Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аудит фінансової звітності (ID:21426)
| Размер: 227 кб. | Объем: 72 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеВступ 3
1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5
2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8
2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8
2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11
2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 14
2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 14
3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 16
3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 16
3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 24
4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 27
4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 27
4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 36
4.3. Робочі документи аудитора 37
4.4. Аудиторське звіт (висновок) 39
Висновки 43
Список використаної літератури 45
Додатки 47

Литература1.Закон України “Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні” №966-XIV від 16.07.99р. зі змінами та доповненнями. 2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” Наказ МФУ від 31.03.99р. №87. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції” Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.00 р. №91, с змінами і доповненнями. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств” Наказ Міністерства фінансів України 07.07.99р. №163, с змінами і доповненнями 5.Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.-5.97р. “283/97-ВР зі змінами та доповненнями. Закону України “Про податок на додану вартість” від 04.04.97р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями. 6.Закон України “Про податок на додану вартість” від 04.04.97р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями. 7.Закон України від 22.04.93 р. №3125-XII "Про аудиторську діяльність", зі змінами та доповненнями. 8. Національні нормативи аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 р. №73. 9.Бутинець Ф.Ф., та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібнік. -Житомир: ПП “Рута”, 2001. - 416с. 10.Білуха Н.А. Курс аудита: Підручник. 2-ге вид, перероб. -К: Вища школа.: КОО Т-во “Знання”, 1999. - 574с. 11.Сопко Н.І. Верхоглядова В.П., Шило В.П., Ільїна С.Б., Бра дул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально – практичний посібник. -К: ВД “Професіонал”, 2004. - 624с. 12.Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. -К: Т-во “Знання”, КОО, 2001. - 402с. 13.Кузминский А, Кужельний Н. І др., Аудит. Практическое пособие -К: Учетинформ, 1996. - 283с. 14.Бичкова С.М. Доказательства в аудите. -М: Финанси и статистика, 1998. - 176с. 15.Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. Навчально- методичний посібник. К.: ТОВ "НІОС". 1998. - 224 с. 16.Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. -- Тернопіль: "Економічна думка", 1998. -- 192 с. 17.Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. - М.: Издательство "Дело и сервис", 1998. - 464 с. 18.Андреев В.Д. Практический аудит. Справочное пособие. М., "Экономика", 1994.-- 366 с. 19.Аудит и ревизия. Под ред. А.Л. Бавдей, И.Н. Белый, Н.П. Дробышевский. Минск, "Мисанта", 1994. - 221 с. 20.Аудит: учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Подольского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 655 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 13 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 15 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 18 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 18 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 26 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 31 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 31 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 35 4.3. Робочі документи аудитора 39 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 42 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додатки 49

 2. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Аудит як форма контролю, його сутність, об'єкти і методи 5 2. Аналіз нормативно - правової бази та літературних джерел з аудиту 7 3. Мета, завдання і джерела інформації аудиту фінансової звітності підприємства 10 4. План та програма аудиту фінансової звітності підприємства 12 5. Методика і організація аудиту фінансової звітності підприємства 15 6. Аудит фінансової звітності підприємства 17 7. Складання аудиторського висновку з аудиту фінансової звітності підприємства 20 Висновки і пропозиції 30 Список використаної літератури 31 Додатки 33 Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти аудиту фінансової звітності. Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних аспектів аудиту фінансової звітності. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

 3. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 9 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 9 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 13 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 15 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 19 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 22 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 22 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 30 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 37 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 37 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 42 4.3. Робочі документи аудитора 44 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 46 Висновки 49 Список використаної літератури 51 Додатки 53

 4. Аудит фінансової звітності
  4.1. Завдання. 3 Використовуючи МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Висновок аудитора згідно із спеціальними аудиторськими завданнями» (додаток В) та матеріали бухгалтерського обліку, фінансової звітності (додати до контрольної роботи) складіть аудиторський висновок. 4.2. Завдання. 13 На підставі наданої інформації розробити аналітичну модель і провести розрахунок зарплати, сплаченої реалізаторам протягом року. Визначити та обґрунтувати ступінь адекватності аналітичної моделі. Назвати можливі причини розбіжності між даними, отриманими шляхом застосування аналітичних процедур... Список використаної літератури 16

 5. Аудит фінансової звітності
  4.1. Завдання. 3 Використовуючи МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Висновок аудитора згідно із спеціальними аудиторськими завданнями» (додаток В) та матеріали бухгалтерського обліку, фінансової звітності (додати до контрольної роботи) складіть аудиторський висновок. 4.2. Завдання. 9 На підставі наданої інформації розробити аналітичну модель і провести розрахунок зарплати, сплаченої реалізаторам протягом року. Визначити та обґрунтувати ступінь адекватності аналітичної моделі. Назвати можливі причини розбіжності між даними, отриманими шляхом застосування аналітичних процедур. Витрати підприємства складаються з: 1) вартості товарів, що купуються оптом; 2) податків та зборів, пов’язаних із купівлею та продажем товарів; 3) заробітної плати реалізаторів товару; 4) обов’язкових нарахувань на заробітну плату; 5) накладних витрат (транспортні витрати, витрати на поїздки за товаром, інше). Бухгалтерський облік ведеться за спрощеною системою керівником підприємства. В зв’язку з бажанням ТОВ «Меланж» отримати кредит, воно має надати банку «Аваль» свою річну фінансову звітність, перевірену незалежним аудитором. Після початку роботи аудитор з’ясував, що значна частина первинних документів втрачена. Тому підтвердити суму фактично сплаченої зарплати шляхом застосування процедур перевірки по суті було неможливо. Проте, аудитор вважає за можливе розробити аналітичну процедуру, спираючись на зібрані дані: № з/п Показники Сума 1 Сума сплаченої протягом року зарплати реалі заторам, яку показано у звітності складає, грн. 110300 Протягом року ринок «Колос» не працював: - 7 святкових днів; - 12 понеділків, що є санітарними днями. Всі інші дні ТОВ «Меланж» вело торгівлю. Робота реалізаторів була спланована так. Аби кількість днів для всіх була однакова. Реалізатори отримують зарплату у вигляді комісійних, розмір яких залежить від вартості проданої одиниці товару (одежини): Показники % До 50 грн. 7 51 – 150 грн. 4 151 – 300 грн. 3 Більше 300 грн. 2,5 Згідно колективної угоди реалізатори отримують доплати: - 25% за роботу у вихідний день; - 10% за заміну іншим реалізаторам ( у випадку хвороби, особистих обставин та інше). Протягом року підприємство працювало 102 вихідні дні, змін одних реалізаторів іншими було 240, в тому числі 60 у вихідні дні, згідно із записами у книгах реалізації структура проданих товарів була така: Показники Річний обсяг реалізації, грн. До 50 грн. 554500 51 – 150 грн. 340000 151 – 300 грн. 840000 Більше 300 грн. 1520000 Список використаної літератури 12

 6. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 14 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 14 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 16 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 16 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 24 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 27 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 27 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 36 4.3. Робочі документи аудитора 37 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 39 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Додатки 47 Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю Вид діяльності - проведення загально будівельних, ремонтних і спеціальних робіт на об’єктах житлового й соціального призначення

 7. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 14 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 14 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 16 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 16 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 24 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 27 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 27 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 36 4.3. Робочі документи аудитора 37 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 39 Висновки 43 Список використаної літератури 45 Додатки 47 Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю промислова переробка скла

 8. Аудит фінансової звітності
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану підприємства 5 2. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги 8 2.1. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку 8 2.2. Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства 11 2.3. Визначення послідовності перевірки та послуги 13 2.4. Визначення обсягу перевірки та послуги 16 3. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги 19 3.1. Перевірка організації системи внутрішнього контролю 19 3.2. Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства 26 4. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги 30 4.1. Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства 30 4.2. Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності 35 4.3. Робочі документи аудитора 38 4.4. Аудиторське звіт (висновок) 41 Висновки 45 Список використаної літератури 47 Додатки 49

 9. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИ
  ВСТУП 3 1. СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇЇ ПІДГОТОВКИ 4 2. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 3. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 ВИСНОВОК 10 ЛІТЕРАТУРА 11

 10. Методика складання фінансової звітності її аналіз та аудит (практична частина диплому)
  Зміст Розділ 3. Методика аудиту фінансової звітності 3 3.1. Теоретичні основи та завдання аудиту фінансової звітності 3 3.2.Результати внутрішнього аудиту фінансової звітності підприємства ЗАТ ВТФ „Дана” 15 3.3. Документальне оформлення аудиту. Висновки та пропозиції 22 3.4. Аудит фінансової звітності в умовах АРМ 32 Список використаної літератури 37 Додатки 39 1. Звіт про структуру внутрішнього контролю 2. Аудиторський висновок

 11. Аналіз фінансової звітності
  Вступ 3 1.1. Фінансова звітність підприємства: поняття, форми, порядок складання 4 1.2. Інформація, яку отримує користувач, читаючи баланс підприємства та його аналіз 6 1.3. Зміст і аналіз звіту про фінансові результати 12 Висновки 14 Задача 1 15 Задача 2 16

 12. Складання фінансової звітності підприємства
  Завдання На підставі вихідних даних про господарську діяльність підприємства за звітний рік (звітний період), наведених у таблицях 1-2 , необхідно скласти і заповнити такі форми фінансової звітності: - форму 1 «Баланс»; - форму 2 «Звіт про фінансові результати»; - форму 3 «Звіт про рух коштів»; - форму 4 «Звіт про власний капітал». Усі вищевказані форми фінансової звітності заповнюються в гривнях з точністю до одного десяткового знаку. Вихідні дані 1. Підприємство розпочало свою господарську діяльність у третьому кварталі звітного року. Стан засобів і джерел підприємства на 01 грудня звітного року характеризується даними, що наведені у табл. 1. Таблиця 1 Стан залишків на початок звітного періоду № рахунка Сальдо на початок звітного періоду дебет кредит 10 7000 - 131 - 136 20 531 - 23 80 - 26 387,5 - 301 10 - 311 980 - 313 - - 36 - - 372 59 - 375 50 - 377 90 - 40 - 7281,9 44 - 270 60 - - 63 - 300 641/1 (прибуток) - 130 641/2 (ПДВ) - 50 641/3(прибутковій податок - 70 644 - - 651 - 211,2 652 - 25,6 653 - 12,8 656 - 6 661 - 640 662 - 20 685 - 34 Всього 9187,5 9187,5

 13. Розробка фінансової звітності ТОВ “Делфікс”
  Вступ 3 1.Коротка характеристика підприємства ТОВ “Делфікс” 4 2. Аналітично – розрахункова частина 6 2.1. Облік придбання матеріальних цінностей для виробничих потреб 6 2.2. Облік використання виробничих запасів 7 2.3. Облік виплати заробітної плати працівникам підприємства 8 2.4. Облік нарахування заробітної плати, утримань з неї та нарахувань на заробітну плату 10 2.5. Облік амортизації основних засобів 14 2.6. Облік доходу від реалізації продукції, робіт, послуг 16 2.7. Облік собівартості готової і реалізованої продукції, робіт, послуг 17 2.8. Облік розрахунків з бюджетом 18 2.9. Виявлення фінансового результату діяльності підприємства ТОВ “Делфікс” 19 2.10. Облік використання чистого прибутку 20 3. Синтетичний облік: бухгалтерські рахунки 21 4. Складання звітності 29 Висновки і пропозиції. 34 Список використаної джерел. 35

 14. Розробка фінансової звітності ТОВ «ххх»
  Вступ 3 1.Коротка характеристика підприємства ТОВ «ххх» 4 2. Аналітично – розрахункова частина 6 2.1. Облік придбання матеріальних цінностей для виробничих потреб 6 2.2. Облік використання виробничих запасів 8 2.3. Облік виплати заробітної плати працівникам підприємства ТОВ «ххх» 10 2.4. Облік нарахування заробітної плати, утримань з неї та нарахувань на заробітну плату 11 2.5. Облік амортизації основних засобів 17 2.6. Облік готової продукції 18 2.7. Облік собівартості готової і реалізованої продукції, робіт, послуг 20 2.8 Облік доходу від реалізації продукції підприємства ТОВ «ххх» 21 2.9. Виявлення фінансового результату діяльності підприємства ТОВ «ххх» 24 2.10. Облік використання чистого прибутку 25 3. Синтетичний облік: бухгалтерські рахунки 26 4. Складання звітності 65 Висновки і пропозиції. 70 Список використаної джерел. 71

 15. Розробка фінансової звітності ТОВ «ххх»
  Вступ 3 1.Коротка характеристика підприємства ТОВ «ххх» 4 2. Аналітично – розрахункова частина 6 2.1. Облік придбання матеріальних цінностей для виробничих потреб 6 2.2. Облік використання виробничих запасів 8 2.3. Облік виплати заробітної плати працівникам підприємства ТОВ «ххх» 10 2.4. Облік нарахування заробітної плати, утримань з неї та нарахувань на заробітну плату 11 2.5. Облік амортизації основних засобів 18 2.6. Облік готової продукції 20 2.7. Облік собівартості готової і реалізованої продукції, робіт, послуг 21 2.8 Облік доходу від реалізації продукції підприємства ТОВ «ххх» 23 2.9. Виявлення фінансового результату діяльності підприємства ТОВ «ххх» 25 2.10. Облік використання чистого прибутку 26 3. Синтетичний облік: бухгалтерські рахунки 27 4. Складання звітності 67 Висновки і пропозиції. 72 Список використаної джерел. 73

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua