Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Завдання 3 (ID:21520)
| Размер: 36 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 18.04.2011 |
СодержаниеЗадача 1
Фірма розробила новий продукт. Першій рік було реалізовано 1000 од. За ціною 120 грн. Виробнича функція буде мати лінійний вигляд, змінні витрати 65 грн, постійні витрати 25000 грн, зміна цих витрат в наступному році не очікується.
Була укладена угода з рекламною агенцією на рекламу свого продукту. Агенція пропонує наступну рекламну компанію: публікація об’яв на повну шпальту у двох журналах “Бухгалтерський облік” і “Економіка”. Повна шпальта в журналі “Бухгалтерський облік” коштує 1500 грн. Журнал “Економіка” виходить меншим накладом і публікація в ньому коштує 1000 грн. Після проведення відповідного дослідження рекламна агенція з’ясувала, що функція попиту має вигляд: Q=1000+132М1-16М12+68М2-14М22, де Q – кількість одиниць продукції, що буде продана за ціною 60 грн, якщо буде подано М1 одиниць об’яв, що розміщені в журналі “Бухгалтерський облік” та М2 одиниць об’яв, що розміщені в журналі “Економіка” (одиниця об’яв включає одну шпальту). Фірма повинна вибрати одну з двох стратегій: максимізацію прибутку або максимізацію продажу. Треба вирішити питання про обсяги фінансування реклами якщо граничні витрати на рекламу складають 20000 грн, використовуючи обмежений оптимум.
Задача 2
Ринкова вартість акції 65 дол., ціна виконання опціону пут 75 дол. Термін контракту 6 місяців, ставка неперервних відсотків – 14%. Розрахувати нижню і верхню межу ціни опціону і оцінити можливості арбітражу, якщо ціна опціону складе 4,5 дол.
Задача 3
Інвестор купує опціон колл і продає опціон колл із цінами виконання 60 дол. та 65 дол. Опціонні премії складають 10 дол. і 8 дол. відповідно. Розрахувати результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 55 дол. Розрахувати точку беззбитковості для інвестора. Яку стратегію використовував інвестор? Зобразити графічно залежність результату даної фінансової операції від ринкової ціни акції для інвестора.

Задача 4
За даними про динаміку цін на акції компанії АBC (у дол.) побудувати лінійний тренд. Розрахувати і побудувати графік індексу відносної сили. Зробіть висновки про характер тенденції розвитку.
Період Ціна закриття Період Ціна закриття Період Ціна закриття
1 20 8 27 15 32
2 24 9 26 16 31
3 25 10 30 17 34
4 23 11 32 18 36
5 26 12 35 19 38
6 28 13 37 20 40
7 29 14 34 21 41
Литература1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учеб. курс. — К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. — 448 с. 2. Гусева И. А. Практикум по рынку ценных бумаг. — М.: Юристъ, 2000. — 320 с. 3. Ендовицкий Д. А., Коробейникова Л. С., Сысоева Е. Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. пособие / Под. ред. Д. А. Ендовицкого. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 240 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 2. Практичне завдання з ПР
  ПР Реклама Пропаганда Маркетинг Об’єкт Суб’єкт Цілі Громадськість Час Вартість Довіра Можливість оцінки ефективності Потрібно заповнити таблицю, зробити порівняння. Таку роботу потрібно зробити для 6 одногрупників, зробіть так, щоб хоч трохи відрізнялось, візьміть різні джерела літератури

 3. Аудит Завдання 4
  1. Поняття та види обов’язкового аудиту 3 2. Описати принципи професійної етики аудиторів 4 3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті касових операцій та типові помилки їх обліку 9 Список використаної літератури 11

 4. Практичне завдання
  Снабжение продукции фирмой «Альфа» фирм-заказчиков «В» и «С» осуществляется по системе «точно в срок» регулярно 1 числа каждого месяца. Срок оплаты контракта поставки продукции составляет 60 дней. Фактическое количество дней оплаты контрактов фирмами-заказчиками по месяцам представлено в таблице 2. Таблица 2. Месяцы года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Срок оплаты, дн. Фирма В 58 62 93 98 56 51 75 50 68 68 76 90 Фирма С 50 86 90 57 83 60 48 82 97 55 66 100 На базе данных о фактических сроках оплаты контрактов поставки продукции фирмами-заказчиками «В» и «С» необходимо: - оценить с помощью статистического метода уровень риска несвоевременной оплаты контрактов фирмами; - выбрать фирму с наименьшим уровнем риска; - предложить мероприятия по снижению риска несвоевременной оплаты контрактов.

 5. Кейс 1 завдання
  Дон Дюбаз працював в компанії «Maybrooke Manufacturing» з моменту її заснування в 1964 році. За час роботи в фірмі він отримав чотири винагороди за відмінну якість роботи. Останній раз він отримав винагороду з премією в 5000$ приблизно 3 роки назад. Однак в останні 18 місяців відносини Дона з колегами стали натягнутими. Він ніколи не був говірливим, але зараз вимагав від колег триматися подалі від його робочого місця. Дон дав зрозуміти, що пропадають інструменти і він хоче цьому запобігти. Погіршилася і якість його роботи. Приблизно рік тому вироблені ним генератори оцінювалися як повністю бездефектні. Це було правилом. Зараз під час виробничого контролю виявилося, що його вироби вимагають переробки у трьох випадках із 100. Від нульового браку він перейшов до 3% брака. У колег брак складав в основному 1,5%. Поведінка Дона стала предметом субординованості в організації. Добрий працівник перетворився на середняка. 1. Щоб ви зробили на місці менеджера? 2. Що могло бути причиною зміни поведінки Дона? Серед них можна назвати наступні: 3. Прокоментуйте кожну із своїх оцінок

 6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  Варіант 1. І.Об'єктом вивчення стратегічного кадрового менеджменту являються: 2.Предметом вивчення стратегічного кадрового менеджменту являються: 3.Організацію як формальну закриту систему, ніяк не зв'язану з внутрішнім середовищем, розглядає школа: 4,Нова технологія управління персоналом, яка являється елементом стратегічного менеджменту, функцією управління персоналом вищих посадових осіб організації, сформувалась на такому етапі розвитку кадрового менеджменту: 5.Закон Оукена відображає зв'язок між: 7.Рівень безробіття визначається: 8. У наведеній таблиці типології безробіття зроблено 3 помилки, вкажіть їх: 9.Прогноз майбутньої ефективності виходячи з існуючої стратегії проходить на такій стадії стратегічного планування: 10. У процесі стратегічного планування взаємозв'язок функцій менеджменту, розглядає такий підхід: 11.Показники, які використовують для аналізу і планування, що характеризують розмір організації, структуру персоналу, потенціал людського фактору інш., являються: 12.Відсутність зв'язку з кінцевими результатами характерно для такої методики, оцінки якості праці:

 7. Завдання з правознавства
  Завдання № 8 Тема: Припинення шлюбу 3 У результаті вчинення ДТП громадянина Біленького В.В. було притягнуто до кримінальної відповідальності та засуджено до позбавлення волі строком на 7 років. Його дружина, громадянка Нестеренко Н.С., проаналізувавши свої сімейні перспективи, в односторонньому порядку вирішила розірвати шлюб. З цією метою вона звернулася з позовом до суду, у чому їй було відмовлено. Завдання № 11. Тема: Земельне право України 9 Громадянин Коломоєць І.Є. продав одну із двох земельних ділянок, які були розділені по межі штучним озером, зробленим, власне Коломойцем, де він розводив рибу, і після продажу землі Коломоєць продовжував користуватись копалиною, яку почав робити, а новий власник претендував на частину озера. Новий власник засипав ґрунтом частину озера, яка, згідно з планом, знаходилась на території його ділянки, і встановив огорожу. Коломоєць подав до суду з проханням забезпечити йому грошову компенсацію за знищену частину озера. У суді він пояснив, що продав лише землю, а водний об'єкт продавати не збирався і в договорі купівлі-продажу про об'єкт нічого не сказано. Список джерел 17

 8. Завдання з макроекономіки
  Задачі Задача 2.1. Валовий внутрішній продукт за повної зайнятості становить 150 млрд. грн. Фактичний ВВП дорівнює 120 млрд. грн. Податкові надходження становлять 10% від ВВП. Державні закупівлі товарів і послуг дорівнюють 10,5 млрд. грн., а державні трансфертні платежі - 2,5 млрд. грн. Визначте, який надлишок чи дефіцит має державний бюджет. Задача 2.2. В таблиці показана динаміка номінального ВНП країни за три роки (млрд. ум.гр.од.) Рік ВНП номінальний Індекс цін, % ВНП реальний 1929 104 121 1933 56 91 1939 91 100 Обчислити: 1. Як змінився рівень цін з 1929 по 1933 рік? 2. Як змінився рівень цін з 1933 по 1939 рік? 3. Розрахуйте реальний ВНП для кожного року. Тестові завдання 3.1. Якщо обсяг використовуваного доходу зменшується, то, при інших незмінних умовах: 3.2. Якщо норма обов'язкових резервів становить 100%, то величина депозитного мультиплікатора дорівнює: 3.3. До знарядь грошово-кредитної політики не належить: 3.4. Бюджет — це грошове вираження збалансованого кошторису: 3.5. Інфляційний розрив викликає: Перелік використаної літератури

 9. Практичне завдання 3
  Задача 19. Здійснити аналіз впливу обсягів та собівартості продукції на суму витрат. Вид продукції Обсяг виробництва, шт. Собівартість одиниці продукції, грн. попередній період звітний період попередній період звітний період А 662 650 74 76 Б 85 60 130 128 В 195 170 175 172 Г 420 416 25 23 Задача 20. Розрахувати та проаналізувати прибуток. Визначити як він змінився за рахунок зміни обсягу виробництва, ціни і собівартості використовуючи методи ланцюгових підстановок та абсолютних різниць. Показники Попередній рік Звітний рік Обсяг виробництва продукції, одиниць 550 545 Ціна одиниці продукції, грн. 350 348 Собівартість одиниці продукції, грн. 210 208 Задача 22. Здійснити аналіз впливу обсягів та собівартості продукції на суму витрат. Вид продукції Обсяг виробництва, шт. Собівартість одиниці продукції, грн. попередній період звітний період попередній період звітний період А 150 180 74 76 Б 85 103 130 131 В 95 60 175 174 Г 420 466 25 23

 10. Завдання з маркетингу
  Завдання: За результатами досліджень отримана інформація про основні зразки товарів на ринку холодильників. Споживчі параметри та вартісні характеристики подано відповідно у табл.. 1 і 2. Використовуючи параметричний метод, необхідно провести оцінку конкурентоспроможності трьох товарів (варіанти виконання задачі наведені у табл. 3). Завдання, що повинні вирішуватися в практичній частині: 1) вивчення інформації про товари, цільовий ринок і конкурентів; 2) ознайомлення з методикою аналізу конкурентоспроможності товару; 3) оцінка показників конкурентоспроможності досліджуваного товару в порівнянні з двома конкурентами...

 11. Завдання з оподаткування
  Умови завдання Підприємство в звітному році отримало такі доходи: • від реалізації товарів (з ПДВ) – 85 тис.грн. • від торгівлі валютними цінностями, цінними паперами – 11 тис.грн • від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті – 5 тис.грн • не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді – 6 тис.грн • від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді сум безповоротної фінансової допомоги – 60 тис.грн Підприємство в звітному році понесло такі витрати: • пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва – 40 тис.грн • пов’язані з реалізацією продукції – 20 тис.грн • пов’язані з охороною праці – 7 тис.грн • пеня за несвоєчасну сплату певних податків – 1 тис.грн Сума амортизаційних відрахувань у звітному році становила 20 тис. грн. Визначити суму податку на прибуток, що має бути сплачений в бюджет.

 12. Логістика Завдання 20
  Теоретичні питання 3 1. Вибір типу транспорту, визначення оптимальної кількості транспортних засобів. Політика транспортних організацій з позиції логістики. Транспорт і політика України. 3 2. Значення тари та пакування при виконанні складських операцій 9 3. Логістика закупівлі в країнах західної Європи і США 12 4. Комплекс задач інформаційної логістичної системи при транспортуванні товарів 17 2. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики. 21 3. Розв’язати творчу ситуацію 24 Визначити потребу в автомашинах вантажопідйомністю 5 т для перевезення за рік (260 робочих днів) 150 тис. т вантажу. За зміну автомашина робить дві ходки. Технічне простоювання машини — 25 діб на рік. Висновки і пропозиції 25 Література 28

 13. Завдання з мереж
  Питання Визначити витрати на створення мережі технології «клієнт-сервер» типу Ethernet 100BaseT, якщо комп'ютери передбачається розмістити в одному приміщенні, що має в плані розміри 8 x 9 м. Як мережне програмне забезпечення передбачається використовувати на сервері операційну систему Microsoft Windows 2000 Server Rus OEM. На комп'ютерах передбачається встановити операційну систему Microsoft Windows 98 SE Rus OEM Комп'ютерами повинні бути оснащені 9 робочих місць. Питання 1 Зовнішній апаратний модем ZYXEL OMNI 56K MINI дозволяє завантажувати дані із швидкістю 56 кбіт/с і передавати дані із швидкістю 33,6 Кбіт/с. Підтримує протокол стиснення даних і корреції помилок V.42 bis. Має найнижчу ціну серед зовнішніх апаратних модемів – 245 грн. (дані з сайту price.ua). Питання 1 Зовнішній апаратний модем Zyxel P-202H дозволяє завантажувати дані із швидкістю 56 кбіт/с і передавати дані із швидкістю 33,6 Кбіт/с. Підтримує протокол стиснення даних і корреції помилок V.42 bis (V.42 - Інша назва — V.34+. Максимальна швидкість 33600 бит/с. Знижені швидкості: 31200, 24000 і 19200 бит/с.) Даний модем має ціну– 420 грн. (дані з сайту price.ua).

 14. Завдання маркетинг
  Завдання Кейс «Меннінг корпорейшн» В березні 2005 року відділ маркетингу компанії «Меннінг Корпорейшн» провів дослідження з метою перевірити реакцію споживачів на новий тип тостера. Ця корпорація досягла успіху в минулому і вважала себе лідером у виробництві побутової техніки. Хоча новий тостер був тільки ідеєю, споживачі відреагували позитивно. В квітні того ж року віце-президенти компанії з планування, маркетингу, проектування та виробництва зустрілися, щоб обговорити плани розробки і, переважно, виробництва нового тостера. Відділ маркетингу зазначив, що виробнича собівартість одиниці не повинна перевищувати ЗО доларів, бо інакше продукція не буде конкурентоспроможною. Базуючись на кресленні, яке було представлено на зборах, виробничий відділ запевнив відділ маркетингу, що можна вкластися в ці витрати. Конструкторському відділу надали 6 місяців для розробки тостера. Керівництво корпорації прагнуло представити нову продукцію на різдвяному ярмарку. Це мало би принести компанії значну частину ринку. На стадії розробки продукції відділ маркетингу постійно вносив нові пропозиції щодо конструкції і дизайну тостера з метою легшого його просування на ринку. Кінцевий результат було отримано на місяць пізніше, ніж за графіком. Ці зміни в строках визвали обурення виробничого персоналу. Віце-президент з виробництва, говорячи з менеджером з маркетингу, сказав: "Я тільки що отримав остаточне креслення з конструкторського відділу. Це зовсім не те, про що ми домовлялись у березні. Через всі ці зміни ми втратимо додатковий місяць. Я не бачу можливості змінити графік використання виробничих потужностей для випуску нової продукції. Наша стандартна продукція мас випускатися першою. Крім того, економічний відділ підрахував, що всі ці зміни підвищать витрати на виробництво на 25-30 %. Ми, без сумніву, маємо залучити відділ контролю якості, який має деякі питання щодо можливості використання отриманого креслення. В решті решт, чому ми не можемо скасувати цей проект або хоча б відкласти його до наступного року? " 1. Визначити терміни початку і завершення проекту за планом в місяцях. 2. Визначити терміни основних фаз проекту (планові, в місяцях) за послідовною концепцією життєвого циклу проекту 3. Визначити на якій фазі фактично зараз знаходиться проект 4. Визначити основні фактичні результати проекту за параметрами: часу, витрат, обсягу і якості проектних робіт 5. Які причини призвели до такої ситуації в компанії з проектом? 6. Щоб Ви зробили на місті віце-президента з виробництва ? 7. Як би Ви порекомендували компанії "Меннінг Корпорейшн" діяти в ситуації (1. Скасувати проект, 2 Відкласти на рік, 3. Інші ваші пропозиції)

 15. Практичне завдання
  По даним підприємства визначити суму комунального податку, який сплачує підприємство. Розрахунки подати в динаміці за два останні роки. Навести розрахунок визначення середньоспискової чисельності працюючих.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua