Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві (ID:21414)
| Размер: 24 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВступ ......3
1. Сутність та форми заробітної плати .....4
2. Аналіз продуктивності праці 9
3. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві .......11
Висновки 14
Список використаної літератури ......................15
Литература1. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч. посібник. — К., 2002. — 232 с. 2. Бутинець Ф. Ф., Мних Є. В., Олійник О. В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник для студентів вузів. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 416 с. 3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К: «Знаня-Прес», 2002. – 190с. 4. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2000. 5. Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С. Економічний аналіз. — К.: КНЕУ, 2001. — 176 с. 6. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): навчальний посібник. – Ірпінь, 2000. – 183с. 7. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 132 с. 8. Попова І.А. Механізм стимулювання та оплати праці на підприємствах / І.А. Попова // Економіка-2007: тези доп. І Регіон. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Сєвєродонецьк, 20 квіт. 2007 р. – Сєвєродонецьк: ТІ СНУ ім. В. Даля. – 2007. – Ч.1. 9. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. — Минск: Новое знание, 1999. — 688 с. 10. Соколовская З.Н. Зкономический анализ й прогнозирование деятельности предприятия. - Одесса: ОКФА, 2005. - 144с. 11. Шеремет А. Д.Теория экономического анализа: Учебник. — М.: Инфра-М, 2002. — 333 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Дослідження кореляційної залежності між темпами збільшення продуктивності праці і реальної заробітної плати в Україні
  Вступ. 3 Дослідження кореляційної залежності мієж темпами збільшення продуктивності праці і реальної заробітної плати в Україні 4 Висновки 18 Література 21

 2. Економіка підприємства Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві
  1. Дайте розгорнуту відповідь на питання 3 1.1 Планування діяльності підприємства 3 1.2 Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві 9 1.3 Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства 14 2. Тести 19 Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь: 2.1. До основного капіталу належить: 2.2. Здібності до підприємництва - це 2.3. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва? 3. Розрахункове завдання 20 Задача 1. У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 280 тис. грн за наявності середньорічної суми оборотних коштів 60 тис. грн. У наступному році передбачається збільшити обсяги продажу на 15 %. Визначити на скільки днів та в який бік зміниться тривалість обороту оборотних коштів за умови незмінності суми обігових коштів? Задача 2. Визначити середньорічну вартість основних фондів підприємства, фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів підприємства, якщо їх вартість на початок року становила 50 млн. грн., а річний обсяг випуску продукції підприємства 15500 млн. грн. З 1 березня поточного року було введено основних фондів на суму 300 млн. грн., з 1 вересні - на 400 тис. грн.. азі травня вибули основні фонди на суму 170 млн. грн. Література 23

 3. Аналіз рівня продуктивності праці за чинниками зростання, виробничими підрозділами, періодами
  1. Інформаційне забезпечення мережі АРМ фахівців з управління персоналом та економіки праці на підприємстві. 3 2. Постановка, алгоритм і технологія розв'язання задачі «Аналіз рівня продуктивності праці за чинниками зростання, виробничими підрозділами, періодами» 8 Вступ 8 2.1. Опис постановки задачі 9 2.1.1. Характеристика задачі 9 2.1.2. Вихідна інформація 12 2.1.3. Вхідна інформація 13 2.2. Опис алгоритму 14 2.2.1. Призначення та характеристика 14 2.2.2. Використана інформація 14 2.2.3. Результати розв'язування 15 2.2.4. Математичний опис 15 2.2.5. Алгоритм розв'язування 16 2.3. Технологічний процес збирання й оброблення даних 20 2.4. Контрольний приклад 24 Висновок 25

 4. Аналіз використання робочого часу та продуктивності праці на підприємстві
  1. Аналіз використання робочого часу 3 2. Аналіз продуктивності праці 6 Задача 11 15 Задача 48 15 Вихідні дані: Минулий рік Звітний рік Відх План Факт План Факт Обсяг валового прибутку, грн 205120 198520 205000 207010 8490 Собівартість од продукції. Грн 250 265 230 232 -33 ... Задача 54 16 Вихідні дані: Минулий рік Звітний рік Відх План Факт План Факт обсяг валової продукції, грн 29951 29751 30689 30750 999 Обсяг в-ва, шт 724 736 750 750,5 14,5 ... Список літератури 18

 5. Шляхи зростання продуктивності праці
  Вступ 3 Розділ 1. Продуктивність праці 5 1.1. Продуктивність праці: сутність і значення 5 1.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці 7 1.3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці 13 1.4. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві 17 Розділ 2. Аналіз економічної діяльності ДП АТ «Назва» 23 2.1 Загальна характеристика підприємства 23 2. 2. Аналіз продуктивності праці ДП АТ «Назва» 25 2.3. Оцінка продуктивності праці ДП АТ «Назва» 32 Розділ 3. Шляхи зростання продуктивності праці 35 3.1. Підвищення якості робочої сили як засіб зростання продуктивності праці 35 3.2 Резерви та можливості підвищення продуктивності праці 39 Висновки 44 Список використаної літератури 46

 6. Облік праці і заробітної плати у Російській Федерації
  ВСТУП ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПРАКТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЛІТЕРАТУРА

 7. Удосконалення механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників
  Вступ 3 Розділ І. Заробітна плата в системі мотивації трудової діяльності 6 1.1. Сутність та функції заробітної плати 6 1.2. Принципи організації та структура заробітної плати 12 1.3. Механізм узгодження заробітної плати з результатами праці працівників. 20 Висновки до розділу І 23 Розділ ІІ. Аналіз механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників 25 2.1. Аналіз стану матеріальної мотивації на підприємстві 25 2.2. Аналіз та оцінка ефективності вибору показників преміювання 27 2.3. Аналіз та оцінка ефективності установлення розмірів преміювання. 30 Висновки до розділу ІІ 32 Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників. 34 3.1. Підвищення ефективності розроблення показників і встановлення розмірів преміювання персоналу 34 3.2. Пропозиції щодо запровадження системи преміювання на основі управління за цілями 37 3.3. Пропозиції щодо запровадження преміювання за результатами роботи за рік. 40 Висновки до розділу ІІІ 42 Висновки 45 Література 47

 8. Фонд оплати праці, його склад. Державне регулювання заробітної плати
  Вступ 3 1. Фонд оплати праці та його склад 4 2. Державне регулювання заробітної плати 13 3. Задачі до теми 22 Задача № 1 На підставі наведених у таблиці даних розрахувати місячний Фонд оплати праці підприємства ВАТ «Бурчик» (таблиця 3). Таблиця 3 Вихідні дані Працівники Ставка, грн. Директор 1800 Головний бухгалтер 1700 Секретар 1000 Юрист 1500 Робітники ( 5 осіб) 1000 Розмір премії - 20%. Інші заохочувальні виплати дорівнюють 2000 грн. щомісяця Задача № 2 На підставі наведених даних у задачі один розрахувати структуру фонду оплати праці. Висновки 24 Список використаної літератури 26

 9. Ессе. Правове регулювання заробітної плати за умовою відхилення від нормальних умов праці
  Ессе. Правове регулювання заробітної плати за умовою відхилення від нормальних умов праці. 3 Практичне завдання. Скласти проект списку професій і посад із ненормованим робочим часом. 12 Список використаної літератури. 13

 10. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання внутрішніх резервів зростання продуктивності праці
  Вступ 3 1. Сутність внутрішніх резервів підприємства 4 2. Поняття і класифікація резервів 8 3. Принципи виявлення та мобілізації резервів 12 4. Резерви зростання продуктивності праці 19 Висновок 22 Література 23

 11. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЛІТЕРАТУРА

 12. Вивчити та описати систему планування продуктивності праці на підприємстві
  Вступ 3 1. Дослідження сутності поняття „продуктивність праці” 4 2. Методи вимірювання та показники оцінки рівня продуктивності праці 9 3. Напрямки вдосконалення економічного механізму планування підвищення продуктивності праці на підприємстві 14 Висновки 17 Література 18

 13. Обгрунтування шляхів підвищення продуктивності праці на підприємстві ЗАТ “Аеробу”
  II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 2 2.1. Аналіз законодавчих актів України, що направлені на інноваціний шлях розвитку підпиємств і рост продуктивності праці. 2 2.2. Аналіз діяльності ЗАТ “Аеробу” 16 2.3. Оцінка показників, пов'язаних з ростом продуктивності праці. 29 III. ПРОПОЗИЦІЇ З ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ “АЕРОБУ” 34 3.1. Введення засобів механізації і технологій. 34 3.2. Введення нових матеріалів і нових технологічних рішень, організація праці робітників на підприємстві, як джерело росту продуктивності праці. 49 Література 65 Практичны частини диплому, під-во праціє на будівельному ринку

 14. Аудит розрахунку із заробітної плати
  Вступ 3 1. Аудит як форма контролю, його сутність, об'єкти і методи 8 2. Організація та методика аудиту розрахунку із заробітної плати 11 2.1.Мета і завдання аудиту розрахунку із заробітної плати. 11 2.2. Джерела інформації та об’єкти аудиту розрахунку із заробітної плати. 12 2.3. Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. 13 2.4. План та програма аудиту розрахунку із заробітної плати. 16 2.5. Проведення аудиту розрахунку із заробітної плати 19 3. Аудиторський висновок з аудиту розрахунку із заробітної плати 23 Висновок 27 Список використаної літератури 30 Додатки 32-39 Метою курсової роботи є дослідження аудиту розрахунку із заробітної плати на підприємстві. Предметом дослідження є методологія та діюча практика аудиту розрахунку із заробітної плати підприємства ТОВ „ДН”

 15. Методика аналізу фонду заробітної плати
  ВСТУП 3 1. Поняття «Фонд оплати праці». Задачі, джерела та напрямки аналізу. 4 2. Аналіз фонду оплати праці. 7 ВИСНОВОК 12 Список літератури 15 Задача 18. На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: тис.грн. ПОКАЗНИК Базисний період Звітний період 1 . Запаси сировини на початок періоду 380 410 2. Надходження сировини 10800 12350 3. Інше вибуття сировини 60 40 4. Запаси сировини на кінець періоду 410 280

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua