Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Вінчурний капітал в Україні (ID:2147)
| Размер: 12 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 23.06.2004 |
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ . ЙОГО ФІЗИЧНИЙ І МОРАЛЬНИЙ ЗНОС В УКРАЇНІ
  Вступ РОЗДІЛ 1. ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 1.1 Основний капітал: суть і структура. 1.2 Вартість основного капіталу. РОЗДІЛ 2. ЗНОС ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ. 2.1 Форми зносу основного капіталу 2.2 Використання основного капіталу в Україні. РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ 3.1 Джерела і форми відтворення основних засобів 3.2 Особливості амортизації як процесу відтворення основного капіталу в Україні. 3.3 Лізинг як перспективний спосіб відтворення та оновлення основного капіталу в Україні. ВИСНОВКИ ДОДАТКИ

 2. Цінні папери як фіктивний капітал у сфері обігу. Фондові біржі: середній стан та перспективи розвитку їх в Україні
  Цінні папери як фіктивний капітал у сфері обігу Фондові біржі: середній стан та перспективи розвитку їх в Україні Список використаної літератури

 3. Інформаційний капітал
  Вступ 3 Інформаційний капітал 6 1. Сутність поняття "Капітал" 6 2. Історія розвитку інформаційного капіталу 10 3. Цінність інформаційного капіталу 15 4. Інформаційний капітал для захисту державних інтересів 23 Висновок 28 Література 30 Додаток 1 - Методичні підходи до оцінки інформаційного (інтелектуального) капіталу підприємства 32

 4. Капітал задачі
  Завдання 1 4 На основі даних фінансової звітності проаналізувати: 1) Абсолютні та відносні зміни величини основного капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком; 2) Абсолютні та відносні зміни величини оборотного капіталу підприємства ( у тому числі оборотних фондів та фондів обігу) на кінець року порівняно з початком; 3) Абсолютні та відносні зміни величини виробничого капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком; 4) Динаміку структури капіталу за об’єктом вкладення та за джерелами формування. Інформація щодо величини та структури капіталу підприємства наведена в таблиці 1. Таблиця 1 Величина та структура капіталу підприємства ПОКАЗНИКИ Початок року Кінець року Зміни тис.грн. % до заг.велич. капіталу тис.грн. % до заг.велич. капіталу тис.грн % структурні, % 1. Основний капітал за залишковою вартістю 17000 42,5 19000 47,7 2000 11,8 5,2 2. Оборотний капітал 19650 49,2 18505 46,5 -1145 -5,8 -2,7 у тому числі - оборотні фонди 9550 23,9 8500 21,4 -1050 -11,0 -2,5 Завдання 2 7 Розрахувати показники стану та ефективності функціонування капіталу підприємства та зробити висновки. Розрахунок показників виконано в таблиці 2. Таблиця 2 Показники стану та ефективності функціонування капіталу підприємства Показники Формула для розрахунку Початок року Кінець року Зміна ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ Коефіцієнт зносу основних фондів Зо/Фк 0,43 0,42 -0,01 Коефіцієнт придатності основних фондів 1-Кз 0,57 0,58 0,01 Завдання 3 12 1. Розрахувати зміну рівня рентабельності капіталу на кінець року порівняно з початком, яка відбулася:  в результаті зміни величини прибутку підприємства;  в результаті зміни величини капіталу підприємства. Список використаної літератури 15

 5. Торговий капітал і прибуток
  ВСТУП 3 1. ТОРГОВИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 4 1.1. Економічна сутність і ознаки капіталу 4 1.2. Структура торгового капіталу підприємств нефінансової сфери 12 1.3. Особливості обороту торгового капіталу в різних сферах економіки 17 2. ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ 20 2.1. Економічний зміст прибутку 20 2.2. Валовий прибуток і його структура 23 2.3. Теорії прибутку 26 ВИСНОВОК 31 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 33

 6. Капітал та розвиток підприємства
  ЗАВДАННЯ 1 На основі даних фінансової звітності проаналізувати: 1) Абсолютні та відносні зміни величини основного капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком; 2) Абсолютні та відносні зміни величини оборотного капіталу підприємства ( у тому числі оборотних фондів та фондів обігу) на кінець року порівняно з початком; 3) Абсолютні та відносні зміни величини виробничого капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком; 4) Динаміку структури капіталу за об’єктом вкладення та за джерелами формування. Результати аналізу представити у табличній формі (табл. 1). Таблиця 1 Величина та структура капіталу підприємства. ПОКАЗНИКИ початок року кінець року зміни тис.грн. % до заг.велич. капіталу тис.грн. % до заг.велич. капіталу тис.грн % структурні, % 1. Основний капітал за залишковою вартістю 2. Оборотний капітал у тому числі  оборотні фонди  фонди обігу 3. Виробничий капітал 4 Капітал підприємства у тому числі  власний капітал  позиковий капітал ЗАВДАННЯ 2 Розрахувати показники стану та ефективності функціонування капіталу підприємства (табл.2) та зробити висновки. Таблиця 2 Показники стану та ефективності функціонування капіталу підприємства. Показники Формула для розрахунку Початок року Кінець року Зміна ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ Коефіцієнт зносу основних фондів р. 12 ф.1/ р. 11 ф.1 0,00 0,29 0,29 Коефіцієнт придатності основних фондів р. 10 ф.1/ р. 11 ф.1 1,00 0,71 -0,29 ............... ЗАВДАННЯ 3 1. Розрахувати зміну рівня рентабельності капіталу на кінець року порівняно з початком, яка відбулася: - в результаті зміни величини прибутку підприємства; - в результаті зміни величини капіталу підприємства. 2. Визначити зміну величини оборотного капіталу підприємства, яка відбулася за рахунок зміни: - швидкості обороту оборотного капіталу; - зміни виробництва та реалізації продукції.

 7. Капітал і праця, механізм і взаємодія
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність товарного виробництва 5 1.1. Становлення товарного виробництва 5 1.2. Поняття товару, вартості і капіталу 8 2. Еволюція взаємодії праці і капіталу с розвитком суспільних відносин 15 2.1. Поняття праці і характеру трудових відносин 15 2.2. Становлення докапіталістичних відносин праці і капіталу 18 2.3. Праця при капіталізмі 20 2.4. Соціальне партнерство – найбільш прогресивний тип трудових відносин 22 Висновки 27 Список використаної літератури 29 Дослідження еволюції взаємодії капіталу і праці є метою даної курсової роботи. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - дослідити сутність товарного виробництва; - проаналізувати поняття товару, вартості і капіталу; - прослідити еволюцію взаємодії праці і капіталу с розвитком суспільних відносин; - визначити соціальне партнерство як найбільш прогресивний тип сучасних трудових відносин. Об’єктом роботи є взаємодія капіталу і праці в процесі суспільних відносин.

 8. Капітал підприємства: формування та використання
  Завдання 1. Ідентифікація капіталу підприємства 3 Завдання 2. Оцінювання ефективності функціонування капіталу підприємства 5 Завдання 3. Оцінювання ефективності руху оборотного капіталу підприємства 8 Список використаної літератури 14

 9. Капітал і праця: механізм взаємодії
  Вступ 3 1. Соціально-економічний зміст капіталу, його різновиди 5 2. Робоча сила як товар 17 3. Механізм взаємодії капіталу і праці 21 Висновок 31 Список використаної літератури 33

 10. К/р промисловий капітал та його кругообіг
  1. Означення капіталу. Промисловий капітал. 2 2. Кругообіг промислового капіталу 6 Список використаної літератури. 11

 11. Стратегічний капітал: сутність та розвиток
  Вступ 3 1. Управління стратегічним капіталом 4 2. Краща світова практика управління капіталом 8 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 12. Капітал, його структура та кругообіг
  Капітал, його структура та кругообіг 3 Задача 4 l1. Визначити суму амортизаційних відрахувань на плановий період: a. на початок планового періоду основні виробничі фонди склали 130500 тис. грн., b. середньорічна вартість основних фондів 50000 тис. грн., c. планується введення основних фондів в першому кварталі 1730 тис. грн.. у другому 2700 тис. грн., третьому 4340тис.грн, четвертому 5200 тис. грн. d. в четвертому кварталі передбачається вибуття основних фондів 3350 тис. грн. e. фактично зараховано амортизаційних відрахувань за звітний період 1614 тис грн.. Список використаних джерел 6

 13. Людський капітал як економічна категорія
  1. Розкрити сутність поняття „капітал” 3 2. Що таке „формування” людського капіталу ? 8 3. Які є фактори (чинники) формування людського капіталу, на що вони впливають 13 4. Кількісне формування людського капіталу 15 Список використаної літератури 18

 14. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал
  Вступ 3 1. Оборот капіталу. Час обороту капіталу та його визначення 5 2. Основний капітал, фізичне і моральне зношування основного капіталу. 9 3. Оборотний капітал. Прискорення обороту оборотного капіталу 17 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Предметом курсової роботи є оборотний капітал підприємств. Метою даної роботи є розгляд теоретичних і методологічних положень, які характеризують стан основного капіталу в Україні та його відтворення.

 15. Капітал банку та принципи його формування
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи формування капіталу банку 5 1.1. Капітал банку, його функції та порядок формування 5 1.2. Методика аналізу капіталу банку 13 РОЗДІЛ ІІ. Методи управління банківським капіталом 20 2.1. Характеристика методів оцінювання капіталу 20 2.2. Методика визначення достатності капіталу 22 2.3. Особливості обліку капіталу банку 31 РОЗДІЛ ІІІ. Управління ефективністю капіталу банку 34 3.1. Управління ефективністю капіталу банку 34 3.2. Стратегічне управління капіталом банку 41 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua