4 1.2. Маркетингові дослідження ринку 5 1.2.1. Дослідження ареалу діяльності закладу ресторанного господарства 5 1.2.2.Аналіз ринку послуг ресторанного господарства району 7 1.2.3. Дослідження ринку споживачів в ареалі діяльності закладу 8 1.2.4. Дослідження конкурентів 11 Результати опитування респондентів в досліджуваному мікрорайоні 13 1.2.5. Визначення ємності ринку та його сегментація 17 1.2.6. Визначення маркетингової політики 18 1.3. Визначення концептуальних засад діяльності закладу 22 Розділ 2.Інженерно-технологічний 27 2.1. Моделювання сервісно-виробничого процесу 27 2.2. Моделювання виробничого процесу 29 2.3. Проектування технологічних процесів механічного кулінарного обробляння сировини та виготовлення напівфабрикатів (заготівельні цехи) 31 2.4. Проектування процесу виробництва готової кулінарної продукції 57 2.5. Проектування адміністративно-побутових приміщень 65 2.6. Проектування технічних приміщень 66 2.7. Визначення загальної площі закладу та поверховості будівлі 66 2.8. Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних норм ведення технологічного процесу 67 2.9. Розроблення об'ємно-планувального рішення закладу 70 2.10. Розроблення схеми комунікаційного забезпечення технологічного устаткування 73 Розділ 3. Архітектурно-будівельний 77 3.1. Передпроектні роботи 77 3.1.1. Розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій 77 3.1.2. Розроблення пропозицій щодо розміщення об'єктів будівництва на земельних ділянках 77 3.1.3. Визначення інженерних характеристик об'єкту 77 3.2. Збір вихідних даних 77 3.3. Інженерно-будівельні рішення закладу 78 3.3.1. Пропозиції щодо дизайну 79 3.3.2. Будівельно-технічні показники проекту 80 3.3.3. Кошторис будівництва 80 3.4. Порядок здачі в експлуатацію закінченого об'єкта 81 3.5. Заходи щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища 82 3.5.1. Створення системи управління охороною праці 82 3.5.2. Документація при організації служби охорони праці закладу ресторанного господарства 82 3.5.3. 3аходи охорони праці у виробничих приміщення закладу ресторанного господарства 83 3.5.4.Санітарно-гігієнічні заходи у приміщеннях закладу ресторанного господарства 85 3.5.5. Засоби та заходи електробезпеки при експлуатації устаткування 86 3.5.6. Евакуація людей з приміщень та будівель 88 Розділ 4. Організаційно-економічний розділ 90 4.1. Організаційно-юридичний план 90 4.2. Розрахунок середньорічних економічних показників 100 проектованого закладу ресторанного господарства 100 Розділ 5. Розвиток проекту 107 5.1. Загальні напрями розвитку проекту закладу ресторанного господарства 107 5.2. Розширення проектованого закладу ресторанного господарства 107 5.3. Розвиток ресторанного сервісу закладу, що проектується 108 5.4. 3абезпечення конкурентопридатності розроблених інноваційних технологій продуктів харчування 110 Висновки 111 Список використаних джерел 114

 14. Розробка та обґрунтування бізнес – плану створення нового туристичного підприємства
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 6 1.1. Основні критерії розробки бізнес-плану 6 1.2. Характеристика структури типового бізнес-плану 18 1.3.Дослідження ринку туристичних послуг 26 2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ НОВОГО ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "А" 40 2.1. Опис бізнесу 40 2.2. Стратегічний та маркетинговий план 44 2.3. Фінансово-економічний план 55 2.4. Оцінка та страхування ризику 61 3. ОБГРУНТУВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ 63 3.1. Прогноз доходів підприємства 63 3.2. Оцінка запропонованих заходів та їх впливу на діяльність підприємства 67 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84-87 Метою даної дипломної роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань бізнес-планування у туристичній галузі, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, складання бізнес-плану конкретного туристичного підприємства. Дана робота складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений теоретичним засадам бізнес-планування. У другому розділі розроблено основні положення бізнес-плану новостворюваного туристичного підприємства ТОВ "А" В третьому розділі проведено оцінку запропонованого бізнес-плану.

 15. Методика розробки бізнес-плану підприємства (з точки зору ефективності)
  ВСТУП 3 1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ 4 2. СКЛАДОВІ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА. ОГЛЯД ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ 7 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua